Kurucular Kurulu Toplantısı 18.05.1990

Kurucular Kurulu
Aslı Davaz (Başkan)
Füsun Akatlı
Füsun Ertuğ Yaraş
Jale Baysal
Şirin Tekeli

Kurucular Kurulu Toplantısı 24.02.1993

Kurucular Kurulu
Füsun Akatlı (Başkan)
Aslı Davaz
Füsun Ertuğ Yaraş
Jale Baysal
Şirin Tekeli

Genel Kurul Toplantısı 04.02.1996

Yönetim Kurulu
Füsun Akatlı (Başkan)
Aynur İlyasoğlu
İmren Sipahi
Meryem Turan
Zehra Toska

Yönetim Kurulu
Nevval Sevindi
Şirin Tekeli
Zeynep Oral

Genel Kurul Toplantısı 28.02.1999

Yönetim Kurulu
Füsun Akatlı (Başkan)
Hülya Gülbahar
İmren Sipahi
Meryem Turan
Serpil Çakır

Denetleme Kurulu
Nevval Sevindi
Şule Aytaç
Ülkü Terem

Genel Kurul Toplantısı 17.02.2002

Yönetim Kurulu
Füsun Akatlı (Başkan)
İmren Sipahi
Seda Kaya Güler**
Şule Aytaç
Zehra Toska

Denetleme Kurulu
Aysel San
Fatmagül Berktay
Yeşim Arat

Genel Kurul Toplantısı 25.02.2007

Yönetim Kurulu
Zehra Toska (Başkan)
Aslı Davaz
Meryem Turan
Nevval Sevindi
Tülin Tankut

Denetleme Kurulu
Fatmagül Berktay
Füsun Akatlı
Nazan Erkmen

Genel Kurul Toplantısı 17.02.2012

Yönetim Kurulu
Işıl Baş (Başkan)
Aynur Soydan
Fatmagül Berktay
İmren Sipahi
Zeynep Altıok Akatlı

Denetleme Kurulu
Aslı Davaz
Nazan Erkmen
Tülin Tankut

Kurucular Kurulu Toplantısı 24.02.1991

Kurucular Kurulu
Şirin Tekeli (Başkan)
Aslı Davaz 
Füsun Akatlı
Füsun Ertuğ Yaraş
Jale Baysal

Kurucular Kurulu Toplantısı 01.03.1995

Kurucular Kurulu
Jale Baysal (Başkan)
Aslı Davaz 
Füsun Akatlı
Füsun Ertuğ Yaraş
Şirin Tekeli

Genel Kurul Toplantısı 23.02.1997

Yönetim Kurulu
Aslı Davaz (Başkan)
Ayşe Durakbaşa
İmren Sipahi
Meryem Turan
Nevval Sevindi

Denetleme Kurulu
Aynur İlyasoğlu
Füsun Akatlı
Zehra Toska

Genel Kurul Toplantısı 26.02.2000

Yönetim Kurulu
Aslı Davaz (Başkan)
Aysel Namlı
İmren Sipahi
Nevval Sevindi
Saliha Paker

Denetleme Kurulu
Fatmagül Berktay
Ülkü Terem
Yeşim Arat

Genel Kurul Toplantısı 23.02.2003

Yönetim Kurulu
Nazan Erkmen (Başkan)
Aslı Davaz
Emel Akal
Nevval Sevindi
Selhan Savcıgil Endres

Denetleme Kurulu
Fatmagül Berktay
Füsun Akatlı
Yeşim Arat

Genel Kurul Toplantısı 22.02.2009

Yönetim Kurulu
Aslı Davaz (Başkan)
İmren Sipahi
Selcan Savcıgil Endres
Selma Atabek
Tûba Çavdar Karatepe

Denetleme Kurulu
Fatmagül Berktay
Hülya Gülbahar
Tülin Tankut

Genel Kurul Toplantısı 22.02.2015

Yönetim Kurulu
Aynur Soydan (Başkan)****
Fatmagül Berktay
Işıl Baş
İmren Sipahi
Zeynep Altıok Akatlı

Denetleme Kurulu
Aslı Davaz
Filiz Fırtına
Nazan Erkmen

Kurucular Kurulu Toplantısı 13.05.1992

Kurucular Kurulu
Jale Baysal (Başkan)
Aslı Davaz 
Füsun Akatlı
Füsun Ertuğ Yaraş
Şirin Tekeli

Genel Kurul Toplantısı 13.01.1995

Yönetim Kurulu
Jale Baysal (Başkan)
Aynur İlyasoğlu
Can Kurultay*
Laleper Aytek
Zehra Toska

Genel Kurul Toplantısı 15.02.1998

Yönetim Kurulu
Jale Baysal (Başkan)
Işıl Baş
İmren Sipahi
Tülin Tankut
Ülkü Terem

Denetleme Kurulu
Fatmagül Berktay
Nevval Sevindi
Şule Aytaç

Genel Kurul Toplantısı 12.02.2001

Yönetim Kurulu
Jale Baysal (Başkan)
Seda Kaya Güler
Şule Aytaç
Tülin Tankut
Zehra Toska

Denetleme Kurulu
İmren Sipahi
Fatmagül Berktay
Yeşim Arat

Genel Kurul Toplantısı 20.02.2005

Yönetim Kurulu
İmren Sipahi (Başkan)
Emel Hakgüder
Füsun Akatlı
Işıl Baş
Şeyda Talu

Denetleme Kurulu
Fatmagül Berktay
Nazan Erkmen
Yeşim Arat

Genel Kurul Toplantısı 27.02.2011

Yönetim Kurulu***
Tûba Çavdar Karatepe (Başkan)
Filiz Fırtına
Selhan Savcıgil Endres
Selma Atabek
Tülin Tankut

Denetleme Kurulu
Aslı Davaz
Fatmagül Berktay
İmren Sipahi

*****Can Kurultay’ın 14.11.1995 tarihli istifası sonrası, Ayşe Durakbaşa Yönetim Kurulu’na girdi.
*****Seda Kaya Güler’in 07.05.2002 tarihli istifası sonrası, Aslı Davaz Yönetim Kurulu’na girdi. 
*****28.09.2011 istifa eden Yönetim Kurulu
          Nevval Sevindi
          Ayşegül Ardıç
          Filiz Fırtına
          Mary Lou O’Neil Şimşek
          Nazan Erkmen
*****Fatmagül Berktay’ın başkanlıktan ayrılması sonrası Aynur Soydan başkan olmuştur.