Ötekinin Hafızası Projesi / ‘Bir Arada Yaşamak’ Üzerine Sivil Toplum ve Göçmenler Konuşuyor – Arama Toplantısı / 16 Mart 2024

Proje: Ötekinin Hafızası
Bir Arada Yaşamak Üzerine Sivil Toplum ve Göçmenler Konuşuyor / Arama Toplantısı
16 Mart 2024
Yer: Tütün Deposu

AB Kültür Sanat Destek Programı Culture Civic desteğiyle, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından yürütülen Ötekinin Hafızası Projesi kapsamında gerçekleşen ‘Kadınların Göç Hafızası Sergisi’ kapsamında 16 Mart 2024 Cumartesi günü ‘Bir Arada Yaşamak’ üzerine Sivil Toplum ve Göçmenler konuşuyor buluşması gerçekleşti. Kolaylaştırıcılığını Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği’nden Başak Salihler Gülbir’in üstlendiği toplantıya, sivil örgütlenmelerden gönüllüler ve çalışanlar, akademiden göç alanında çalışan akademisyenler ve göçmenler katıldı.
Toplantı boyunca sivil toplumun bu alanda karşılaştığı zorluklar konuşuldu. Göç ve göçmenlik politikası üretilmeyen bir ülkede, göçmenlerin temel pek çok sorununun çözümünde sivil toplumun önemli rol sahibi olduğu gerçeği ve taşıdığı büyük yük tespit edildi. Ancak bu büyük yüke rağmen maddi olanaksızlıklar nedeniyle pek çok talebin karşılanamadığı belirtildi. Mali kaynaklara erişim sağlamanın ve kamu kaynaklarının sivil toplum lehine kullanımının önemi yeniden vurgulandı.
Toplantıya, kurumsal katılımları için UGKDD, KADAV, İKGV, TSKF Balat Kültür Evi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.