Tez Koleksiyonu

İçerik bakımından oldukça zengin olan bu koleksiyonda, kadın hareketi, eğitim, sağlık, sanat, edebiyat ve siyasal yaşamda kadın vb. olmak üzere kadını odağına alan çeşitli konularda yazılmış yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Kütüphanenin tez koleksiyonu, özellikle üniversite öğrencileri ve araştırmacılar tarafından sıklıkla başvurulan bölümlerden biridir. Türkçe ve yabancı dilde yazılmış, oldukça geniş bir yelpazesi olan bu tezler arasında Pınar Yaprak’ın sporda toplumsal cinsiyet sorunlarını ele alan ve inceleyen Feminist Teorilerin Sporla İlgili Yaklaşımlarının Türkiye’de Elit Spor Ekseninde Analizi; Aydanur Yılmaz’ın Türk romanının tarihsel gelişimiyle birlikte ele aldığı 1980 sonrası kadın romancıların çizdiği ideal Türk kadınını belirleyen yapıları görünür kıldığı 1980 Sonrası Kadın Romancılarımızın (Adalet Ağaoğlu – Ayla Kutlu – Ayşe Kulin – Buket Uzuner) Romanlarındaki Kadına Bakış; Amina Yarar’ın İngiliz edebiyatının önde gelen kadın yazarlarından biri olan Jane Austen’ın romanlarının iki yüzyılı aşkın süredir popülerliğini nasıl ve neden koruduğunu Austen’ın romanları aracılığıyla zamanının İngiltere’sinin koşullarını ve toplumsal sınıfları, kadınların konumunu ve erkeklerin gücünü nasıl kusursuz bir şekilde betimlediğini incelediği Feminism and Social Scene in Jane Austen; Özlem Polat Altan’ın Yeşilçam’ın önemli ilham kaynaklarından Türkiye edebiyatının popüler aşk romanı yazarları Kerime Nadir ve Muazzez Tahsin Berkand’ın romanlarının film uyarlamalarındaki kadın imgesini mercek altına aldığı Kerime Nadir ve Muazzez Tahsin Berkand’ın Romanlarından Sinemaya Kadın İmgesi; Eren Yüksel’in feminist bir bakış açısından psikanalizin temel kavramlarından yararlanarak Yılmaz Güney’in filmlerindeki kadın imgesini incelemek amacıyla hem film metinlerini, hem de filmlerin üretildiği dönemdeki toplumsal ilişkileri göz önünde bulundurarak kadına atfedilen değerleri ve kadın imgesindeki güçsüzlük, ötekileştirme ve sabitliklerin hangi anlamlandırma sistemlerine karşılık geldiğini ortaya koymayı amaçladığı Yılmaz Güney Sinemasında Kadın İmgesi; Melike Karabacak’ın Cumhuriyet’in kuruluşundan harf devrimine kadar yayınlanmış kadın dergilerini yani Cumhuriyet’in eski harfli Türkçe kadın dergilerini incelediği Cumhuriyet’in İlk Beş Yılında Kadın Dergileri; Bir Değişimin Kadınca Hikâyesi; Aslı Karataş’ın iş gücü piyasalarında kadınların hem çalışma yaşamına girerken hem de girdikten sonra karşılaştıkları cinsiyete dayalı ayrımcılığa dikkat çektiği Türkiye’de Kadın İşgücünün Durumu: Denizli Tekstil Sektöründe Kadın İşgücü Örneği başlıklı tezler ve daha birçok tez çalışması yer almaktadır.  Koleksiyonda 583 yüksek lisans ve doktora  tezi bulunmaktadır.

Yararlandırma Koşulları

Ödünç verme hizmetimiz bulunmamaktadır. Tezler için katalog üzerinden arama yapabilir ve kütüphaneye gelerek fotokopi hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Katalogda arama yapmak için tıklayınız.

Tez koleksiyonu listesini görüntülemek için tıklayınız.