Kadın Konulu Kavramlar Dizini

.

Türkiye Kadın Thesaurusu Kadın Konulu Kavramlar Dizini

Kadınların konumu ve kadın çalışmalarına ilişkin bilginin indekslenmesi ve erişimi için oluşturulmuş kontrollü terimler listesi

Basım Yılı: 2009

Hazırlayanlar: Aslı Davaz, Ercan Güngöroğlu, Sönmez Taner, Şeyda Talu

ISBN: 978-975-7051-64-0 

Bilindiği gibi Thesaurus, günümüzde, öncelikle belirli bir konu alanı için oluşturulan bilgi-belge yönetimi sistemleri içinde söz konusu alandaki bilginin tanımlanmasını/indekslenmesini ve erişimini en etkin düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kullanılan bir araçtır. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı olarak ‘Kadınlarla ilgili belgelerin cinsiyetçi olmayan tanımlaması, kataloglaması ve kadınların kendileriyle ilgili bilgilendirme haklarının aracı olarak Kadın Thesaurusu’ konusunda yaptığımız toplantı sonucunda, 2006 yılında Thesaurus Çalışma Grubu kuruldu. Bu çalışma grubunun amacı; kadın konulu bilginin indekslenmesi ve erişimi alanında Avrupa Birliği ile ortak standartlar oluşturmak ve Türkiye’ye adaptasyonunu gerçekleştirmekti. Uluslararası alanda, Avrupa’da, kadınlar üzerine araştırmalarda kullanılacak terimlerde standartlaşmayı; kaynaklara erişimde ortak kavramlar üzerinde arama yapmayı sağlayan Türkiye Kadın Thesaurusu: Kadın Konulu Kavramlar Dizini, 4 yıllık kolektif bir çalışma sonucunda ortaya çıktı. Avrupa Kadın Thesaurusu’nun ana gövdesini oluşturan terimlerin alfabetik listesinin Türkçe çevirisi ve çevirinin Türkçe koşullara adaptasyonu, Kadın Thesaurusu’nun ana iskeleti ve sistematiği korunarak yapıldı. Siyaset, hukuk, ekonomi, eğitim, din, kültür vb. gibi 20 konuda Türkiye’ye özgü terimler üretildi ve 2009’da ‘Türkiye Kadın Thesaurusu: Kadın Konulu Kavramlar Dizini’ yayımlandı.