İşitsel Koleksiyon

 

İçerik & Kapsam

Teyp ve Video kasetleri bölümünde kadınlarla ilgili yapılan çeşitli panellerin, konferansların, sergilerin video kayıtları ve CD’ leri, belgeseller ve kadın filmlerinin örneklerinin yer aldığı 87 adet video kaset, 202 adet teyp kaseti ve 61 adet CD bulunmaktadır. Hollanda Kadın Hareketi’nin tarihçesini, Habitat Kent Zirvesi’nde yapılan “Kadın ve Kent” adlı etkinliği, çeşitli zamanlarda yapılan Cinsiyetçilik, İslam ve Kadın, Aile Hukuku ve Boşanma, Devlet Kadına Nasıl Bakıyor, İffet vb. gibi açık oturumların çekimlerini, Cumhuriyete Kanat Gerenler isimli TRT’nin hazırladığı bir belgeseli, kürtaj, nüfus planlaması ile ilgili çeşitli tartışma programlarının teyp kayıtlarını, Adı Vasfiye filmini bulabilirsiniz.

Örnekler

Anadolu Kadın Figürleri Arzu Karamani / Sosyolojide 40 yıl Mübeccel Kıray / İktisat ve İktisatçılar Kadınları Unutuyor mu?Ayşe Buğra / Cinsiyetçilik Minu İnkaya / Öykülerden Okuma Günü Nezihe Meriç / Türkiye’de Basın ve Kadın Gazeteciler Zeynep Göğüş / Feminism in Turkey Nükhet Sirman / Mesleklerinde İlk Kadınlar Taha Toros / Resim Sanatında Renk Seniye Fenmen / Karanlığın Günü Leyla Erbil / Aile Hukuku ve Boşanma Necla Giritli / Yücel Sayman, Rona Serozan, Haluk Burcuoğlu, Erdemir Yurtcan, Aysel Çelikel / Kadın ve Din Fatmagül Berktay / Kadınlar Politikacılarıyla Konuşuyor Güler İleri, Fethiye Özver; İmren Aykut, Türkan Arıkan, Sabiha Çaycı, Şirin Tekeli / Kadındaki Dünya Dünyadaki Kadın Füsun Akatlı, Buket Uzuner, Tomris Uyar, Melisa Gürpınar

Yararlandırma Koşulları

Kütüphanede işitsel materyalleri ödünç verme hizmeti yoktur. İlgili ve araştırmacılara okuma salonunda hizmet verilmektedir.

Görsel  Koleksiyon için kütüphaneden detaylı bilgi alabilirsiniz.