Efemera Koleksiyonu

Efemera belirli bir olayı hedef alarak basılan belgedir ve hedef kitlesine ulaştıktan sonra yok olmaya adaydır. Efemera Koleksiyonu 1994 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne aktif belge sağlama politikasıyla zenginleştirilmeye çalışılan koleksiyonda, yaka kartı, broşür, flama, el ilanı, çıkartma, rozet, bildiri türünde kadın konusunda basılmış pek çok materyal bulunmaktadır. Klasörden oluşan koleksiyon; aile, annelik, çalışan kadınlar, devlet ve politika, din ve kadın, eğitim, etnik gruplar, göç, kadın hakları için eylemler, kadına ilişkin tabular, feminizm, mizah, sağlık, sanatta kadın, toplumsal amaçlı eylemler, şiddet, uluslararası kuruluşlar ve eylemler gibi başlıklarda derlenmiştir. Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri, Kadın Sanatçılar, Nadir Eserler, Görsel İşitsel, Kadın Yazarlar ve Özel Arşivler Koleksiyonlarında da efemera niteliği taşıyan belgelere ulaşabilirsiniz.

Yararlandırma Koşulları

Kütüphanemizde kitap ödünç verme hizmeti olmamakla birlikte, fotokopi hizmeti mevcuttur. Afişleri incelemek isteyen  ilgililere ve araştırmacılara kütüphanenin okuma salonunda hizmet verilmektedir.

Efemera Koleksiyonu için kütüphaneden detaylı bilgi alabilirsiniz.