Görsel Koleksiyon

Görsel malzemeler arasında siyah-beyaz ve renkli baskı, negatif ve diapozitif /slayt, dijital çekimler, video kayıtları, kartpostallar ve fotoğraf albümleri yer almaktadır. 1980’ler dönemi Türkiye kadın hareketi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın etkinliklerine ait fotoğraflar çoğunlukta olmakla birlikte, Osmanlı dönemi ve erken Cumhuriyet dönemi aile fotoğrafları ve kadın portreleri de bu koleksiyonda önemli bir yer tutmaktadır. Geniş bir konu yelpazesi olan fotoğraf dermesinde ilk kadın pilot Sabiha Gökçen’in, ilk güzellik yarışmasına katılan kadınların, Osmanlı dönemi kadın cemiyetlerinin kurucularının, 1923 Çamlıca Kız Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin, 1930 Konya Kız Muallim Mektebi’nin, 1980-2000 yılları arasında çeşitli kadın dernek, vakıf, grup kampanya çalışmalarının, kadınlara uygulanan şiddete karşı yapılan etkinliklerin, 8 Mart kapsamında yapılan çalışmaların, kadınların düzenlediği çeşitli yürüyüş, miting ve kampanyaların fotoğraflarını bulabilirsiniz.

Koleksiyonda ayrıca konak ve saraylardaki hareme ait günlük yaşam manzaraları, Osmanlı illerinde yaşayan değişik milletlerden kadın portreleri ve kıyafetleri, tütün ve mermi fabrikalarında çalışan işçi kadınlar, yurtdışındaki kadın merkezli arşiv ve kütüphaneler, kadınların süfraj hareketi (eski kartpostalların tıpkıbasımları) ve günümüz kadın hareketiyle ilgili 161 adet kartpostal bulunmaktadır. Kromo litografi, bir kısmı renklendirilmiş foto kart, orijinal renkli ve renksiz taş baskı, pul ve damga gibi filatelik özellikleri olan kartlar, kadın ve kadının dâhil olduğu çeşitli toplumsal alanlar ve az da olsa İstanbul ile ilgili çeşitli topografik ve sosyal sahneleri yansıtmaktadır.

Vakfın özellikle Özel Arşiv, Kadın Sanatçılar ve Kadın Yazarlar koleksiyonları da önemli sayıda görsel malzeme içerir. 2018 yılında Görsel Koleksiyon’da başlattığımız dijitalleştirme ve kataloglama çalışması devam etmektedir.

Yararlandırma Koşulları

Koleksiyon erişime kapalıdır. Sürdürülen çalışmalar sona erdiğinde, 2019 yılı içerisinde araştırmacıların ve okuyucuların erişimine açılması planlanmaktadır.