Müfide İlhan ve Necile Tevfik Özel Arşivleri İçin Asitsiz Arşiv Sarf Malzemesi Pilot Projesi – Sunum ve Teşekkür Toplantısı / 10 Mart 2020

Kadın tarihinin kaynaklarını koruma çalışmalarımıza “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Müfide İlhan Özel Arşivi, Necile Tevfik Özel Arşivi Asitsiz Arşiv Sarf Malzemesi Pilot Projesi” kapsamında asitsiz kutu ve zarf teminiyle destek veren Toyota Türkiye’nin Genel Merkezi kadın çalışanlarına yönelik, 10 Mart Salı günü bir toplantı düzenledik. Sunuşu Seher İnceoğlu’nun yaptığı toplantı Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Davaz’ın kültür kurumları ve iş dünyası arasında bu tür destekleyici işbirliklerinin önemi ve etkileri üzerinde durduğu açış konuşmasıyla başladı. Arşivci Özkan Güner, özel arşivler (sağlama, koruma, erişim) ve bu projeyle asitsiz kutu ve zarflara yerleştirilen Müfide İlhan Arşivi hakkında bilgi verirken, Vakıf Genel Kurul üyesi, arşivci Selvi Başak Öztürk projeye dâhil edilen arşivlerden Necile Tevfik arşivi belgelerinin “direniş öyküsü”nü ele aldığı bir konuşma yaptı.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın çalışmalarına verdikleri destek için Toyota Türkiye ailesine en içten teşekkürlerimizi sunarız.