Efemera Koleksiyonu

Efemera “belirli bir olay ile bağlantılı olarak üretilen, üretim nedeni sona erdiğinde üretim nedeni ile birlikte sonlanan” geçici bir belge türü olarak tanımlanır; fakat efemera türü malzeme bir kütüphanenin çatısı altına girdiği andan itibaren korunacağı, kataloglanacağı ve erişime açılacağı için ‘‘geçicilik” özelliği sona erer, “kalıcı bir kimlik” ve “kalıcı bir belge” haline dönüşür. Bu nedenle efemera sağlamanın, korumanın ve erişime sunmanın birçok yönden tarihi bir önemi vardır.
Vakfın kuruluşunun ilk yıllarında öncelikle kitap ve süreli yayın, ardından özel arşiv bölümü oluşmaya başladı. Satın alma ve bağış yoluyla sağlanan belgeler arasında, zamanla efemera türü malzeme de çoğaldıkça, bu alanda ayrıca bir koleksiyon oluşturulmasına karar verildi ve bugüne kadar bu koleksiyon altında binlerce efemera bir araya getirildi.
İlk olarak bağış yoluyla 1994 yılında kurulan Efemera Koleksiyonu, 2000’li yıllardan sonra aktif bir belge sağlama politikasıyla zenginleşmeye başladı. Mezat ve müzayedeler takip edilerek değerli efemera türü malzeme satın alındı. Kadınlarla ilgili toplantı, eylem ve kültürel etkinlikler için üretilen efemeranın peşine düşüldü bunun yanı sıra bu alanda çalışan belge aktivistleri topladıkları efemerayı kütüphaneye ulaştırdı. Bugün 8.150 efemera içeren bu koleksiyonun haricinde Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri, Kadın Yazarlar, Kadın Sanatçılar, Nadir Eserler, Görsel ve Özel Arşiv olmak üzere Vakfın diğer koleksiyonlarında da efemera bulunmaktadır.
Vakıf, Türkiye’de kadın hareketinin ürettiği efemerayı ve/veya kadın merkezli efemerayı sağlama stratejileri oluşturmaya ve geliştirmeye çalışmaktadır. Bu stratejiler dâhilinde, Türkiye’de dolaylı ya da dolaysız olarak bu tür malzemeye sahip kurumlarda bulunan efemeranın izlerini sürmeye, diğer yandan mümkün olduğunca müzayede ve mezatları takip etmeye gayret etmektedir.

Yararlandırma Koşulları

Kütüphaneye gelerek koleksiyon içerisinde arama yapabilir ve belgelerden yararlanabilirsiniz.