Uncategorized

“21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar” Şirin Tekeli’nin Anısına Panel

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), İnsan Hakları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Meclisi, Anakültür, Winpeace ve son olarak da, Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı (KAHUDEV) gibi kuruluşların kurucu üyeliğinde bulunan ve feminist hareket içinde aktif olarak yer alan Şirin Tekeli’yi, ölümünün 1. yılında, 13 Haziran 2018 tarihinde düzenlediğimiz 21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar Paneli’yle andık. Moderatörlüğünü Vakfımız Genel Kurul üyelerinden Sevgi Uçan Çubukçu’nun yaptığı Panel’in açılışı, Filmmor Kadın Kooperatifi’nden Aslı Ertürk, Melek Özman ve Ülkü Songül tarafından hazırlanan Şirin Tekeli ile ‘Feminist Bir Hareketlilik’ belgeseliyle başladı. Belgeselin ardından sırasıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucu Üyesi Canan Arın, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Kurucu Üyesi Şengül Akçar, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyeleri Füsun Ertuğ ve Aslı [...]

Daha fazla oku...

Kadın Eserleri Kütüphanesi Sevenler Destek Sergisi

Amaçları kütüphaneyi görünür kılmak, genç kullanıcılar ile tanıştırmak ve kütüphanenin sahip olduğu bilgi ve birikimi paylaşmak olan K.E.K.sevenler’in ilk etkinliği “Kadın Eserleri Kütüphanesi Destek Sergisi”nin açılış kokteyli 4 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 18.00’de Kütüphane’nin amfisinde yapıldı. Açılışa, sergi küratörleri, galeri sahipleri, sanatçılar, sanat dergilerinin sorumluları, yazarları ve sergiyi gezmek üzere geniş bir kitle katıldı. K.E.K.sevenler grubunun ifadesiyle ” ‘Kadın Eserleri Kütüphanesi Destek Sergisi’ yapının mekânsal yetersizlikler sebebiyle kesintiye uğrayan sergileme tarihine gönderme yapar. 19 sanatçı tarafından kütüphaneye bağışlanan işler ile oluşturulan sergi, yapının günlük kullanımına müdahale etmeden izleyicilerin kütüphane bünyesinde yer alan kitaplar, süreli yayınlar ve arşivler arasında rahatlıkla gezmesini sağlar.” Sergi kapsamında, Nancy Atakan, Neslihan Başer, Hera Büyüktaşçıyan, Canan, Aslı Çavuşoğlu, Elmas Deniz, İnci Furni, Sibel Horada, Gözde İlkin, Gülsün Karamustafa, Lara Ögel, Yasemin Özcan, Çete-i Nisvan ve İz [...]

Daha fazla oku...

Kadın Eserleri Kütüphanesi Yararına Büyük Bahar Müzayedesi

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı yararına, 20 Mayıs 2018 tarihinde Vakfın amfisinde düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu “Büyük Bahar Müzayedesi”nde, çok sayıda Vakıf dostumuz tarafından müzayedeye bağışlanan tablo/fotoğraf/halı/antika eşya/vintage giyim/dekorasyon vb. eşyalar katılımcıların ilgisine sunuldu. Müzayedeye eşya bağışlayan, müzayedenin hazırlık sürecinde, kataloğun düzenlenmesinde, müzayede duyurusunun yapılmasında ve müzayede günü destek ve emek veren herkese teşekkür ederiz.   [...]

Daha fazla oku...

Türkiye’de 20.yy’da Kadın Mimarlar ve Eserleri Konferansı

“Yapılı çevrenin tasarımını ve inşasını kapsayan bir meslek olan mimarlıkta, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kadınlar sınırlı ölçüde yer alabiliyorlar. 1934 yılında mezun olan ilk kadın mimardan başlayarak bugüne değin kadınların tasarlayıp inşa ettiği yapı oldukça az. Günümüzde akademide, koruma alanında, yarışmalarda yerel yönetimlerde kadın mimar sayısı artarken, fiziksel çevrenin oluşumunda benzer oranda etkin değiller. Bu nedenle kadınlara ait mimari eserler üzerine konuşmak, aynı zamanda bu kadınların kimlikleriyle ve günün toplumsal dinamikleri içinde var olma mücadeleleriyle tanışmak anlamına geliyor.” 8 Mayıs 2018 tarihinde Kadın Eserlerjustifyi Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirilen ve Yüksek Mimar Hayriye Sözen’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, kadın mimarlar ve eserleri, 1934-1960 ve 1960-2000 olmak üzere iki dönem üzerinden ele alınarak incelendi. İlk olarak 1934-1960 dönemi kapsamında Mimar Leman Tomsu ve Münevver Belen’in eğitimi, çalışma koşulları ve eserleri; Leman [...]

Daha fazla oku...

Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’ndan, Aylin Doğan, Ayşe Durakbaşa, Birsen Talay Keşoğlu, Elif Ekin Akşit, Ezgi Duyfem, Funda Şenol Cantek, Gökçe Sözen, Meltem Karadağ, Necla Akgökçe, Pınar Melis Yelsalı Parmaksız ve Serpil Çakır olmak üzere, uzman hocalar ve alanda deneyimli araştırmacılar tarafından, 5, 12, 19, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde beş oturum olarak düzenlenen “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”, 27 Mayıs 2018 tarihli V. oturumun ardından sona erdi. Programın temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist yöntemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek ve sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamaktı. Katılımın yoğun olduğu eğitimde katılımcılar 5 oturum boyunca edindikleri bilgiler doğrultusunda gruplar oluşturarak genel hatlarıyla sözlü tarih projesi tasarlamaya çalıştılar. Eğitim sonunda eğitimcilere teşekkür belgeleri, katılımcılara ise katılım sertifikaları takdim edildi. Programa gönüllü olarak katılan, zamanını ayıran, [...]

Daha fazla oku...

Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi Tanıtım Toplantısı

1996 yılında kütüphaneye kazandırılan, Türkiye’nin ilk Kadın Belediye Başkanı Müfide İlhan’ın özel arşivinin dijitalleştirme projesinin tanıtım toplantısı 2 Mayıs 2018 tarihinde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Davaz kadın merkezli arşivciliğin önemi üzerine bir konuşma yaparken, Vakıf Kurucu Üyesi Füsun Ertuğ ve Genel Kurul eski üyesi Ayşe Durakbaşa arşivin kütüphaneye kazandırılma hikâyesini anlattı. Kütüphane Koordinatörü Hülya Hayatseven “Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi” hakkında bilgi verdi. Proje Dijitalleştirme sorumlusu Gizem Yıldız, dijitalleştirilen belgeler eşliğinde Müfide İlhan hakkında bilgi verirken, Proje Danışmanı Özkan Güner arşivin özellikleri hakkında bir sunum yaptı. Ardından Müfide İlhan’ın kızları Simla İlhan, Gül Önür, Ayla Börekçi, torunları Doruk Börekçi, Sebla Bora, yeğeni Filiz Çakmak Ergün, Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman ve Vakıf adına Müfide İlhan’la sözlü tarih görüşmesi [...]

Daha fazla oku...

Müeyyet Selim’in Dünyasını Keşfetmek Söyleşisi

28 Nisan 2018 tarihinde Vakıfta düzenlenen “Bir Tarihsel Dedektiflik Çabası: Müeyyet Selim’in Dünyasını Keşfetmek” başlıklı söyleşide, araştırmacı Hanife Karasu tarafından, yirminci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti kadın eğitimi hakkında çalışma yapan araştırmacılar için önemli bir kaynak tanıtıldı. Bu kaynak, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan devrimlerin yansıtıldığı resimleri, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’ndan etkilenerek yazılan şiirleri kapsayan beş adet defterdir. Sunumda, yirminci yüzyılda Kesriye’den İstanbul’a göç etmiş mübadil bir kadının resimlerinde göç olgusunun etkileri incelendi. Müeyyet Selim’in, o güne kadar aile bireylerinin dahi haberdar olmadığı yönleri aydınlatıldı. Yirminci yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti kadın eğitimi konusunda birçok bilgiyi kapsayan, şimdilik bir özel arşiv başlangıcı niteliğinde olan “Müeyyet Selim Özel Arşivi” tanıtıldı.   [...]

Daha fazla oku...

Kaktüsler Susuz da Yaşar Kitabı Tanıtım Toplantısı

27 Nisan 2018 tarihinde “Kaktüsler Susuz da Yaşar” adlı kitabın tanıtım toplantısı kalabalık bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantının ardından “Kaktüsler Susuz da Yaşar” adlı kitabın yazma aşamasında biriken belgeler Vakfımıza bağışlandı. [...]

Daha fazla oku...

TÜSTAV’da Kadın Özel Arşivleri Konferansı

Uzun seneler Türk Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı (TÜSTAV)’da çalışmış olan bilgi belge uzmanı Sibel Servet Sular’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide 1992’de kurulan ve Türkiye’nin yakın sosyal tarihinin aydınlatılmasına yarayacak belgelerin gün ışığına çıkarılması; toplanması; arşiv olarak düzenlenmesi; araştırma faaliyetlerine açılması ve yayınlanması amacıyla çalışmalar yürüten TÜSTAV bünyesinde bulunan kadın özel arşivlerinin sağlama, tasnif, kataloglama politikalarından ve içeriklerinden bahsedildi.   [...]

Daha fazla oku...

28. Kuruluş Yıl Dönümü Şenliği

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 14 Nisan 2018 Cumartesi günü amfisinde düzenlediği 28. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Şenliği’nde bizleri yalnız bırakmayan kütüphane dostlarımıza, Genel Kurul üyelerimiz Nevval Sevindi, Fatmagül Berktay, Filiz Ağın, Selma Atabek, Ayşegül Ardıç ve Genel Kurul eski üyelerimiz Serpil Çakır, Ayşe Gül Altınay, Şule Aytaç ve Ruhsar Erten’e; kütüphane çalışanlarımız Hülya Hayatseven, Nazlıcan Bayraktar, Gizem Yıldız, Hayati Akça, Mert Yılmaz ve kütüphane gönüllülerimiz Saadet Yüce, Burcu Akın, Mevlüthan Tangut ve Bilhan Kahraman’a; Amfitiyatromuzdaki konuklarımıza özel yaptırılan minderler için Özlem Philipoom’a; güvenliğin sağlanmasında Mehmet Bildik ve Hüseyin Kılıç’a; organizasyona sağladıkları gönüllü destek için Gönül Küfteoğlu, Saadet Yüce, Burcu Akın, Esra Burçak Şenol, Alperen Hayatseven, Merve Alemdar, Hülya Bayraktar, Aytu Çakıcı, Bilhan Kahraman, Mevlüthan Tangut ve Firdevs Hoşer’e; ikramlar için Aslı Davaz, Meryem Turan, Hülya Bayraktar, Aytu Çakıcı, [...]

Daha fazla oku...