Fotoğraf:
 
Koleksiyonda, kadınların eğitim, kültür ve toplumsal hayatlarını, çeşitli kadın dernekleri ve gruplarında gerçekleştirdikleri çalışmalarını sergileyen siyah beyaz ve renkli fotoğraflar bulunuyor.

Afiş: Kadın dernekleri, vakıfları, örgütleri ve örgütlenmeleri tarafından düzenlenen kampanya, konferans, miting ve yürüyüş çağrılarını içeren çok sayıda kadın konulu afişin bulunduğu koleksiyonumuzda, kadın sanatçıların dergilerine dair de pek çok afiş yer alıyor.

Dia: Dia koleksiyonu, ağırlıklı olarak 1980 sonrası kadın hareketinin toplantılarını, eylemlerini ve kütüphanemizin etkinliklerini kapsıyor.

Teyp&Video: Video kaset, teyp kaseti ve CD’lerin bulunduğu koleksiyonda, kadın konusunda gerçekleştirilen çeşitli panellerin, konferansların, sergilerin video kayıtları ve CD’leri, öncü kadınlarla yapılmış sözlü tarih çalışmaları, belgeseller ve kadın filmlerinin örnekleri bulunuyor.

Kartpostal: Koleksiyon, Cumhuriyet öncesi ve sonrası döneme ait, en eskisi 1850’lerde basılan, çeşitli kartpostalları içeriyor: Türün fabrikasında çalışan kadın işçiler, mermi fabrikasında çalışan kadınlar, konak ve saraylardaki hareme ait günlük yaşam manzaraları, Osmanlı illerinde yaşayan değişik milletlerden kadın portreleri ve düzenlenen kampanyalar için basılan kartlar…

Görsel Arşivimizden..