Gazete Kupür Koleksiyonu

Gazete Kupür Koleksiyonu, Vakfın kurulduğu 1990’dan beri, kadınlarla ilgili kesilen haber kupürlerinin derlenmesiyle oluşturulmuştur. 650 klasörden oluşan bu arşivde günlük gazeteler taranarak haberler, araştırmalar, yazı dizileri, röportajlar toplanmıştır. Kesilen kupürler konularına göre ayrıntılı bir tasnif işlemine tâbi tutularak arşivlenmekte ve okuyucunun hizmetine sunulmaktadır. Koleksiyon; Aile, Annelik, Çalışan Kadınlar, Devlet ve Politika, Din ve Kadın, Eğitim, Etnik Gruplar, Göç, Kadın Hakları İçin Eylemler, Kadına İlişkin Tabular, Feminizm, Mizah, Sağlık, Sanatta Kadın, Toplumsal Amaçlı Eylemler, Şiddet, Uluslararası Kuruluşlar ve Eylemler olmak üzere 17 ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Sınıflama tablosu hazırlanırken kişiler için ayrı dosyalar açılmıştır. Oluşturulan bu dosyalarda; bilim kadınları, araştırmacılar, aktivist kadınlar, iş kadınları, mimarlar, politikacı kadınlar, sporcular, müzisyenler, sahne sanatçıları vb. birçok alanda varlık gösteren kadınlarla ilgili bilgilere ulaşılabilir. Ayrıca, bu koleksiyondaki kupürlerin yardımıyla; Türkiye’de kaç kadının şiddete maruz kaldığı, hangi kadın eylemlerinin yapıldığı, kadınların neler yaşadığı öğrenilebilir; magazin haberlerinin ülke gündeminde ne kadar yer tuttuğu, köşe yazarlarının kadınlarla ilgili olayları nasıl yorumladıkları izlenebilir. Bugün hala düzenli olarak kesilmeye devam edilen gazete kupürlerini elektronik ortama aktararak dijital bir gazete koleksiyonu oluşturmak Vakfın öncelikli hedefleri arasındadır.

Yararlandırma Koşulları

Kütüphaneye gelerek koleksiyon içerisinde arama yapabilir ve koleksiyondan yararlanabilirsiniz.