Kadın Yazarlar Koleksiyonu

 

İçerik & Kapsam

Bu koleksiyon 800 kadın yazara ait 11.300 belgeden oluşan biyografik dosyaları içeriyor: Yazarlarla ilgili kitap tanıtımları, kişisel haberler, katıldıkları etkinliklerin bilgileri, çeşitli dergiler ve gazetelerden kesilen kupürlere ulaşabilirsiniz. Fatma Aliye, Asiye Hatun, Fitnat Hanım, Şair Nigar Hanım gibi Cumhuriyet öncesi 22 kadın yazara ilişkin bilgiler içeren kişisel dosyalar da mevcuttur.

 

Yararlandırma Koşulları

Kütüphanede belge ödünç verme hizmeti yoktur. Fotokopi hizmeti mevcuttur.İlgili ve araştırmacılara okuma salonunda hizmet verilmektedir.

Katalog için tıklayınız.