Kültür Bakanlığı’nın desteği ile “Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası” adı altında bir yıllık bir proje başlatmıştık. Proje ile amaçlanan Türkiye’de kadın konulu tüm kaynakların ulusal bir bibliyografyasını hazırlamak için ilk adımı atmaktı. Bu projeye kadar, Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri, Çağdaş Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar ve Hanımlar Âlemi’nden Roza’ya (1928-1996) olmak üzere üç bibliyografya yayımlamıştık.

Türkiye’de ilk defa ülke çapında böyle bir çalışma yapılıyordu. İlk adımda erişebildiğimiz kaynakların bir katalogunu hazırlamayı ve basmayı; ikinci adımda ise her yıl kadın konusunda çıkmış bütün yayınları, yılda bir kez çıkacak Kadın Konulu Kaynaklar Ulusa Bibliyografya Bülteni adı altında yayımlamayı hedeflemiştik, fakat bu çalışma kaynak yetersizliği nedeniyle ertelendi. Ama proje dâhilinde Kadın Yazıları: Kadınlar Edebiyat Ürünleri, Kadınlar Üzerine Yazılanlar ve Tezler Bibliyografyası ve Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası olmak üzere iki bibliyografya daha yayımladık.

.

Bibliyografya Yayınlarımız

 • 1 - Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927)

  ekran-alintisiBasım Yılı: 20…
  Çeviri Yazım: A…
  Bibliyografyayı görüntülemek için tıklayınız.

  Alıntı
  İçerik bekleniyor…

 • 2 - Çağdaş Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar Bibliyografyası

  ekran-alintisiBasım Yılı: 1993
  Çeviri Yazım: Can Kurultay
  Ön sözü görüntülemek için tıklayınız.

  Alıntı

  “Bu kitapçıkta, Cumhuriyet Dönemi sonrası Türk edebiyatının özellikle son otuz yıllık döneminde varlığını güçlü bir biçimde duyuran kadın yazarlar olgusunun bir izdüşümünü yansıtmayı amaçladık.

  Edebiyatımızda yetmişli yıllarda çok dikkat çekici bir kadın yazar patlaması oldu. Hemen hemen çeyrek yüzyılını tamamlamak üzere olan bu patlama, Türk edebiyatına, özellikle de anlatı edebiyatına, birçok değerli yazar kazandırdı. (…) Elden geldiğince, temsil edici bir tablo oluşturmayı amaçladık. Yakın dönem Türk edebiyatına damgalarını vurmuş yazarların yanı sıra, yazarlık serüvenleri umutla izlenen genç adları da tanıtmak istedik.

  (…) Bu kitapçıktaki otuz yazarın biyografileri ve yapıtlarından kendilerinin seçtiği parçalar aracılığıyla, yakın dönem Türk edebiyatının çehresini belirleyen kimi önemli çizgilerin, kuşbakışı da olsa, bir serimini sunabilmiş olmayı umuyoruz. Otuz kadın yazarımızı bir arada sunan bu tanıtma kitapçığını, çalışmayı fiilen yürüten arkadaşımız Canan Kurultay’ın azımsanmayacak emeğine borçluyuz.”

  Füsun Akatlı

  Vakıf Kurucu Üyesi

  • Adalet Ağaoğlu
  • Füsun Akatlı
  • İnci Aral
  • Gülten Akın
  • Erendiz Atasü
  • Zeynep Avcı
  • Sevim Burak
  • Peride Celal
  • Selçuk Baran
  • Nursel Duruel
  • Nazlı Eray
  • Leyla Erbil
  • Azra Erhat
  • Füruzan
  • Melisa Gürpınar
  • Feyza Hepçilingirler
  • Afet Ilgaz
  • Ülker Köksal
  • Ayla Kutlu
  • Pınar Kür
  • Nezihe Meriç
  • Lale Müldür
  • Zeynep Oral
  • Aysel Özakın
  • Tezer Özlü
  • Sennur Sezer
  • Sevgi Soysal
  • Latife Tekin
  • Tomris Uyar
  • Buket Uzuner
 • 3 - Kadın Süreli Yayınları Bibliyografyası Hanımlar Âlemi’nde Roza’ya (1928-1996)

  ekran-alintisiBasım Yılı: 1994
  Çeviri Yazım: Aslı Davaz
  Ön sözü görüntülemek için tıklayınız.

  Açıklama

  Bu çalışmanın amaçlarından biri Cumhuriyet Dönemi kadın dergilerinin genel bir tarihçesinin kapısını aralamak, siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel eğilimlerin kadın konusuna yaklaşımlarını ortaya koymaktır.
  Ayrıca bir yandan geçmişin izini sürerken, hızla geçmişe ait belgelere dönüşen bugünün belgelerini gözden kaçırmamak, toplumsal ve ideolojik bir ürün olarak kadın dergilerinin, kendi dillerini okumak ve evrimini takip etmek ve bibliyografyaların, özel konulu araştırmalar için sağladığı kolaylıkları ortaya çıkarmaktır.
  Bu bibliyografya, İstanbul, Ankara ve İzmir kütüphanelerinin koleksiyonlarını içerdiği için, ülke çapında hazırlanacak bir rehberin ilk adımı sayılabilir.
  Bu çalışma, Heinrich Böll Vakfı desteği ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından ortak bir çalışma olarak yayımlandı.

 • 4 - Kadın Yazıları: Kadınlar Edebiyat Ürünleri, Kadınlar Üzerine Yazılanlar ve Tezler Bibliyografyası (1955-1990)

  ekran-alintisiBasım Yılı: 1994
  Hazırlayan: Baha Bal
  Bibliyografyayı görüntülemek için tıklayınız.

  Açıklama

  Türkiye’de kadın araştırmalarının gelişmesine destek veren bu bibliyografya, Türkiye Bibliyografyası’na dayanılarak hazırlandı. Türkiye Bibliyografyası’nın 1991’de çıkan ilk dört sayısındaki bilgi de bu bibliyografyada yer aldı. Bibliyografyanın önemli biz özelliği de, çeşitli üniversitelerimizde hazırlanmış 146 yüksek lisans ve doktora tezini kapsamasıdır. Projenin maddi kaynağı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü tarafından sağlandı. Kitap Heinrich Böll Vakfı’nın katkıları ile yayımlandı.

 • 5 - Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası (1729-2002)


  ekran-alintisiBasım Yılı:
  2006
  Çeviri Yazım: Rüveyda Deniz Yalçın
  Bibliyografyayı görüntülemek için tıklayınız.

  Açıklama

  2001 yılında Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle ‘Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası’ projesi kapsamında kitaplaştırılan ilk çalışma Türkiye’de Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası (1729-2002), İletişim Yayınları’nın desteğiyle yayımlandı. Vakfın hazırladığı bu dördüncü bibliyografyada, 3014 kitabın bibliyografik künyesi yer alıyor.

  Taranan ve izlenen bu kaynaklar, 23 ana konu altında alfabetik düzende sıralandı:
  Genel Konular, Tarihsel Gelişim, Hukuk,  Eğitim, Teoloji ve Kadın, Politika ve Kamu Yönetimi, Çalışma Yaşamı ve Ekonomi, Kültür ve İletişim Bilimleri, Sağlık ve Psikoloji, Cinsellik, Aile – Aile Yaşamı – Aile Kuramı, Evlilik – Evlilik İlişkileri, Şiddet Kavramı ve Kadına Yönelik Şiddet, Sanat ve Kadın, Sosyal Yaşamda ve Gündelik Hayatta Kadın, Feminizm, Kadın Hareketi, Ülkelere Göre Kadınların Durumu, Konferans – Kongre – Seminer – Sempozyum, Kadın ve Spor, Bilim ve Kadın, Felsefe ve Kadın, Erkekler