Etkinlikler

Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi Tanıtım Toplantısı / 2 Mayıs 2018

1996 yılında kütüphaneye kazandırılan, Türkiye’nin ilk Kadın Belediye Başkanı Müfide İlhan’ın özel arşivinin dijitalleştirme projesinin tanıtım toplantısı 2 Mayıs 2018 tarihinde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Davaz kadın merkezli arşivciliğin önemi üzerine bir konuşma yaparken, Vakıf Kurucu Üyesi Füsun Ertuğ ve Genel Kurul eski üyesi Ayşe Durakbaşa arşivin kütüphaneye kazandırılma hikâyesini anlattı. Kütüphane Koordinatörü Hülya Hayatseven “Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi” hakkında bilgi verdi. Proje Dijitalleştirme sorumlusu Gizem Yıldız, dijitalleştirilen belgeler eşliğinde Müfide İlhan hakkında bilgi verirken, Proje Danışmanı Özkan Güner arşivin özellikleri hakkında bir sunum yaptı. Ardından Müfide İlhan’ın kızları Simla İlhan, Gül Önür, Ayla Börekçi, torunları Doruk Börekçi, Sebla Bora, yeğeni Filiz Çakmak Ergün, Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman ve Vakıf adına Müfide İlhan’la sözlü tarih görüşmesi [...]

Daha fazla oku...

Müeyyet Selim’in Dünyasını Keşfetmek Söyleşisi / 28 Nisan 2018

28 Nisan 2018 tarihinde Vakıfta düzenlenen “Bir Tarihsel Dedektiflik Çabası: Müeyyet Selim’in Dünyasını Keşfetmek” başlıklı söyleşide, araştırmacı Hanife Karasu tarafından, yirminci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti kadın eğitimi hakkında çalışma yapan araştırmacılar için önemli bir kaynak tanıtıldı. Bu kaynak, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan devrimlerin yansıtıldığı resimleri, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’ndan etkilenerek yazılan şiirleri kapsayan beş adet defterdir. Sunumda, yirminci yüzyılda Kesriye’den İstanbul’a göç etmiş mübadil bir kadının resimlerinde göç olgusunun etkileri incelendi. Müeyyet Selim’in, o güne kadar aile bireylerinin dahi haberdar olmadığı yönleri aydınlatıldı. Yirminci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti kadın eğitimi konusunda birçok bilgiyi kapsayan, şimdilik bir özel arşiv başlangıcı niteliğinde olan “Müeyyet Selim Özel Arşivi” tanıtıldı.   [...]

Daha fazla oku...

TÜSTAV’da Kadın Özel Arşivleri Konferansı / 20 Nisan 2018

Uzun seneler Türk Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı (TÜSTAV)’da çalışmış olan bilgi belge uzmanı Sibel Servet Sular’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide 1992’de kurulan ve Türkiye’nin yakın sosyal tarihinin aydınlatılmasına yarayacak belgelerin gün ışığına çıkarılması; toplanması; arşiv olarak düzenlenmesi; araştırma faaliyetlerine açılması ve yayınlanması amacıyla çalışmalar yürüten TÜSTAV bünyesinde bulunan kadın özel arşivlerinin sağlama, tasnif, kataloglama politikalarından ve içeriklerinden bahsedildi.   [...]

Daha fazla oku...

28. Kuruluş Yıl Dönümü Şenliği / 14 Nisan 2018

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 14 Nisan 2018 Cumartesi günü amfisinde düzenlediği 28. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Şenliği’nde bizleri yalnız bırakmayan kütüphane dostlarımıza, Genel Kurul üyelerimiz Nevval Sevindi, Fatmagül Berktay, Filiz Ağın, Selma Atabek, Ayşegül Ardıç ve Genel Kurul eski üyelerimiz Serpil Çakır, Ayşe Gül Altınay, Şule Aytaç ve Ruhsar Erten’e; kütüphane çalışanlarımız Hülya Hayatseven, Nazlıcan Bayraktar, Gizem Yıldız, Hayati Akça, Mert Yılmaz ve kütüphane gönüllülerimiz Saadet Yüce, Burcu Akın, Mevlüthan Tangut ve Bilhan Kahraman’a; Amfitiyatromuzdaki konuklarımıza özel yaptırılan minderler için Özlem Philipoom’a; güvenliğin sağlanmasında Mehmet Bildik ve Hüseyin Kılıç’a; organizasyona sağladıkları gönüllü destek için Gönül Küfteoğlu, Saadet Yüce, Burcu Akın, Esra Burçak Şenol, Alperen Hayatseven, Merve Alemdar, Hülya Bayraktar, Aytu Çakıcı, Bilhan Kahraman, Mevlüthan Tangut ve Firdevs Hoşer’e; ikramlar için Aslı Davaz, Meryem Turan, Hülya Bayraktar, Aytu Çakıcı, [...]

Daha fazla oku...

Maxqda Veri Analizi Çalıştayı I / 13 Nisan 2018

13 Nisan ve 3 Mayıs 2018 tarihlerinde, Dr. Aytu Çakıcı tarafından Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda “Maxqda Veri Analizi” başlıklı bir çalıştay serisi düzenlendi. Kadın çalışmaları yapan akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve araştırmacıların ilgi gösterdiği çalıştayda, nitel, nicel ve karma metotları benimseyen araştırma projeleri için geliştirilmiş bir yazılım programı olan Maxqda ile -Proje oluşturma ve verileri içeri alma (Word, pdf, web sayfası, resim, ses ve görüntü verileri), -Analizde temel adımlar (Kodlama, memo yazma ve ilinti kurma), -Hızlı kodlama süreçleri ve içerik analizi işlevleri karşılaştırma yapma, -Veri görselleştirme (modeller ve grafikler, raporlama ve verileri dışa aktarma), -Kodlama, memo yazma ve karşılaştırma süreçleri, uygulamalı olarak tanıtıldı ve katılımcılarla örnek veriler paylaşıldı.

Daha fazla oku...

54. Kütüphane Haftası “Kadın Merkezli Bir Kitap Koleksiyonunun Kültürel Değişime Etkileri” Söyleşisi / 29 Mart 2018

26 Mart – 1 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşen “Kültürel Değişim ve Kütüphaneler” temalı 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Vakfımızda düzenlenen söyleşide Dr. Aytu Çakıcı “Kadın Merkezli Bir Kitap Koleksiyonunun Kültürel Değişime Etkileri” başlıklı bir konuşma yaptı. Dr. Aytu Çakıcı konuşmasında, Vakfın kitap koleksiyonundaki şiddeti konu alan kitaplardan yola çıkarak Türkiye’de kadına yönelik şiddetin görünürlüğünün tarihini ele aldı.   [...]

Daha fazla oku...

Edebiyatta Feminist Eleştiri Semineri II / 25 Mart 2018

25 Mart 2018 tarihinde “ Edebiyatta Feminist Eleştiri” adlı seminerin ikinci oturumu Dr.Senem Timuroğlu tarafından Vakıf binasında gerçekleştirildi. Erkeklerin iktidarı altına aldıkları, sınırlarını belirledikleri, denetim altına tuttukları dil ve imgelemlerden örülen edebiyatın mekanizmaları ve kadın yazarların bu sistemde var olma mücadeleleri üzerinde durulan seminere katılım oldukça fazlaydı.   [...]

Daha fazla oku...

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarının Kurumsallaşma Tarihi Konferansı / 16 Mart 2018

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kısmi zamanlı öğretim üyesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği Kurucu Başkanı Prof. Yıldız Ecevit’in katılımıyla Vakfımızda düzenlenen “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarının Kurumsallaşma Tarihi” başlıklı konferansta, Yıldız Ecevit deneyimi ve tecrübeleri doğrultusunda Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları disiplininin, ana akım sosyal bilimlere meydan okuyarak var olma çabası ve akademide kurumsallaşması üzerine bir konuşma yaptı.     [...]

Daha fazla oku...

(K)adın Yazı(sı)(Femi)naming Literatüre Türkiye-İsveç Edebiyat Buluşmaları: “Forum: Edebiyatta Aşk ve Cinsellik)

Türkiye’nin ilk Kadın Yazısı Festivali olan “Kadın Yazısı”nın kütüphanemizde gerçekleştirilen bu oturumunda moderatör Sevgi Hilton ile söyleşi ortağı Elisabeth Hjorth, “Edebiyatta Aşk ve Cinsellik” konulu keyifli bir forum gerçekleştirdiler. Forumda, aşkla kastedilenin ille kadın ve erkeğin aşkı mı olması gerektiğini, eşcinsel aşkın toplumda yerinin olup olmadığını tartışılar. Bunun yanı sıra, kadın ve erkeğin, homoseksüel ya da heteroseksüel bireylerin aşk deneyimlerinin toplumsal olarak nasıl farklılık göstermekte olduğuna ışık tuttular ve evliliğin cinselliğin yasallaşması için bir zorunluluk olup olmadığı üzerinde durdular. Özellikle vurguladıkları bir diğer konu da yaşadığımız dünyanın sürmekte olan sorunları arasında bekâret kavramının, evliliğin ve cinselliğin yeriydi. Söyleşi, kültürel olarak da farklı coğrafyalarda bulunmasından dolayı farklı deneyimleri bünyesinde taşıyan Türkiye ve İsveç gibi iki başka ülkenin edebiyatlarından örnekler üzerinden sürdürüldü. Bu forumda amaçlanan Türkiye ve İsveç edebiyatı tarihlerinde üretilen [...]

Daha fazla oku...