Ötekinin Hafızası Projesi / Kadınların Göç Hafızası Sergisi / 6 Mart – 6 Nisan 2024

Ötekinin Hafızası Projesi / Kadınların Göç Hafızası Sergisi (6 Mart – 6 Nisan 2024)

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) tarafından yürütülen “Ötekinin Hafızası” projesi; Türkiye’de yaşayan ve üretimlerini burada yapan, ülkelerindeki savaşlardan, otoriter rejimlerin baskılarından, yoksulluktan veya özgürlüklerinden mahrum edildikleri için kaçarak Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan 5 göçmen kadın sanatçının sanatsal ifade ve kişisel tarihlerinin Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivlerine kazandırılmasını hedeflemektedir.

KEKBMV bu proje ile Osmanlı ve Türkiye kadın hareketi ve kadınlarını kapsayan arşivini, göç yoluyla Türkiye’ye gelmiş yaşamlarını ve üretimlerini burada devam ettiren kadınları da kapsayacak şekilde genişletecektir. Kadınlar, masalların, hikâyelerin, şarkıların, ninnilerin, şiirlerin, yaşanmış hikâyelerin sonraki kuşaklara aktarımında önemli role sahip kültür taşıyıcılarıdır.

KEKBMV, göçün kadın yüzünü sanat yoluyla hafızalarımızda saklamak ve korumak adına bir şeyler yapılması gerektiğine inanarak, 5 göçmen kadın sanatçının hikâyesini ve sanatsal üretimlerini arşivleyecek ve Kadınların Göç Hafızası Sergisi yoluyla paylaşacaktır. Bu doğrultuda Ötekinin Hafızası, hem kadın sanatının hem de kadınlar özelinde göçün hafızasının korunmasını; göç-kadınlar ve sanat arasındaki ilişkinin, kadınların sanatsal perspektifinden yeniden anlaşılmasını ve anlatılmasını hedeflemektedir.

Kadınların Göç Hafızası Sergisi, kadına ve sanata düşmanca bakan rejimlerin hüküm sürdüğü coğrafyalarda, kültürel çoraklaşmaya inatla direnen, bir arada yaşamaya inanan, iklimimizi yeniden yeşerten, cesur kadınların dayanışması ile mümkün olabildi.

Proje kitapçığına buradan ulaşabilir ve Kadınların Göç Hafızası Sergisi Etkinlik Takvimi’ni inceleyebilirsiniz.

Yer: Depo / Tütün Deposu – Lüleci Hendek Caddesi Koltukçular Çıkmazı 1, Tophane İstanbul

Küratör
Nilgün Kıvırcık

Sanatçılar
Farah Trablsie
Maryam Mazrooei
Sara Shahzadeh
Sinur
Walaa Tarkaji

Sözlü Tarih Görüşmeleri
Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Kamera Çekimleri
Soulmate Design&Film Collective-Ebru Şeremetli

Görsel Tasarım
Marjinal Portel Novelli

Danışma Kurulu
Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği (UGKDD)
Kırkayak Kültür – Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi
Ruhiye Onurel
Shirin Zeraaty

Kadın Eserleri Kütüphanesi
ve Bilgi Merkezi Vakfı
Proje Kurulu
Nilgün Kıvırcık (Proje Koordinatörü)
Nathalie Defne Gier
Füsun Ertuğ
Sevgi Uçan Çubukçu
Arzu Karamani
Berna Kokoz (Proje Asistanı)
Emine Hatun Gür

Çeviriler
Nehir Atalay
Lale Cerrahoğlu