Kadın Yazarlar Koleksiyonu

Kadın Yazarlar Koleksiyonu, kadın yazar ve edebiyatçıların biyografilerini, eserlerinin tanıtımlarını, kişisel haberlerini, katıldıkları etkinliklerin bilgilerini ve basında çıkan röportajlarını içermektedir. Ayrıca bu bölümde diploma, plaket, fotoğraf, çalışma taslakları, el yazısı notlar gibi yazarların bağışladığı kişisel tarihlerine ilişkin malzemeleri bulmak mümkündür. Yazarlarla ilgili kişisel belgeler çoğaldıkça dosyalar Özel Arşiv Koleksiyonu’na aktarılmakta ve yalnızca danışma bilgilerini içeren malzemeler bu koleksiyon içerisinde bırakılmaktadır. Örneğin; Pınar Kür arşivinin ön çalışması kişisel dosya olarak başlamış, ancak zaman içerisinde edinilen malzemelerin niteliğinin değişmesi ve Pınar Kür’ün de özel arşivini Vakfa bağışlamasıyla Pınar Kür dosyası Özel Arşiv Koleksiyonu’na alınmıştır.

Koleksiyon içerisinde, Fatma Aliye Hanım, Asiye Hatun, Fitnat Hanım, Şair Nigar Hanım gibi Cumhuriyet öncesi 22 kadın yazara ilişkin bilgiler içeren kişisel dosyalar da mevcuttur. Bunların dışında; İnci Aral’ın Ağda Zamanı adlı romanının el yazısı taslağı, Hülya Tozlu’nun Suskun ve Gri Kadın adlı romanının el yazısı taslağı, Aytül Akal’ın karneleri, ortaokulda yazdığı bir kompozisyonu, mektupları ve daha pek çok benzer belgeler yer almaktadır. Koleksiyon, 800 kadın yazara ait 11.300 belgeyi içeren biyografik dosyalardan oluşmaktadır.

Yararlandırma Koşulları

Kütüphanemizde kitap ödünç verme hizmeti olmamakla birlikte, fotokopi hizmeti mevcuttur. Afişleri incelemek isteyen  ilgililere ve araştırmacılara kütüphanenin okuma salonunda hizmet verilmektedir.

Katalog için tıklayınız.