Etkinlikler

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 28. Kuruluş Yıl Dönümü Şenliği / 14 Nisan 2018

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 14 Nisan 2018 Cumartesi günü amfisinde düzenlediği 28. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Şenliği’nde bizleri yalnız bırakmayan kütüphane dostlarımıza, Genel Kurul üyelerimiz Nevval Sevindi, Fatmagül Berktay, Filiz Ağın, Selma Atabek, Ayşegül Ardıç ve Genel Kurul eski üyelerimiz Serpil Çakır, Ayşe Gül Altınay, Şule Aytaç ve Ruhsar Erten’e; kütüphane çalışanlarımız Hülya Hayatseven, Nazlıcan Bayraktar, Gizem Yıldız, Hayati Akça, Mert Yılmaz ve kütüphane gönüllülerimiz Saadet Yüce, Burcu Akın, Mevlüthan Tangut ve Bilhan Kahraman’a; Amfitiyatromuzdaki konuklarımıza özel yaptırılan minderler için Özlem Philipoom’a; güvenliğin sağlanmasında Mehmet Bildik ve Hüseyin Kılıç’a; organizasyona sağladıkları gönüllü destek için Gönül Küfteoğlu, Saadet Yüce, Burcu Akın, Esra Burçak Şenol, Alperen Hayatseven, Merve Alemdar, Hülya Bayraktar, Aytu Çakıcı, Bilhan Kahraman, Mevlüthan Tangut ve Firdevs Hoşer’e; ikramlar için Aslı Davaz, Meryem Turan, Hülya Bayraktar, Aytu Çakıcı, [...]

Daha fazla oku...

Maxqda İle Metin Analizi – Çalıştay / 13 Nisan 2018

13 Nisan 2018 tarihinde Vakıfta, Dr. Aytu Çakıcı tarafından “Maxqda İle Metin Analizi” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Kadın çalışmaları yapan akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve araştırmacıların ilgi gösterdiği çalıştayda, nitel, nicel ve karma metotları benimseyen araştırma projeleri için geliştirilmiş bir yazılım programı olan Maxqda ile -proje oluşturma ve verileri içeri alma (Word, pdf, web sayfası, resim, ses ve görüntü verileri), -analizde temel adımlar (Kodlama, memo yazma ve ilinti kurma), -hızlı kodlama süreçleri ve içerik analizi işlevleri karşılaştırma yapma, -veri görselleştirme (modeller ve grafikler, raporlama ve verileri dışa aktarma), -kodlama, memo yazma ve karşılaştırma süreçleri, uygulamalı olarak tanıtıldı ve katılımcılarla örnek veriler paylaşıldı.  

Daha fazla oku...

54. Kütüphane Haftası “Kadın Merkezli Bir Kitap Koleksiyonunun Kültürel Değişime Etkileri”- Söyleşi / 29 Mart 2018

26 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşen “Kültürel Değişim ve Kütüphaneler” temalı 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Vakfımızda düzenlenen söyleşide Dr. Aytu Çakıcı “Kadın Merkezli Bir Kitap Koleksiyonunun Kültürel Değişime Etkileri” başlıklı bir konuşma yaptı. Dr. Aytu Çakıcı konuşmasında, Vakfın kitap koleksiyonundaki şiddeti konu alan kitaplardan yola çıkarak Türkiye’de kadına yönelik şiddetin görünürlüğünün tarihini ele aldı.   [...]

Daha fazla oku...

“Edebiyatta Feminist Eleştiri 2” – Seminer / 25 Mart 2018

İlki 3 Mart 2018 Cumartesi günü gerçekleşen “Edebiyatta Feminist Eleştiri” adlı seminerin ikinci oturumu Dr. Senem Timuroğlu tarafından 25 Mart 2018 tarihinde yapıldı. Erkeklerin iktidarı altına aldıkları, sınırlarını belirledikleri, denetim altında tuttukları dil ve imgelemlerden örülen edebiyatın mekanizmaları ve kadın yazarların bu sistemde var olma mücadeleleri üzerinde durulan seminere, katılım oldukça fazlaydı. Seminer kapsamında Muhadarat (Fatma Aliye), Handan (Halide Edip Adıvar), Gönül Gibi (Suat Derviş), Hallaç (Leyla Erbil), Tante Rosa (Sevgi Soysal) ve Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu (Sevgi Soysal) kitapları incelendi.   [...]

Daha fazla oku...

kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması / feMINAMING WRITING Sweden-Turkey Literature Meeting: “Forum: “Edebiyatta Aşk ve Cinsellik” / 16 Mart 2018

Türkiye’nin ilk “kadın yazısı festivali” olan “kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması”nın kütüphanemizde gerçekleştirilen sonuncu etkinliği, “Edebiyatta Aşk ve Cinsellik” konulu forum oldu. Sevgi Hilton moderatörlüğünde ve Elisabeth Hjorth’ün katılımıyla gerçekleşen forumda, Türkiye ve İsveç edebiyatı tarihine bakıldığında bugüne kadar üretilen eserlerde aşkın ve cinselliğin, cinsiyetlerin ve cinsel yönelimlerin nasıl bir çerçevede ele alındığını tartışmaya açmak ve edebiyatın toplumsal dönüştürücülüğünü mercek altına almak amaçlandı. Sevgi Hilton ve Elisabeth Hjorth, edebiyatın, toplumsal cinsiyet rollerine ve heteronormativiteye eleştiren bir konumdan mı yoksa mevcut normları yeniden üreten bir yerden mi bakmakta olduğu üzerinde durdular.* *Kaynak: http://www.kadinyazisi.com/etkinlikler/16-mart/forum-edebiyatta-ask-ve-cinsellik/   [...]

Daha fazla oku...

kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması / feMINAMING WRITING Sweden-Turkey Literature Meeting: “Forum: Yayıncılık” / 16 Mart 2018

Türkiye’nin ilk “kadın yazısı festivali” olan “kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması” kapsamında kütüphanemizde yayıncılık üzerine bir forum gerçekleştirildi. Ayizi Kitap Yayınevi’nden Aksu Bora (aynı zamanda etkinliğin moderatörü), KaosGL Dergisi’nden Aylime Aslı Demir, Güldünya Yayınları’ndan Ayşe Düzkan, Deli Kadın Dergi’den Eda Ağca, Reçel Blog’dan Meryem Selva İnce, Metis Yayınları’ndan Müge Gürsoy Sökmen, Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan Nalan Çelik ve Tülay Ferah, Sel Yayıncılık’tan Öykü Özçinik ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nden Yonca Cingöz’ün konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, konuşmacılar yayıncılık sektöründeki deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaştılar. Forumda yayıncılık politikalarını belirleyen saiklerin yalnızca içeriden değil aynı zamanda dışarıdan, dünya ve ülke şartları tarafından da oluştuğuna değinilerek, yayın kurulunun kararları kadar, siyasi ve kültürel atmosferin de metinler üzerinde/içerisinde belirleyici olduğu üzerinde duruldu. Metinlerin maruz kaldığı sansürün hatta ilk aşamada kişinin kendine uyguladığı oto sansürün, bu dış [...]

Daha fazla oku...

kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması / feMINAMING WRITING Sweden-Turkey Literature Meeting: “ ‘Oğlanlar / The Boys’ Üzerine Okuma ve Söyleşi” / 16 Mart 2018

Türkiye’nin ilk “kadın yazısı festivali” olan “kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması” kapsamında kütüphanemizde düzenlenen etkinlikte, cinsiyet değiştiren bir karakteri konu alan “Oğlanlar / The Boys” romanı üzerine, kitabın yazarı Jessica Schiefauer ve kitabı Türkçe’ye kazandıran Ayşe Düzkan, romandan çeşitli bölümleri hem İngilizce hem Türkçe okuyarak keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler.* *Kaynak: http://www.kadinyazisi.com/etkinlikler/16-mart/okuma-ve-soylesi/ [...]

Daha fazla oku...

kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması / feMINAMING WRITING Sweden-Turkey Literature Meeting: “Panel: Grafik Romanda Kadın Karakterler” / 14 Mart 2018

Türkiye’nin ilk “kadın yazısı festivali” olan “kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması” kapsamında, feminist bir çizgi roman sanatçısı, illüstratör ve müzisyen İsveçli Karolina Bång ve çizgi roman, manga ve animeler üzerine araştırmalarını sürdüren Buket Akgün’ün katılımıyla “Grafik Romanda Kadın Karakterler” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Çalışmalarını ağırlıklı olarak çizgi roman ve çocuk kitapları alanında yürüten editör Gülcan Yıldız’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Karolina Bång ve Buket Akgün, Japonya’dan İsveç’e varan farklı kültürlerden çizgi roman, grafik roman ve manga gibi birbirinden farklı türlerdeki eserlerde cinsiyet üzerine odaklandılar.* *Kaynak: http://www.kadinyazisi.com/etkinlikler/14-mart/isvecte-grafik-roman/ [...]

Daha fazla oku...

kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması / feMINAMING WRITING Sweden-Turkey Literature Meeting: “Yuvarlak Masa: Edebiyatta Annelik” / 13 Mart 2018

Türkiye’nin ilk “kadın yazısı festivali” olan “kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması” dahilinde kütüphanemizde “Edebiyatta Annelik” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Aylin Dikmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, konuşmacılar Aylin Dikmen, Cilla Naumann, Helena von Zweigbergk, Sema Aslan ve Tülin Kozikoğlu, kadın yazı-sında anne karakterler ve annelik durumlarının nasıl işlendiğini merkeze alarak, anneliğin özgür bir seçim olup olmadığı sorusu içinden, annelik-fedakârlık ilişkisi, tek anne, başka anne öznelerini konuk ve katılımcıların katkısıyla tartışmaya açtılar. *Kaynak: http://www.kadinyazisi.com/etkinlikler/13-mart/yuvarlak-masa-edebiyatta-annelik/ [...]

Daha fazla oku...

kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması / feMINAMING WRITING Sweden-Turkey Literature Meeting: “Panel ve Okuma: Şiir, Dil ve Cinsiyet” / 11 Mart 2018

Türkiye’nin ilk “kadın yazısı festivali” olan “kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması” kapsamında kütüphanemizde gerçekleştirilen “Şiir, Dil ve Cinsiyet” konulu panel ve okuma etkinliğinde Ruken Alp’in moderatörlüğünde, konuşmacılar Anita Sezgener, Asuman Susam, Elif Sofya, Gonca Özmen, Hanna Hallgren ve Nilay Özer, Türkiye şiirinde “kadın” şairlere ait bir poetikadan söz edilip edilemeyeceği ve şairlerin şiirlerinde eril söylemin hâkimiyetini sürdürüp sürmedikleri konularını tartışmaya açtılar. * *Kaynak: http://www.kadinyazisi.com/etkinlikler/11-mart/siir-dil-cinsiyet/   [...]

Daha fazla oku...