Kurucular Kurulu

Aslı Davaz
Füsun Akatlı
Füsun Ertuğ
Jale Baysal
Şirin Tekeli

İmren Sipahi (Kuruluş aşaması mali müşaviri)
Ruhsar Erten (Kuruluş aşaması hukuk danışmanı)

 

 

* 1990-2015 Yılları arası Yönetim Kurulları ve Denetleme Kurulları için tıklayınız.
* 1995-2015 Yılları arasında farklı dönemlerdeki Genel Kurul üyeleri için tıklayınız.

Vakıf Yönetim Kurulu (2017 - 2019)

Aslı Davaz (Başkan)
Firdevs Gümüşoğlu
Meryem Turan
Selhan Savcıgil Endres
Tülin Tankut

Vakıf Denetleme Kurulu (2017 - 2019)

Füsun Ertuğ
Işıl Baş
Sevgi Uçan Çubukçu

Genel Kurul

Aslı Davaz / Çevirmen - Kütüphaneci

.

Doç. Dr. Aynur SOYDAN ERDEMİR

aynurfotoVan’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini sırasıyla Van Atatürk İlkokulu’nda, Van Atatürk Lisesi’nin orta kısmında, İstanbul Kadıköy Ortaokulu’nda ve Fenerbahçe Lisesi’nde yaptı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde ve aynı Fakültenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. İ.Ü. Devlet Konservatuarı yarı zamanlı Türk Müziği bölümünde öğrenim gördü. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini İ.Ü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde yaptı. 2011 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında Doçent unvanı aldı. Halen, Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Atatürk Enstitüsü’nde görev yapmayı sürdürmekte, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermektedir. 1999-2009 arasında İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde, 2010-2013 yılları arasında da İ.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Cumhuriyet Tarihi, Kadın Tarihi ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Eğitim Tarihi, Düşünce Tarihi konularında ders vermekte, tez danışmanlıkları yapmakta, bilimsel çalışmalarını, yayınlarını da aynı alanlarda sürdürmektedir. Genel Kurul üyesi olduğu Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda 2013-2015; 2015-2017 dönemleri için Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve bir kız çocuk sahibidir.

Ayşegül Ardıç / Kütüphaneci

aaLisans: 1980 Yılı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü
Yüksek Lisans: 1986 İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Bölümü

Çalışma Hayatı
1976:  Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
1977-1988 ve 1992-2007: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kütüphanesi
2007 Yılından beri emekli ve Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde gönüllü olarak çalışmakta.

Emel Hakgüder / İşletmeci

emel-hakguder1957 yılı İstanbul doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi İstanbul’da tamamladım. Çukurova Üniversitesi İ.T.İ.A. İşletme bölümü mezunuyum. İş hayatıma Feza Ticaret İthalat, Mümessillik Firması’nda başlayıp, aynı firmadan emekli oldum. 10 yıldır Kadın Eserleri Kütüphanesi Genel Kurul Üyesiyim. Evliyim. Bir erkek, bir kız çocuk sahibiyim.

Prof. Dr. Fatmagül Berktay

fatmagul-hoca

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini (Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi)  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden aldı. İngiltere York Üniversitesi’nde Kadın Araştırmaları alanında Yüksek Lisans çalışması yaptı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Berktay “Siyasi Tarih”, “Siyasal Düşünceler Tarihi”, “Çağdaş Siyasal Teoriler”, “Siyaset Teorisi”, “Demokrasi Teorisi”, “Modern Siyasal Kuram ve Tartışmalar” derslerini verdi. Kadın Çalışmaları Bilim Dalı’nda ise “Feminist Teoriler” ve “Feminizmin Temel Sorunsalları” derslerini üstlendi. 2010-14 yıllarında İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KSAUM) Müdürlüğü de yapan Fatmagül Berktay Chevening, USIA ve Swedish Research Institute burslarıyla İngiltere, ABD ve İsveç’te akademik çalışmalar yaptı ve Melbourne, Siena, Macerata, Swansea, Varşova, Goteborg, Stockholm, York (UK), Barselona Autonoma, Kassell, Münster, Essen, Hamburg, Sofya, Tiran Üniversitelerinde dersler ve konferanslar verdi.

Berktay’ın Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın başlıklı doktora teziyle aynı adı taşıyan kitabı (Metis,1996, 2016), her ülkede kadın hareketini en çok etkilemiş kitapların seçildiği Avrupa Birliği Fragen Projesi’nde ilk sıralarda yer aldı. ABD ve Avrupa’da pek çok Kadın Çalışmaları programında referans kitabı olarak kullanılan Women and Religion (BlackRose Books, 1998) başlıklı kitabı Kanada’da, Tarihin Cinsiyeti (Metis 2003, 2015) adlı çalışması ise Arapçaya çevrilerek Lübnan’da yayımlandı  ( El Huviyye en nisaiyye abr et tarih, Dar Kreideh, 2009). Yayımlanmış ilk kitabı Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak (Pencere yayınları, 1992, 1998) adını taşıyan yazarın son kitapları Politikanın Çağrısı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,2010, 2013) ve Dünyayı Bugünde Sevmek, Hannah Arendt’in Politika Anlayışı’dır (Metis, 2012, 2016). Berktay, The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects ( Ka-der Press, 2004) kitabının editörlüğünü yapmış ve Hayal ve Hakikat: Türkiye’den Modern ve Çağdaş Kadın Sanatçılar Sergisi’nin (İstanbul Modern, 2011-12) küratörleri arasında yer almıştır.

1994-95 döneminde Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı yapan; Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu vb. uluslararası forumlarda Türkiye’yi temsil eden Berktay, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul üyesi ve Tarih Vakfı’nın kurucularındandır. Halen KEKBMV Yönetim Kurulu üyesi olan ve bir süre başkanlık görevini de yürüten Berktay, Türkiye Rotary Klupleri Dünya Kadınlar Günü Üstün Başarı Ödülü’nü (2005) ve 2. Uluslar arası Suç ve Ceza Filmleri Festivali Akademi Onur Ödülü’nü (2012) almıştır.

Filiz Fırtına / Ekonomist - Mali Danışman

filiz-firtina1954 doğumluyum. Karı koca öğretmen bir ailenin 2.çocuğuyum. Öğretmen çocuğu olduğum için İstanbul’un çeşitli semtlerinde ilkokul eğitimimi aldım. Orta öğrenimimi Galatasaray Lisesi’nde yaptım. Galatasaray Lisesi’ne 1964-65 öğrenim yılında giren ilk 10 kızdan birisiyim. Liseyi Bakırköy Lisesi’nde tamamladım. İstanbul İkdisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdim. Erk Serbest Muhasabe ve Mali Müşavirlik Ltd.Şti. ortağıyım. Ve hâlen Mali Müşavirlik yapmaktayım.

Sosyal yaşantımda Kadın Hareketi içinde aktif olarak mücadele ettim. 1975 yılında kurulan İlerici Kadınlar Derneği Fatih Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Güneydoğu Anadolu Bölge Sekreterliği yaptım. Hâlen Türkiye’deki kadın haraketi içinde yer almaktayım.

Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu

firdevs-gumusogluMimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisans, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora yaptı. Gümüşoğlu’nun, çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Aynı zamanda MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Gümüşoğlu’nun aşağıda listesi yer alan kitapları bulunmaktadır:  

 • Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Türkiye’nin Pasteur’u Dr. Zekai Muammer Tunçman, Berfin Yayınları, İstanbul, Haziran 2001.
 • Cumhuriyette İz Bırakanlar: Onuncu Yıl Kuşağı, Kaynak Yayınları, İstanbul, Kasım 2001.
 • Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Birgi’de Toplumsal Yaşam ve Değişim-Bir Belde Monografisi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2008.
 • Cılavuz Köy Enstitüsü-Sözlü ve Yazılı Belgeler Işığında, YKKED Yayınları, İzmir, 2011.
 • Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet 4. Baskı, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, Nisan 2016.

Füsun Ertuğ

fusun-ertugArkeoloji, halkbilim ve halkın bitkilere ilişkin bilgisi (etnobotanik) temel ilgi alanlarım. Kazılarda görev aldım. Fotoğrafçı, İstanbul Üniversitesi Film Merkezi’nde araştırmacı ve belgesel yapımcısı olarak da çalıştım. 1980’lerde kadın hareketine katıldım. 1990’da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyesi olarak İstanbul’da bir kadın kütüphanesi girişiminde yer aldım. 1997’de Orta Anadolu’nun bir köyünde geleneksel geçim ekonomisi konulu bir tez çalışması ile ABD’de St. Louis -Washington Üniversitesi’nde doktoramı tamamladım. Türkiye’de yeni alanlarda, etnobotanik ve etnoarkeoloji alanında çalışmaya başladım. Birkaç uzun vadeli proje gerçekleştirdim, yayınlar yaptım, bir özel üniversitede ders verdim. Kırsal kadının bilgi birikimini, özellikle doğa ve bitkilere ilişkin bilgisini açığa çıkarmakta kadın hareketiyle olan ilişkimin payı yadsınamaz. Akademik yaşamın eğitmenlik yanından çok araştırmacı yanı ve uygulama yanı ilgilendirdi beni. Son sekiz yıldır İstanbul dışında toprakla, ekolojik tarım ve yerel çeşitlerle ilgilenerek, doğayı gözleyerek yaşamımı sürdürüyorum. Etnobotanik konulu eğitim çalışmaları, bu alanda araştırma, okuyup yazma ve sepetçilikle ilgili çalışmalar da yaşamımın önemli bir parçası.

Gizem İğde

gizem-igde-foto

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde lisans derecesi almıştır. İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde başladığı doktora eğitimine hâlen devam etmektedir. Çalışma alanları arasında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, iktisat tarihi ve kadın tarihi bulunmaktadır.

Hülya Gülbahar

İçerik bekleniyor.

Işıl Baş

İçerik bekleniyor.

İmren Sipahi / Ekonomist - Mali Danışman

aaaBalkan göçmeni bir ailenin kızı olan İmren Sipahi Lüleburgaz’da doğdu. Babasının subay olması nedeniyle ilkokulu İstanbul’da, ortaokulu Belgrad, Manisa ve Urfa’da, liseyi ise Kars, Erzurum ve İstanbul’da okudu.

Marmara Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi’nden derece ile mezun oldu. Amerikan Bankası’nda çalışma hayatına başladı. 1980 yılından beri çeşitli şirketlerde ve vakıflarda mali bölüm sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kurucu mali müşaviridir. 2007-2008 yıllarında vakfın yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. Vakıftaki görevini Denetleme Kurulu Üyesi olarak sürdürmektedir. Aynı zamanda Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) üyesidir.

Mary Lou O’Neil

mary-foto

Mary Lou O’Neil, siyaset bilimi alanında doçent doktor ve  Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi direktörüdür. O’Neil lisans eğitimini Evergreen State College’den (1990) sosyal bilimler alanında, yüksek lisans eğitimini Wyoming Universitesi’nde Amerikan Çalışmaları alanında ve doktorasını ise yine Amerikan Çalışmaları alanında Kansas Üniversitesi’de (2000) tamamlamıştır. Bunlara ek olarak O’Neil İngiltere’de bulunan Exeter Üniversitesi’nden (2000) Kadın Çalışmaları alanında ikinci bir yüksek lisans diploması almıştır. Dr. O’Neil Tulane Üniversitesi’de bulunan Newcombe Kadın Çalışmaları Merkezi’nde misafir akademisyen olarak bulunmuştur. Dr. O’Neil’in çalışmaları European Journal of Women’s Studies, Fashion Theory, American Studies, International Journal of Women’s Studies, Feminist Media Studies, Asia Women, Turkish Studies and Contraception gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. 

Mary Lou O’Neil is Associate Professor of Political Science and the Director of the Gender and Women’s Studies Center at Kadir Has University.  She received her B.A. in Liberal Arts from The Evergreen State College (1990), her M.A. in American Studies from the University of Wyoming and her Ph. D in American Studies from the University of Kansas (2000).  She also received an M.A in Women’s Studies (2000) from the University of Exeter, England.  Dr. O’Neil has also been a Visiting Scholar at the Newcombe Center for Research on Women at Tulane University.  Dr. O’Neil has published articles in European Journal of Women’s Studies, Fashion Theory, American Studies International Journal of Women’s Studies, Feminist Media Studies, Asian Women, Turkish Studies and Contraception.

Meryem Turan

ekran-alintisi1958 Mirya (Artvin/Şavşat)  doğumluyum.  Köy Enstitülü öğretmen bir baba ile ilkokula sadece 3. sınıfa kadar gönderilebilen, bir annenin sağ kalan üçüncü çocuğuyum. 

İlkokulu Şavşat’ta, ortaöğrenim ve Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nü Samsun’da okudum.  12 Eylül’den sonra ayrılmak zorunda kalıncaya kadar, Ankara’nın Bala İlçesi  Karaali Nahiyesi’nde ve Trabzon Yomra İlçesi’nde  üç  yıl öğretmenlik yaptım. 12 Eylül döneminde sekiz ay kadar tutuklu kaldım, neden tutuklandığımı anlayabilmek için hukuk okudum, yine anlayamadım (!) Yargıtay’daki duruşmaya kadar 9 Eylül Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş ve avukatlık stajı yapıyordum. Yargıtay’daki duruşmama stajyer avukat olarak katıldım, beraat ettim. Stajımı İzmir Barosu’nda yaptıktan ve bir yıl İzmir’de çalıştıktan sonra, sevgili arkadaşım Sevda Köksoy ve İstanbul aşkı beni İstanbul’a getirdi. Çeşitli sürelerle Tüketiciyi Koruma Derneği’nde (gönüllü), Bank-Sen’de ve İstanbul Tabip Odası’nda avukat olarak çalıştım. Hâlen İstanbul’da serbest avukatlık yapıyorum. 

Hukuk fakültesinden arkadaşım, genel kurul üyemiz Hülya Gülbahar beni feminizmle ve feministlerle tanıştırdı. Tanışma o tanışma bir daha ayrılamadık. 8 Mart Kadın Platformu, İstanbul Kadın Platformu dâhil olmak üzere bir çok kadın hareketi örgütlenmesinde çalıştım. 1997 Yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Genel Kurul Üyeliği’ne seçildim, çeşitli dönemlerde vakfın yönetim kurulunda,  denetim kurulunda ve çalışma komisyonlarında görev aldım. Genel kurul üyesi seçildiğim tarihten itibaren üstlendiğim vakfın gönüllü Hukuk Müşavirliği görevim devam ediyor.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın diğer Genel Kurul üyelerinin öz geçmişleri için tıklayınız.

Narınç Ataman

İçerik bekleniyor.

Prof. Dr. Nazan Erkmen

2006 – 2012 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı (Seçimle 2 dönem)
2011 – 2014 Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı (Atama)
2014 – …………. Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı, Rektörlük Sanat Danışmanı

Kısa öz geçmiş :
• 1945 yılında Balıkesir’de doğdu.
• Ortaokul ve lise eğitimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde 1965’de tamamladı.
• 1958 – 1965 İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü eğitimi aldı.
• 1982’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Grafik Bölümü’nden mezun oldu.
• Lisans, Yüksek Lisans, Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı;
• 1994’de Doçentlik ve 1996’da profesörlük unvanlarını aldı. 1997-2006 yılları arasında Dekan Yardımcısı ve 2003-2005 yılları arasında Grafik Bölüm Başkanı, 2006-2012 yılları arasında seçimle göreve gelen ilk kadın dekan olarak iki dönem Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ilk kadın Dekanı olarak göreve atandı. Ülkemizde kadın dekan oranının sadece %9 olduğu dönemde, seçimle iki dönem üst üste dekan olarak seçildi.
• Fakülteye Müzik Bölümü’nü kazandırdı. Animasyon Bölümü ve Çocuk Korosu’nu kurdu.
• 2012 – 2014 tarihleri arasında Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Grafik Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.
• 2003-2005 yılları arasında Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmış olup, hâlen Denetleme Kurulu üyesidir.
• İhtisas alanı illüstrasyon sanatıdır. Ülkemizden Hans Christian Andersen ödülüne aday gösterilmiştir. Ülkemizde resimlediği kitaplarla tanınmaktadır. Eserleri çocuk ve kadın konuları üzerine kurgulanmıştır. Düzenlediği sempozyumlar ve idari görevlerinde de çocuk hakları, kadın hakları gibi konuları gündeme getirmeye bilhassa özen göstermiştir. Bu nedenle 2014’de Uluslararası Dil ve Medya Üniversitesi ve İtalya’nın en önemli kültür ve sanat vakıflarından biri olan Palazzo Fandango Incontro Vakfı tarafından Doğu ve Orta Doğu’nun en başarılı kadın sanatçıları arasında seçildi.
• 1989-2014 yılları arasında 100’ün üstünde kitap resimledi.
• Posta Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk ve Masallar Serisi pulları basıldı. . Hâlen Doğuş Üniversitesi Rektörlük Sanat Danışmanı ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü Başkanıdır.
• 164 kitap resimledi ve yayınlandı
• 7’si yurt dışında olmak üzere, 30 kişisel sergi açtı. 24 uluslararası sergi, 34 ulusal, 24 uluslararası bienal, konkur, karma sergiye katıldı.
• Çocuklar ve büyükler için 100’ün üstünde kitap resimledi. Resimlediği önemli kitaplar arasında Gılgamış Efsanesi, Dede Korkut Öyküleri, Ömer Hayyam Şiirleri, Bir Bennu’dur İstanbul ve Kelebeğin Gözünden Kadın – Düşler – Karabasanlar, Mezopotamya Efsaneleri, Anadolu Efsaneleri, Çocuklar İçin Şiirler gibi seri eserler bulunmaktadır.
Uluslararası alanda önemli sanat bienallerinde jüri üyesi olarak ülkemizi temsil etti.

 • 2009 – Polonya Resim Bienali jüri üyesi
 • 2010 – Çek Cumhuriyeti, Pilsen IV. Resim Bienali jüri üyesi
 • 2011 – Çek Cumhuriyeti, Pilsen IV. Resim Bienali jüri üyesi
 • 2012 – Çek Cumhuriyeti, Pilsen IV. Resim Bienali jüri üyesi
 • 2010 – Üsküp Uluslararası Afiş Yarışması jüri üyesi
 • 2015 – Bratislava Slovakya Uluslararası Bratislava İllüstrasyon Bienali jüri üyes

Jüri üyeleri : Rusya’dan Anastasia Arkhipova, İsveç’ten Helena Bergendahl, Slovakya’dan Karol Felix, İngiltere’den Piet Grobler, İspanya’dan Maria Jesus Gil, Gana’dan Agnes Gyr, Japonya’dan Yukiko Hiromatsu, Brezilya’dan Roger Mello, Çek Cumhuriyeti’nden Frantisek Skala, İsviçre’den Nina Wehrle gibi ünlü isimler.
• 2015 Inci Uluslararası FİSAD (Accademia Belle di Art idi Albertina, Turin) Sanat ve Tasarım Kurumları Festivali jüri üyeliği.

 •  Hâlen Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım fakültesi öğretim üyesidir.

Ödülleri : 6 Uluslararası, 16 ulusal sanat alanında ödül

 • Ulusal ve uluslararası alanda aldığı 25 ödül içinde kendisi için en önemlisi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği TÜKD tarafından verilen “Yılın Önder Kadın Sanatçısı Ödülü”dür.• 1986 Redhouse Yayınevi Dünya Masalları Resimleme Yarışması Jüri Özel Ödülü
  • 1992 TC Kültür Bakanlığı “Kitap ve Sevgi” Afiş Yarışması Birincilik Ödülü
  • 1992 Noma Concours Unesco, Kitap Resimleme Ödülü, Bratislava
  • 1993 Noma Concours, Asya Çizerleri Kitap Resimleme Bienali, Unesco, Mansiyon, Japonya
  • 1993 Mimar Sinan Üniversitesi – Eczacıbaşı A.Ş. “AIDS” Afiş Yarışması Üçüncülük Ödülü
  • 1995 Türkiye Büyük Millet Meclisi 75. Yıl 23 Nisan Çocuk Bayramı Afiş Yarışması, Üçüncülük Ödülü
  • 1995 T.C. Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı “Eflatun Cem
  Güney Çocuk Kitapları Yarışması” Mansiyon Ödülü
  • 1995 T.B.M.M. 75. Açılış Yıl Dönümü 23 Nisan Çocuk Bayramı Afiş Yarışması Üçüncülük Ödülü
  • 1997 T.B.M.M. 77. Açılış Yıl Dönümü Milli Egemenlik Afiş Yarışması Üçüncülük Ödülü
  • 1998 Pen Yazarlar Derneği, Edebiyat Eserlerini Resimleme Birincilik Ödülü
  • 2000 TBMM 80. Açılış Yıl Dönümü Afiş Yarışması Mansiyon ödülü
  • 2001 Doğu Avrupa İllüstrasyon Bienali İllüstrasyon alanında Onur Ödülü, Japonya
  • 2002 Çocuk Edebiyatı ve Sanatçılar Birliği Ödülü, Ankara
  • 2004 First Biennale of Asian Illustrators 2004, Onur Ödülü, Oita, Japonya
  • 2006 Mevlana Derneği, Yılın Başarılı Sanatçıları Ödülü, İstanbul
  • 2008 Hans Christian Kitap Resimleme Ödülü Türkiye Adayı
  • 2013 “ Kibele Kadınlar Ödülü ”Beşiktaş Belediyesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
  • 2014 TÜMBİAD Türk Demokrat İş Adamları ve Bürokratları Derneği “Yılın Sembol Kadınları” Ödülü
  • 2014 UILM Üniversitesi tarafından yaşamında eserlerinde “kadın ve çocuğu” konu olarak ele alan ve savunan Orta Doğu ve Yakın Doğu “Seçilmiş Dünya Kadın Sanatçıları” arasında yer aldı. (2014)
  • 2105 Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, 2015 Yılı Önder Kadın Sanatçı Ödülü,14 Mart 2015, Beşiktaş Belediyesi Levent Kültür Merkezi
  • 2015 Beşiktaş Belediyesi “Ustalara Saygı: Çağdaş Kibele Ödülü,
  Kibele Kadınlar : Tiyatro Sanatçısı Dilek Türker, Sanat tarihi ve Müzecilik alanında Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Minyatür ve Performans Sanatçısı Günseli Kato,Yazar ve Çevirmen Sezer Duru, Yazar Ayşe Kilimci, Müzisyen Prof. Dr. Gülper Refiğ, İş dünyasından Yrd. Doç. Dr. Nurdan Tümbek
  • GÖRSAV Görsel Sanatlar Vakfı 2015 Ödülü,
  Ödül alan isimler : Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Rüksan Günaysu, Prof. Günay Atalayer, Prof. Ozanay Omur, Prof. Reyhan Kaya Küçük, Prof. Güngör Güner, Belkis Özener, Prof. Leyla Pınar,Pınar Türenç, Prof. Güler Ertan,
  Sergi 11 – 22 Mart 2015, Beylerbeyi Sarayı
  Ödül Töreni, 11 Mart 2015, Beylerbeyi Sarayı
 • Uluslararası jüri üyelikleri :
  1) PİLSEN International Drawing Biennial Jüri Üyesi, 2008 – 2010.
  2)2009 yılında Polonya Resim Bienali ve 2010 yılında Çek Cumhuriyeti, Pilsen IV. Resim bienali
  3) 2010 yılında Üsküp Uluslararası Afiş Yarışmasında Jüri Üyesi
  4) 2015 BIB BIBIANA 2015 Bratislava International Illustration Bienali’nde Jüri Üyesi
  5) 2015 FİSAD ACCADEMİA Belle di arti TORİNO, Üniversitesi 1. Uluslararası Sanat Festivali Jüri Üyesi, Haziran 2015
  6) 2015 BRATISLAVA BIBIANA Illustration Biennial Jüri Üyesi
 • Yurt Dışı Sergileri :
 • 1)TORİNO ALBERTİNA ÜNİVERSİTY “EPICS OF GILGAMIŞ” 2012, kişisel sergi
  2)L’AQUİLLA ÇOCUK MÜZESİ “EPICS OF GILGAMIŞ” 2012, kişisel sergi
  3)ROMA GALERİ S “EPICS OF GILGAMIŞ” 2012, kişisel sergi
  4)ACCADEMİA BELLE Dİ ARTİ, ITALY, LOOKİNG AT WOMEN THROUGH A BUTTERFLY’s EYES 2013, kişisel sergi
  5) İtalyan Vakfı Fondazione Roma ve (IULM, International University of Languages and Media) IULM Dil ve Medya Uluslararası Üniversitesi, Roma ve Milano’da Yüksek Lisans öğrencileri tarafından Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinden seçilen; kadın ve çocuk haklarına verdikleri emek ve sorumluluk bilinci ile çalışan kadın sanatçılar Orient Sergisi “ 6 – 9 Kasım 2014 Palazzo Fandango Incontro, Roma
  6) FİSAD 1ST First International Festival of Schools of Art and Design July 2st – 26th 2015 MUSLİ Childrens’ Museum, Torino, Italy
  7) l’Aquilla Güzel Sanatlar Fakültesi. Roma. Üsküdar Operası sahne dekoru, 2016
 • Ayrıca Belgrad, Japonya, Sarmede, Bratislava, Kore, Seul, Münster, Tahran, İtalya, Almanya gibi pek çok kentte Concour ve Bienallerine katılmış, yurt içinde 34 kişisel sergi açmış, yurt dışında 30’u aşkın sergiye katılmıştır.
 • KATILDIĞI YURTDIŞI SERGİLERİNDEN SEÇMELER:
  • Birinci Asya İllüstrasyon Bienali Oito-Japonya, 2004 (Ödül)
  • Seçilmiş Doğu Avrupa Çizerleri Bienali,Japonya, 2003 (Ödül)
  • Seçilmiş Doğu Avrupa Çizerleri Bienali, Japonya, 2001 (Ödül)
  • Bratislava Seçilmiş Dünya İllüstratörleri Bienali, Bratislava,
  • ADA 1.Uluslararası Sanat Fuarı, 2000 (Ödül)
  .Academie Belle di Arti de Torino ALBERTİNA Üniversitesi, İtalya, 2011
  .Segri della İllustrazione Turca , Signs of Contemporary Turis h Illustration Art
  20 – 30 November 2011, Academia di Belle Art L’Aquilla Torino
  Il Mubag-Museo dei Bambini L’Aquila Etnorami VII Edizione Nomadismi del’arte Contemporanea Incontra Ravvicinati con artisti Interna Ziorale
 • • Pulları basıldı : Ankara Türkiye Cumhuriyeti Posta Genel Müdürlüğü tarafından “Uluslararası Intercept Pullar-Masalllar ve Efsaneler Serisi”, “Atatürk”, “23 Nisan” başlığı altında pulları basıldı.
 • Makaleleri, konferansları, v.s.
 • • Çocuk eğitimi ve sanatı üzerine 29 makalesi bulunmaktadır. Çeşitli sempozyum, panel ve kongrelerde 44 bildiri, 20’ye yakın konferans vermiştir.
 • • Hâlen Doğuş Üniversitesinde görevlidir. Grafik Bölüm Başkanı ve Rektör Sanat Danışmanıdır.

Nevval Sevindi

nevval-sevindiAnkara Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nü bitirdi .
Kent kültürü, İran, kadın ve erkek ilişkileri, siyaset ve yolculuk gibi farklı konularda basılmış 16 kitabı var.
Kadın Adayları Destekleme Derneği KA-DER kuruculuğu ve yönetim kurulu üyeliği, Yunan-Türk kadınlarının  barış amaçlı Winpeace Derneği’nde çalışmalar, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği  ve kadın konulu bir çok çalışmaya katkıda bulundu.
Kanal E, TRT2, Expo Channel, TGRT,HALK TV de çeşitli konularda program sunuculuğu  ve yapımcılığı, birçok gazetede köşe  yazarlığı ,  değişik dergi ve gazetelerde sayısız makaleleri yayımlandı .
Üniversitelerde  antropoloji ve kültürlerarası iletişim dersleri verdi.
Yurt dışında ve ülkemizde, üniversitelerde sivil toplum örgütlerinde sayısız konferans, kanser konusunda pek çok ilimizde kanser derneği kuruculuğu, başkanlığı ve üyeliği yaptı.
En son Pembe Hanım Kanserli Hastalar ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ni kurdu.
Başkanı olduğu dernekte ulusal ve uluslararası çalışmalara devam etmektedir.
Evli, bir kızı ve bir torunu var.
Web:www.nevvalsevindi.com/yeni

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın diğer Genel Kurul üyelerinin öz geçmişleri için tıklayınız.

Selhan Savcıgil - Endres

sse

1984 yılından bu yana sırasıyla Hacettepe, Başkent ve Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmış olan Dr. Selhan Savcıgil-Endres’in Toni Morrison, Langston Hughes ve Paul Auster gibi birçok Amerikalı ve Orhan Pamuk ve Enis Batur başta olmak üzere bazı Türk yazarlar üzerine makaleleri bulunmaktadır. Eşi Prof. Dr. Cliff Endres ile Türkçe edebiyat eserlerinden yaptıkları çeviriler, Agenda, Massachusetts Rewiev, Quaterly West, Seneca Rewiev, Near East Review, Translation Review gibi insani bilimler dergilerinde yayımlanmıştır. Savcıgil-Endres hâlen Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin genel kurul üyesidir.

selma-atabek1955 Yılında Ordu’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. ‘79 yılından itibaren İstanbul’da avukat olarak çalışmaya başladı. ‘80 öncesi ve sonrası çeşitli kadın örgütleri ve kampanyalarında görev aldı.

Selma Atabek / Avukat – Hukukçu

Sevgi Uçan - Çubukçu

sevgi-ucan-fotoSevgi Uçan – Çubukçu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde  doçenttir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 1988 yılında tamamladı. 1994 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi oldu. Yüksek lisans çalışmasını 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde “Turkish Feminist Movement in ‘80s, A Study on Two Feminist Journals: ‘Kaktüs’ and ‘Feminist’ ” başlıklı tez ile yaptı. 1998-1999 yıllarında İngiltere’de misafir araştırmacı olarak, London School of Economics ve School of Oriental and African Studies’de doktora çalışması yaptı. 2002 yılında “Sanayi Sonrası Toplumda Değişen Sosyal Demokrasi: Britanya İşçi Partisi ve Üçüncü Yol” konulu doktora tezini tamamladı. Feminizm, kadın, toplumsal cinsiyet, modernleşme, demokrasi, toplumsal hareketler, sosyal demokrasi, küreselleşme ve Avrupa Birliği konularında yayınlanmış makaleleri var. SBF’de lisans ve lisansüstü düzeyde, “Siyaset Bilimi”, “Siyasal Düşünce Tarihi”, “Küreselleşme ve Siyaset Teorisi”, “Demokrasi Teorisi” “Çağdaş Siyasal İdeolojiler”gibi derslerin yanı sıra, İ.Ü. Kadın Çalışmaları yüksek lisans programında “Feminist Teoriler” , “Feminist Teori Okumaları” gibi dersler vermektedir.

Sönmez Taner / Uzman Kütüphaneci, Çevirmen, Araştırmacı

Eğitim: TED Ankara Koleji (1958); Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Enstitüsü (1960 – Sertifika); aynı fakülte İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (1963 – Lisans); Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü (1978 – Yüksek Lisans).

Meslek Eğitimi: 1968-1969’de, “Bilimsel Dokümantasyon” alanında, altı ay süreli, UNESCO bursiyeri olarak, İngiltere’de, Londra Üniversitesi Arşiv, Kütüphane ve Enformasyon Bölümü’nde akademik eğitim ve çeşitli bilgi merkezlerinde uygulamalı eğitim; 1971 yılında, Cenevre’de Birleşmiş Milletler – UNITAR Örgütü tarafından düzenlenen, 4 hafta süreli, “Uluslararası Dokümantasyon Eğitimi Programı”; 1975’de, Sheffield’de (İngiltere), UNESCO/IFLA/FID tarafından düzenlenen “İleri Düzey Enformasyon Çalışmaları alanında Uluslararası Yaz Okulu”; 1976-1993 yılları arasında, Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde, ulusal ve uluslararası enformasyon/dokümantasyon sistemleri ve bilgi teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası meslek programları ve bilimsel toplantılara katılım; 1985-1990 yılları içinde, “Reklamcılık” alanında, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli toplantılara ve programlara katılım.

Çalışma Yaşamı: 1960-1963:  Amerikan Soya Birliği ve Maliye Bakanlığı’nda yarı zamanlı Tercüman-Sekreter; 1963-1966: Devlet Planlama Teşkilatı Çukurova Bölge Planlama Projesi’nde (Adana) Araştırma Asistanı; 1966-1982:  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Dokümantasyon Merkezi’nde Enformasyon Uzmanı ve Müdür Yardımcısı; 1978-1985 arasında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde “Dokümantasyon” dersi hocası; 1982-1985: “Enformasyon/Dokümantasyon/Arşiv” alanında Serbest Danışman; 1984: 10 hafta süreli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (UN-FAO) Uluslararası Enformasyon Sistemi (AGRIS) Yerel Danışmanı; 1985-1990: Reklamcılar Derneği Genel Koordinatörü (İstanbul); 1986-1992: İstanbul Üniversitesi, Kütüphanecilik Bölümü “Dokümantasyon” dersi hocası; 1991-1993: Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi/Belge Merkezi Müdürü (İstanbul); 1994-2000; Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Genel Müdürü (Bodrum). 2006-2009 Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından hazırlanan/yayınlanan Türkiye Kadın Thesaurusu: Kadın Konulu Kavramları Dizini Proje Koordinatörü.

Hâlen, Bodrum Gündoğan’da yaşamını sürdürüyor. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları tarafından  düzenlenen çalışmalara ve etkinliklere gönüllü katkıda bulunuyor. Halikarnas Balıkçısı ile ilgili araştırmalar yapıyor ve sunumlar hazırlıyor.

Yayınları:

Kitap: Bodrum – Ege’de Bir Kasaba (Çeviri). Bodrum, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, 2015);  Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiye’si (Çeviri). İstanbul, Bilgi Üniversitesi, 2004); İstanbul 1920 (Çeviri), Tarih Vakfı Yurt Yayınları (1995); Çağdaş Dokümantasyon ve Enformasyon Çalışma Teknikleri (Çeviri). Kültür Bakanlığı yayınları (1990); Kütüphane Hizmeti Standartları (Çeviri). Kültür Bakanlığı Yayınları (1988); Uluslararası Enformasyon Sistemleri (Yüksek Lisans Tezi), TÜBİTAK Yayınları (1978).

Makale/Bildiri/Rapor: Arşiv/Kütüphane/Dokümantasyon alanında çeşitli meslek dergilerinde yayımlanmış makaleler, makale çevirileri; ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş bildiriler ve yayınlanmamış raporlar.

STK Üyelikleri: Türk Kütüphaneciler Derneği, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı; Tarih Vakfı (Kurucu Üye); BOSAV (Bodrum Kültür Sanat Vakfı – Kurucu Üye); ÇYDD Bodrum Şubesi; Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği (Bodrum);  Halikarnas Balıkçısı Forumu (Bodrum)

Şeyda Talu

seyda-talu1971 de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Demografi  Bölümü’ne devam etti.

1975 yılından 12 Eylül 1980 darbesine dek kurucu üyesi ve yöneticisi olduğu İlerici Kadınlar Derneği’nde çalıştı.Yurt dışında yaşadığı yıllarda da göçmen kadın örgütlerinde gönüllü olarak çalışmaya devam etti. 

Profesyonel çalışma  yaşamının yanı sıra Depremle ilgili Sivil Koordinasyon gibi ulusal çapta pek çok STK ve yerel kadın girişimlerin de yer aldı  2003 yılından itibaren Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda Genel Kurul Üyesidir.

Şirin Tekeli

sirin-tekeliŞirin Tekeli Ankara’da doğdu (1944). Ankara Kız Lisesi’nden mezun oldu. Döviz imtihanını kazandı. Fransa’ya gitti. Fransızca öğrendi ve Hukuk Fakültesi’ne başladı. İki yıl sonra İsviçre’ye gitti, Lozan Üniversitesi’nde siyaset bilimi okudu. 1967’de mezun olup İstanbul’a döndü ve İstanbul Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi Bölümü’ne asistan olarak girdi. Doktorasını (1973) ve doçentliğini (1979) bu üniversitede kazandı. 1981’de askerî darbenin getirdiği yeni üniversite yasasını kabul etmediği için üniversiteden istifa etti. Yeni oluşmakta olan feminist kadın hareketinde militan olarak çalıştı. Bu faaliyeti 25 yıl kadar sürdü. 1990’li yıllarda Kadın Eserleri Kütüphanesi Vakfı, Mor Çatı Vakfı, KA-DER, Ana kültür, Winpeace gibi kuruluşların kurucusu  ve faal üyesi olarak çalıştı. Son olarak 2012’de KAHUDEV, Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı’nın kurucularından oldu. Ayrıca İnsan Hakları Derneği, Helsinki Meclisi gibi kuruluşların da kurucularındandı.

Dört kitap yayınladı, Fransızca ve İngilizceden 30 kitap tercüme etti. Bu kitaplar, kadın hakları ve demokrasi konusuna odaklanmıştı. 

12 yıldır Bitez – Bodrum’da emekli olarak yaşamaktadır.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın diğer Genel Kurul üyelerinin öz geçmişleri için tıklayınız.

Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe / Kütüphaneci

bbbTûba Karatepe, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. 1993-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Kütüphane Tarihi, Osmanlıca, Nadir Eserler ile Yayın Hayatı ve Sorunları derslerini verdi.

2005 yılından beri Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi üyesidir.

Tülin Tankut

tulin-tankutTülin Tankut İstanbul’da doğdu. Kimya Y. Mühendisliği öğrenimi gördü. 1982’de emekli olduktan sonra yazmaya başladı. İlk oyunu “Kız Doğdu” 1993’de Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük Sahne’de; “Rüya” adlı oyunu 2006’da Cem Safran Sahnesi’nde Oyuncular Tiyatro Grubu tarafından sahnelendi. Aynı yıl “Kültür Bakanlığı Sinema Eleştirisi Ödülü”nü aldı.

1980 sonrası Türkiye’de sesini duyuran kadın hareketinin etkinliklerine katıldı. Bir kadın dergisinin yayın kurulunda yer aldı, dergiye makaleler yazdı. Yine bir kadın kuruluşunda yirmi yıldan beri gönüllü olarak çalışmaktadır. Yazıları gazete ve dergilerde yayımlanmaktadır.

Kitapları:
Kınalı ile Kocaçam: (Çocuk oyunu, 1998 Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü) Ver Elini Avrupa, Gülün İçindeki Ses (Bu Yayınevi), Miyav (Esin Yayınları), Hoş Bulduk Viyana, Hoş bulduk Prag (Bu Yayınevi 1999 Gençlik Romanı Övgüye Değer Ödülü), Gelincik Arkadaş Arıyor (Bu Yayınevi 2001 Çocuk Romanı Yarışması İkincilik Ödülü), Alt Tarafı Bir Film Mi? / Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek (2004, Papirus Yayınları, Eleştirel Düşünce Serisi), Kız Doğdu, Kız Kulesi (2005 Özel İsviçre Hastanesi, 2. Sanat- Edebiyat Ödülleri Yarışması, Birincilik Ödülü. Basım: 2008 Mitos – Boyut), Yaz Kızım, Kız Doğulmaz (2009, Mitos- Boyut) Kelebek Olabilir Miyim? (Altın Kitaplar) Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2009 İlk Gençlik Romanı Seçici Kurul Özel Ödülü. Eşeğin Keyfi Yerinde (2010, Bu Yayınevi) Aydınlık Gecelere Yolculuk (Gençlik Romanı, 2012, Evrensel Basım), Kumsaldaki Kız (2014, Kaynak Yayınları), Şenlikli Fırın (2014, Bu Yayınevi) Ne Zaman Ki İçime Bir Kurt Düştü (2015, Ayizi Kitabevi)

Prof. Dr. Yeşim Arat

yesim-arat-fotoYale Üniversitesi’nden 1978 yılında Siyaset Bilimi ve Ekonomi lisans derecesini, Princeton Üniversitesi’nden 1983 yılında “Siyasal Hayatta Kadınlar” konulu tezi ile doktora derecesini almıştır. 1983 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesidir. Kadınların siyasal katılımı, Türkiye’de kadın hareketi, başörtüsü sorunu, İslam ve kadınlar, Refah Partisi hanım komisyonları, demokrasi ve vatandaşlık bağlamında kadın sorunları  ve Türkiye politikası konularında çalışmaları vardır. The Patriarchal Paradox: Women Politicians in Turkey (New Jersey, Fairleigh Dickinson, Univ. Press, 1989), Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics, (Albany, State University of New York Press, 2005) ve Ayşe Gül Altınay’la birlikte, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet, (İstanbul, Punto, 2007.  2008 Pen Duygu Asena Ödülü) isimli kitapları vardır. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı olmuştur.

Zehra Toska

İçerik bekleniyor.

Zeynep Altıok Akatlı

zenep-altiok-foto1968 yılında Ankara’da doğdu. Felsefeci, yazar Füsun Akatlı ile Şair Metin Altıok’un kızı.  İ.Ü. Sosyal Antropoloji Bölümü’nü bitirdi. İletişimciliği meslek olarak seçti. 19 yıl çok uluslu reklam ajanslarında müşteri ilişkileri koordinatörlüğü, grup yöneticiliği yaptı. Kariyerini profesyonel iletişim danışmanı olarak sürdürdü.

1993 yılında bir Orta Çağ karanlığında babası Metin Altıok’u yitirdikten sonra, bu acının ardından şairi ve Sivas utancını unutturmamak için yazdığı yazıları, denemeleri, yaptığı kültür ve sanat söyleşileri  çeşitli gazete ve dergilerde yayımladı. Portre yazılarını ve anılarını Yıldız İzi (Doğan Kitap) adıyla bir kitapta topladı. Babası Metin Altıok için hazırladığı Gölgesi Yıldız Dolu adlı ‘Armağan kitap’ 2003’te basıldı, 2013’te de katliamın 20.yılı nedeniyle güncellenmiş biçimiyle Doğan Kitap’tan çıktı. Babasının ona yazdığı mektupları Metin Altıok’tan Zeynep’e Mektuplar  (Kırmızı Kedi Yay.) adıyla kitaplaştırdı. Siyaset ve sanat içerikli denemelerin yer aldığı son kitabı ‘Acısı Bende Kalsın’ (Kırmızı Kedi Yay.) Nisan 2015‘de yayınlandı.

Öte yandan STK’ların yanı sıra, siyasal alanda da sorumluluk üstlenip 2012’de CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığına, 2014’te CHP Parti Meclisi Üyeliği’ne seçildi. 25. ve 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili olarak görev yapmakta. 2016’da yeniden Parti Meclisi’ne seçilerek İnsan ve Doğa Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Toplumsal Bellek Platformu, Birleşik Haziran Hareketi, Barış İçin Kadın Girişimi, Barış Bloku, ÇYDD, PEN Yazarlar Derneği ve SODEV üyesi; Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı, Nazım Hikmet Vakfı ile Ülke Politikaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

İnsan ve doğa hakları alanında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Ercan Karakaş ile birlikte CHP Kültür Sanat Platformu‘nun oluşumu için çalışmalar yürütmüştür. Ülkemizde kültür ve sanat dünyasına yönelik baskı ve engellemelere karşı kültür ve sanat politikalarının belirlenmesi ve sanat dünyasının sorunlarının çözümü için kültür ve sanat kurumlarıyla, sanatçılarla ve onların örgütleriyle iletişim ve dayanışma içerisinde çalışmalar yürütmektedir.

Öz geçmişini görüntülemek istediğiniz Genel Kurul Üyesi’nin sol sütunda bulunan isminin üzerine tıklayınız.

kadin-eserleri-kopya