1995-2015 Yılları Arasında Farklı Dönemlerde Görev Almış Genel Kurul Üyeleri

Altan Şahin
Aslı (Mardin) Davaz
Arzu Öztürkmen
Aynur Dursun
Aynur İlyasoğlu
Aynur Soydan
Aysel Namlı
Aysel Polatoğlu
Aysel San
Ayşe Durakbaşa
Ayşegül Altınay
Ayşegül Ardıç
Ayşegül Halat
Birgül Mançuhan
Can Kurultay
Ceylan Orhun
Edibe Buğra
Emel Akal
Emel Armutçu
Emel Hakgüder
Esin Eden
Evrim Saka
Fatmagül Berktay
Ferhunde Özbay
Filiz Fırtına
Firdevs Gümüşoğlu
Füsun Akatlı
Füsun Ertuğ Yaraş
Gizem İğde
Güneş Kara
Hülya Gülbahar
Işıl Baş
İmren Sipahi
Jale Baysal
Kornilia Çevik
Lalehan Uysal
Laleper Aytek
Mary Berkmen
Mary Lou O’Neil Şimşek
Melisa Gürpınar
Meryem Turan
Mine Şengel
Müge Gürsoy
Narınç Ataman
Nazan Erkmen
Neslihan Tokcan
Nevval Sevindi
Neylan Dinler
Nuran Turan
Nursel Duruel
Nüket Esen
Ruhsar Erten
Saliha Paker
Seda Kaya Güler
Selhan Savcıgil Endres
Selma Atabek
Semra Ulusoy
Serpil Çakır
Sevgi Uçan Çubukçu
Sönmez Taner
Şeyda Talu
Şirin Tekeli
Şule Aytaç
Tara Hopkins
Tûba Çavdar Karatepe
Tülin Tankut
Ülkü Terem
Yeşim Arat
Zehra İpşiroğlu
Zehra Toska
Zeynep Oral
Zeynep Altıok Akatlı

Kurucular ve İlk Genel Kurul Üyeleri - Ocak 1995

Aslı Davaz
Arzu Öztürkmen
Aynur İlyasoğlu
Aysel Polatoğlu
Ayşe Durakbaşa
Ayşegül Halat
Birgül Mançuhan
Can Kurultay
Ceylan Orhun
Edibe Buğra
Fatmagül Berktay
Füsun Akatlı
Füsun Ertuğ Yaraş
İmren Sipahi
Jale Baysal
Laleper Aytek
Mary Berkmen
Mine Şengel
Müge Gürsoy
Nevval Sevindi
Nursel Duruel
Ruhsar Erten
Saliha Paker
Serpil Çakır
Şirin Tekeli
Şule Aytaç

Genel Kurul

Aslı Davaz
Aynur Soydan Erdemir
Ayşegül Ardıç
Emel Hakgüder
Fatmagül Berktay
Filiz Fırtına
Firdevs Gümüşoğlu
Füsun Ertuğ Yaraş
Gizem İğde
Hülya Gülbahar
Işıl Baş
İmren Sipahi
Mary Lou O’Neil Şimşek
Meryem Turan
Narınç Ataman
Nazan Erkmen
Nevval Sevindi
Selhan Savcıgil Endres
Selma Atabek
Sevgi Uçan Çubukçu
Sönmez Taner
Şeyda Talu
Şirin Tekeli
Tûba Çavdar Karatepe
Tülin Tankut
Yeşim Arat
Zehra Toska
Zeynep Altıok Akatlı