Özel Arşivler Katalog Dizisi

Vakıf, Özel Arşiv Koleksiyonu’nda yer alan arşivlerin içerik ve kapsamlarını görünür kılmak, tanıtımlarını yapmak, daha çok araştırmacının bu arşivlerden haberdar olmasını ve kadın tarihi çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, katalog çalışmaları yürütmektedir. Katalogları tamamlanan arşivlerden, dost kurumlar ve kişilerin de destekleriyle, yayın üretmek ayrıca Vakfın amaçları dâhilindedir. Bu çerçevede bugüne kadar Süreyya Ağaoğlu ve Zerrin Bölükbaşı arşivleri olmak üzere iki katalog çalışması yayımlanmıştır. Bu diziye ait üçüncü katalog çalışması ise Necile Tevfik Arşivi üzerine yapılan “açıklamalı katalog” çalışmasıdır. Tamamlanan bu çalışma, 2019 senesi içinde yayımlanacaktır.

Özel Arşivler Katalog Dizisi Yayınları

Basım Yılı: 2010

Katalog Danışmanı: Bekir Kemal Ataman

Yayına Hazırlayan: Yusuf Altan Altınok, Mehmet Sadık Kişi, İlknur Şener

Yayın Sponsoru: Ağaoğlu Ailesi

ISBN: 978-605-5614-61-4

Önsözü ve sunuşu görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu kitap, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından Özel Arşivler Katalog Dizisi adı altında yayımlanan arşiv kataloğu çalışmalarının ilk kitabıdır.

Türkiye’nin ilk kadın avukatlarından biri olan Süreyya Ağaoğlu’nun evrakları, 2002 yılında Ağaoğlu ailesi tarafından Vakfımıza bağışlanmıştır. Arşivde, Süreyya Ağaoğlu’nun özel hayatına dair belgeler, çok sayıda fotoğraf, özellikle babası Ahmet Ağaoğlu, kardeşleri Tezer Taşkıran, Abdurrahman Ağaoğlu, Samet Ağaoğlu, Gültekin Ağaoğlu ve halası Humay Ağaoğlu’na yazdığı ve onlardan kendisine gelen mektuplar; aile fertlerinin birbirlerine yazdığı mektuplar; annesi, babası ve kardeşlerine ait belgeler; eğitim hayatı ve meslek hayatı ile ilişkili belgeler; dava dosyaları ve Şura-yı Devlet’teki görevi ile ilgili evraklar bulunmaktadır. Bu arşivin kataloğu, Ağaoğlu ailesinin maddi destekleriyle, 2010 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve İstanbul Barosu’nun ortak yayını olarak Avukat Süreyya Ağaoğlu “Bir Ömür Böyle Geçti” Arşiv Kataloğu 1898-1992 adıyla yayımlanmıştır.

Basım Yılı: 2011

Yayına Hazırlayan: Mehmet Sadık Kişi

Yayın Sponsoru: Ahmet Bölükbaşı

Önsözü ve sunuşu görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu kitap, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından Özel Arşivler Dizisi adı altında yayımlanan arşiv kataloğu çalışmalarının ikinci kitabıdır.

Zerrin Bölükbaşı’nın özel arşiv belgeleri, beraberinde sanatçının 1996 tarihli bronz heykel (dans eden kadın figürü) çalışmasıyla, oğlu Ahmet Bölükbaşı tarafından 2009’da Vakfımıza bağışlanmıştır. Arşivde, Zerrin Bölükbaşı’nın şahsi belgeleri, biyografileri, kartvizitleri, kendisi ve ailesine ait nüfus cüzdanları, aile fotoğrafları, kendisine ve çalışmalarına ait fotoğraflar, fotoğraf negatifleri, sanatçının kullandığı heykel malzemeleri, sergi broşürleri, sergi ziyaretçi defteri, gazete dergi kupürleri, şiirleri, videokasetler, ilişkili olduğu sivil toplum kuruluşlarına (Milletlerarası Kadın Derneği, Kadın Sanatçılar Kulübü, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı) ait belgeler vb. olmak üzere çok sayıda belge bulunmaktadır. Bu arşivin kataloğu, oğlu Ahmet Bölükbaşı’nın maddi desteğiyle 2011 yılında, Heykeltıraş Zerrin Bölükbaşı ‘Senfoni’ Arşiv Kataloğu 1919-2010 adıyla, Vakfımız tarafından yayımlanmıştır.