Yazar - Başak Öztürk

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı olarak Heritage İstanbul Fuarı’ndayız / 3-5 Mayıs 2023

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı olarak bu yıl biz de HERITAGE İSTANBUL Fuar ve Konferansı’nın katılımcıları arasındayız. 3-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan Fuar’da buluşmak üzere. HERITAGE İSTANBUL Fuar ve Konferansı Basın Bülteni: Avrupa’nın en büyük kültürel ve doğal miras fuarlarından biri olan HERITAGE İSTANBUL, koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik sektörlerini 7’nci kez İstanbul’da bir araya getirmeye hazırlanıyor. ‘Geçmişe Gelecek Sağla’ mottosuyla kültürel zenginliğimizi ve insanlığa miras kalan değerleri yaşatarak, bunların korunması ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını ülke ve dünya gündemine taşımak amacıyla düzenlenen, kültürel miras paydaşlarının buluşma noktası HERITAGE İSTANBUL Fuar ve Konferansı, 03-05 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek. 7’ncisinin gerçekleşeceği HERITAGE İSTANBUL Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Teknolojileri Fuarında, Şubat ayında tüm ülkemizi derinden yaralayan [...]

Daha fazla oku...

“Kadın Özel Arşivlerinde 40 Kadın 40 Hayat” yayımlandı! / Kasım 2022

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve İBB yayınları iş birliğiyle hazırlanan Kadın Özel Arşivlerinde 40 Kadın 40 Hayat kitabı okurlarla buluştu. Alanında uzman yazarların ve kütüphane kolektifinin katkılarıyla hazırlanan kitapta Pertevniyal Valide Sultan’dan Fatma Aliye Hanım’a, Halide Edip’e, Sabiha Sertel’e, Necile Tevfik’e, Behice Boran’a, Adalet Ağaoğlu’na, Muazzez İlmiye Çığ’a, Şirin Tekeli’ye genç kuşaktan Şefika Şehvar Beşiroğlu’na dek 40 kadının özel arşivi üzerinden yaşam öyküleri ele alınıyor. Kitabın sunuş yazısında söz konusu kadınların yaşam öykülerinin sınırlarını zorlayarak, tarihsel, siyasal ve toplumsal alana bütün boyutlarıyla bakmamızı sağladığını belirten Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe, bu çalışmayla özel arşivlere, kadın özel arşivlerine de dikkat çekmeyi hedeflediklerini ifade ederek, bu arşivlerin, düzenlenerek araştırmacıların hizmetine sunulmasının ve özel arşivlerin bağışlanmasının önemine işaret ediyor. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kadın özel arşivlerini zenginleştirmeye ve [...]

Daha fazla oku...

“Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu” Bildiri Kitabı (e-Kitap) yayımlandı!

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi’nin, Vakfın 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle 14-15 Kasım 2020 tarihinde yapmayı planladığı “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal sempozyum, pandemi nedeniyle 10-11 Nisan 2021 tarihine çevrimiçi olarak gerçekleşti. Araştırmacıların, öğrencilerin, akademisyenlerin, arşivcilerin ve kütüphanecilerin ilgi gösterdiği sempozyuma toplamda 84 bildiri sunuldu. “Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema çerçevesinde 29 konu başlığının yer aldığı sempozyum, Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alındığı bir tartışma platformu yaratmayı ve kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamayı; Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 30 yıllık çalışmalarını arşivcilik dünyasına tanıtmayı ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri paylaşmayı amaçladı. “Genel Arşivcilik” ana başlığı altında: Modern [...]

Daha fazla oku...

Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri Koleksiyonu Dijitalleştirme, Kataloglama ve Online Erişim Projesi / Şubat-Aralık 2022

Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri Koleksiyonu Dijitalleştirme, Kataloglama ve Online Erişim Projesi / Şubat-Aralık 2022 Proje sponsorları: İstanbul İsveç Başkonsolosluğu (Consulate General of Sweden in Istanbul), European Endowment for Democracy (EED) Bu projeyle Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri Koleksiyonu’nda yer alan 660 kadın kurum ve örgütünün belgeleri tasnif edilerek, dijitalleştirilip kataloglandıktan ve veri tabanına yüklendikten sonra, belgelerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde gözden geçirilmesi ve uygun olanların erişime açılması planlanmaktadır. Böylece kadın hareketinin tarihsel süreci ve mücadelesi bu zamana kadar ürettiği belgeler üzerinden görünür kılınacak, Türkiye’de ilk defa kadın örgütlerinin belgeleri toplu bir katalog üzerinden, zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın erişilebilir olacaktır. Projenin ilk aşaması tasnif, dijitalleştirme, kataloglama ve veritabanına yükleme süreçlerini; ikinci aşaması ise belge tanımlarının kataloglama kriterlerine uygunluğunun uzmanlarca kontrol edilmesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde gözden geçirilmesi çalışmalarını [...]

Daha fazla oku...

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Arşiv ve Koleksiyonlarından Belge Seçkileri 17. İstanbul Bienali’nde / 17 Eylül – 20 Kasım 2022

17. İstanbul Bienali’nde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşiv ve koleksiyonlarından belge seçkileri 4 ayrı mekânda 5 modülde sergileniyor. Vakıf Genel Kurul Üyeleri’nden Tülin Tankut’un sergiyle ilgili “Çağdaş Anlayışla Hazırlanmış Bir Sergi” başlıklı yazısını buradan okuyabilirsiniz: Download [534.78 KB] Merve Elveren ve Çağla Özbek’in Hem Zemin / Hem Zaman sergisi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı arşiv ve koleksiyonlarından seçilen belge ve fotoğraflarla, Ayşe Düzkan, Merve Kaptan, Zeynep Sayın, Dilek Winchester ve Çatlak Zemin’in katkılarıyla kadın hareketinin geçmişte ve bugün çok farklı bağlamlarda geri planı üzerine yoğunlaşıyor. Kendilerinin anlatımıyla: “Hem Zemin / Hem Zaman modülleri, feminist arşivleme pratiklerine çok parçalı bir bakış açısı getirerek, bir tek belgenin ya da tarihselliğin değil, ‘anlatı’nın (farklı katılımcılara, dönemlere, öznelere) tercüme edilebilirliğinden faydalanır. Bu anlamda proje, feminist hassasiyetlerle bir araya getirilmiş bir arşivin tersten kalıbını [...]

Daha fazla oku...

100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023) Uluslararası Sempozyum / 27-29 Ekim 2023

100. YILINDA CUMHURİYET’İN KADINLARI/ “KADINLARIN CUMHURİYETİ” (1923-2023) 27-29 Ekim 2023   Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) ile Beykoz Üniversitesi, 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında “100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” başlıklı bir uluslararası sempozyum düzenleyecektir. Araştırmacılar ve katılımcılar bildiri özetleri ile web sayfasından başvuru yapabileceklerdir. *Sempozyum web sayfası bilgileri Haziran 2022 tarihinde duyurulacaktır. Çağrı metni aşağıdadır. Sempozyum koşullara bağlı olarak çevrimiçi ve/ veya yüz yüze yapılacaktır; dili Türkçe ve İngilizcedir. Günümüzde Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, zengin bir kuramsal birikim, dinamik bir karakter ve çeşitlilik göstermektedir. Bu sempozyum, bu birikimin gücüyle, kadınlara Cumhuriyet’in yüz yıllık tarihinin hem güncel hem de tarihsel perspektifleri içeren bir muhasebesini yapabilmeleri için alan açmayı hedeflemektedir. Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, dinsel ve sanatsal bağlamları etkileşimleri içinde ele alacak; [...]

Daha fazla oku...

“Arşiv ve Koleksiyonların Dijitalleştirilmesi, Kataloglanması ve Online Erişime Açılması Projesi” Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı / 26 Mayıs 2022

“Arşiv ve Koleksiyonların Dijitalleştirilmesi, Kataloglanması ve Online Erişime Açılması Projesi” Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı olarak Şubat-Aralık 2021 yılı boyunca yürüttüğümüz “Arşiv ve Koleksiyonların Dijitalleştirilmesi, Kataloglanması ve Online Erişime Açılması Projesi”nin sonuçlarını paylaşmak ve değerlendirmek üzere 26 Mayıs Perşembe günü yaptığımız toplantıda bir araya geldik. Projeye verdikleri hibe desteği ile ülkemizde kadın tarihi hafızasına sağladıkları katkı ve dayanışma için İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’na, yürüttükleri özverili çalışmalar için proje çalışanlarına ve verdiği mini piyano resitali ile bizimle olan Dr. Öğr. Üyesi Elif Candaş Çevik’e teşekkür ederiz.

Daha fazla oku...

Vakıf 32. Yıl Şenliği / 14 Mayıs 2022

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 32. Yıl Şenliği 32. Kuruluş Yıldönümümüzü, 14 Mayıs’ta Vakfın amfisinde Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın hakları savunucuları, Vakıf destekçileri ve sanatçıların bir araya geldiği bir şenlikle kutladık. Yaptıkları konuşmalar için Nurettin Sözen (1989-1994 İBB Başkanı), Ali Fuat Kartal (TKD), Canan Arın, Diler Karahan (TKB), Nevin Gaye Erbatur, Halime Güner (Uçan Süpürge Vakfı), İpek Hüner Cora (Tarih Vakfı) ve Serpil Çakır’a; aramızda olamasalar da gönderdikleri kutlama mesajlarıyla yanımızda olan Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği Gönüllüleri, Aylin Nazlıaka (CHP Kadın Kolları Genel Başkanı), Erol Ülker (TÜSTAV), Lale Aytaman, Nesrin Nas, Nuray Karaoğlu (KA.DER), Önay Alpago, Simla İlhan, Tuba Çavdar Karatepe ve Zeynep Oral’a çok teşekkür ederiz. Ayrıca “Balad” Akapella Ses Performansı ile Tuğba Tules’e; “Kütüphane Dostları Mezatı” ile Kadınlar Matinesi’nden Nesteren Şencan [...]

Daha fazla oku...

Kadın Arşivlerinden Yansıyanlar Sergi turu ve Panel: “Arşivler ve Sanatsal Üretim” / 14 Nisan 2022

Kadın Arşivlerinden Yansıyanlar Sergi turu ve Panel: “Arşivler ve Sanatsal Üretim” Moderatör: Gülderen Bölük Katılımcılar: Özge Açıkkol, Larissa Araz, Özlem Şimşek, Merve Elveren ve Çağla Özbek 14 Nisan 2022 tarihinde Depo’da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) koleksiyonlarından esinlenerek yaratılan “Kadın Arşivlerinden Yansıyanlar” sergisi Larissa Araz, Özge Açıkkol, Şafak Şule Kemancı’nın tanıtımlarıyla gezildi. Sergi turunun ardından arşivlerde çalışma deneyimi olan beş sanatçı ve küratörün yanı sıra yaklaşık 60 kadar dinleyicinin katıldığı “Arşivler ve Sanatsal Üretim” paneli gerçekleştirildi. Gülderen Bölük moderatörlüğünde yapılan panelde sergide eserleri yer alan Larissa Araz ve Özge Açıkkol araştırma sürecinin kendileri ve İsveçli partnerleri tarafından nasıl gerçekleştiğini anlattılar. Pandemi koşullarında kimi zaman online tarama ve yazışmalarla sürdürülebilen araştırmanın öznelliğine değindiler. Fotoğraf sanatçısı Özlem Şimşek, yakın zamanda gerçekleştirdiği, farklı arşivlerden kurguladığı ‘Neriman Hanım’ sergisinin yaratım sürecini aktardı. Merve Elveren [...]

Daha fazla oku...

“Kadın Arşivlerinden Yansıyanlar” Sergisi / 17 Mart-30 Nisan 2022

“Kadın Arşivlerinden Yansıyanlar” Sergisi (17 Mart-30 Nisan) “Kadın Arşivlerinden Yansıyanlar” sergisi, proje yürütücüleri İsveç Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Michael Bode, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyelerinden Füsun Ertuğ ve Depo Yöneticisi Asena Günal’ın konuşmalarıyla açıldı. Ardından sanatçılar, eserleri ve ortaya çıkış süreçleriyle ilgili bilgi verdiler. Türkiyeli ve İsveçli sanatçıların, Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivini merkezine alan uzun soluklu kültürler ve disiplinler arası işbirliği ve sanatsal araştırmalarının sonucunda ürettikleri işlerin bir araya geldiği sergide yer alan sanatçılar ve çalışmaları: Ays Alayat ve Şafak Şule Kemancı – “Gerçekten yalnız mıyım?” Özge Açıkkol ve Elin Strand Ruin – “Çıkmaz sokak” Larissa Araz ve Petra Bauer – “Ne duyuyorsun?” “Kadın Arşivlerinden Yansıyanlar” sergisi @swedeninistanbul, @kadineserleri ve @tutundeposu iş birliğinde, İsveç Enstitüsü tarafından desteklenen Equal Spaces projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sergi broşürü Download [2.58 MB]   Video: Ebru Şeremetli ve Ebru Aksoy (VTR yapım) http://kadineserleri.org/wp-content/uploads/2022/03/Kadın-Arşivlerinden-Yansıyanlar_-sergisi-_-17-Mart-30-Nisan-2022.mp4

Daha fazla oku...