Özel Arşivler Katalog Dizisi

.

Özel Arşivler Katalog Dizisi Yayınları

Basım Yılı: 2010

Çeviri Yazım: Yusuf Altan Altınok, Mehmet Sadık Kişi, İlknur Şener

ISBN: 978-605-5614-61-4

Kataloğu görüntülemek için tıklayınız.

 

Alıntı
“Bu kitap Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda yer alan kadın özel arşivlerinin kataloglanması çalışmasının ilk kitabıdır. Türkiye’nin ilk kadın avukatlarından biri olan Süreyya Ağaoğlu’nun evrakları, 2002 yılında Ağaoğlu ailesi tarafından Vakfımıza bağışlanmıştır. Arşivde, Süreyya Ağaoğlu’nun özel hayatına dair belgeler, çok sayıda fotoğraf, özellikle babası Ahmet Ağaoğlu, kardeşleri Tezer Taşkıran, Abdurrahman Ağaoğlu, Samet Ağaoğlu, Gültekin Ağaoğlu ve halası Humay Ağaoğlu’na gönderdiği ve onlardan kendisine gelen mektuplar; aile fertlerinin birbirlerine yazdığı mektuplar; annesi, babası ve kardeşlerine ait belgeler; eğitim hayatı ve meslek hayatı ile ilişkili belgeler; dava dosyaları ve Şura-yı Devlet’teki görevi ile ilgili evraklar bulunmaktadır. Bu arşivin kataloğu, Ağaoğlu ailesinin maddi destekleriyle, 2010 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve İstanbul Barosu’nun ortak yayını olarak Avukat Süreyya Ağaoğlu “Bir Ömür Böyle Geçti” Arşiv Kataloğu 1898-1992 adıyla yayımlanmıştır.”

Basım Yılı: 2011

Hazırlayan:Mehmet Sadık Kişi

Bibliyografyayı görüntülemek için tıklayınız.

 

Alıntı

“Bu kitap Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda yer alan kadın özel arşivlerinin kataloglanması çalışmasının ikinci kitabıdır. Zerrin Bölükbaşı’nın özel arşiv belgeleri, beraberinde sanatçının 1996 tarihli bronz heykel (dans eden kadın figürü) çalışmasıyla, oğlu Ahmet Bölükbaşı tarafından 2009’da Vakfımıza bağışlanmıştır. Arşivde, Zerrin Bölükbaşı’nın şahsi belgeleri, biyografileri, kartvizitleri, kendisi ve ailesine ait nüfus cüzdanları, aile fotoğrafları, kendisine ve çalışmalarına ait fotoğraflar, fotoğraf negatifleri, heykeltıraş malzemeleri, sergi broşürleri, sergi ziyaretçi defteri, gazete dergi kupürleri, şiirleri, videokasetler, ilişkili olduğu sivil toplum kuruluşlarına (Milletlerarası Kadın Derneği, Kadın Sanatçılar Kulübü, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı) ait belgeler vb. olmak üzere çok sayıda belge bulunmaktadır. Bu arşivin kataloğu, oğlu Ahmet Bölükbaşı’nın maddi desteğiyle 2011 yılında, Heykeltıraş Zerrin Bölükbaşı ‘Senfoni’ Arşiv Kataloğu 1919-2010 adıyla, Vakfımız tarafından yayımlanmıştır.”