9 Ağustos 2012

THE WOMEN’S LİBRARY 2012

2012 tarihinde Londra Metropolitan Üniversitesi yıllardır bünyesinde bulundurduğu, İngiltere’nin en eski ve en zengin kadın koleksiyon ve arşivlerini barındıran, mali kısıtlamalar nedeniyle eski adı The Fawcett Library olan The Women’s Library’i tahliye kararı alınca, The Women’s Library tarafından uluslararası bir dayanışma başlatıldı.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı bu kampanyaya aktif olarak katıldı. Vakıftan talep edilen dayanışma metnini, kütüphane adına Aslı Davaz ve Tûba Çavdar Karatepe kaleme aldı ve metin kampanyayı yürüten genel sekreter Anne Summers’a gönderildi. Dayanışma metni 9 Ağustos 2012 tarihinde The Times Higher Education Supplement’da yayımlandı. Kampanya sonucunda 2 Ocak 2013’ten itibaren bu değerli koleksiyom ve arşivler, İngiltere’deki London Scholl of Ekonomics bünyesine dâhil edildi.

9 Ağustos 2012

THE TIMES HIGHER EDUCATION SUPPLEMENT

Dayanışma Metni

İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı olarak, Londra Metropolitan Üniversitesi’nin, mali sıkıntı nedeniyle, Londra Kadın Kütüphanesi’ni bünyesine dâhil edebilecek yeni bir kurum aradığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Dünyanın her yanındaki kadın kütüphanelerinin, kadınların tarihteki yerini kavrama, kadın araştırmacılara gerekli bilgileri sağlama ve gelecek kuşaklara belge aktarma yönünden çok önemli kurumlar olduklarına inanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tarafımıza tahsis ettiği tarihî bir binada yer alan kurumumuz, Türkiye’nin ilk ve tek kadın kütüphanesidir ve 22 yıldır gönüllülerin, bağışçıların ve yerel yönetimin desteğiyle varlığını sürdürmektedir. Geniş koleksiyonumuza hem bireyler hem de kurumlar ulaşabilmektedir.

Londra’daki Kadın Kütüphanesi, kız kardeş kurumları gibi, önemi her zaman geçerli olan hukuksal ve toplumsal eşitlik ilkelerine bağlıdır. Bu ilkenin savunulması özellikle ekonomik zorluk dönemlerinde daha da önemlidir. Kadın kütüphanelerinin bağımsızlığı ve özgül kimliklerinin korunması, sadece akademik araştırma gereksinimlerinin karşılanmasını değil, aynı zamanda birbirinden farklı toplumsal ve akademik düzeylerde eğitimi ve farkındalığı teşvik etmeyi de mümkün kılar.

Londra Kadın Kütüphanesi’nin geçen on yıldaki başarılarının pekiştirilmesi, kadın hareketinin 150 yıllık mirasının korunması ve kutlanması gerekir. Bu benzersiz koleksiyonların başka kurumlara aktarılması konusunun çok dikkatle ele alınacağını ve acele kararlarla tehlikeye atılmayacağını ümit ediyoruz.

Tûba Çavdar Karatepe, Vakıf Başkanı

Aslı Davaz, Vakıf Kurucu Üyesi

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul

*Bu metin 9 Ağustos 2012 tarihli Times Higher Education Supplement’da İngilizce olarak yayımlanmıştır.