Özel Arşivler Katalog Dizisi

Vakıf, Özel Arşiv Koleksiyonu’nda yer alan arşivlerin içerik ve kapsamlarını görünür kılmak, tanıtımlarını yapmak, daha çok araştırmacının bu arşivlerden haberdar olmasını ve kadın tarihi çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, katalog çalışmaları yürütmektedir. Katalogları tamamlanan arşivlerden, dost kurumlar ve kişilerin de destekleriyle, yayın üretmek ayrıca Vakfın amaçları dâhilindedir. Bu çerçevede bugüne kadar Süreyya Ağaoğlu, Zerrin Bölükbaşı ve Necile Tevfik arşivleri olmak üzere üç katalog çalışması yayımlanmıştır.

Özel Arşivler Katalog Dizisi Yayınları

Basım Yılı: 2010

Katalog Danışmanı: Bekir Kemal Ataman

Yayına Hazırlayan: Yusuf Altan Altınok, Mehmet Sadık Kişi, İlknur Şener

Yayın Sponsoru: Ağaoğlu Ailesi

ISBN: 978-605-5614-61-4

Önsözü ve sunuşu görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu kitap, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından Özel Arşivler Katalog Dizisi adı altında yayımlanan arşiv kataloğu çalışmalarının ilk kitabıdır.

Türkiye’nin ilk kadın avukatlarından biri olan Süreyya Ağaoğlu’nun evrakı, 2002 yılında Ağaoğlu ailesi tarafından Vakfımıza bağışlanmıştır. Arşivde, Süreyya Ağaoğlu’nun özel hayatına dair belgeler, çok sayıda fotoğraf, özellikle babası Ahmet Ağaoğlu, kardeşleri Tezer Taşkıran, Abdurrahman Ağaoğlu, Samet Ağaoğlu, Gültekin Ağaoğlu ve halası Humay Ağaoğlu’na yazdığı ve onlardan kendisine gelen mektuplar; aile fertlerinin birbirlerine yazdığı mektuplar; annesi, babası ve kardeşlerine ait belgeler; eğitim hayatı ve meslek hayatı ile ilişkili belgeler; dava dosyaları ve Şura-yı Devlet’teki görevi ile ilgili evraklar bulunmaktadır. Bu arşivin kataloğu, Ağaoğlu ailesinin maddi destekleriyle, 2010 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve İstanbul Barosu’nun ortak yayını olarak Avukat Süreyya Ağaoğlu “Bir Ömür Böyle Geçti” Arşiv Kataloğu 1898-1992 adıyla yayımlanmıştır.

Basım Yılı: 2011

Yayına Hazırlayan: Mehmet Sadık Kişi

Yayın Sponsoru: Ahmet Bölükbaşı

Önsözü ve sunuşu görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu kitap, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından Özel Arşivler Dizisi adı altında yayımlanan arşiv kataloğu çalışmalarının ikinci kitabıdır.

Zerrin Bölükbaşı’nın özel arşiv belgeleri, beraberinde sanatçının 1996 tarihli bronz heykel (dans eden kadın figürü) çalışmasıyla, oğlu Ahmet Bölükbaşı tarafından 2009’da Vakfımıza bağışlanmıştır. Arşivde, Zerrin Bölükbaşı’nın şahsi belgeleri, biyografileri, kartvizitleri, kendisi ve ailesine ait nüfus cüzdanları, aile fotoğrafları, kendisine ve çalışmalarına ait fotoğraflar, fotoğraf negatifleri, sanatçının kullandığı heykel malzemeleri, sergi broşürleri, sergi ziyaretçi defteri, gazete dergi kupürleri, şiirleri, videokasetler, ilişkili olduğu sivil toplum kuruluşlarına (Milletlerarası Kadın Derneği, Kadın Sanatçılar Kulübü, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı) ait belgeler vb. olmak üzere çok sayıda belge bulunmaktadır. Bu arşivin kataloğu, oğlu Ahmet Bölükbaşı’nın maddi desteğiyle 2011 yılında, Heykeltıraş Zerrin Bölükbaşı ‘Senfoni’ Arşiv Kataloğu 1919-2010 adıyla, Vakfımız tarafından yayımlanmıştır.

Basım Yılı: 2019

Hazırlayan: Aslı Davaz

Yayıncı: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

ISBN: 978-605-295-920-6

Yayın Hakkında: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşivler Katalog Dizisi’nin üçüncü kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları ve Vakıf ortak yayını olarak çıktı. Bu açıklamalı katalogla, Necile Tevfik Arşivi gibi küçük bir arşivden hareketle nasıl bir bilgi üretiminin söz konusu olabileceğini göstermek; kadın tarihinin belgelerini, kadın hareketi mücadelesini ve bu mücadeleyi yürüten isimleri görünür kılmak; arşivin daha erişilebilir olmasını sağlamak ve içerdiği belgeleri araştırmacıya tanıtmak amaçlandı. Böylece arşive başvuran araştırmacı, kataloğun ürettiği bilginin yanı sıra bu belgelerden hareketle yeni araştırma alanları keşfedecek ve yeni bilgilerin üretilmesi sağlanacaktır.

Necile Tevfik kimdir?

Necile Tevfik 1911’de İstanbul’da doğdu. Annesi ressam Emine Naciye Neyyal, babası devlet adamı Mehmet Tevfik Biren, kız kardeşleri Meliha Tevfik (Meliha Zâfir Yenerden) ve Güzin Tevfik Biren’dir. Genç yaşta edebiyat ve sinemayla ilgilenmeye başlayan Tevfik, İstersen Okuma adlı bir hikâye kitabı yayımladı; ayrıca bazı senaryolarını Hollywood’daki film şirketlerine sattı. 1930’larda sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalar yürüttü ve Kısıklı Tayyare Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kurumu Beyoğlu Şubesi, Türk Kadın Birliği gibi sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 1932-1935 arasında Türk Kadın Birliği İdare Heyeti üyesi olarak görev yaptı ve Uluslararası Kadınlar Birliği’nin İstanbul’da topladığı 12. Kongre’nin hazırlık çalışmalarına aktif olarak katıldı. Dernek faaliyetlerinin yanı sıra, 1932-1936arasında La République ve İkdam gazetelerinde çalıştıktan sonra 1936-1944 arasında gazetecilikten ve toplumsal çalışmalardan bir süre uzaklaştı; 1944’te Vakit ve Yeni Sabah’ta yazmaya başladı. 1944’ten 1952’ye kadar 8 yıl boyunca Merkez Bankası Kambiyo Servisi’nde çalışan Necile Tevfik kadın hareketi içindeki faaliyetlerini devam ettirdi ve 1935’te kendini fesheden ve 1949’da yeniden kurulan Türk Kadınlar Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Yaşamı boyunca kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi için çalışmakla kalmadı, kadın hakları üzerine yazdığı yazılar uluslararası birçok kadın dergisinde de yayımlandı. Necile Tevfik 1964’te İstanbul’da vefat etti.