Nadir Eserler Koleksiyonu

 

İçerik & Kapsam

Bu koleksiyonda müzayedelerden ve sahaflardan alınan, kadınların yazdığı veya kadınlar hakkında yazılan 293 adet nadir eser bulunuyor. Koleksiyon, Suat Derviş’in 1952’de Fransa’da yayımlanan Les Ombres du Yalı adlı romanı gibi imzalı kitaplar da içeriyor. Kitapların yanı sıra Kurtuluş Savaşı’nda kadınların savunma saflarına katılmaları için propaganda amacıyla basılmış ve belki de sadece bu kütüphanede bulunan orijinal bir taş baskı afiş; 19. yüzyıldan kalma kız okulu diplomaları gibi tarihi ve fiziksel özellikleri açısından önemli kaynaklar da koleksiyonda yer alıyor.

 

Örnekler

Ahmet Ferdi Suat Derviş / Aks-i Sada Nigar Binti Osman / Aşk-ı Vatan Zafer Hanım / Behire’nin Talipleri Suat Derviş / Beni mi? Suat Derviş / Divan-ı Leyla Hanım Leyla Saz / Doğururken ve Doğurduktan Sonra Besim Ömer / En Güzel Hikayeler Suat Derviş / Ev Kadını Ayşe Fahriye / Feminizm: Âlem-i Nisvan Baha Tevfik / Gönül Gibi Suat Derviş / Gözyaşları İhsan Raif Hanım / Handan Halide Edip Adıvar / Hürriyet-i Nisvan Kasım Emin / Kadın Ruhu Safveti Ziya / Kadın Saçları Avanzâde Mehmed Süleyman / Muhadarat Fatma Aliye / Münevver Güzide Sabri / Müslüman Kadını Muhammed Ferid Vecdi / Nisvân-ı İslam Fatma Aliye / Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi Güzide Sabri / Seviyye Talip Halide Edip Adıvar / Şair Hanımlarımız Ahmed Muhtar / Teracim-i Ahval-i Felasife Fatma Aliye / Türk Kadınlığının Tereddisi Yahut Karılaşmak Selahaddin Asım / Vezaif-ül İnas Mehmed Said

 

Yararlandırma Koşulları

Kütüphanede nadir eserleri ödünç verme hizmeti yoktur. Fotokopi hizmeti verilmektedir. İlgili ve araştırmacılara okuma salonunda hizmet verilmektedir.

Katalog için tıklayınız.