Etkinlikler

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Kadınlardan Öğrenmek: Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımı” – V. Oturum / 27 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın 5. ve son oturumu, 27 Mayıs 2018 Pazar günü yapıldı. “Kadınlardan Öğrenmek: Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımı” başlıklı bu oturumun konuşmacıları, sözlü tarih alanında deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşmak üzere gönüllü olarak programa katılan hocalarımız Elif Ekin Akşit ve Funda Şenol Cantek’ti. Programın bir diğer gönüllü hocası Birsen Talay Keşoğlu, bu eğitim programı sonrası yazdığı makalede 5. oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Beşinci ve son oturumda Funda Şenol Cantek ve Elif Ekin Akşit sunumlarını yaptılar. Akşit’in Ankara’dan video konferansla katıldığı oturumda Cantek ve Akşit, sözlü tarih çalışmaları ile ilgili deneyimlerini ve yaptıkları çalışmanın detaylarını aktardı. Dört yıl önce Elif Akşit ile birlikte yaptıkları, [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları” – IV. Oturum / 26 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın 4. oturumu, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapıldı. “Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları” başlıklı bu oturumun konuşmacıları, sözlü tarih alanında deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşmak üzere gönüllü olarak programa katılan hocalarımız Ayşe Durakbaşa ve Meltem Karadağ idi. Programın bir diğer gönüllü hocası Birsen Talay Keşoğlu, bu eğitim programı sonrası yazdığı makalede 4. oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Dördüncü oturumda ise Ayşe Durakbaşa ve Meltem Karadağ’ın ‘Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları’ adlı sunumları oldu. Ayşe Durakbaşa, Meltem Karadağ ve Gül Özsan’ın birlikte gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de Taşra Burjuvazisinin Oluşum Sürecinde Yerel Eşrafın Rolü ve Taşra Kentlerinde Eşrafın Rolü’ başlıklı TÜBİTAK projesini ve elde ettikleri sonuçları paylaştılar. 16 aile ile görüşmeler [...]

Daha fazla oku...

Kadın Eserleri Kütüphanesi Yararına “Büyük Bahar Müzayedesi” / 20 Mayıs 2018

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı yararına, 20 Mayıs 2018 tarihinde Vakfın amfisinde düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu “Büyük Bahar Müzayedesi”nde, çok sayıda Vakıf dostumuz tarafından müzayedeye bağışlanan tablo/fotoğraf/halı/antika eşya/vintage giyim/dekorasyon vb. eşyalar katılımcıların ilgisine sunuldu. Müzayedeye eşya bağışlayan, müzayedenin hazırlık sürecinde, kataloğun düzenlenmesinde, müzayede duyurusunun yapılmasında ve müzayede günü destek ve emek veren herkese teşekkür ederiz.   [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Hatırlamanın Cinsiyeti: Bellek, Deneyim ve Anlatı” – III. Oturum / 19 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın 3. oturumu, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapıldı. “Hatırlamanın Cinsiyeti: Bellek, Deneyim ve Anlatı” başlıklı bu oturumun konuşmacısı, sözlü tarih alanında deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşmak üzere gönüllü olarak programa katılan hocamız Pınar Melis Yelsalı’ydı. Programın bir diğer gönüllü hocası Birsen Talay Keşoğlu, bu eğitim programı sonrası yazdığı makalede 3. oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Üçüncü oturumda Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, bellek üzerine bir seminer verdi. Parmaksız, yeni çıkan kitabında siyasetçi eşleri ile yaptığı mülakatları da aktardığı oturumda, ağırlıkla bellek üzerine teorik bir değerlendirme yaptı. Sözlü tarih çalışmalarında kullanılan birçok kavram, kişi ve disiplinler arası konular ele alındı. Parmaksız, ‘Hatırlamanın Cinsiyeti’ başlığı altında meseleye feminist bilgi [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Üniversitelerde Sözlü Tarih Çalışmaları Örnekleri” – II. Oturum / 12 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın 2. oturumu, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapıldı. “Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Üniversitelerde Sözlü Tarih Çalışmaları Örnekleri” başlıklı bu oturumun konuşmacıları, sözlü tarih alanında deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşmak üzere gönüllü olarak programa katılan hocalarımız Birsen Talay Keşoğlu, Aylin Doğan ve Ezgi Duyfem’di. Birsen Talay Keşoğlu, bu eğitim programı sonrası yazdığı makalede 2. oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “İkinci oturum, 12 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı ve başlığı ‘Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Üniversitelerde Sözlü Tarih Çalışmaları Örnekleri’ olarak belirlenmişti. İlk konuşmayı Birsen Talay Keşoğlu, tarih yazımında Herodot ve Thukidides’ten başlayıp Ranke, pozitivizm, belge fetişizmi, Annales Okulu örneklerini izleyerek, sözlü tarihin tarih yazımındaki yerine değindi. [...]

Daha fazla oku...

“Türkiye’de 20.yy’da Kadın Mimarlar ve Eserleri”- Konferans / 8 Mayıs 2018

“Yapılı çevrenin tasarımını ve inşasını kapsayan bir meslek olan mimarlıkta, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kadınlar sınırlı ölçüde yer alabiliyorlar. 1934 yılında mezun olan ilk kadın mimardan başlayarak bugüne değin kadınların tasarlayıp inşa ettiği yapı oldukça az. Günümüzde akademide, koruma alanında, yarışmalarda yerel yönetimlerde kadın mimar sayısı artarken, fiziksel çevrenin oluşumunda benzer oranda etkin değiller. Bu nedenle kadınlara ait mimari eserler üzerine konuşmak, aynı zamanda bu kadınların kimlikleriyle ve günün toplumsal dinamikleri içinde var olma mücadeleleriyle tanışmak anlamına geliyor.” 8 Mayıs 2018 tarihinde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirilen ve Yüksek Mimar Hayriye Sözen’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, kadın mimarlar ve eserleri, 1934-1960 ve 1960-2000 olmak üzere iki dönem üzerinden ele alınarak incelendi. İlk olarak 1934-1960 dönemi kapsamında Mimar Leman Tomsu ve Münevver Belen’in eğitimi, çalışma koşulları ve eserleri; [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Feminist Tarih Yazımında Sözlü Tarihin Yeri, Önemi, Yöntemi, Çalışma Örnekleri” – I. Oturum / 5 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan ve 5-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın 1. Oturumu, 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapıldı. “Feminist Tarih Yazımında Sözlü Tarihin Yeri, Önemi, Yöntemi, Çalışma Örnekleri” başlıklı bu oturumun konuşmacıları, sözlü tarih alanında deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşmak üzere gönüllü olarak programa katılan hocamız Serpil Çakır, araştırmacılar Necla Akgökçe ve Gökçe Sözen’di. Programın bir diğer gönüllü hocası Birsen Talay Keşoğlu, bu eğitim programı sonrası yazdığı makalede 1. oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor: “Başlığı ‘Feminist Tarih Yazımında Sözlü Tarihin Yeri, Önemi, Yöntemi, Çalışma Örnekleri’ olarak belirlenen ilk oturumda konuşmacılar Serpil Çakır, Necla Akgökçe, Gökçe Sözen idi. Oturuma, ‘Kadın Sözlü Tarihi’ nedir? sorusuyla başlandı ve ikinci adımda ‘kadın [...]

Daha fazla oku...

Maxqda İle Metin Analizi – Çalıştay / 3 Mayıs 2018

Birincisi 13 Nisan 2018 tarihinde yapılan “Maxqda İle Metin Analizi” çalıştayının ikincisi, 3 Mayıs 2018 tarihinde, Dr. Aytu Çakıcı tarafından Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda düzenlendi. Kadın çalışmaları yapan akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve araştırmacıların ilgi gösterdiği çalıştayda, nitel, nicel ve karma metotları benimseyen araştırma projeleri için geliştirilmiş bir yazılım programı olan Maxqda ile -proje oluşturma ve verileri içeri alma (Word, pdf, web sayfası, resim, ses ve görüntü verileri) -analizde temel adımlar (Kodlama, memo yazma ve ilinti kurma) -hızlı kodlama süreçleri ve içerik analizi işlevleri karşılaştırma yapma -veri görselleştirme (modeller ve grafikler, raporlama ve verileri dışa aktarma) -kodlama, memo yazma ve karşılaştırma süreçleri, uygulamalı olarak tanıtıldı ve katılımcılarla örnek veriler paylaşıldı.

Daha fazla oku...

Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi Tanıtım Toplantısı / 2 Mayıs 2018

1996 yılında kütüphaneye kazandırılan, Türkiye’nin ilk Kadın Belediye Başkanı Müfide İlhan’ın özel arşivinin dijitalleştirme projesinin tanıtım toplantısı 2 Mayıs 2018 tarihinde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Davaz kadın merkezli arşivciliğin önemi üzerine bir konuşma yaparken, Vakıf Kurucu Üyesi Füsun Ertuğ ve Genel Kurul eski üyesi Ayşe Durakbaşa arşivin kütüphaneye kazandırılma hikâyesini anlattı. Kütüphane Koordinatörü Hülya Hayatseven “Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi”ni tanıttı. Proje Dijitalleştirme sorumlusu Gizem Yıldız, dijitalleştirilen belgeler eşliğinde Müfide İlhan hakkında bilgi verirken, Proje Danışmanı Özkan Güner arşivin özellikleri hakkında bir sunum yaptı. Ardından Müfide İlhan’ın kızları Simla İlhan, Gül Önür, Ayla Börekçi, torunları Doruk Börekçi, Sebla Bora, yeğeni Filiz Çakmak Ergün, Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman ve Vakıf adına Müfide İlhan’la sözlü tarih görüşmesi yapan Tolunay [...]

Daha fazla oku...

“Müeyyet Selim’in Dünyasını Keşfetmek”- Söyleşi / 28 Nisan 2018

28 Nisan 2018 tarihinde Vakıfta düzenlenen “Bir Tarihsel Dedektiflik Çabası: Müeyyet Selim’in Dünyasını Keşfetmek” başlıklı söyleşide, araştırmacı Hanife Karasu tarafından, yirminci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti kadın eğitimi hakkında çalışma yapan araştırmacılar için önemli bir kaynak tanıtıldı. Bu kaynak, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan devrimlerin yansıtıldığı resimleri, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’ndan etkilenerek yazılan şiirleri kapsayan beş adet defterdir. Sunumda, yirminci yüzyılda Kesriye’den İstanbul’a göç etmiş mübadil bir kadının resimlerinde göç olgusunun etkileri incelendi. Müeyyet Selim’in, o güne kadar aile bireylerinin dahi haberdar olmadığı yönleri aydınlatıldı. Yirminci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti kadın eğitimi konusunda birçok bilgiyi kapsayan, şimdilik bir özel arşiv başlangıcı niteliğinde olan “Müeyyet Selim Özel Arşivi” tanıtıldı.   [...]

Daha fazla oku...