Diğer Yayınlar

Basım Yılı: 1993

Hazırlayan: Can Kurultay

Yayın Sponsoru: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

ISBN: 975-7580-22-8

Yayını görüntülemek ve indirmek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu kitapçıkta, Cumhuriyet Dönemi sonrası Türk edebiyatının özellikle son otuz yıllık döneminde varlığını güçlü bir biçimde duyuran kadın yazarlar olgusunun bir izdüşümünü yansıtmayı amaçladık.

Edebiyatımızda yetmişli yıllarda çok dikkat çekici bir kadın yazarlar patlaması oldu. Hemen hemen çeyrek yüzyılını tamamlamak üzere olan bu patlama, Türk edebiyatına, özellikle de anlatı edebiyatına, birçok değerli yazar kazandırdı. Edebiyatımızda kadın yazarların, gerçekten kendini empoze eden bu niceliksel ve niteliksel yükseliş grafiğinden bir kesit alırken, tüketici olmak çok güç. Biz elden geldiğince, temsil edici bir tablo oluşturmayı amaçladık. Yakın dönem Türk edebiyatına damgalarını vurmuş yazarların yanı sıra, yazarlık serüvenleri umutla izlenen genç adları da tanıtmak istedik. (…) Bu kitapçıkta otuz yazarın biyografileri ve yapıtlarından kendilerinin seçtiği parçalar aracılığıyla, yakın dönem Türk edebiyatının çehresini belirleyen kimi önemli çizgilerin, kuşbakışı da olsa bir serimini sunabilmiş olmayı umuyoruz.

Kitapçıkta yer alan yazarlar: Adalet Ağaoğlu, Füsun Akatlı, Gülten Akın, İnci Aral, Erendiz Atasü, Zeynep Avcı, Selçuk Baran, Sevim Burak, Peride Celal, Nursel Duruel, Nazlı Eray, Leyla Erbil, Azra Erhat, Füruzan, Melisa Gürpınar, Feyza Hepçilingirler, Afet Ilgaz, Ülker Köksal, Ayla Kutlu, Pınar Kür, Nezihe Meriç, Lale Müldür, Zeynep Oral, Aysel Özakın, Tezer Özlü, Sennur Sezer, Sevgi Soysal, Latife Tekin, Tomris Uyar, Buket Uzuner

Basım Yılı: 2010

Yayına Hazırlayan: Celal Ülgen, Coşkun Ongun

ISBN: 975-7580-22-8

Önsözü görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu eser, Vakfın Özel Arşiv Koleksiyonu’nda bulunan Süreyya Ağaoğlu Arşivi belgelerinden hareketle İstanbul Barosu tarafından yayımlanmıştır. Kitabın ilk bölümünde Süreyya Ağaoğlu’nun farklı yerlerde yayımlanan yazıları ve yaptığı konuşmaları, ikinci bölümünde “Bir Ömür Böyle Geçti” adlı otobiyografik eserinin tamamı, üçüncü ve son bölümünde ise Ağaoğlu’nun arşivinde bulunan fotoğraflardan bir seçki yer alıyor.

Basım Yılı: 2010

Yayına Hazırlayan: Fatma Türe

Yayın Sponsoru: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı

ISBN: 975-7580-22-8

Önsözü görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu yayın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteğiyle Vakfın 18 ay süren “İstanbul Kadın- Kadın İstanbul” projesi kapsamında “kadın ve İstanbul” teması etrafında gerçekleştirdiği panellerde yapılan konuşmalardan bir seçki sunuyor. Kitaptaki yazılardan bazıları akademik, bazıları günlük bir dille yazılmış; yazarların kendi deneyimlerinden, yıllarca emek verdikleri iş sahalarındaki uzmanlıklarından, anılarından ve İstanbul’a bakışlarından kesitler içeriyor. Edebiyattan sanata, sağlıktan mutfağa kadar çok çeşitli konulardan oluşan makaleler yer alıyor. Kitabın sonunda yazarlarla ilgili alfabetik olarak hazırlanmış kısa bilgiler de yer alıyor.  

*Projeyle ilgili detaylı bilgi için bkz. http://kadineserleri.org/projeler/

Basım Yılı: 2022 (Kasım)

Editör: Ayşegül Sönmezay

Proje Yayın Kurulu: Aslı Davaz, Hülya İskender, Selvi Başak Öztürk, Sibel Servet Sular

ISBN: 978-625-8049-86-2

Yayın Hakkında:  (…) Arşivcilik bilgisine ve mesleğine öncelik ve değer veren kurumlarda çalışmaların herkesi memnun edecek şekilde yönetildiğini biliyor ve görüyoruz. Arşivlerin araştırmacılara sunulması makul bir zaman alabilir; beklemeye değer bir zaman. Sıra kullanıcılara geldiğinde, “arşivin söylediklerini duymak, dinlemek ve seslendirmek” vaktidir.
Çoğu kez görmezden gelinen, arşivlerde yeri fazla olmayan kadınların hayatı, biyografileri söz konusu olduğundaysa araştırmacıların daha çok uğraşması gerekebilir. Bilmek, tanımak, adeta onunla, onun zamanını, şartlarını, ailesini ve yaşamını şekillendirecek tüm bağlantıları bulabilmek için arşivlerde çalışmak kolay değildir. Bilgiye dayalı bir sezgiyle her ayrıntının izini sürmek, yaşanmış bir hayatı, sonrasında yeniden ve mümkün olduğunca eksiksiz ve aynı zamanda kadın hayatlarının nelere dokunduğunu, neleri değiştirdiğini göstermek için çeşitli kaynaklar ve özel arşivler “didik didik” edilir.
(…) Bu kitap, İstanbul’da çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan kadın özel arşivlerinin izini sürerek, bilinen biyografilere yeni bilgiler de ekleyerek konunun uzmanlarınca özenle hazırlandı. Bu çalışma, aynı zamanda özel arşivlere, kadın özel arşivlerine de dikkat çekmeyi hedeflerken, düzenlenerek araştırmacıların hizmetine sunulmalarının değerine ve yeni özel arşivlerin bağışlanmasıyla kazanacaklarımıza da bir kez daha işaret ediyor. (Kitap içinden, Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe’nin yazısından alınmıştır. s. 10-11)

*Bu çalışma, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve İBB Kültür A.Ş. ortak yayını olarak yayımlanmıştır.

Yayın Yılı: 2023

Yayına Hazırlayanlar: Aslı Davaz, Birsen Talay Keşoğlu

Dizgi: Yeşim Ercan Aydın

Düzeltmen: Sakine Yalçın

ISBN: 978-605-73130-5-8

e-Kitabı görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Beykoz Üniversitesi’nin birlikte düzenledikleri “Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar Yeni Yöntemler” sertifika programı 5-27 Mart 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

5-6 Mart, 12-13 Mart, 19-20 Mart ve 26-27 Mart olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen sertifika programı; arşivciler, kütüphanecilik ve arşivcilik öğrencileri, kadın tarihi araştırmacıları, toplumsal cinsiyet çalışmaları bölümü öğrencileri ve araştırmacılara yönelik planlandı. Eğitimler kapsamında arşivcilik alanındaki farklı yaklaşımlar, yeni yöntemler ve uygulamalar ele alındı.

Konuşmacılar: Kültigin Kağan Akbulut, Köken Ergun, Lorans Tanatar Baruh, Francisca de Haan, Tûba Çavdar Karatepe, Mustafa Erdem Kabadayı, Tacettin Ertuğrul, Aslı Davaz