Görsel İşitsel Koleksiyon

 

İçerik & Kapsam

Bu koleksiyon içerisinde fotoğraf, dia malzemeleri, teyp, CD ve video kasetleri yer almaktadır.

Fotoğraf dermesinde siyah beyaz ve renkli 2098 adet fotoğraf bulunmaktadır. Fotoğrafların bir kısmı anonim olmakla birlikte düğün, nişan ve toplu aile fotoğrafları bulunmaktadır. Bu fotoğraflar sayesinde geçmiş yıllara ait çeşitli geleneksel törenler ve aile yaşamı üzerine bir gözlem yapabilmemiz mümkündür. Bir kısım fotoğrafın bilgisi de mevcuttur. Oldukça zengin olan fotoğraf dermesinde ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen’in, ilk güzellik yarışmasına katılan kadınların toplu fotoğrafları, ilk Türkiye Güzeli Keriman Halis’in, Osmanlı Dönemi Kadın Cemiyetleri’nin kurucularının fotoğrafları, 1923’te Çamlıca Kız Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile birlikte okul bahçesinde çekilen bir fotoğraf, Konya Kız Muallim Mektebi’nde 1930’lu yıllarda çekilmiş fotoğraflardan oluşan albüm, 1980-2000 yılları arasında çeşitli kadın dernek, vakıf, grup kampanya çalışmalarını sergileyen fotoğraflar, kadınlara uygulanan şiddete karşı yapılan etkinliklerin, 8 Mart etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmaların, kadınların düzenlediği çeşitli yürüyüş, miting ve kampanyaların fotoğraflarına erişebilirsiniz.

Dia dermesinde siyah beyaz ve renkli olmak üzere 505 adet dia bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak 1980 sonrası kadın hareketinin toplantı ve eylemleri, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın etkinliklerine ait dialar yer almaktadır.

Teyp ve Video kasetleri bölümünde ise kadınlarla ilgili yapılan çeşitli panellerin, konferansların, sergilerin video kayıtları ve CD’ leri, belgeseller ve kadın filmlerinin örneklerinin yer aldığı 87 adet video kaset, 202 adet teyp kaseti ve 61 adet CD bulunmaktadır.

Hollanda Kadın Hareketi’nin tarihçesini, Habitat Kent Zirvesi’nde yapılan “Kadın ve Kent” adlı etkinliği, çeşitli zamanlarda yapılan Cinsiyetçilik, İslam ve Kadın, Aile Hukuku ve Boşanma, Devlet Kadına Nasıl Bakıyor, İffet vb. gibi açık oturumların çekimlerini, Cumhuriyete Kanat Gerenler isimli TRT’nin hazırladığı bir belgeseli, kürtaj, nüfus planlaması ile ilgili çeşitli tartışma programlarının teyp kayıtlarını, Adı Vasfiye filmini bulabilirsiniz.

 

Örnekler

Anadolu Kadın Figürleri Arzu Karamani / Sosyolojide 40 yıl Mübeccel Kıray / İktisat ve İktisatçılar Kadınları Unutuyor mu? Ayşe Buğra / Cinsiyetçilik Minu İnkaya / Öykülerden Okuma Günü Nezihe Meriç / Türkiye’de Basın ve Kadın Gazeteciler Zeynep Göğüş / Feminism in Turkey Nükhet Sirman / Mesleklerinde İlk Kadınlar Taha Toros / Resim Sanatında Renk Seniye Fenmen / Karanlığın Günü Leyla Erbil / Aile Hukuku ve Boşanma Necla Giritli / Yücel Sayman, Rona Serozan, Haluk Burcuoğlu, Erdemir Yurtcan, Aysel Çelikel / Kadın ve Din Fatmagül Berktay / Kadınlar Politikacılarıyla Konuşuyor Güler İleri, Fethiye Özver; İmren Aykut, Türkan Arıkan, Sabiha Çaycı, Şirin Tekeli / Kadındaki Dünya Dünyadaki Kadın Füsun Akatlı, Buket Uzuner, Tomris Uyar, Melisa Gürpınar

 

Yararlandırma Koşulları

Kütüphanede görsel işitsel materyalleri ödünç verme hizmeti yoktur. Fotokopi hizmeti verilmektedir. İlgili ve araştırmacılara okuma salonunda hizmet verilmektedir.

Görsel İşitsel Koleksiyon için kütüphaneden detaylı bilgi alabilirsiniz.