Duyurular

.

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Yazar Arşivleri Bize Ne Söyler?” – 17 Ekim 2018

Konuşmacı: Prof. Dr. Handan İnci
Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Tarih: 17 Ekim 2018 Çarşamba
Saat: 18.30

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Konferans Dizisi”nin ilk konuşmasını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Handan İnci yapacaktır. “Yazar Arşivleri Bize Ne Söyler?” başlıklı bu konferansta konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır:

 “Geniş bir çalışma alanı olan arşivciliğin kültür hayatına en değerli katkısı hiç şüphesiz yazar arşivlerinde ortaya çıkmaktadır. Edebiyat, sadece basılı kitap üzerinden konuşulamayacak kadar karmaşık ve çok yönlü bir etkileşim ağı içinde gelişmektedir. Yazarların edebi metinlerini oluştururken tuttukları notlardan, mektuplarına, günlüklerinden fotoğraflarına, kullandıkları eşyaları varsa ses ve görüntü kayıtlarına kadar pek çok belge ve malzemeden süzülen bilgi, edebiyat tarihi için gerek yazarı gerek metni yorumlamakta önemli bir veri kaynağıdır. Bu nedenle bir yazarın dünyasını aydınlatacak her türlü bilgi ve belgenin özenle korunması gerekir. Bu seminerin Türkiye’deki yazar arşivlerinin durumu ve yapılması gerekenler üzerine bir tartışma platformu olması amaçlanmaktadır.”

 

 


Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Özel Arşivleri Görünür ve Erişilebilir Hale Getirmek” – 31 Ekim 2018

Konuşmacı: Varol Saydam
Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Tarih: 31 Ekim 2018 Çarşamba
Saat: 18.30

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Konferans Dizisi”nin ikinci konuşmasını Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Varol Saydam yapacaktır. “Özel Arşivleri Görünür ve Erişilebilir Hale Getirmek” başlıklı bu konferansta konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır:

 “Araştırmacılar, günümüzde kamu arşivlerinin yanı sıra bünyesinde farklı tür kaynakları barındıran özel arşivlerden yararlanmaktadır. Özel arşivlerin önemi her geçen gün artmakla birlikte, özel arşiv sahibi olan şahıs ya da kurumlar, ellerinde bulunan arşiv belgelerini nasıl değerlendirecekleri ve koruyacakları hususunda tereddüt yaşamaktadır. Bu konuşmada, özel arşivlerin önemi, nasıl erişilir hale getirilebileceği, koruma ve saklama koşulları gibi konularda çeşitli uygulama ve çalışmalar ele alınarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.”

 

 


Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Özel Arşivler ve Bir Sahafın Anıları, Gözlemleri” – 14 Kasım 2018

Konuşmacı: Emin Nedret İşli
Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Tarih: 14 Kasım 2018 Çarşamba
Saat: 18.30

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Konferans Dizisi”nin üçüncü konuşmasını Sahaflar Birliği Derneği Başkanı Emin Nedret İşli yapacaktır. “Özel Arşivler ve Bir Sahafın Anıları, Gözlemleri” başlıklı bu konferansta konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır:

 “Sahaflık mesleği”, arşivlerin korunmasında, oluşmasında veya dağılmasında ne derece etkilidir? Türkiye şartlarında arşivlerin korunmasına, ortaya çıkmasına, görünür kılınmasına nasıl bir katkısı vardır sahafların? Çok sayıda arşiv ve kütüphaneyi görmüş, mesleği gereği almış/satmış biri olarak bu deneyimlerinden çıkan sonuçları anlatmak, tartışmak ve paylaşmak adına 40 yıllık bir meslek insanının anılarını, düşüncelerini duyacaksınız bu konuşmada… Arşivin önemi, oluşması ve korunmasında, sahafların yararları veya zararları var mıdır? Varsa nelerdir? Türkiye ve yurtdışında bu konuda durum nedir? Örneklerden yola çıkarak, arşivleri ve sahaflığı irdeleyeceğiz.”

 

 


Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Özel Arşivlerin Kurumsallaşması” – 28 Kasım 2018

Konuşmacı: Aslı Davaz
Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Tarih: 28 Kasım 2018 Çarşamba
Saat: 18.30

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Konferans Dizisi”nin dördüncü konuşmasını Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Davaz yapacaktır. “Özel Arşivlerin Kurumsallaşması” başlıklı bu konferansta konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır:

 “Kadınların kendi belgelerine sahip çıkması 20.yy’ın başlarında, kadınların kurduğu kadın merkezli arşivlerle mümkün oldu. Bu kurumlar, kadınlık bilincinin gelişmesi ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması mücadelesine paralel bir ilerleme göstermiştir. Özellikle kadın hareketinin ürettiği belgeler, bu arşiv merkezlerinde korunmaya alındı. Bu konuşmada kadın merkezli arşivlerin tarihçesi, kadın özel arşivlerinin sağlama çalışmaları, arşiv kurumları ve bağışçı arasındaki ilişkiler ve arşivci olmanın bir meslek icra etmenin ötesinde tarihsel bir sorumluluk taşımak olduğu üzerinde durulacaktır.”

 

 

 


Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Efemera: Tanım Sorunu ve Uygulama Örnekleri” – 12 Aralık 2018

Konuşmacı: Seher İnceoğlu
Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Tarih: 12 Aralık 2018
Saat: 18.30

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Konferans Dizisi”nin beşinci konuşmasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Seher İnceoğlu yapacaktır. “Efemera: Tanım Sorunu ve Uygulama Örnekleri” başlıklı bu konferansta konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır:

 “Efemera, kısa ömürlü belge? Neye ve kime göre? Düzensiz olarak üretilen belgeler? Örneğin afişler, antetli kağıtlar düzensiz mi üretiliyor? Değerleri sonra anlaşılan? Bir fotoğraf değersiz mi? Sahi, fotoğraf efemera mı? Sahaflarda siyah poşetlerin içinde bir torba dolusu birbirinden bağımsız bulduğumuz fotoğraflara efemera diyeceğiz de özel arşiv içindeki fotoğrafa efemera değildir mi diyeceğiz? Sadece soruyorum. Fotoğraf değil de bu soruları bir mektup ya da davetiye üzerinden de düşünebiliriz. Neden efemera diyoruz?

Aslında çok sık kullandığımız bu kelimeyi soyutlaşmış halinin ötesinde, somutlaştırılmış haliyle sorgulayıp netleştirme çabasındayım. Çalışmalarım sürecinde bu sorgulamayı sıklıkla yaparak “Neye efemera diyoruz?” sorusuna cevap aradım. Bu kavramı tartışırken efemeranın tür ve formata bağlı olarak erişimi, bilgi merkezindeki yeri, efemera koleksiyonu mu yoksa koleksiyon içinde efemera mı gibi konuları sorgulayacağım.”

 


Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: Bir Yol Haritası” – 26 Aralık 2018

Konuşmacı: Özkan Güner
Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Tarih: 26 Aralık 2018
Saat: 18.30

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Konferans Dizisi”nin altıncı konuşmasını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi  Özkan Güner yapacaktır. “Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: Bir Yol Haritası” başlıklı bu konferansta konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır:

 “Özel arşiv üzerinde çalışanlar, deneyimlerini, düzenleme sürecinde yaşadıklarını, sorunlar karşısında, teorik bilgilerini kişisel ya da kurumsal talep veya zorunluluklarla nasıl birleştirerek çözümler ürettiklerini pek fazla yazmadıkları için, özellikle Türkçe literatür sınırlıdır. Bu eksiklikten dolayı kişi ve kurumlar böyle bir çalışmada kendi belirledikleri yöntemlerle yol almaktadırlar. İşin başında uzman bir arşivcinin olması, süreci önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Uzman bir arşivci temel arşiv düzenleme ve tanımlama prensiplerini bağlı kalarak bir yol haritası ve yöntem belirlemeye çalışacaktır. Ancak uzman kişilerin de karar vermekte zorlandıkları noktalarda bu konu hakkında başvuracağı kaynaklar da sınırlıdır. Özel arşiv çalışmaları ile ilgili her türlü paylaşım bu açıdan oldukça önemlidir.  Bu çalışmada, edinilen deneyimler aktarılmaya çalışılacaktır.”

 

 


Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” – 9 Ocak 2019

Konuşmacı: Elif Yılmaz Şentürk
Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Tarih: 9 Ocak 2019
Saat: 18.30

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Konferans Dizisi”nin yedinci konuşmasını Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Elif Yılmaz Şentürk yapacaktır. “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” başlıklı bu konferansta konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır:

 “Kurumsal kimlik, “bir kurumun kendisini ifade etmesine ve insanların o kurumlarla ilişki kurmalarına izin verdiği anlamlar topluluğu” olarak tanımlanır. Kurumsal kimlik, kurumun, iletişiminin tüm araçlarını, kültürünü, misyonunu, hedeflerini, stratejilerini, teşkilat yapısını, kontrol mekanizmalarının merkezileşmesini, ürün ve hizmetlerini, hizmet verdiği alanı içermektedir. Bu konuşmada kurumsal kimliğin oluşturulmasında görsel arşivin önemi ile kurumun yazılı ve görsel tarihinin düzenli şekilde bir arada tutulması, kurum kültürünün oluşturulması, yaşatılması ve aktarılabilmesindeki rolü üzerinde durulacaktır.”

 

 


Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Şahıs Arşivleri” – 23 Ocak 2019

Konuşmacı: Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe
Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Tarih: 23 Ocak 2019
Saat: 18.30

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Konferans Dizisi”nin sekizinci konuşmasını Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe yapacaktır. “Şahıs Arşivleri” başlıklı bu konferansta konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır:

 “Seminer, şahıs arşivlerini kullanıcılarla buluşturmada geçen sürecin farklı koşullarda nasıl şekillendiği ana ekseninde tasarlanmıştır. Bir şahıs arşivi düzenleme çalışması örneğinden hareketle, şahıs arşivlerinin kullanıcıları, belge yöneticilerinin cevaplaması gereken sorular ve bu sürecin farklı problemleri üzerinde durulacaktır.”

 

 

 

 


Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Taha Toros Arşivi” – 6 Şubat 2019

Konuşmacı: Tuğba Dağlı
Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Tarih: 6 Şubat 2019
Saat: 18.30

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Konferans Dizisi”nin sonuncu konuşmasını Kütüphane Uzmanı Tuğba Dağlı yapacaktır. “Taha Toros Arşivi” başlıklı bu konferansta konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır:

 “Seminerde, İstanbul Şehir Üniversitesi Akademik Arşivi’nin yapısı ve barındırdığı şahıs arşivleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra, 2012 yılında satın alma yoluyla sağlanan Taha Toros Arşivi’nin erişime açılma süreci anlatılacaktır.

Taha Toros Arşivi’nin sınıflandırılması, dijitalleştirilmesi, tanımlanması ve erişime açılması sürecinde görev alan bilgi ve belge yöneticilerinden biri olarak yer aldığım çalışmalarda alınan kararlar, karşılaşılan sorunlar ve çözümler her yönüyle ele alınacaktır.”