Sözlü Tarih Koleksiyonu

Vakıfta sözlü tarih çalışmaları kapsamında ilk olarak, ABD’den Schlesinger Kütüphanesi’nden Patricia Miller King’in katılımıyla, Ekim 1991’de Türkiye’de kadınlarla sözlü tarih yapmak isteyen araştırmacılara yönelik, “Sözlü Tarih Nedir?” başlıklı bir atölye çalışması yapıldı. Patricia Miller King, sözlü tarih yöntemi üzerine aktardığı bilgilerin yanı sıra, temsil ettiği kurumun 1976-1981 yılları arası yürüttüğü ve ABD’nin bütün eyaletlerinde gerçekleştirilen Black Women Oral History Project (Siyah Kadın Sözlü Tarih Projesi) hakkında da bilgi verdi.

Vakfın ilk sözlü tarih çalışması olan “Kadın Eserleri Kütüphanesi Kadın Sözlü Tarih Çalışmaları Pilot Projesi” kapsamında, Hayrünnisa Köni, Sare Okçu, Gültekin Ağaoğlu, İclal Balkan, Esma Deniz, Neşet Eren, Liza Eskenazi, Peride Celal, Zeynep Fırat Menemenci, Araksi Orakyan, Nimet Özgüç, Lütfiye Arıbal, Seniye Fenmen ve Müfide İlhan olmak üzere 1923 öncesi doğmuş çeşitli mesleklerden 14 kadınla görüşmeler yapıldı. Projede Ayşe Durakbaşa, Emine Güreli, Akile Gürsoy, Aynur İlyasoğlu, Filiz Kerestecioğlu, Arzu Öztürkmen, Saliha Paker, Nükhet Sirman, Zehra Toska, Neşe Tunçay, Tolunay Kolonkaya ve Vakıf adına Şirin Tekeli, Aslı Davaz ve Füsun Ertuğ yer aldı.

Bu proje dâhilinde sürdürülen atölye çalışmalarına; Mübeccel Kıray, Çağlar Keyder, Mete Tunçay katıldı. Oral History dergisi editörü ve Open University öğretim görevlisi Joanna Bornat ile yarım gün süren bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Proje, T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü maddi desteği ile yürütüldü. Ayrıca dönemin Genel Müdür Vekili Gül Aykor bu süreçte projeyi yakından destekledi.

1999’da ise The British Council’ın desteğiyle bir yıl süren bir sözlü tarih projesi yapıldı. Proje kapsamında CHP, MHP, DYP ve Fazilet Partisi’nden, içlerinde Gönül Saray, Işılay Saygın, Melek Denli Karaca, Nazlı Ilıcak, Nesrin Nas ve Oya Akgönenç’in de bulunduğu 10 kadın Milletvekili ile görüşüldü. Görüşmeleri Vakıf adına Firdevs Hoşer, Narınç Ataman, İmren Sipahi ve Nevval Sevindi yaptı. Ayrıca Vakfın sözlü tarih çalışmaları kapsamında 2016’da başlatılan “Dinarsu Kadın Futbol Takımı Oyuncularıyla Sözlü Tarih Projesi” ve 2017’de başlatılan “Türkiye’de Kadın Hareketinin Kurumsallaşma Süreci Sözlü Tarih Projesi” devam etmektedir. Bu iki projenin görüşmeleri Vakıf adına Nazlıcan Bayraktar tarafından yapılmaktadır.

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI SÖZLÜ TARİH KOLEKSİYONU

Türkiye’de Kadın Tarihi ve Kurumsallaşma Süreci: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Sözlü Tarih Projesi (2017-2018)

 1. Nazlıcan Bayraktar’ın Sönmez Taner ile 2 Mart 2017 tarihinde yaptığı görüşme. (1 adet ses kaydı ve görüşmenin transkripsiyonu)
 2. Nazlıcan Bayraktar’ın Şirin Tekeli ile 2 Mart 2017 tarihinde yaptığı görüşme. (2 adet ses kaydı)
 3. Nazlıcan Bayraktar’ın Ceylan Orhun ile 3 Mart 2017tarihinde yaptığı görüşme. (2 adet ses kaydı ve görüşmenin transkripsiyonu)
 4. Nazlıcan Bayraktar’ın Burçin Midilli Topal ile 9 Mart 2017 tarihinde yaptığı görüşme. (1 adet ses kaydı ve görüşmenin transkripsiyonu)

Dinarsu Kadın Futbol Takımı Oyuncularıyla Sözlü Tarih Projesi (2016)

 1. Nazlıcan Bayraktar’ın Çiğdem Kayhan ile 9 Nisan 2016 tarihinde yaptığı görüşme. (1 adet ses kaydı)
 2. Nazlıcan Bayraktar’ın Handan Kasapoğlu ile 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı görüşme. (1 adet ses kaydı)
 3. Nazlıcan Bayraktar’ın Aysun Boyacı ile 4 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı görüşme. (1 adet ses kaydı)
 4. Nazlıcan Bayraktar’ın Füsun Öcal ile 4 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı görüşme. (1 adet ses kaydı)

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kadın Parlamenterlerle Sözlü Tarih Projesi (1999-2000)

 1. İmren Sipahi’nin Işılay Saygın ile 3 Kasım 2000 tarihinde yaptığı görüşme. (1 adet kaset)
 2. Firdevs Hoşer’in Nesrin Nas ile 3 Kasım 2000 tarihinde yaptığı ön görüşme formu. (Ön görüşme formu)
 3. Narınç Ataman’ın Gönül Saray ile 13 Kasım 2000 tarihinde yaptığı görüşme. (1 adet kaset)
 4. Narınç Ataman’ın Melek Denli Karaca ile 24 Kasım 2000 tarihinde yaptığı görüşme. (2 adet kaset)
 5. Narınç Ataman’ın Oya Akgönenç ile 29 Kasım 2000 tarihinde yaptığı görüşme. (1 adet kaset)
 6. Nevval Sevindi’nin Nazlı Ilıcak ile yaptığı görüşme. (1 adet kaset)

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kadın Sözlü Tarih Çalışmaları Pilot Projesi (1994-1995)

 1. Akile Gürsoy’un Hayrünnisa Köni ile 8 Mart, 13 ve 24 Nisan 1994 tarihlerinde yaptığı görüşme. (3 adet kaset ve görüşmenin transkripsiyonu)
 2. Arzu Öztürkmen’in Araksi Orakyan ile 27 Ağustos 1994 tarihinde yaptığı görüşme. (2 adet kaset ve görüşmenin transkripsiyonu)
 3. Arzu Öztürkmen’in Nimet Özgüç ile 15 Haziran ve 20 Haziran 1994 tarihlerinde yaptığı görüşme.(4 adet kaset ve görüşmenin transkripsiyonu)
 4. Aynur İlyasoğlu’nun Gültekin Ağaoğlu ile Mayıs-Haziran 1994 tarihleri arasında yaptığı görüşme. (2 adet kaset ve görüşmenin transkripsiyonu )
 5. Aynur İlyasoğlu’nun Sare Okçu ile Mart-Nisan- Mayıs 1994 tarihleri arasında yaptığı görüşme. (6 adet kaset ve görüşmenin transkripsiyonu)
 6. Ayşe Durakbaşa’nın İclal Balkan ile 6 Nisan 1994 tarihinde yaptığı görüşme. (3 adet kaset)
 7. Filiz Kerestecioğlu’nun Lütfiye Arıbal ile 7 Mayıs 1994 ve 13 Eylül 1994 tarihlerinde yaptığı görüşme. (3 adet kaset ve görüşmenin transkripsiyonu)
 8. Saliha Paker’in Peride Celal ile 7 Nisan 1994 tarihinde yaptığı ön görüşme formu. (Ön görüşme formu)
 9. Saliha Paker’in Zeynep Rıfat Menemenci ile 23 Ekim 1994 tarihinde yaptığı ön görüşme formu. (1 adet ön görüşme formu)
 10. Tolunay Kolankaya’nın Müfide İlhan ile 6 Aralık 1995 tarihinde hasta yatağında yaptığı görüşme. (Görüşmenin transkripsiyonu)
 11. Zehra Toska’nın Esma Deniz ile yaptığı görüşme. (4 adet kaset ve görüşmenin transkripsiyonu )
 12. Zehra Toska’nın Neşet Eren ile yaptığı görüşme. (1 adet kaset ve görüşmenin transkripsiyonu)
 13. Zehra Toska’nın Seniye Fenmen ile yaptığı görüşme. (Görüşmenin transkripsiyonu)

 

Yararlandırma Koşulları

Koleksiyondan yararlanmak için Vakfın e-mail adresi üzerinden yazılı başvuruda bulunabilirsiniz.