Tez Koleksiyonu

 

İçerik & Kapsam

Kütüphanenin tez koleksiyonu, özellikle üniversite öğrencileri ve araştırmacılar tarafından en sık başvurulan bölümlerinden biridir. Tez Koleksiyonu’na, kütüphanenin kuruluşundan bu yana 580 adet yüksek lisans ve doktora tezi kazandırıldı.

İçerik bakımından da oldukça zengin olan koleksiyonda  kadın veya erkekler tarafından yazılmış, Türkiye’de ve dünyadaki kadın hareketi, eğitim, sağlık, sanat, siyasal yaşamda kadın gibi çeşitli konularda tezler bulunmaktadır.

 

Örnekler

Feminist Teorilerin Sporla İlgili Yaklaşımlarının Türkiye’de Elit Spor Ekseninde Analizi Pınar Yaprak / Bir Yazar, Buket Uzuner’in Öykülerinde Kadın Olgusu Pınar Verimli / Cumhuriyetin İlk Beş Yılında Kadın Dergileri; Bir Değişimin Kadınca Hikayesi Melike Karabacak / Kerime Nadir ve Muazzez Tahsin Berkand’ın Romanlarından Sinemaya Kadın İmgesi Özlem Polat Atan / Türkiye’de Kadın İşgücünün Durumu: Denizli Tekstil Sektöründe Kadın İşgücü Örneği Aslı Karataş / Feminism And Social Scene in Jane Austen Amina Yarar / Anadolu’da Kadın Masalları Çiğdem Ayan / Üsküdar as the Sight for Mosque Complexes of Royal Women in the 16th Century Senem Arcak / Yılmaz Güney Sinemasında Kadın İmgesi Eren Yüksel / 1980 Sonrası Kadın Romancılarımızın (Adalet Ağaoğlu – Ayla Kutlu – Ayşe Kulin – Buket Uzuner) Romanlarındaki Kadına Bakış Aydanur Yılmaz

 

Yararlandırma Koşulları

Kütüphanede tezler ödünç verilmez. Fotokopi hizmeti verilmektedir. İlgili ve araştırmacılara okuma salonunda hizmet verilmektedir.

Katalog için tıklayınız.

 

Tez Koleksiyonu Listesi