Efemera, belirli bir olayı hedef alarak basılan, gönderilen, dağıtılan, davetiye, program, bildiri, reklam, afiş, tarife vb. malzemelerdir, belgelerdir. Genellikle hedef aldığı kitleye ulaştıktan sonra yok olmaya adaydır.

Vakfımızda kadınlara ilişkin bir efemera koleksiyonu oluşturulmuş ve bugün bu bölümle bulunan 201 tane arşiv kutusu materyal araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

Kadın konulu efemeralar, kadın kütüphaneleri ve arşivleri tarafından yüz yıla yakın süredir toplanmakta ve taşıdıkları farklı nitelikli bilgi sayesinde, kadın tarihine önemli katkılar sağlamaktadır.