Nadir Eser Koleksiyonu

Nadir Eser Koleksiyonunda müzayedelerden ve sahaflardan alınan, kadınların yazdığı veya kadınlar hakkında yazılan 313 adet nadir eser bulunmaktadır. Koleksiyon, Suat Derviş’in 1952’de Fransa’da yayımlanan Les Ombres du Yalı adlı romanı gibi imzalı kitaplar içermektedir. Kitapların yanı sıra Kurtuluş Savaşı’nda kadınların savunma saflarına katılmaları için propaganda amacıyla basılmış ve belki de sadece bu kütüphanede bulunan orijinal bir taş baskı afiş; 19. yüzyıldan kalma kız okulu diplomaları gibi tarihi ve fiziksel özellikleri açısından önemli kaynaklar koleksiyonda yer almaktadır.

Vakfın Nadir Eser Koleksiyonunda bulunan kitaplar arasında Suat Derviş’in Ahmed Ferdi, Behire’nin Talipleri, Beni Mi?, Buhran Gecesi, En Güzel Hikayeler, Gönül Gibi; Nigar Binti Osman’ın Aks-i Sada; Zafer Hanım’ın Aşk-ı Vatan; Ahmed Cevad (Emre)’ın Bizde Kadın; Leyla Saz’ın Divan-ı Leyla Hanım; Besim Ömer’in Doğururken ve Doğurduktan Sonra; Ayşe Fahriye’nin Ev Kadını; Baha Tevfik’in Feminizm: Âlem-i Nisvan; İhsan Raif Hanım’ın Gözyaşları; Halide Edip Adıvar’ın Handan ve Seviyye Talip; Kasım Emin’in Hürriyet-i Nisvan; Safveti Ziya’nın Kadın Ruhu; Avanzâde Mehmed Süleyman’ın Kadın Saçları; Fatma Aliye’nin Muhadarat, Nisvân-ı İslâm ve Teracim-i Ahval-i Felasife; Güzide Sabri’nin Münevver ve Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi; Muhammed Ferid Vecdi’nin Müslüman Kadını; Ahmed Muhtar’ın Şair Hanımlarımız; Selahaddin Asım’ın Türk Kadınlığının Tereddisi Yahut Karılaşmak; Mehmet Said’in Vezaif-ül İnas isimli kitapları bulunmaktadır. Koleksiyonda yürütülen dijitalleştirme çalışmaları tamamlanmış olup, erişime açılmıştır.

Yararlandırma Koşulları

Koleksiyonda yürütülen dijitalleştirme çalışmaları devam etmektedir. Dijital ortama aktarılan nadir eserlere ulaşmak için tıklayınız.