Sempozyum Bildiri Kitapları

Sempozyum Bildiri Kitapları

Basım Yılı: 1992

Yayın Sponsorları / Çeviri: Laleper Aytek, Şirin Tekeli

Çeviri Destek: Deniz Ülgüray

Yayın Sponsorları:  Annie Dizier, David Doughan, Patricia  Miller King, Marieke Kramer, Joanna Kootz, Jan Jonker Roelants (Hollanda İstanbul Başkonsolosu)

ISBN: 975-342-016-1

Kitabı görüntülemek v indirmek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu yayın, 8-10 Ekim 1991’de Kütüphanemiz tarafından, kendi binasında, dünyanın önde gelen kadın kütüphane ve arşiv merkezi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyumu”na sunulan ve Fransa, Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kadın merkezli kadın kütüphaneleri ve arşivleri ile 1980-1990 arasında kadın araştırmalarının gelişim süreçlerini anlatan, 10 adet bildirinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı. Düzenlediğimiz bu ilk uluslararası sempozyum, aynı zamanda konusu kadın olan kütüphaneleri buluşturan ilk uluslararası toplantıydı. Toplantının bu tarihi ayrıcalığı nedeniyle tutanakların yayınlanmasının bizler için ayrı bir önemi vardı.

Basım Yılı: 1994

Çeviren: Meral Akkent

Yayın Sponsoru: Frauen-Antistiftung

ISBN:975-342-060-9

Kitabı görüntülemek ve indirmek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu yayın, feminist bir kadın vakfı olan Frauen-Anstiftung tarafından, 1-4 Kasım 1991 tarihleri arasında, Almanya’nın Bonn şehrinde aynı başlık altında düzenlenen ve Avrupa’nın doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyindeki çeşitli ülkelerin kadın hareketlerinin hangi noktada olduğunu, bu hareketlerin içinden gelen kadınların birinci elden değerlendirmeleriyle saptamayı amaçlayan uluslararası bir kadın kongresinin tutanaklarını içerir. Türkiye bu toplantıda birden çok katılımcı tarafından temsil edilmenin ötesinde, toplantının “kurumlaşmanın olumlu ve olumsuz yanları” üzerinde düşünmek şeklinde belirlenen ana temasıyla ilgili olarak “çerçeve sunuş”un (keynot speech) konusu seçilen ülkeydi. Bu nedenledir ki, sonuçları izlenmeye değer pek çok başka toplantı arasında, tutanaklarını Türkçeye kazandırmayı düşündüğümüz ilk toplantı bu oldu.

Yayın Yılı: 2009

Yayına Hazırlayanlar: Birsen Talay Keşoğlu, Fatma Türe

ISBN: 978-975-8919-44-4

Kitabı görüntülemek ve indirmek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu kitap, Vakfın 20. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Kadir Has Üniversitesiyle 2009 Nisanında ortaklaşa düzenlediği “Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu” başlıklı uluslararası sempozyumda sunulan bildirilerden bir seçki içermektedir. Klasik arşivcilik yöntemlerinin dışına çıkarak, kadın konulu belgeleri sınıflandırırken izlenen yöntemlerde farklı açılımlara yönelmek ve kadın tarihi alanında çalışmalar yapan araştırmacıların belge erişimine kolaylık sağlamak; kadın arşivleri ve belgelerine sahip çıkma bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması amaçlarını taşıyan sempozyum, bu alanda çalışma yapan pek çok araştırmacıyı ve akademisyeni bir araya getirdi.

Kitapta; araştırma ve kaynak, kadın arşivleri ve kadın kütüphaneleri, özel arşivler, sınıflandırma sistemleri ve Thesaurus, sözlü tarih, edebiyat, sinema, sanat ve sanat eserleri, teknoloji kullanımı, dergiler ve kadın örgütleri başlıkları altında, bir tanesi Fransızca diğerleri İngilizce ve Türkçe olmak üzere 41 bildiri metni yer almaktadır. Kitabın sonunda yer alan “Yazarlar Dizini” bölümünde ise araştırmacılar hakkında kısa bilgiler mevcuttur.

Yayın Yılı:2016

Editörler: Birsen Talay Keşoğlu, Leyla Şimşek Rathke

Dizgi: Filiz Kocaboğa, Aykut Kar

ISBN: 978-975-92378-1-3

e-Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) 19–20 Nisan 2014 tarihleri arasında, Türkiye’de ve uluslararası ölçekte kadınların belleğine, kadın tarihi yazımına katkıda bulunmak amacıyla “Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenledi. Yeditepe Üniversitesi de bu sempozyuma mekân sağladı. Beş farklı kıtadan ve Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen katılımcılar, kadın tarihi ve yaşam anlatılarına ilişkin araştırmalarını ve sorularını paylaştılar. Sempozyuma ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Brezilya, Çekoslovakya, Fas, Fransa, Gana, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, İzlanda, Kamerun, Kanada, Litvanya, Macaristan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Yemen ve Yunanistan’dan 200’ün üzerinde araştırmacı katıldı ve Türkiye’de ilk kez bu alanda, bu kadar çok sayıda ülkenin katılımıyla uluslararası bir sempozyum gerçekleştirildi. Elinizdeki derleme farklı disiplinlerden ve bakış açılarından çeşitli katkıları kayıt altına almak üzere hazırlanmış olup sempozyumda sunulan ve hakem değerlendirmesinden geçen 125 bildiriden oluşmaktadır.

 

Yayın Yılı: 2022

Yayına Hazırlayanlar: Aslı Davaz, Birsen Talay Keşoğlu, Seval Ünlü, Tuba Demirci

Dizgi: Yeşim Ercan Aydın

Düzeltmen: Sakine Yalçın

ISBN: 978-605-73130-2-7

e-Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi’nin, Vakfın 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle 14-15 Kasım 2020 tarihinde yapmayı planladığı “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” başlıklı ulusal sempozyum, pandemi nedeniyle 10-11 Nisan 2021 tarihine çevrimiçi olarak gerçekleşti. Araştırmacıların, öğrencilerin, akademisyenlerin, arşivcilerin ve kütüphanecilerin ilgi gösterdiği sempozyuma toplamda 84 bildiri sunuldu.
“Genel Arşivcilik” ve “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” olmak üzere iki ana tema çerçevesinde 29 konu başlığının yer aldığı sempozyum, Türkiye’de arşivciliğin bugünü ve yarınıyla ilgili sorunların, konuların ve yeni yaklaşımların ele alındığı bir tartışma platformu yaratmayı ve kadınların arşivlerdeki yerini sorgulamayı; Türkiye’nin ilk ve tek kadın konulu kütüphane ve arşiv merkezi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 30 yıllık çalışmalarını arşivcilik dünyasına tanıtmayı ve bu alanda dünyadaki gelişmeleri paylaşmayı amaçladı.
“Genel Arşivcilik” ana başlığı altında: Modern Arşivcilik Yöntemleri, Özel Arşivler, “İktidar Alanı olarak Arşivler”, “Karşı Arşivler” ve Tarafsızlık İlkesi, Yasa Koyucu, Arşivler ve Sansürün Etkileri, Arşivlerde Sağlama Çalışmaları, Sözlü Tarih Arşivleri, Görsel Arşivler, Aktivizm ve Arşivler, Jacques Derrida’nın Arşiv Humması ve Arşivcilik Dünyasına Etkileri, Sinema/Film Arşivleri ve Kayıp Arşivler, Arşivci ve Bağışçı İlişkisi, Arşivci, Koleksiyoncu ve Sahaf, Dijitalin Tanımlanması: Dijital Doğan Belgeler, Arşiv Hikâyeleri: Gerçekler, Kurgular ve Tarih Yazımı, Özel Arşivlerde Arama Kılavuzu, Tasnif Şeması ve Kataloglama Aşaması ve Süreçleri alt konu başlıkları yer aldı.
“Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” ana başlığı altında ise Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik, Kadın Merkezli Arşivler, Kadın Tarihi ve Feminizm, Kadın Arşivleri ve Aktivizm, Aile Arşivlerinde Kadınlar: Saklı Arşivler, Sözlü Tarih: Arşivsiz Kadınların Arşivleri, Kadın Arşivlerinin Katalogları ve Ulusal Kataloglar, Arşivcilikte Cinsiyetçi Dil ve “Türkiye Kadın Thesaurusu” Kullanımı, Kadın Hareketleri, Kadın Örgütleri ve Arşivcilik, Kadın Tarihine Görsel Bir Bakış, “Geleneksel Olmayan” Belge Okuması ve Kadın Merkezli Arşivlerin Ortaya Koyduğu Alternatif Çalışma Yöntemleri, Arşivciliğin Feminist Eleştirisi, Osmanlı Devlet Arşivlerinde Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı: Alternatif Arşivcilik Metodoloji ve Pratikleri ile Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları ve Arşivciliğin Buluşması alt konu başlıkları ele alındı.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi’nin ortak yayını olan bu kitapta, “Genel Arşivcilik” başlığı altında 15 bildiri, “Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik” başlığı altında ise 27 bildiri olmak üzere toplam 42 bildirinin metnine erişebilirsiniz.

Yayın Yılı: 2023

Yayına Hazırlayanlar: Aslı Davaz, Birsen Talay Keşoğlu, Sakine Yalçın

Dizgi: Yeşim Ercan Aydın

Çeviri: Ayşe Durakbaşa

Sempozyum Sekretaryası: Berna Kokoz

Yayın Koordinasyonu: Neşe Gürses

ISBN: 978-605-73130-7-2

e-Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

 

Yayın Hakkında: Kadın Bu kitap, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) ile Beykoz Üniversitesi’nin ortaklaşa hazırladığı, 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları / Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” başlıklı uluslararası sempozyumun bildiri özetlerini içermektedir. Günümüzde Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, zengin bir kuramsal birikim, dinamik bir karakter ve çeşitlilik göstermektedir. Bu sempozyum, bu birikimin gücüyle, kadınlara Cumhuriyet’in yüz yıllık tarihinin hem güncel hem de tarihsel perspektifleri içeren bir muhasebesini yapabilmeleri için alan açmayı hedeflemektedir. Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının geliştirdiği eleştirel bakış ve araçlarla; tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, dinsel ve sanatsal bağlamları etkileşimleri içinde ele alacak; Cumhuriyet’in kazanımlarına, gerilim hatlarına kadınlar açısından bakılacak.

Uluslararası katılıma da açık olan bu sempozyumu, kadınların tarihsel ve toplumsal deneyimlerini okumaları ve yeniden değerlendirmeleri açısından değerli bir imkân olarak görüyoruz. 100. yılında Cumhuriyeti konuşacağımız sempozyuma, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanındaki zengin araştırma birikimini daha da çeşitlendirecek yeni ve özgün çalışmalarla, farklı disiplinlerden araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecektir. Sizlere, Cumhuriyet döneminde kadınların toplumsal dönüşüme katkıları, kazanımları, güçlenmeleri ve başarıları yanı sıra verdikleri mücadeleler, karşılaştıkları engeller, hak ve eşitlik konusundaki talepleri, önerileri, çözümleri, isyanları ile umutlarını taşıyan bildiri özetleri kitabını sunuyoruz.