Ötekinin Hafızası Projesi – “Barış-SELM” Kısa Film Gösterimi / 9 Mart 2024

Kısa Film gösterimi – “Barış-SELM”
Yer: Tütün Deposu
9 Mart 2024, Saat 14.00
Yazan ve Yöneten: Roja Behbahani

İran’da yaşayan yönetmen Roja Behbahani’nin kısa filmi, Türkiye’ye göç eden kız kardeşi Rozita Behbahani aracılığıyla tarafımıza ulaştırıldı. İran’da yasaklı olan filmin ilk gösterimi, AB Kültür Sanat Destek Programı Culture Civic desteğiyle, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından yürütülen Ötekinin Hafızası Projesi kapsamında hazırlanan ‘Kadınların Göç Hafızası Sergisi’ kapsamında 9 Mart 2024 Cumartesi günü Tütün Deposu’nda gerçekleştirildi.
Filmdeki metinleri Farsçadan Türkçeye çeviren Rozita Behbahani ile film gösterimi sonunda kısa bir söyleşi yapıldı. Rozita konuşmasında, İran’ın güneyindeki şehirlerde, su sorunu yaşayan bölgelerdeki kadınların ve gençlerin iktidar ile mücadeleleri ve bu mücadele ile kazanılan su hakkı süreci hakkında bilgi verdi.
Filmde geçen metin aşağıdaki gibidir:

‘’Ehrimenlerin zulmü ve baskısı yüzünden, toprak, tepki göstererek yaşamın en önemli unsurunu, suyu, bizden alarak doğanın çocuklarıyla küstü.
Kadın, toprağın kabul ettiği tek temsilci olarak devreye girdi. Hareketleriyle barış ve dayanışmayı çocuklarının arasında yaşattı.
Bu dayanışmayla çizme giyen Ehrimenler yenildi.
Toprakla barış sağlandı ve yaşam yeniden insanlığa geri döndü.’’

Not: Ehrimen: Zerdüşt inanışında kötülük ve karanlıkları temsil eder.