Sözlü Tarih Koleksiyonu

Vakıfta sözlü tarih çalışmaları kapsamında ilk olarak, ABD’den Schlesinger Kütüphanesi’nden Patricia Miller King’in katılımıyla, Ekim 1991’de Türkiye’de kadınlarla sözlü tarih yapmak isteyen araştırmacılara yönelik, “Sözlü Tarih Nedir?” başlıklı bir atölye çalışması yapıldı. Patricia Miller King, sözlü tarih yöntemi üzerine aktardığı bilgilerin yanı sıra, temsil ettiği kurumun 1976-1981 yılları arası yürüttüğü ve ABD’nin bütün eyaletlerinde gerçekleştirilen Black Women Oral History Project (Siyah Kadın Sözlü Tarih Projesi) hakkında da bilgi verdi.
Vakfın ilk sözlü tarih çalışması olan “Kadın Eserleri Kütüphanesi Kadın Sözlü Tarih Çalışmaları Pilot Projesi” kapsamında, Hayrünnisa Köni, Sare Okçu, Gültekin Ağaoğlu, İclal Balkan, Esma Deniz, Neşet Eren, Peride Celal, Zeynep Fırat Menemenci, Araksi Orakyan, Nimet Özgüç, Lütfiye Arıbal, Seniye Fenmen ve Müfide İlhan olmak üzere 1923 öncesi doğmuş çeşitli mesleklerden 14 kadınla görüşmeler yapıldı. Projede Ayşe Durakbaşa, Emine Güreli, Akile Gürsoy, Aynur İlyasoğlu, Filiz Kerestecioğlu, Arzu Öztürkmen, Saliha Paker, Nükhet Sirman, Zehra Toska, Neşe Tunçay, Tolunay Kolonkaya ve Vakıf adına Şirin Tekeli, Aslı Davaz ve Füsun Ertuğ yer aldı.
Bu proje dâhilinde sürdürülen atölye çalışmalarına; Mübeccel Kıray, Çağlar Keyder, Mete Tunçay katıldı. Oral History dergisi editörü ve Open University öğretim görevlisi Joanna Bornat ile yarım gün süren bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Proje, T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü maddi desteği ile yürütüldü. Ayrıca dönemin Genel Müdür Vekili Gül Aykor bu süreçte projeyi yakından destekledi.
1999’da ise The British Council’ın desteğiyle bir yıl süren bir sözlü tarih projesi yapıldı. Proje kapsamında CHP, MHP, DYP ve Fazilet Partisi’nden, içlerinde Gönül Saray, Işılay Saygın, Melek Denli Karaca, Nazlı Ilıcak, Nesrin Nas ve Oya Akgönenç’in de bulunduğu 10 kadın Milletvekili ile görüşüldü. Görüşmeleri Vakıf adına Firdevs Hoşer, Narınç Ataman, İmren Sipahi ve Nevval Sevindi yaptı. Ayrıca Vakfın sözlü tarih çalışmaları kapsamında 2016’da başlatılan “Dinarsu Kadın Futbol Takımı Oyuncularıyla Sözlü Tarih Projesi” tamamlanmıştır.
Sözlü Tarih Koleksiyonu’nda yer alan ve yapılan görüşmelere ait ses kayıtlarının tamamı dijitalize edilmiştir.


1. Sözlü Tarih Görüşmeleri envanterini incelemek için tıklayınız.

2. Sözlü Tarih Eğitim-Toplantı envanterini incelemek için tıklayınız.

 

Yararlandırma Koşulları

Koleksiyondan yararlanmak için Vakfın e-mail adresi üzerinden yazılı başvuruda bulunabilirsiniz.