Özel Arşivler Koleksiyonu

 

Koleksiyon içerisinde, diplomalar, kartvizitler, el yazısı notlar, şiir defterleri, akademik çalışmalar, dava dilekçeleri, resmi belgeler, yazışmalar, özel mektuplar, gazete kesikleri, çizimler, müsveddeler, fotoğraflar, efemera gibi pek çok özgün ve tek nüsha belgenin yanı sıra fotoğraf albümleri, broş, eşarp, daktilo gibi kişisel ve farklı türde malzemeler yer almaktadır. 30 yıldır büyük bir özveri ile toplanmaya çalışılan özel arşivlerde avukat, siyasetçi ve aktivist Süreyya Ağaoğlu (1903-1989 / 8,26 metre-raf); heykeltıraş Zerrin Bölükbaşı (1919-2010 / 0,91 metre-raf); belediye başkanı, siyasetçi ve öğretmen Müfide İlhan (1911-1996 / 1,5 metre-raf); yazar Kerime Nadir (1917-1984 / 0,7 metre-raf); çevirmen, gazeteci ve yazar Rezzan Yalman (1903-1986 / 1,96 metre-raf); öğretmen, şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna (1901-1984 / 0,07 metre-raf); öğretmen, yazar, şair ve çevirmen İsmet Kür (1916-2013 / 1,33 metre-raf); doktor ve jinekolog Pakize Tarzi (1912-2004 / 0,07 metre-raf); hukukçu ve politikacı Perihan Arıburun (1913-2001 / 1 metre-raf); mimar Celile Berk Butka (1915-1984 / 0,53 metre-raf); eğitimci, siyasetçi, milletvekili ve aktivist Hasene Ilgaz (1902-2000 / 3,43 metre-raf); senaryo yazarı, hikayeci, çevirmen ve aktivist Necile Tevfik (1911-1964 / 0,35 metre-raf); yazar, çağdaş yoga ve sağlıklı yaşam eğitmeni Müheyya İzer (1922-2001 / 2,66 metre-raf); gibi bugün aramızda olmayan kadınların arşivlerinin yanı sıra, hayatta olan pek çok kadının kendi bağışlarından oluşan özel arşivleri de bulunmaktadır.
Özel Arşiv Koleksiyonu’nda dijitalleştirme ve kataloglama çalışmaları devam etmektedir.
Vakıf’ta 79 kadın özel arşivinin yanı sıra, Amargi Kadın Akademisi Derneği, Biçki Dikiş Yurdu, Türk Hemşireler Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği; Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu gibi 5 kurum arşivi de bulunmaktadır. Kapanışının ardından 29 Ocak 2013’te arşivlerinin bir kısmını Vakfa bağışlayan Amargi Kadın Akademisi Derneği Arşivi’nde (15,82 metre-raf), derneğin yayımladığı kitaplar, broşürler, bülenler, topladıkları araştırma yazıları, makaleler ve gazete kupürleri, Amargi Kadın Akademisi’nin dosyaları, söyleşi programları, kadınlara ait fotoğraflar ve istatistiki raporlar bulunmaktadır. 4 Aralık 2015’te kurumun merkez ve şubelerine ait geniş bir arşiv bağışlayan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Arşivi’nde (21,07 metre-raf) ise tüzükler, yönetmelikler, yazışmalar, üye formları vb. dernek evraklarının yanı sıra flamalar, rozetler, yaka kartları, tişörtler, kalemler gibi üç boyutlu materyaller de bulunmaktadır.

Koleksiyonda dijitalleştirme/kataloglama çalışmaları devam etmektedir. Müfide İlhan, Nazan Moroğlu ve Sönmez Taner arşivlerinin dijitalleştirme süreci tamamlanmıştır. Kerime Nadir özel arşivindeki dijital fotoğraflar da dâhil olmak üzere dijital ortama aktarılan özel arşiv belgelerine, Vakfın web kataloğu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kişi Özel Arşivleri

Aliye Rona / Aslı Davaz / Aynur İlyasoğlu / Ayşe Durakbaşa / Ayşegül Ardıç / Ayşegül Güvenç / Ayşegül Kaya / Bediz Demiray / Berna Türemen / Buket Uzuner / Cahit Uçuk / Canan Arın / Celile Berk Butka / Ceylan Orhun / Çiğdem Nur Balkan Atli / Edibe Buğra / Elif Esen / Emel Akal / Erdem Uygur / Farah Trablsie / Fatma Çiğdem Aydın / Fatmagül Berktay / Ferhunde Özbay / Feryal Saygılıgil / Fevvare Timurkan / Filiz Önder / Funda Süyür / Füsun Ertuğ / Gönül Saray / Gülçin Gülan / Gülsüm Cengiz / Güven Taneri / Hacer Foggo / Halide Nusret Zorlutuna / Hasene Ilgaz / Hatice Akdoğan / Hülya Gülbahar / İmren Aykut / İnci Aral / İnci Ormancı / İpek Duben / İpek İlkkaracan / İsmet Kür / Jale Baysal / Kerime Nadir / Lale Aytaman / Lamia Hüsrev Gerede / Leman Şenalp / Lerzan Öke / Maryam Mazrooei / Meryem Koray / Meryem Turan / Muazzez İlmiye Çığ / Müfide İlhan / Müheyya İzer / Narınç Ataman / Nazan Akpınar / Nazan Moroğlu / Nazife Figen Karahan / Nazik Işık / Nazmiye Atakkaan / Necile Tevfik / Nedret Güvenç / Nermin Öztuş / Nevin Gaye Erbatur / Nevval Sevindi / Pakize Tarzi / Perihan Arıburun / Pınar Kür / Rahime Henden / Rezzan Yalman / Saadet Zafir Utkan / Sabiha Sertel / Safiye Hüseyin Elbi / Sara Shahzadeh / Seda Kaya Güler / Selhan Savcıgil Endres / Senay Molvalılar / Serpil Çakır / Serpil Sancar / Sevgi Uçan Çubukçu / Sevim Korkmaz / Sibel Özkaygısız / Sinur / Sönmez Taner / Sumru Toydemir / Süreyya Ağaoğlu / Şirin Tekeli / Şule Aytaç / Tennur Koyuncuoğlu / Tuba Torun Erdoğdu / Tülay Arın / Tülin Ayta / Tülin Tankut / Ülkü Sema Aydın / Walaa Tarakaji / Yaprak Zihnioğlu / Yaşar Seyman / Yeşim Arat / Yıldız Ecevit / Yıldız Emiroğlu / Zehra Toska / Zerrin Bölükbaşı / Zeynep Oral

Kurum Özel Arşivleri

Amargi Kadın Akademisi Derneği Biçki Dikiş Yurdu / Türk Hemşireler DerneğiTürk Üniversiteli Kadınlar Derneği / Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu

Yararlandırma Koşulları

Koleksiyonda yer alan kişi ve kurum özel arşivlerinden yararlanabilmek için ekteki formları doldurarak beraberinde dilekçenizle birlikte Vakfın e-mail adresi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ek 1: Özel Arşiv Müracaat Formu ve Taahhütname
Ek 2: Özel Arşiv Başvuru Formu

Kurum Özel Arşivleri

Bilgi eklenecek.

Bilgi eklenecek.

 

Kişi Özel Arşivleri

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.

Sayfa hazırlanmaktadır.