Vakıf Organları

Kurucular Kurulu

(Kadın tarihi arşivcisi, araştırmacı yazar, çevirmen)

VIII. Paris Üniversitesi’nde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı. Ardından Besançon Üniversitesi’nde lengüistik ve Fransızca’nın yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda öğrenim gördü. Uzun seneler mütercim-tercüman olarak çalıştı ve makale, kitap çevirileri yaptı. İngiltere’de bulunduğu dönemde Londra Üniversitesi Bedford College Library’de çalıştı ve bu süreçte hemen hemen bütün koleksiyonlarda görev aldı, iç işleyiş, sınıflandırma sistemi, okuyucu hizmetleri ve kurumlararası ödünç verme birimlerinde deneyim kazandı. Ardından, İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği (İTİB) tarafından sosyalist literatür üzerine kurulması planlanan bir kütüphanenin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Sosyalist literatürü barındıracak olan bu kütüphaneyi kurabilmek için marksizm, sosyalizm tarihi ve işçi sınıfı hareketleri konularında kaynak barındıran ve 1933 yılında kurulmuş olan Marx Memorial Library’de çeşitli aralıklarla kurumun çalışma yöntemleri üzerine araştırma yaptı. Bu deneyimi sayesinde 4 yıl boyunca Türkiyeli İlericiler Birliği (İTİB)’nin kütüphanesinde çalıştı ve böylece özel konulu kütüphane konusunda deneyim edinmiş oldu. Tematik kütüphanelerdeki bu çalışmalarının ardından Türkiye’de kadın konulu bir arşiv kurma düşüncesi oluştu. Bunun üzerine Londra’da The Fawcett Library ve Feminist Library’de, Paris’te bulunduğu dönemde ise Bibliothèque Marguerite Durand’da incelemeler ve görüşmeler yaptı.
1988 yılında Şirin Tekeli ile Türkiye’de kadın merkezli bir kütüphane, arşiv ve araştırma merkezi kurma girişimini başlattı. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nı 14 Nisan 1990’da Jale Baysal, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ-Yaraş ve Şirin Tekeli ile birlikte Fener-Balat’ta hizmete açtı.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kuruluşundan bugüne Aslı Davaz, vakfa kadın konulu belgelerin sağlanması, koleksiyon oluşturma ve geliştirme, kadın merkezli kütüphane ve arşivcilik kavramının tanıtımı, aynı amaçlı kurumlarla vakfın uluslararası ilişkilerini kurma konularında çalışmıştır. Koleksiyon oluşturma–geliştirme ve belge sağlama çalışmaları kapsamında 1990-1993 yılları arasında Serpil Çakır’ın oluşturduğu Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Koleksiyonu’nun kuruluş sürecinde yer aldı. 1994 yılında Efemera Koleksiyonu’nun, 2000 yılında Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri Koleksiyonu’nun kurulmasına öncülük etti. 1993-2004 yılları arasında Yeni Harfli Süreli Yayınlar Koleksiyonu’nun kuruluş ve koleksiyon geliştirme çalışmalarını yaptı. Özel Arşiv Koleksiyonu için 1991-2016 yılları arasında kadın özel arşivleri sağlama çalışmalarını yürüttü. Süreyya Ağaoğlu Özel Arşivi gibi büyük bir arşiv, bu çalışmalar sonucunda vakfa kazandırıldı.
Kadın merkezli kütüphanecilik ve arşivcilik üzerine pek çok makale yazdı. Bu konuyla ilgili Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli konferanslara katıldı. İki uluslararası kongreye (ABD, Hollanda) bu alanda tebliğ sunarak Türkiye’yi temsil etti. Vakfın kuruluşundan bu yana çok sayıda kadın merkezli projede çalıştı. Tarih Vakfı’nın düzenlediği I. Ulusal Arşivcilik Sempozyumu’nda “kadın merkezli arşivcilik” kavramını tartışmaya açtı.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 1990-1995, 2003-2005, 2005-2007 dönemlerinde Yönetim Kurulu üyeliği; 1990, 1997, 2000, 2009-2011, 2017-2019 ve 2019-2021 dönemlerinde de Yönetim Kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Türkiye’de kadın merkezli arşivcilik alanında uzmanlaşmış olan Aslı Davaz, 1990 senesinden beri kadın konulu belgelerin sağlanması, korunması ve araştırmacıların kullanımına sunulması; kadın merkezli arşivcilik tarihi ve kadın tarihinin belleği konuları üzerine çalışmaktadır.

KİTAP

 • Aslı Davaz, Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi: Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kataloğu (1924-1954), İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı – İş Bankası Kültür Yayınları, 2019, s. 282.
 • Aslı Davaz, Eşitsiz Kız Kardeşlik: Uluslararası ve Ortadoğu Kadın Hareketleri, 1935 Kongresi ve Türk Kadın Birliği, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, s. 892.
 • Aslı Davaz, Hanımlar Âlemi’nden Roza’ya Kadın Süreli Yayınları Bibliyografyası: 1928-1996, İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998, s. 549.

E- YAYIN

 • Aslı Davaz, Birsen Talay Keşoğlu (Yayına Haz.), Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar Yeni Yöntemler Çevrimiçi Sertifika e-Kitabı, İstanbul: Beykoz Üniversitesi, Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi
  Vakfı, 2023, Link: https://www.beykoz.edu.tr/content/editor/64c8ec5722c18_arsivcilikteyeni-yaklasimlar-yeni-yontemler-e-kitap.pdf
 • Aslı Davaz, Birsen Talay Keşoğlu, Seval Ünlü, Tuba Demirci (Yayına Haz.), Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu / 10-11 Nisan 2021 Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul: Beykoz Üniversitesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2022, Link: http://kadineserleri.org/sempozyum-bildiri-kitaplari/

MAKALE -YAZI

 • Aslı Davaz, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Hak Temelli Kadın Dergileri ve Bültenleri”, Varlık Dergisi, Sayı 1386 (Mart), 2023, s. 15-28.
 • Aslı Davaz, “Bir Kadın Özel Arşivinin Sınıflandırma Şeması: Arşivciliğe Yeni Bir Yaklaşım ve Alternatif Bir Okumanın Sonuçları”, içinde Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu (e-Kitap), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Beykoz Üniversitesi ortak yayını, erişim linki: http://kadineserleri.org/sempozyum-bildiri-kitaplari
 • Aslı Davaz, “Cumhuriyetin İlk Feministleri: Uluslararası Kadınlar Birliği’nin 1935 Kongresi’nde Türk Kadın Birliği’nin Asli Delegeleri”, Toplumsal Tarih, Temmuz 2022, sayı 343, sayfa 28-34.
 • Aslı Davaz, “Arşiviyle Hayat Bulan Bir Kadın: Necile Tevfik (1911-1964)”, içinde Kadın Özel Arşivlerinde 40 Kadın 40 Hayat, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İBB Kültür A.Ş. ortak yayını, s. 681-707, 2022.
 • Aslı Davaz, “Cooperation and Joint Projects between Women’s /Gender Studies Centers and the Women’s Library”, içinde Mapping Gender: What’s New and What’s Ahead in Ottoman and Turkish Women’s, Gender, and Sexuality Studies, (Eds.) Hülya Adak & Richard Wittmann, Nisan 2022, 126-132 s.
 • Aslı Davaz, “Cumhuriyetin İlk Feministleri: Uluslararası Kadınlar Birliği’nin 1935 Kongresi’nde Türk Kadın Birliği’nin Asli Delegeleri”, Toplumsal Tarih, Haziran 2022, sayı 342, sayfa 64-72.
 • Aslı Davaz, “An Annotated Archive of Entangled European Feminist History: The Union of Turkish Women, the Second Balkan Conference and Cécile Brunschvicg’s Visit to Balkan Feminists (1923-1935)”, Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics, Eylül 2020, Volume 4, Issue 2, Article No: 28, DOI: https://doi.org/10.20897/femenc/8516
 • Aslı Davaz, “Huda Sha’arawi’den Rosa Manus’a Dünya Feministleri Boğaziçi’nde: Edmée de Choch’un Defteri 21 Nisan 1935”, Toplumsal Tarih, Mart 2020, sayı 315, s. 50-57.
 • Aslı Davaz, “Geçici Belgelere Kalıcı Kimlik Kazandırmak: Türkiye’de Kadın Hareketinin Efemeraları”, Efemera, Sayı 10 (Mart-Nisan), 2019, s. 50-56.
 • Aslı Davaz, “Posta Pullarında Kadının Görünürlüğü”, Efemera, sayı 10 (Mart-Nisan), 2019, s. 64-67.
 • Aslı Davaz, “The Women’s Library and Information Centre Foundation in Istanbul, Turkey”, Gender and Archiving: Past, Present, Future, Yearbook Of Women’s History, Verloren b.v., s. 160, Amsterdam, 2017, s. 39-47
 • Aslı Davaz, “Özel Arşivlerin Kurumsallaşması”, Bilgi ve Belge Çalışmaları, Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama, Tuba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, Varol Saydam (edt.), Hiper Yayın, 2017, s. 181-208.
 • Aslı Davaz, “How to Encounter the Historical Omission of Women in the Process of the Acquisition of Documents: Women-Centered Archives”, Proceedings of the Papers of the International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, 9-11 Ekim 2015, s.19-26.
 • Aslı Davaz, “Following the Traces of the Union of Turkish Women Delegates to the 1935 Congress”, Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı Uluslararası Sempozyum (19-20 Nisan 2014) e-Bildiri Kitabı, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2015, s. 26-32.
 • Aslı Davaz, “Arşivlerde Kadın Tarihini Bulmak”, KESK Kadın Dergisi-8 Mart Özel Sayısı, Mart 2015, s. 24-27.
 • Aslı Davaz – Mardin, “The First and Only Women’s Library and Archives in Turkey”, Aspasia, Vol. 4, No. 2, 2010, s.235-240.
 • Aslı Davaz, “Kendi Tarihini Sahiplenmek: Kadın Belgelerinin Korunması”, Toplumsal Tarih, Nisan 2009, sayı 184, s. 73- 77.
 • Aslı Davaz – Mardin & Jane Hervé, “Turquia, Prensa Femenina”, El Rapto de Europa, Mayıs 2006, no:8, s. 79- 84.
 • Aslı Davaz, “Vakıf Projeleri”, Kadınların Belleği Dergisi, Eylül 2005, sayı: 32 (1), s. 10-11.
 • Aslı Davaz, “1 Kongre 15 Pul”, Pazartesi- Kadınlara Mahsus Gazete, Mayıs 2005, sayı: 102, s. 16-17.
 • Aslı Davaz, “Kadınlar Kendileri için Dergi Çıkarıyor: Görünmezlikten Görünürlüğe”, Pazartesi- Kadınlara Mahsus Gazete, Mart 2005, sayı 100, s. 16- 18.
 • Aslı Davaz, “Efemeralara Bir Örnek: Kadın Hareketinin Bildirileri”, Kadınların Belleği Dergisi, Şubat 2005, sayı: 37, s. 11.
 • Aslı Davaz – Mardin, “The Women’s Library in Istanbul”, Gender & History, Vol. 12 No. 2, July 2000, s.448-466.
 • Aslı Davaz-Mardin, “Belgelere Feminist Bilinçle Bakmak: Bir Kadın Kütüphanesinin Anatomisi”, Toplumsal Tarih, Mart 2000, sayı 75, s. 27- 33.
 • Aslı Davaz – Mardin, “Söz İktidardır”, Kadınlar Dünyası, Aralık 1999, sayı: 3, sayfa 5-7.
 • Aslı Davaz – Mardin, “The Women’s Library and Information Center Foundation: The first and only library on women’s history in Turkey”, TASG News, Kasım 1998, sayı 47, s. 26- 30.
 • Aslı Davaz – Mardin, “Cumhuriyet Dönemi Yeni Harfli Kadın Süreli Yayınları: 1928 – 1996 / Bir Bibliyografya”, Toplumsal Tarih, Mart 1998, sayı 51, s. 15- 25.
 • Aslı Davaz, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kuruluş Bildirgesi

 

KATILDIĞI KONFERANS, SEMİNER, SEMPOZYUM, PANEL, TOPLANTI

 • Toplantı, Kadınların Belge Mirasını Geleceğe Taşımak: İstanbul’da Kadınların Hafıza Mekânı / 7. HERITAGE ISTANBUL Miras Sohbetleri, düz. Heritage İstanbul, Convention Center,
  İstanbul, 5 Mayıs 2023, Konuşma başlığı: Kadınların Belge Mirasını Geleceğe Taşımak: İstanbul’da Kadınların Hafıza Mekânı.
 • Anma, Çağdaş Kütüphaneciliğin İlk Kadın Profesörü Jale Baysal: Anılar, Katkılar, Tanıklıklar / Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri, düz. Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK),
  İstanbul, 5 Nisan 2023.
 • Panel, Kadın Odaklı Kütüphanelerin Bilgi Üretimi ve Kadınların Özgürleşmesine Katkısı, 59. Kütüphane Haftası Etkinliği, düz. TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği), 28 Mart 2023,
  Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Bilgi Üretimine Katkısı.
 • Seminer (Çevrimiçi), Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar, Yeni Yöntemler” Çevrimiçi Sertifika Programı, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Beykoz Üniversitesi ve Friedrich Ebert Vakfı, 5-27 Mart 2022, Dersin başlığı: Arşiv Kaynaklarının Sessizliğini Kırmak: Bir Sınıflandırma Şeması Denemesi, Tarih: 27 Mart 2022
 • Konferans (Çevrimiçi), Social Justice Lecture Series, düz. Middle East Librarians Association, Sunum başlığı: An example of alternative archiving in Turkey: The Women’s Library and Information Centre Foundation, Tarih: 16 Mart 2022, Link: https://www.youtube.com/watch?v=BUYcxwJVJaQ
 • Sempozyum (Çevrimiçi), Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri, düz. Beykoz Üniversitesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 10- 11 Nisan 2021, Sunum başlığı: Kadın Özel Arşivlerinde Sınıflandırma Şeması Nasıl Olmalı: Arşivciliğe Yeni Bir Yaklaşım ve Alternatif Bir Okumanın Sonuçları
 • Panel (Uluslararası), Mapping Gender in the Near East: What’s New and What’s Ahead in Ottoman and Turkish Women’s, Gender, and Sexuality Studies, düz. Orient-Institut Istanbul (OII), Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları (SU Gender), Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü (SRII), 9-10 Aralık 2020, Konuşma Başlığı: Cooperation and Joint Projects Between Gender/Women’s Studies Centers and the Women’s Library
 • Seminer (Çevrimiçi), ÜNAK/TKD Çevrimiçi Staj Projesi ÇAKÜ BBY Bölümü Öğrencileri Programı, düz. ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği), TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği), 6 Ağustos 2020, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Koleksiyonlarının Kuruluş Süreçleri
 • Toplantı, Müfide İlhan ve Necile Tevfik Özel Arşivleri için Asitsiz Arşiv Sarf Malzemesi Pilot Projesi- Sunum ve Teşekkür Toplantısı, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 10 Mart 2020, Konuşma başlığı: Kültür Kurumları ve İş Dünyası Arasındaki İş Birlikleri
 • Panel, Sinemanın Senarist ve Yazar Kadın Öncüleri, düz. Beykoz Kundura, İstanbul, 8 Mart 2020, Konuşma başlığı: Necile Tevfik’in Sinema Teknikleri, Sessiz ve Sesli Senaryoları ve Hollywood ile İlişkileri (1928-1935)
 • Konferans (8 Mart etkinliği), Osmanlı’dan Günümüze Kadın Hareketi ve Kadın Merkezli Arşivcilik, düz. Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 7 Mart 2020, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşiv Koleksiyonu
 • Anma, Aynur İlyasoğlu’na Veda, düz. Tarih Vakfı ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 17 Ocak 2020, Oturum adı: Feminist Araştırmacı Olarak Aynur İlyasoğlu
 • Anma, Leman Şenalp Anma Toplantısı, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İstanbul, 14 Haziran 2019, Konuşma başlığı: Leman Şenalp Özel Arşivi.
 • Anma, Kütüphane Haftası etkinliği “Aramızdan Ayrılışının 10. Yılında ‘Jale Baysal’”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 27 Mart 2019, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde Jale Baysal’ın Öncü Rolü
 • Ders (Lisans), Özel Arşivler Dersi, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 26 Mart 2019, İstanbul, Konuşma başlığı: Kadın Merkezli Arşivlerin ve Koleksiyonların 100 Yılı
 • Konferans, Özel Arşivler Konferans Dizisi, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 28 Kasım 2018, Konuşma başlığı: Kadın Özel Arşivlerinin Kurumsallaşması
 • Panel, Vakıflar Haftası Etkinliği “21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar” Şirin Tekeli’nin Anısına, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 13 Haziran 2018, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Kuruluş Öncesi Süreci ve İlk Yılları
 • Proje Tanıtım Toplantısı, Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi Tanıtım Toplantısı, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 2 Mayıs 2018, Konuşma başlığı: Kadın Merkezli Arşivciliğin Önemi
 • Sempozyum (Uluslararası), Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu (25-27 Nisan 2018), düz. Koç Üniversitesi-VEKAM- Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 26 Nisan 2018, Sunum başlığı: Türkiye’de Kadın Hareketinin Efemerası: Geçici Belgelere Kalıcı Kimlik Kazandırmak
 • Panel ve Atölye Çalışması (8 Mart Etkinliği), “Türkiye’de Kadın Thesaurusu: Pratik Kullanım Uygulamaları”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 10 Mart 2018, Konuşma başlığı: Dilde Cinsiyetçilik
 • Panel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, düz. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü, İstanbul, 23 Kasım 2017, Konuşma başlığı: Kadına Yönelik Şiddetin Belleği
 • Anma, Şirin Tekeli’yi Anma Toplantısı “Anılarımızdaki Şirin”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 17 Haziran 2017, Konuşma başlığı: Anılarımızdaki Şirin
 • Panel (8 Mart Etkinliği), “Kadın Hayatlarını Yazmak”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 24 Mart 2017, Konuşma başlığı: Oto/biyografiler, Söyleşiler ve Arşiv Belgeleri Üzerinden Kadın Yaşamları
 • Panel, Türkiye’de Sivil Toplumun ‘KADIN’ Parantezi – ‘Kadın Örgütlülüğünde Açmazlar’, düz. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi, Edirne, 8 Nisan 2016, Konuşma başlığı: Kadın Belleği
 • Toplantı, Bilgi ve Belge Yönetimi Zirvesi, düz. Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Kulübü, İstanbul, 9 Mart 2016, Konuşma başlığı: Arşivlerde Kadın Tarihini Aramak
 • Toplantı, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Şubeler Arası Toplantısı, düz. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kocaeli, 13-15 Kasım 2015, Konuşma başlığı: Kadın Tarihinin ve Bilgisinin Peşinde 25 Yıllık Bir Kurum: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi
 • Konferans (Uluslararası), International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, düz. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Ankara, 9-11 Ekim 2015, Sunum başlığı: How to Encounter the Historical Omission of Women in the Process of Acquisition of Documents Women-Centered Archives
 • Konferans (Uluslararası), International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies- Kuşaklararası Deneyim Paylaşımı Oturumu, düz. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Ankara, 9-11 Ekim 2015, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin Kuruluş Anıları
 • Ders (Yüksek Lisans), Kadın Tarihi, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, (yer) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 7 Mayıs 2015, Konuşma başlığı: Arşivlerde Kadın Tarihini Aramak
 • Anma, Kütüphane Haftası Etkinliği “Prof. Dr. Jale Baysal’ın ardından”, düz. T.C. İstanbul Valiliği, (yer) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 30 Mart 2010
 • Panel, İstanbul’un Bilgi Dünyasında Kadınlar (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi Etkinliği), düz. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, (yer) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 3 Nisan 2010, Konuşma başlığı: Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphane ve Arşivi
 • Panel, Cumhuriyet Dönemi: İstanbul’da Basılan Kadın Dergileri (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi Etkinliği), düz. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, (yer) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 26 Aralık 2009, Konuşma başlığı: Kadın Süreli Yayınları: Bir Bibliyografya Denemesi 1928- 1996
 • Sempozyum (Uluslararası), Osmanlı’dan Günümüze Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 17-19 Nisan 2009, Açılış Konuşması
 • Seminer, Kütüphane, Arşiv, Kadın Araştırmaları Eğitim Dizisi, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) İstanbul Şubesi, İstanbul, 1 Nisan- 27 Mayıs 2006, Konuşma başlığı: Kadın Konulu Kütüphaneler: Karşılaşılan Sorunlar
 • Toplantı, Sergi, Kütüphane Haftası Etkinliği-Meslekte 60 yılın Serüveni Toplantısı ve Sergisi, Leman Şenalp: Mesleğinde Öncü Kadın Kütüphaneci, düz. T.C. İstanbul Valiliği, Türk Kütüphaneciler Derneği, 31 Mart – 6 Nisan 2003.
 • Sempozyum (Uluslararası), Türkiye’de Kadının Yüzyılı, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 12-14 Nisan 2000, Konuşma başlığı: Bringing Feminist Consciousness to Documents: The Case of a Women’s Library (13 Nisan 2000)
 • Kurs, Alternatif Kadın Araştırmaları Kursu Programı: Feminizmde Teorik ve Metodolojik Tartışmalar, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 8 Mayıs-26 Haziran 1999, Konuşma başlığı: Belgeler Açısından Kadın Tarihi
 • Sempozyum (Uluslararası), Know How Conference on the World of Women’s Information, Amsterdam, 22- 26 Ağustos 1998, Konuşma başlığı: Creating a Periodical Section in an Women’s Library
 • Seminer, İstanbul 1996 Güz Seminerleri, düz. BİLAR, İstanbul, 4 Kasım 1996 – 30 Ocak 1997, Konuşma başlığı: Kadın Konulu Arşivler: Toplama ve Koruma Yöntemleri
 • Panel, Örgütlenme Deneyimlerimiz, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 9 Mart 1997, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin Kuruluş Süreci
 • Toplantı, Türkiye’de Kadın Araştırmalarının Gelişimi II, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 1-3 Kasım 1996, Konuşma başlığı: Kadın Kütüphaneleri ve Kadın Araştırma Merkezleri Arasındaki İlişkiler
 • Seminer, düz. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi, 4 Kasım 1996, Konuşma başlığı: Dilde Cinsiyetçilik
 • Seminer, İstanbul 1996 Güz Seminerleri, düz. BİLAR, 4 Kasım 1996 – 30 Ocak 1997, Konuşma başlığı: Kadın Konulu Arşivler: Toplama ve Koruma Yöntemleri
 • Panel, Geçmişten Günümüze Kadın Dergiciliği, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı,16 Aralık 1995, Konuşma başlığı: Cumhuriyet Dönemi Kadın Dergileri
 • Sempozyum (Ulusal), Arşivcilik Sorunları Sempozyumu, düz. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 13-14 Kasım 1995, Sunum başlığı: Kadın Konulu Arşivlerin Tarihsel Gelişimi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Arşiv ve Koleksiyonları
 • Konferans (Uluslararası), Women, Information and the Future, ABD-Boston, 17-21 Haziran 1994, Konuşma başlığı: In memoriam Patricia Miller King
 • Panel ve Dia Gösterisi, “Kadınlar Tarihini Arıyor”, düz. Yaşamı Paylaşalım Kadıköy Kadın Grubu, 9 Ekim 1994, Konuşma başlığı: Kadınlarla ilgili Belgelerin Toplanması ve Korunması: Kadın Kütüphaneleri
 • Konferans, Osmanlı Kadın Dergileri: “Osmanlı Kadın Dergileri Bibliyografyası”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 18 Nisan 1992, Konuşma Başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Bibliyografya Oluşturma Komisyonu Çalışmaları
 • Sempozyum (Uluslararası), Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyumu, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 8-10 Ekim 1991, Kapanış Konuşması

 

SÖYLEŞİ- RÖPORTAJ

 • Söyleşi, “Cumhuriyet’in ilk feministleri”, düz. TRT Radyo, Baş Tacı Podcasti, 24 Mart 2023, Söyleşiyi yapan: Didem Güneri, Link: https://www.trtvod.com/aod/tsr/a0/f5/a0f5b817f08a6e920a1fc882ae8ca864x.mp3
 • Röportaj (Çoklu röportaj), “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı”, Yayın: İstanbul’da Nasıl Eğleniyorduk? (e-bülten), Nisan 2023, Röportajı yapan: Göktuğ İpek, Link: https://aposto.com/s/644790ff5d36160006758fd6
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “Arşivim Nerede? Söyleşi Dizisi – Serpil Çakır Arşivi”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 27 Kasım 2021, Konuşmacı: Serpil Çakır, Moderatör: Aslı Davaz
 • Söyleşi (Çevrimiçi), Azade Köker’in Murder of a Mannequin/Bir Katlin Provası Sergisi ve Feminizm Üzerine, düz. Zilberman Galeri, Podium Podcasti, 2 Ekim 2021, Hazırlayan ve Sunan: Zeynep Nur Ayanoğlu, Link: https://podtail.com/en/podcast/zilberman-gallery/podium-s2b3-asl-davaz-zeynep-nur-ayano-lu/
 • Röportaj, “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı”, Yayın: Marmara Üniversitesi İnforMara Bülten (e-bülten), Mayıs 2021, Röportajı yapan: Benay Özbent, Serenay Baykara
 • Röportaj, “Kadın Tarihinin Hafıza Mekânı”, Yayın: IST Dergi/ No 005, Mart – Nisan – Mayıs 2021 Röportajı Yapan: Ayhan Abayhan
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “Kadınların Geleceğe Mirası: Bellek Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 30 Yaşında”, Kadınlar Günü Söyleşisi, düz. Azelis Kimya, 10 Mart 2021, Söyleşiyi yapan: Arzu Karamani
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “Sivil İnisiyatif Alarak Harekete Geçen ve Toplumsal Değer Yaratan Kişi, Kurum ve Topluluklar”, Söyleşi adı: Sivil Diyaloglar, Yayın yeri: FKSD Felsefe Kültür Sanat Derneği youtube kanalı, düz. Felsefe Kültür Sanat Derneği, 29 Aralık 2020, Moderatör: Burcu Erbil-Çiftçi, Link: https://youtu.be/jow_96-pqk8
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin 30 Yıllık Çalışmaları: Kadın Merkezli Arşivcilik Kavramı ve Kadınların Arşivlerdeki ‘Eksik ve Yetersiz Temsili’ ”, Yayın yeri: TEDxTalks Youtube kanalı, düz. Feyziye Mektepleri Vakfı Erenköy Işık Lisesi, TEDx, 12 Aralık 2020, Link: https://www.youtube.com/watch?v=-D4bvAV613M&t=14s
 • Söyleşi, “Türkiye’de Kadın Çalışmalarında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Rolü, Kadın Merkezli Arşivcilik Ve Kadın Koleksiyonları Oluşturmanın Önemi ve Zorlukları”, Dizi başlığı: Türkiye’de Kadın, Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Nereye Gidiyor?, Yayın: K24-Kitap-Kritik Yazı Dizisi, Kasım 2020, Söyleşiyi yapan: Gülşah Torunoğlu
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 30. Yaşını kutluyor: Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu”, Yayın yeri: ANAMED Library Podcast: Burada Konuşmak Serbest, düz. Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi, 27 Ekim 2020, Söyleşiyi yapan: Defne Gier, Link: https://open.spotify.com/episode/16gJowyl65vI0Iu89o5sHw
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “The Women’s Library: Its Foundation, Financial Aspects, Stakeholders, Cultural Events and Digital Vision”, Söyleşi adı: International Publishing Fellowship, düz. British Council, 10 Haziran 2020, Söyleşiyi yapan: Esra Aysun
 • Röportaj, “Kadın Eserleri Kütüphanesi 30. Yaşında”, Yayın yeri: Genç İfade, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 26 Nisan 2020, Röportajı yapan: Berna Gökkaya
 • Söyleşi, “Kadın Merkezli Arşivlerin Amacı Kadınların Özgürleşmesine Katkıda Bulunmaktır”, Yayın: Toplumsal Tarih Dergisi, Mart 2020, Söyleşiyi yapan: N. İpek Hüner Cora
 • Röportaj, “30 Yıldır Kadınların Belleği”, Yayın: BirGün Gazetesi, 14 Mart 2020, Röportajı yapan: İmran Gökçe Şahin
 • Röportaj, “Cumhuriyet, Kadın Hareketi, Edebiyat ve Holywood! Necile Tevfik!”, Yayın: Cumhuriyet Kitap Eki, 25 Mayıs 2020, Röportajı yapan: Gamze Akdemir
 • Röportaj (çoklu röportaj), “Kadınların Ayak Sesleri” (21 Ocak’ta Washington’da düzenlenen kadın yürüyüşü üzerine), Yayın: Vogue Türkiye, Mart 2017, s. 191, Yazı: Seda Yılmaz.
 • Röportaj, “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı”, Hazırlayan: Bahar Kılınç, 23 Aralık 2016. Sivil Sayfalar, Link: https://www.youtube.com/watch?v=aHymuFJqozk
 • Söyleşi, “Söyleşi Teması: Aslı Davaz ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Üzerine”, Yayın: Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2015, 2(2): 242-248, Söyleşiyi yapan: Emek Çaylı Rahte
 • Röportaj, “Şiddet kadınları birleştiriyor”, Yayın: Yeni Şafak Gazetesi, Pazar Eki, sayı 432, 25 Ocak 2015, Röportajı yapan: Büşra Sönmezışık
 • Röportaj, “Türkiye’nin önemli vakıflarından, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kurucularından biri olan Aslı Davaz’la vakfı ve kütüphaneyi konuştuk”, Yayın: Kültür Atölyesi III, İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Bülteni, Bahar 2015, Röportajı yapan: Ceyda Sır-Nurdan Koyun
 • Röportaj (çoklu röportaj), “Kadınların da bir belleği var…”, Yayın: Cumhuriyet Kitap Eki, Nisan 1996, sayı 525.
 • Röportaj (Çoklu röportaj), “Kadın Eserleri Kütüphanesi beş yaşında, orada, bir kütüphane var uzakta…”, Yayın: Milliyet Gazetesi, 14 Nisan 1995, Röportajı yapan: Nilüfer Kuyaş.

 

YÜRÜTTÜĞÜ, DESTEK VERDİĞİ VE/VEYA KATILDIĞI KADIN MERKEZLİ PROJELER/ÇALIŞMALAR

 • Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Ulusal Sempozyumu tanıtım videosu, 2021.
 • Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Ulusal Sempozyumu Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Ekim 2019- Nisan 2021.
 • Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) 30 yaşında… , Video, 2020. Link: https://youtu.be/Fxx1cegLpqc
 • 1923 Öncesi Doğmuş Kadınlarla Yapılan Sözlü Tarih Pilot Projesi (1994-1995) Deşifrelerinin Revizyonu ve Güncelleme Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Eylül-Aralık 2020.
 • Şirin Tekeli Anısına, Video, Haziran 2020. Link: https://youtu.be/bEOU2tRlq5o
 • Vakıf 2020 “Arşivim Nerede?”, Ajandası Tanıtım videosu, Link: https://youtu.be/3F_2cC0XX8k
 • Vakıf 2020 Ajandası, 30. Yıl Ajandası – “Arşivim Nerede?”.
 • Kadınların Belleği Dizisi 2-30. Yıl Projesi (Osmanlı Türkçesi ile yayımlanmış 32 kadın dergisinin çeviri yazımı), Tanıtım Videosu, Temmuz 2019. Link: https://youtu.be/Im6FSdKrwTY
 • Vakıf 2019 Ajandası – Kadınlar Vardır! 1923-2018 Kadın Kurumları ve Örgütlenmeleri.
 • Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Afiş Koleksiyonu Kataloglama Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Temmuz 2018-Şubat 2019.
 • Kurumsal Bir Bellek Koruma Denemesi, Vakıf Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları 2017-2020 Kitap Projesi.
 • Kadın Hareketinin Efemeralarını-Belgelerini Sağlama Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Nisan 2017-Eylül 2018.
 • Vakıf 2018 Ajandası – Kadın Tarihini Yazmak.
 • Kadınların Belleği Dizisi 2-30. Yıl Projesi (Osmanlı Türkçesi ile yayımlanmış 32 kadın dergisinin çeviri yazımı), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-Libra Yayıncılık, 2017-2021.
 • Vakıf 2017 Ajandası – Kadın Hayatlarını Yazmak Oto/Biyografi Yaşam Anlatıları.
 • Vakıf 2016 Ajandası – 25. Yıl Ajandası.
 • Kadın Eserleri Kütüphanesi 25. Yıl Tanıtım Videosu, Tülin Tankut, 2015, Link: https://youtu.be/KfAY6SBRd_E
 • Uluslararası Sempozyum: Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakıf-Yeditepe Üniversitesi,19 – 20 Nisan 2014.
 • The Women’s Library ile Dayanışma Kampanyası, Ağustos 2012 – Ocak 2013.
 • Kadınların Belleği Dizisi 1 (Osmanlı Türkçesi ile yayımlanmış 8 kadın dergisinin çeviri yazımı), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2008-2011.
 • Türkiye Kadın Thesaurusu: Kadın Konulu Kavramlar Dizini (Kadınların konumu ve kadın çalışmalarına ilişkinin bilginin indekslenmesi ve erişimi için oluşturulmuş kontrollü terimler listesi), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2009-2011.
 • Uluslararası Sempozyum: Osmanlı’dan Günümüze Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-Kadın Kadir Has Üniversitesi, 17 Nisan– 19 Nisan 2009.
 • Kadınların Belleği (3 aylık yayın organı), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Kasım 2004-Ocak 2006.
 • Türkiye Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi- Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası (1729-2002) Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-İletişim Yayınları, 2006.
 • Geçmişimiz, Günümüz, Geleceğimiz, Kadın Konulu Arşiv Atölyesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-The Fawcett Library, 24-26 Ekim 1998.
 • Kadın Eserleri Kütüphanesi Sözlü Tarih Pilot Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 1994-1995.
 • İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927) Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı- Metis Yayınları, 1993.
 • Uluslararası Sempozyum: Kadınların Ekonomik Bağımsızlığı İçin Geleneksel Olmayan İş Kollarının Desteklenmesi Sempozyumu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 9-10 Ekim 1992.
 • Kadınların Belleği: Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyumu Tutanakları, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-Metis Yayınları, 1992.
 • Uluslararası Sempozyum: Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyumu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 8-10 Ekim 1991.
 • Sözlü Tarih Nedir? – Atölye Çalışması, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı- The Schlesinger Library On The History of Women in America, Ekim 1991.
 • Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kuruluş Projesi,
 • İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği Kütüphanesi (İşçi sınıfı ve sosyalizm tarihi üzerine), [1981-1986]
 • Ekin Yayınları, 1973-1975 (Yayıncılık faaliyetleri)

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

 • Kadın Merkezli Arşivcilik Dergisi kuruluş çalışmaları.

 

Hukukçu Hasan Refik Ertuğ ile Nihal Tör-Ertuğ’un kızı olarak İstanbul’da doğdu. Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Prehistorya Bölümü’nden 1977’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Film Merkezinde beş yıl süreyle araştırmacı, kameraman ve belgesel yapımcısı olarak çalıştı. Öğrenciliğinde Doğu ve Güney Doğu Anadolu’daki kazılarda fotoğraf sorumlusu ve halkbilim derlemecisi olarak görev aldı. 1975’ten itibaren Amerikalı fotoğrafçı, halkbilimci Josephine Powell ile Anadolu gezilerine çıktı, ona rehberlik etti, foto arşivi ve bilgi derleme konusunda deneyim kazandı. 1980’lerde kadın hareketine katıldı, bilinç yükseltme gruplarından, Kadın Çevresi ve Somut çalışmalarından tanıdığı Şirin Tekeli’nin önerisiyle 1989’da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kuruluşuna katıldı. 1990’da Vakıf kurucu üyesi olan beş kadından biri olarak kütüphanenin kuruluşunda yer aldı. 1991’de yurtdışından aldığı bir bursla ABD’ye St. Louis -Washington Üniversitesi’ne doktora yapmaya gitti. Orta Anadolu’nun bir köyünde geleneksel geçim ekonomisi ve etnoarkeoloji konulu tez çalışması ile doktorasını 1997’de tamamladı ve Türkiye’ye dönerek etnobotanik ve etnoarkeoloji konusunda çalışmaya başladı. Bodrum, Buldan ve Muğla’da etnobotanik ve biyolojik çeşitlilik konulu uzun süreli projeler gerçekleştirdi, uluslararası kongrelere, seminerlere katıldı ve bu alanlarda yayınlar yaptı (tümü Academia.edu sitesinde erişime açıktır).

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Kültür Envanteri Projesi kapsamında etnobotanik pilot projesi yürütücüsü oldu ve kurslar düzenledi. 2003 yılından itibaren, Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde ‘Arkeolojiye Giriş’ ve ‘Bitkiler ve Kültürler’ derslerini verdi. 2005’te Yeditepe’de IV. Uluslararası Etnobotanik Kongresi (ICEB) sekreterliğini ve 2006’da Proceedings’in editörlüğünü yaptı. Avrupa Konseyi ve Avrupa Bilim Vakfı’nın desteklediği EARTH (Early Archaeological Remnants and Technical Heritage) Projesi Grup lideri olarak 2005-2009 yıllarında çalıştı. 2008’de Marie Curie Bursu ile üç ay süre ile Sheffield Üniversitesi’nde Online bir arkeobotanik sitesi oluşturma ekibinde yer aldı. 2016 ve 2018’de Çekya’da Masaryk Üniversitesi’nde etnoarkeoloji konulu dersler verdi. Kırsal kadının bilgi birikimini, özellikle bitkilere ilişkin bilgisini açığa çıkarma yönündeki çalışmaları, 2008’den itibaren kendisinin de İstanbul dışında toprakla, ekolojik tarım ve yerel çeşitlerle ilgilenerek, doğayı gözleyerek yaşamını sürdürmesine yol açtı. 2015 Şubat’ından başlayarak Şirin Tekeli ile birlikte Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul’unda yeniden çalışmaya başladı. Denetleme Kurulunda ve Vakfın faaliyetleri için fon bulma, özel arşivlerin temini ve görsel arşivin düzenlenmesi gibi konularda çalışmayı sürdürmekte. Ali Yaraş’ın annesi, Melisa ve Can’ın babaannesidir.

Felsefeci, akademisyen, denemeci, eleştirmen, dramaturg Füsun Akatlı, 7 Mayıs 1944’te Ankara’da doğdu. 1962 yılında Ankara Kız Lisesi’nden mezun oldu. Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı bölümde Nusret Hızır, Suut Kemal Yetkin gibi önemli felsefecilerin yanında asistan olarak kabul edildi. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü ve İoanna Kuçuradi başkanlığındaki Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde akademik kariyerini sürdürdü. 1970’te yüksek lisansını 1974 yılında ise Edebiyat Felsefesi üzerine hazırladığı “Edebiyat Eserlerinin Doğru Değerlendirilme Problemi ve İki Çağdaş Düşünür: I.A. Richards ve N. Hartmann” konulu doktora tezini tamamladı. 1983’te doçentlik aşamasındayken YÖK uygulamasına karşı durarak üniversiteden ayrıldı ve İstanbul’a yerleşti. 1991 yılına kadar reklam sektöründe metin yazarı olarak çalıştıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları’nda baş dramaturg oldu. 1998 ile 2005 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kurarak bölüm başkanlığı göreviyle yeniden üniversiteye döndü. 2006’da İletişim Bölümü’nü kurmak üzere Doğuş Üniversitesi’ne geçerek yaşamının sonuna değin aynı bölümde bölüm başkanlığı görevini sürdürdü. 2002 yılında doçent, 2008’de profesör unvanını almaya hak kazandı. Ankara DTCF’de ve Hacettepe Üniversitesi’nde felsefe, dil ve edebiyat; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuarı ve Yeditepe Üniversitesi’nde sanat felsefesi ve tiyatro kuramları; Doğuş Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık ve medya, felsefe, uygarlık tarihi, sanat felsefesi ve etik dersleri verdi. 1966’dan itibaren edebiyat dergilerinde yazmaya başlayan Akatlı, edebiyat eleştirileri, deneme ve felsefe yazıları ile tanındı. Sait Faik, Sedat Simavi, Haldun Taner, Behçet Necatigil, Metin Altıok gibi öykü, şiir, roman türlerindeki saygın edebiyat ödülleri yanı sıra Afife Jale, Avni Dilligil gibi tiyatro ödül jürilerinin de üyesiydi.

Füsun Akatlı, Niçin Diyalektik, Yaz Başına Neler Gelir, Bir Pencereden, Edebiyat Defteri, Felsefe Kıyılarında, Zamansız Yazılar, Tenha Yolun Ortasında, Pusulamız Felsefe, Acıyla Sevgiyle Kahramanca, Öykülerde Dünyalar, Zamanı Yaşatan Roman/ Zamana Direnen Şiir, Düşünce Ufkunda Pupa Yelken, Sis Lambası, Felsefe Gözlüğüyle Edebiyat, Kültürsüzlüğümüzün Kışı, Rüzgara Karşı Felsefe kitaplarının ardından yazın ve edebiyat dünyasında 40. yılında kendi seçtiği 40 yazısının yer aldığı Kırmızı Gagalı Pelikan adlı son kitabını yayına hazırladı. Yakın dostu Bilge Karasu’nun yarım kalmış metinlerini kitaplaştırdı. 2004 yılında “Memet Fuat Eleştiri Ödülü”nü kazandı.

1988’de Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kuruluş çalışmalarından başlayarak kütüphanenin kültür etkinliklerine çok önemli katkılarda bulundu; önde gelen kadın edebiyatçılarımızla kütüphanede tartışma toplantıları düzenlenmesini sağladı. Şair Metin Altıok ile evliliğinden Zeynep dünyaya geldi. Kedisi Tarçın, Füsun ve Zeynep’le birlikte on yedi yıl yaşadı. Hayatı, aklı, bilgiyi dostluğu, güzellikleri seven ve hepsinin hakkını veren nadir bulunur bir entelektüeldi. Dostları yokluğunu derinden hissetmektedir.

*Bu biyografi Şirin Tekeli tarafından, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 2016 yılı ajandasında yayımlanmak üzere yazılmıştır.

1926 yılında Kayseri’de doğdu. Kayseri Lisesi’ni, ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Jale Baysal (1926-2009) öğretmenlik yerine önce Beyazıt Devlet Kütüphanesi, sonra da sırasıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü kitaplığı ile aynı fakültenin Genel Kitaplığı’nın kuruluşunda görev alıp, çalıştı. 1968 yılında “Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyet’e Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar” başlıklı çalışmasıyla, kütüphanecilik alanında doktora tezini tamamladı. 3066 kitabın yer aldığı bu çalışmayı tamamlamak için 47.000 kitabı elden ve gözden geçirdi. 1972 yılında “Resmi Daire Kütüphaneleri ve Dokümantasyon Merkezleri” adlı çalışmasıyla Doçent, 1982 yılında “Kütüphanecilik Alanında Yeni Kavramlar, Araçlar, Yöntemler” başlıklı çalışmasıyla da profesör oldu. Kütüphanecilik alanında yukarıda anılan kitaplarının yanında 1991 yılında Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş adlı kitabı yayımlandı. Onlarca makale yazdı. Ölümü ardından doktora tezi “Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyet’e Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar”a 3066 yayını içeren bibliyografya da eklenerek yeniden yayımlandı (2010).

Daha öğrencilik yıllarında öykü yazmaya başlayan Jale Baysal’ın, Radyo’da “Radyofonik Piyesler” içinde Sıkıntı başlıklı piyesi oynandı. “Cennetlik İbrahim Efendi” (İbrahim Müteferrika) başlıklı oyunu yayımlandı ve ödül aldı. Jale Baysal edebiyat ile ilişkisini kesintisiz sürdürdü.

Yazar Tarık Buğra ile evliliğinden Ayşe Buğra (Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi) dünyaya geldi. Kızıyla her zaman gurur duydu. Her zaman evinde bir kedisi oldu. Sevecen, sıcak, duyarlı, güncel sanat ve edebiyatla her zaman iç içe yaşayan Jale Baysal yüzlerce öğrenci yetiştirdi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucuları arasında yer aldı ve emekli olduktan sonra (1993) bu iki kurumda da çalışmalarını etkin olarak sürdürdü.

*Bu biyografi Hasan S. Keseroğlu tarafından, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 2016 yılı ajandasında yayımlanmak üzere yazılmıştır. (Orijinal metin üzerinde yeniden düzenleme yapılmıştır.)

Şirin Tekeli, 28 Şubat 1944’te Ankara’da doğdu, 13 Haziran 2017’de Bodrum’da öldü. Felsefe öğretmenleri Hayrünissa ve Yunus Kazım Köni’nin tek çocuğuydu. 1962 yılında Ankara Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra döviz sınavını kazanarak gittiği Paris’te Fransızca öğrendi ve hukuk eğitimine başladı. Fransa’nın çatışmalı politik ortamı ve aldığı eğitimin beklentisini karşılamaması sebebiyle, hukuk eğitimini yarıda bırakarak İsviçre’ye gitti. Lozan Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi eğitimine girdi, orada hukuk öğrencisi Ahmet Tekeli ile tanıştı ve 1966’da evlendiler. Şirin Tekeli 1967’de mezun olarak Türkiye’ye döndü. 1968-1981 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1981’de Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) yasasını protesto ederek üniversitedeki görevinden istifa etti ve bir daha üniversiteye dönmedi. Kadınların siyasete katılımı üzerine karşılaştırmalı bir araştırma olan ve 1979’da kabul edilen doçentlik tezi 1982’de basıldı (Kadınlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat, Birikim, İstanbul). Yazarlar Kooperatifi-YAZKO’nun davetiyle feminist yayınları çevirmek üzere bir çeviri grubunun içinde yer aldı. Feminist bir grupla birlikte “feminist bilinç yükseltme” çalışmalarını başlattı ve feminizmin terminolojisini Türkçede oluşturmak gibi önemli bir işlev gördü. 1980’lerin başında Somut gazetesinde yazdığı ilk feminist yazılar, Fransızca ve İngilizce’den çevirdiği 20’den fazla kadın ve demokrasi odaklı kitap ve uluslararası akademik dergi ve derlemelere yazdığı makalelerle Şirin Tekeli, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının Türkiye’de ve Türkçe’de kurulmasına ve yerleşmesine öncülük etti.

1985’de Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW-Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) uygulanmasını talep eden Dilekçe Kampanyası, Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü (1987), Kâriye Şenliği (1987), 1989’da Mor İğne Kampanyası ve Medeni Kanun reform çalışmalarında aktif rol oynadı.

1988’de Kadınlar İçin adlı makaleler derlemesini (Alan, İstanbul), 1990’da Meryem Koray ile birlikte yazdığı Kadınlarla İlgili Eşitlik Politikaları kitabını (TÜSES, İstanbul) yayımladı. Türkiye’de feminist kadın çalışmalarının ilk disiplinler arası çalışma olan ve 1990’da basılan Kadın Bakış Açısından Türkiye’de Kadınlar (İletişim, İstanbul) derlemesi 1995 ve 2010 yıllarında yeniden basıldı ve Almanca (1991) ve İngilizce (1995) baskıları da yapıldı.

1975’te Tüm Üniversite Akademi ve Yüksek Okullar Asistanları Birliği’nin (TÜMAS), 1986’da İnsan Hakları Derneği’nin, 1989’da İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 1990’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, 1993’te Türkiye Helsinki Yurttaşlar Meclisi’nin, 1997’de Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nin (KA-DER), Anakültür Kooperatifi’nin, Winpeace – Türk ve Yunan Kadınları Barış Girişimi’nin ve en son olarak da Şirin ve Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı’nın (KAHUDEV, 2012) kurucuları arasında yer aldı. 1996 yılında Fransa Kültür Bakanlığı’nın Akademik Palmiye Ödülü (Ordre des Palmes Académiques) ile onurlandırıldı.

Şirin Tekeli 2005’te Bodrum’a yerleşti, kış aylarında Fransa’da Nice’de kalırdı. Hayatı boyunca kedileriyle yaşadı; Sego, Şipşirin, Picassa ve geveze son kedileriydi. Feminist duruşu, demokratik tavır alışıyla bir bilim kadını olarak yaşayan ve kendi kuşağından kadınları olduğu kadar kendisinden sonra gelen kuşakları da etkileyen Şirin Tekeli, bedenini bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi’ne bağışladı. Morlu kadınlarca Bodrum’dan uğurlanan cenazesi, İstanbul’da yine feminist dostları tarafından havaalanından alınarak Tıp Fakültesine bir törenle teslim edildi. Şirin Tekeli, bütün malvarlığını da kurucularından olduğu Kadın Eserleri Kütüphanesi Vakfı, Mor Çatı Vakfı ve Ka.Der arasında paylaştırdı. Bu bağışıyla, kadın merkezli çalışmalar yapan kurumlara mirasın da öncülüğünü yaptı.

2017 yılında Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (SU Gender) Şirin Tekeli adına araştırma ödüllerini başlattı. KA.DER’in 2018’de 4 üniversite ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiği Şirin Tekeli Siyaset Okulu da her yıl sürmekte. KAHUDEV tarafından her yıl hukukçu kadınlara eğitim ve kitap bursları verilmekte. 2019 Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin Cumhuriyet dönemi Kadın Örgütlenmeleri konulu KADINLAR VARDIR! ajandası Şirin Tekeli’ye adandı. Onun mirası artarak, çoğalarak, genişleyecek ve onun anısını yaşatacak.

*Bu biyografi Ceylan Orhun ve Füsun (Yaraş) Ertuğ tarafından düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu (2021-2023)

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini yine Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde tamamladı. Şu anda Beykoz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde profesör olarak yer almaktadır. “The Changes in Turkish Family Structure Between the Years 1923-1935” başlıklı yüksek lisans tezinde Osmanlıca kadın dergileri ve arşiv çalışması yaptı. “Socialist Women’s Organizations in Turkey, 1975-1980” adlı doktora tezini sözlü tarih yöntemiyle ve arşiv çalışmasıyla tamamladı.

1998-2003 yılları arasında, İletişim Yayınları tarafından çıkarılan Tarih ve Toplum dergisinde yayın yönetmeni olarak çalıştı ve aynı yayınevinde tarih, politika ve anı kitaplarının editörlüğünü yaptı. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalıştığı dönemde üniversitenin yayın evinin müdürlüğü görevinde bulundu.

Geç dönem Osmanlı, Cumhuriyet dönemi, kadın çalışmaları alanında çok sayıda makalesi ve kitabı bulunan Birsen Talay Keşoğlu’nun The Problem of Sources: Women’s Memory adlı derleme çalışması 2011 yılında Cambridge Scholars Publishing tarafından yayımlandı. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, kadın tarihi üzerine çalışan ve eski harfli Türkçe bilmeyen araştırmacılar için Osmanlı Dönemi kadın dergilerinin yeni harflere çevirisi amacıyla, 2009-2011 yılları arasında sürdürdüğü Kadınların Belleği Dizisi 1 Projesi kapsamında, 1918 ile 1919 yılları arasında yayımlanmış olan Türk Kadını dergisinin transkripsiyonunu yaptı. Bu çalışma 2010 yılında Vakıf tarafından kitap olarak basıldı. 2017 yılından bu yana bir önceki projenin devamı niteliğinde olan Kadınların Belleği Dizisi 2 (Osmanlıca Kadın Dergileri) projesinin koordinatörlüğünü sürdüren Birsen Talay Keşoğlu, proje kapsamında Bilgi Yurdu Işığı dergisinin çeviri yazımını üstlendi. Dergi, 2019’da Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller ve Mücadele) Yeni Harflerle Bilgi Yurdu Işığı adıyla Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Libra yayıncılık ortak yayını olarak yayımlandı.

Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nü bitirdi. Kent kültürü, İran, kadın-erkek ilişkileri, siyaset ve yolculuk gibi farklı konularda basılmış 16 kitabı bulunuyor. Kurucularından biri olduğu Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER)’nde Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu, Türk-Yunan Kadınları Barış Girişimi Winpeace Derneği’nde çalışmalar yürüttü. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda Yönetim Kurulu üyeliği yaptı ve kadın konulu birçok çalışmaya katkıda bulundu.

Kanal E, TRT2, Expo Channel, TGRT ve HALK TV’de çeşitli konularda program sunuculuğu ve yapımcılığı, birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı; değişik dergi ve gazetelerde sayısız makaleleri yayımlandı.

Üniversitelerde antropoloji ve kültürlerarası iletişim dersleri verdi. Yurt dışında ve ülkemizde, üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde sayısız konferans verdi. Kanser konusunda Türkiye’nin pek çok ilinde kanser derneği kuruculuğu, başkanlığı ve üyeliği yaptı. En son, 2010 yılında, Pembe Hanım-Kanserli Hastalar ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ni kurdu. Başkanı olduğu dernekte ulusal ve uluslararası çalışmalara devam etmektedir. Evli, bir kızı ve bir torunu var.

Web: www.nevvalsevindi.com

İzmir doğumlu. Bir yıl Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda okuduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1984-1988 yılları arasında ansiklopedik yayıncılık, sendikal basın-yayın alanında çalıştı. “Kadın Bülteni” ve “Kadın Postası” dergilerinin kurucuları ve yazarları arasında yer aldı. Dört yılı aşkın bir süre Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bank-Sen Sendikası’nda avukatlık yaptı. Halen İstanbul’da serbest avukat olarak çalışıyor.

1978 yılından beri “Türkiye kadın hareketi”nin aktivistlerinden biri olarak “8 Mart Kadın Platformu”nun ve “İstanbul Bağımsız Kadın İnisiyatifi”nin kurucu üyesi. Uzun yıllar “Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı”nın gönüllü avukatlığını yaptı, kolektifinde yer aldı. “Kadın Kurultayı e-posta İletişim Grubu” ve “Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDİZ)” kurucu üyesi. “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı” Genel Kurul üyesi… “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Koruma Emri Platformu”, Medeni Yasa, Türk Ceza Yasası, Anayasa Kadın Platformlarının kurucu üyelerinden ve sözcülerinden… 2007-2010 tarihleri arasında “Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği” (KA.DER)’in genel başkanlığını yaptı.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Medeni Yasa, Türk Ceza Yasası ve kadın hakları ile ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda eğitimler veriyor, konferanslara; radyo ve TV programlarına katılıyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-1993 yılları arasında Nişantaşı Anadolu Lisesi Kütüphanesi’nde Okul Kütüphanecisi olarak, 1993-1995 yılları arasında İBB Atatürk Kitaplığı’nda Referans Kütüphanecisi olarak çalışmıştır. 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü’nde Uzman Kütüphaneci olarak işe başlamış, 1998 yılından itibaren Katalog Bölüm Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Kataloglama Kuralları, Sınıflama Sistemleri, AACR2, LC sınıflama, LC konu başlıkları, Otorite kayıtları, RDA standardı, Metadata, Dijitalleştirme, Açık erişim, Otomasyon Programları uzmanlık alanlarıdır. Üyesi bulunduğu TKD İstanbul Şube, ÜNAK, RDA Çalışma Grubu, Sayısallaştırma Grubu altında gönüllü olarak kataloglama, sınıflama, Otorite dizinleri eğitimleri vermektedir. 2018-2019 Öğretim yılında Medipol Üniversitesi MYO’da Tıbbi Dokümantasyon ve Tıp Kütüphaneciliği dersleri vermiştir. 2019 -2022 yılları arasında Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Bilginin Organizasyonu, Dijital ve Elektronik Kaynaklar, Sınıflama Sistemleri dersleri vermiştir. Yükseköğretim Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu üyesi olarak da görev yapmaktadır. Pandemi dönemi BBY Bölümü öğrencileri için düzenlenen ÜNAK/TKD Çevrimiçi Staj programında staj yürütücüsü olarak da görev yapmıştır. Halan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’nde Teknik Hizmetler Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Başkanlığı görevini de yürütmeye devam etmektedir.
Çalışma alanları: Bilgiye erişim sistemleri, Kataloglama, Sınıflama, Otorite kayıtları, AACR2, RDA, MARC Formatı, Metadata Standartları, Dijitalleştirme, Linked Data, Açık Veri, Kütüphane Otomasyon Sistemleri.
Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü, 1992

N. Defne Gier, McGill Üniversitesi’nde Tarih yüksek lisansını tamamladı. Oxford Üniversitesi’nde Geç Antik ve Bizans Tarihi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Ardından Londra Üniversitesi (UCL) Arşiv ve Belge Yönetimi Bölümünden “Archives and Archivists in Turkey: A Tale of Late Modernization” başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun oldu.Aynı zaman farklı birçok projede çalıştı. Oxford Üniversitesi’nin Afrodisyas kazısının arşivlerinde katalog çalışmalarına katkıda bulundu. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün de “Ernest Mamboury Arşivleri’nin Dijitalleştirilmesi” projesinde görev aldı. SALT Galata’da sergi çalışmaları için kısa dönem araştırmacı olarak çalıştı. Şu anda Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)’nde Birim Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır.

Denetleme Kurulu (2021-2023)

Yale Üniversitesi’nden 1978 yılında Siyaset Bilimi ve Ekonomi lisans derecesini, Princeton Üniversitesi’nden 1983 yılında “Siyasal Hayatta Kadınlar” konulu tezi ile doktora derecesini almıştır. 1983 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Kadınların siyasal katılımı, Türkiye’de kadın hareketi, başörtüsü sorunu, İslam ve kadınlar, Refah Partisi hanım komisyonları, demokrasi ve vatandaşlık bağlamında kadın sorunları ve Türkiye politikası konularında çalışmaları vardır.  The Patriarchal Paradox: Women Politicians in Turkey (New Jersey, Fairleigh Dickinson, Univ. Press, 1989), Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics (Albany, State University of New York Press, 2005) ve Ayşe Gül Altınay’la birlikte hazırladığı ve 2008 PEN Duygu Asena ödülünü kazanan Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet (İstanbul, Punto, 2007) isimli kitapları vardır. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı olmuştur.

1955 Yılında Ordu’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 79 yılından itibaren İstanbul’da Avukat olarak çalıştı. 80 Öncesi ve sonrası çeşitli kadın örgütleri ve kampanyalarında görev aldı.

 

1958 Şavşat doğumluyum. Köy Enstitü’lü öğretmen baba ile ilkokula sadece 3. sınıfa kadar gönderilebilen annenin, sağ kalan 3. çocuğuyum. İlkokulu Şavşat’ta, Ortaöğrenim ve Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nü Samsun’da okudum. 12 Eylül’den sonra ayrılmak zorunda kalıncaya kadar, Ankara’nın Bala İlçesi Karaali Nahiyesi’nde ve Trabzon Yomra İlçesi’nde 3 yıl öğretmenlik yaptım. 12 Eylül döneminde 8 ay kadar tutuklu kaldım, neden tutuklandığımı anlayabilmek için hukuk okudum, yine anlayamadım! Yargıtay’daki duruşmaya kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş ve avukatlık stajı yapıyordum. Yargıtay’daki duruşmama stajyer avukat olarak katıldım, beraat ettim. Stajımı İzmir Barosu’nda yaptıktan ve bir yıl çalıştıktan sonra, sevgili arkadaşım ve dostum Sevda Köksoy ve İstanbul aşkı beni İstanbul’a getirdi. Hala İstanbul’da serbest avukatlık yapıyorum. Hukuk fakültesinden arkadaşım, Genel Kurul üyemiz Hülya Gülbahar beni feminizmle ve feministlerle tanıştırdı. Tanışma o tanışma, bir daha ayrılamadık. 8 Mart Kadın Platformu, İstanbul Kadın Platformu dâhil olmak üzere birçok kadın hareketi örgütlenmesinde çalıştım.

1996 tarihinde seçildiğim Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Genel Kurul üyeliği ve gönüllü Hukuk Müşavirliği görevim devam ediyor. Çeşitli sürelerle Tüketiciyi Koruma Derneği’nde (gönüllü), Bank-Sen Sendikası’nda ve İstanbul Tabip Odası’nda avukat olarak çalıştım.

Genel Kurul

1960 yılında İstanbul’da doğdu. Sainte Pulchérie Fransız Kız Orta Okulu ve Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi’nde arkeoloji lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi’nde yüksek lisansını tamamladı. 1985-89 arasında Milli Saraylar Daire Başkanlığı Kültür-Bilim-Tanıtım Merkezi’nde Prof. Dr. Metin Sözen başkanlığındaki ekipte çalıştı. Yayımcılık işiyle burada tanıştı.

1989 yılında Gelişim Yayınları bünyesinde çıkan Türkiye’nin ilk telif kadın dergisi Marie Claire‘in kuruluş ekibinde yer aldı. Yazı işleri muhabirliğiyle başlayan çalışması yazı işleri müdürlüğüyle sürdü. 101 sayının ardından Marie Claire Maison dergisinin yayınlanma kararıyla birlikte bu derginin yayın yönetmenliğini üstlendi, ekibini kurdu, 2004 yılına kadar bu işi sürdürdü.

Emekliliğiyle birlikte serbest editör, redaktör ve yazar olarak çalışmaya başladı. Birçok kurum ve kişinin monografisini yazdı, çeşitli kültürel sergilerin hazırlık ekiplerinde çalıştı ve katalog metinlerinin yayına hazırlığını yaptı, birçok kitabın editörlüğünü üstlendi.

2015 yılında yayımcılık ve yazarlık işlerinin yanı sıra Karamani Seramik Atölyesi’nde annesi seramikçi Ayfer Karamani’nin eğitmenlik işini kendisinden devralarak sürdürmeye başladı.

Yazar ve editör olarak çalışmaya devam eden Arzu Karamani Pekin, İstanbul Tünel’deki atölyede seramik çalışmalarını da sürdürmekte.

(Kadın tarihi arşivcisi, araştırmacı yazar, çevirmen)

VIII. Paris Üniversitesi’nde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim aldı. Ardından Besançon Üniversitesi’nde lengüistik ve Fransızca’nın yabancı bir dil olarak öğretimi konusunda öğrenim gördü. Uzun seneler mütercim-tercüman olarak çalıştı ve makale, kitap çevirileri yaptı. İngiltere’de bulunduğu dönemde Londra Üniversitesi Bedford College Library’de çalıştı ve bu süreçte hemen hemen bütün koleksiyonlarda görev aldı, iç işleyiş, sınıflandırma sistemi, okuyucu hizmetleri ve kurumlararası ödünç verme birimlerinde deneyim kazandı. Ardından, İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği (İTİB) tarafından sosyalist literatür üzerine kurulması planlanan bir kütüphanenin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Sosyalist literatürü barındıracak olan bu kütüphaneyi kurabilmek için marksizm, sosyalizm tarihi ve işçi sınıfı hareketleri konularında kaynak barındıran ve 1933 yılında kurulmuş olan Marx Memorial Library’de çeşitli aralıklarla kurumun çalışma yöntemleri üzerine araştırma yaptı. Bu deneyimi sayesinde 4 yıl boyunca Türkiyeli İlericiler Birliği (İTİB)’nin kütüphanesinde çalıştı ve böylece özel konulu kütüphane konusunda deneyim edinmiş oldu. Tematik kütüphanelerdeki bu çalışmalarının ardından Türkiye’de kadın konulu bir arşiv kurma düşüncesi oluştu. Bunun üzerine Londra’da The Fawcett Library ve Feminist Library’de, Paris’te bulunduğu dönemde ise Bibliothèque Marguerite Durand’da incelemeler ve görüşmeler yaptı.
1988 yılında Şirin Tekeli ile Türkiye’de kadın merkezli bir kütüphane, arşiv ve araştırma merkezi kurma girişimini başlattı. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nı 14 Nisan 1990’da Jale Baysal, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ-Yaraş ve Şirin Tekeli ile birlikte Fener-Balat’ta hizmete açtı.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kuruluşundan bugüne Aslı Davaz, vakfa kadın konulu belgelerin sağlanması, koleksiyon oluşturma ve geliştirme, kadın merkezli kütüphane ve arşivcilik kavramının tanıtımı, aynı amaçlı kurumlarla vakfın uluslararası ilişkilerini kurma konularında çalışmıştır. Koleksiyon oluşturma–geliştirme ve belge sağlama çalışmaları kapsamında 1990-1993 yılları arasında Serpil Çakır’ın oluşturduğu Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Koleksiyonu’nun kuruluş sürecinde yer aldı. 1994 yılında Efemera Koleksiyonu’nun, 2000 yılında Kadın Örgütleri ve Örgütlenmeleri Koleksiyonu’nun kurulmasına öncülük etti. 1993-2004 yılları arasında Yeni Harfli Süreli Yayınlar Koleksiyonu’nun kuruluş ve koleksiyon geliştirme çalışmalarını yaptı. Özel Arşiv Koleksiyonu için 1991-2016 yılları arasında kadın özel arşivleri sağlama çalışmalarını yürüttü. Süreyya Ağaoğlu Özel Arşivi gibi büyük bir arşiv, bu çalışmalar sonucunda vakfa kazandırıldı.
Kadın merkezli kütüphanecilik ve arşivcilik üzerine pek çok makale yazdı. Bu konuyla ilgili Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli konferanslara katıldı. İki uluslararası kongreye (ABD, Hollanda) bu alanda tebliğ sunarak Türkiye’yi temsil etti. Vakfın kuruluşundan bu yana çok sayıda kadın merkezli projede çalıştı. Tarih Vakfı’nın düzenlediği I. Ulusal Arşivcilik Sempozyumu’nda “kadın merkezli arşivcilik” kavramını tartışmaya açtı.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 1990-1995, 2003-2005, 2005-2007 dönemlerinde Yönetim Kurulu üyeliği; 1990, 1997, 2000, 2009-2011, 2017-2019 ve 2019-2021 dönemlerinde de Yönetim Kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Türkiye’de kadın merkezli arşivcilik alanında uzmanlaşmış olan Aslı Davaz, 1990 senesinden beri kadın konulu belgelerin sağlanması, korunması ve araştırmacıların kullanımına sunulması; kadın merkezli arşivcilik tarihi ve kadın tarihinin belleği konuları üzerine çalışmaktadır.

KİTAP

 • Aslı Davaz, Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi: Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kataloğu (1924-1954), İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı – İş Bankası Kültür Yayınları, 2019, s. 282.
 • Aslı Davaz, Eşitsiz Kız Kardeşlik: Uluslararası ve Ortadoğu Kadın Hareketleri, 1935 Kongresi ve Türk Kadın Birliği, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, s. 892.
 • Aslı Davaz, Hanımlar Âlemi’nden Roza’ya Kadın Süreli Yayınları Bibliyografyası: 1928-1996, İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998, s. 549.

E- YAYIN

 • Aslı Davaz, Birsen Talay Keşoğlu (Yayına Haz.), Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar Yeni Yöntemler Çevrimiçi Sertifika e-Kitabı, İstanbul: Beykoz Üniversitesi, Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi
  Vakfı, 2023, Link: https://www.beykoz.edu.tr/content/editor/64c8ec5722c18_arsivcilikteyeni-yaklasimlar-yeni-yontemler-e-kitap.pdf
 • Aslı Davaz, Birsen Talay Keşoğlu, Seval Ünlü, Tuba Demirci (Yayına Haz.), Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu / 10-11 Nisan 2021 Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul: Beykoz Üniversitesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2022, Link: http://kadineserleri.org/sempozyum-bildiri-kitaplari/

MAKALE -YAZI

 • Aslı Davaz, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Hak Temelli Kadın Dergileri ve Bültenleri”, Varlık Dergisi, Sayı 1386 (Mart), 2023, s. 15-28.
 • Aslı Davaz, “Bir Kadın Özel Arşivinin Sınıflandırma Şeması: Arşivciliğe Yeni Bir Yaklaşım ve Alternatif Bir Okumanın Sonuçları”, içinde Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu (e-Kitap), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Beykoz Üniversitesi ortak yayını, erişim linki: http://kadineserleri.org/sempozyum-bildiri-kitaplari
 • Aslı Davaz, “Cumhuriyetin İlk Feministleri: Uluslararası Kadınlar Birliği’nin 1935 Kongresi’nde Türk Kadın Birliği’nin Asli Delegeleri”, Toplumsal Tarih, Temmuz 2022, sayı 343, sayfa 28-34.
 • Aslı Davaz, “Arşiviyle Hayat Bulan Bir Kadın: Necile Tevfik (1911-1964)”, içinde Kadın Özel Arşivlerinde 40 Kadın 40 Hayat, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İBB Kültür A.Ş. ortak yayını, s. 681-707, 2022.
 • Aslı Davaz, “Cooperation and Joint Projects between Women’s /Gender Studies Centers and the Women’s Library”, içinde Mapping Gender: What’s New and What’s Ahead in Ottoman and Turkish Women’s, Gender, and Sexuality Studies, (Eds.) Hülya Adak & Richard Wittmann, Nisan 2022, 126-132 s.
 • Aslı Davaz, “Cumhuriyetin İlk Feministleri: Uluslararası Kadınlar Birliği’nin 1935 Kongresi’nde Türk Kadın Birliği’nin Asli Delegeleri”, Toplumsal Tarih, Haziran 2022, sayı 342, sayfa 64-72.
 • Aslı Davaz, “An Annotated Archive of Entangled European Feminist History: The Union of Turkish Women, the Second Balkan Conference and Cécile Brunschvicg’s Visit to Balkan Feminists (1923-1935)”, Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics, Eylül 2020, Volume 4, Issue 2, Article No: 28, DOI: https://doi.org/10.20897/femenc/8516
 • Aslı Davaz, “Huda Sha’arawi’den Rosa Manus’a Dünya Feministleri Boğaziçi’nde: Edmée de Choch’un Defteri 21 Nisan 1935”, Toplumsal Tarih, Mart 2020, sayı 315, s. 50-57.
 • Aslı Davaz, “Geçici Belgelere Kalıcı Kimlik Kazandırmak: Türkiye’de Kadın Hareketinin Efemeraları”, Efemera, Sayı 10 (Mart-Nisan), 2019, s. 50-56.
 • Aslı Davaz, “Posta Pullarında Kadının Görünürlüğü”, Efemera, sayı 10 (Mart-Nisan), 2019, s. 64-67.
 • Aslı Davaz, “The Women’s Library and Information Centre Foundation in Istanbul, Turkey”, Gender and Archiving: Past, Present, Future, Yearbook Of Women’s History, Verloren b.v., s. 160, Amsterdam, 2017, s. 39-47
 • Aslı Davaz, “Özel Arşivlerin Kurumsallaşması”, Bilgi ve Belge Çalışmaları, Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama, Tuba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, Varol Saydam (edt.), Hiper Yayın, 2017, s. 181-208.
 • Aslı Davaz, “How to Encounter the Historical Omission of Women in the Process of the Acquisition of Documents: Women-Centered Archives”, Proceedings of the Papers of the International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, 9-11 Ekim 2015, s.19-26.
 • Aslı Davaz, “Following the Traces of the Union of Turkish Women Delegates to the 1935 Congress”, Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı Uluslararası Sempozyum (19-20 Nisan 2014) e-Bildiri Kitabı, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2015, s. 26-32.
 • Aslı Davaz, “Arşivlerde Kadın Tarihini Bulmak”, KESK Kadın Dergisi-8 Mart Özel Sayısı, Mart 2015, s. 24-27.
 • Aslı Davaz – Mardin, “The First and Only Women’s Library and Archives in Turkey”, Aspasia, Vol. 4, No. 2, 2010, s.235-240.
 • Aslı Davaz, “Kendi Tarihini Sahiplenmek: Kadın Belgelerinin Korunması”, Toplumsal Tarih, Nisan 2009, sayı 184, s. 73- 77.
 • Aslı Davaz – Mardin & Jane Hervé, “Turquia, Prensa Femenina”, El Rapto de Europa, Mayıs 2006, no:8, s. 79- 84.
 • Aslı Davaz, “Vakıf Projeleri”, Kadınların Belleği Dergisi, Eylül 2005, sayı: 32 (1), s. 10-11.
 • Aslı Davaz, “1 Kongre 15 Pul”, Pazartesi- Kadınlara Mahsus Gazete, Mayıs 2005, sayı: 102, s. 16-17.
 • Aslı Davaz, “Kadınlar Kendileri için Dergi Çıkarıyor: Görünmezlikten Görünürlüğe”, Pazartesi- Kadınlara Mahsus Gazete, Mart 2005, sayı 100, s. 16- 18.
 • Aslı Davaz, “Efemeralara Bir Örnek: Kadın Hareketinin Bildirileri”, Kadınların Belleği Dergisi, Şubat 2005, sayı: 37, s. 11.
 • Aslı Davaz – Mardin, “The Women’s Library in Istanbul”, Gender & History, Vol. 12 No. 2, July 2000, s.448-466.
 • Aslı Davaz-Mardin, “Belgelere Feminist Bilinçle Bakmak: Bir Kadın Kütüphanesinin Anatomisi”, Toplumsal Tarih, Mart 2000, sayı 75, s. 27- 33.
 • Aslı Davaz – Mardin, “Söz İktidardır”, Kadınlar Dünyası, Aralık 1999, sayı: 3, sayfa 5-7.
 • Aslı Davaz – Mardin, “The Women’s Library and Information Center Foundation: The first and only library on women’s history in Turkey”, TASG News, Kasım 1998, sayı 47, s. 26- 30.
 • Aslı Davaz – Mardin, “Cumhuriyet Dönemi Yeni Harfli Kadın Süreli Yayınları: 1928 – 1996 / Bir Bibliyografya”, Toplumsal Tarih, Mart 1998, sayı 51, s. 15- 25.
 • Aslı Davaz, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kuruluş Bildirgesi

 

KATILDIĞI KONFERANS, SEMİNER, SEMPOZYUM, PANEL, TOPLANTI

 • Toplantı, Kadınların Belge Mirasını Geleceğe Taşımak: İstanbul’da Kadınların Hafıza Mekânı / 7. HERITAGE ISTANBUL Miras Sohbetleri, düz. Heritage İstanbul, Convention Center,
  İstanbul, 5 Mayıs 2023, Konuşma başlığı: Kadınların Belge Mirasını Geleceğe Taşımak: İstanbul’da Kadınların Hafıza Mekânı.
 • Anma, Çağdaş Kütüphaneciliğin İlk Kadın Profesörü Jale Baysal: Anılar, Katkılar, Tanıklıklar / Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri, düz. Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK),
  İstanbul, 5 Nisan 2023.
 • Panel, Kadın Odaklı Kütüphanelerin Bilgi Üretimi ve Kadınların Özgürleşmesine Katkısı, 59. Kütüphane Haftası Etkinliği, düz. TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği), 28 Mart 2023,
  Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Bilgi Üretimine Katkısı.
 • Seminer (Çevrimiçi), Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar, Yeni Yöntemler” Çevrimiçi Sertifika Programı, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Beykoz Üniversitesi ve Friedrich Ebert Vakfı, 5-27 Mart 2022, Dersin başlığı: Arşiv Kaynaklarının Sessizliğini Kırmak: Bir Sınıflandırma Şeması Denemesi, Tarih: 27 Mart 2022
 • Konferans (Çevrimiçi), Social Justice Lecture Series, düz. Middle East Librarians Association, Sunum başlığı: An example of alternative archiving in Turkey: The Women’s Library and Information Centre Foundation, Tarih: 16 Mart 2022, Link: https://www.youtube.com/watch?v=BUYcxwJVJaQ
 • Sempozyum (Çevrimiçi), Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri, düz. Beykoz Üniversitesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 10- 11 Nisan 2021, Sunum başlığı: Kadın Özel Arşivlerinde Sınıflandırma Şeması Nasıl Olmalı: Arşivciliğe Yeni Bir Yaklaşım ve Alternatif Bir Okumanın Sonuçları
 • Panel (Uluslararası), Mapping Gender in the Near East: What’s New and What’s Ahead in Ottoman and Turkish Women’s, Gender, and Sexuality Studies, düz. Orient-Institut Istanbul (OII), Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları (SU Gender), Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü (SRII), 9-10 Aralık 2020, Konuşma Başlığı: Cooperation and Joint Projects Between Gender/Women’s Studies Centers and the Women’s Library
 • Seminer (Çevrimiçi), ÜNAK/TKD Çevrimiçi Staj Projesi ÇAKÜ BBY Bölümü Öğrencileri Programı, düz. ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği), TKD (Türk Kütüphaneciler Derneği), 6 Ağustos 2020, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Koleksiyonlarının Kuruluş Süreçleri
 • Toplantı, Müfide İlhan ve Necile Tevfik Özel Arşivleri için Asitsiz Arşiv Sarf Malzemesi Pilot Projesi- Sunum ve Teşekkür Toplantısı, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 10 Mart 2020, Konuşma başlığı: Kültür Kurumları ve İş Dünyası Arasındaki İş Birlikleri
 • Panel, Sinemanın Senarist ve Yazar Kadın Öncüleri, düz. Beykoz Kundura, İstanbul, 8 Mart 2020, Konuşma başlığı: Necile Tevfik’in Sinema Teknikleri, Sessiz ve Sesli Senaryoları ve Hollywood ile İlişkileri (1928-1935)
 • Konferans (8 Mart etkinliği), Osmanlı’dan Günümüze Kadın Hareketi ve Kadın Merkezli Arşivcilik, düz. Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 7 Mart 2020, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşiv Koleksiyonu
 • Anma, Aynur İlyasoğlu’na Veda, düz. Tarih Vakfı ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 17 Ocak 2020, Oturum adı: Feminist Araştırmacı Olarak Aynur İlyasoğlu
 • Anma, Leman Şenalp Anma Toplantısı, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İstanbul, 14 Haziran 2019, Konuşma başlığı: Leman Şenalp Özel Arşivi.
 • Anma, Kütüphane Haftası etkinliği “Aramızdan Ayrılışının 10. Yılında ‘Jale Baysal’”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 27 Mart 2019, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde Jale Baysal’ın Öncü Rolü
 • Ders (Lisans), Özel Arşivler Dersi, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 26 Mart 2019, İstanbul, Konuşma başlığı: Kadın Merkezli Arşivlerin ve Koleksiyonların 100 Yılı
 • Konferans, Özel Arşivler Konferans Dizisi, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 28 Kasım 2018, Konuşma başlığı: Kadın Özel Arşivlerinin Kurumsallaşması
 • Panel, Vakıflar Haftası Etkinliği “21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar” Şirin Tekeli’nin Anısına, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 13 Haziran 2018, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Kuruluş Öncesi Süreci ve İlk Yılları
 • Proje Tanıtım Toplantısı, Müfide İlhan Özel Arşivi Dijitalleştirme Projesi Tanıtım Toplantısı, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 2 Mayıs 2018, Konuşma başlığı: Kadın Merkezli Arşivciliğin Önemi
 • Sempozyum (Uluslararası), Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu (25-27 Nisan 2018), düz. Koç Üniversitesi-VEKAM- Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 26 Nisan 2018, Sunum başlığı: Türkiye’de Kadın Hareketinin Efemerası: Geçici Belgelere Kalıcı Kimlik Kazandırmak
 • Panel ve Atölye Çalışması (8 Mart Etkinliği), “Türkiye’de Kadın Thesaurusu: Pratik Kullanım Uygulamaları”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 10 Mart 2018, Konuşma başlığı: Dilde Cinsiyetçilik
 • Panel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, düz. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü, İstanbul, 23 Kasım 2017, Konuşma başlığı: Kadına Yönelik Şiddetin Belleği
 • Anma, Şirin Tekeli’yi Anma Toplantısı “Anılarımızdaki Şirin”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 17 Haziran 2017, Konuşma başlığı: Anılarımızdaki Şirin
 • Panel (8 Mart Etkinliği), “Kadın Hayatlarını Yazmak”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 24 Mart 2017, Konuşma başlığı: Oto/biyografiler, Söyleşiler ve Arşiv Belgeleri Üzerinden Kadın Yaşamları
 • Panel, Türkiye’de Sivil Toplumun ‘KADIN’ Parantezi – ‘Kadın Örgütlülüğünde Açmazlar’, düz. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi, Edirne, 8 Nisan 2016, Konuşma başlığı: Kadın Belleği
 • Toplantı, Bilgi ve Belge Yönetimi Zirvesi, düz. Marmara Üniversitesi Bilgi Yönetim Kulübü, İstanbul, 9 Mart 2016, Konuşma başlığı: Arşivlerde Kadın Tarihini Aramak
 • Toplantı, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Şubeler Arası Toplantısı, düz. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kocaeli, 13-15 Kasım 2015, Konuşma başlığı: Kadın Tarihinin ve Bilgisinin Peşinde 25 Yıllık Bir Kurum: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi
 • Konferans (Uluslararası), International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, düz. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Ankara, 9-11 Ekim 2015, Sunum başlığı: How to Encounter the Historical Omission of Women in the Process of Acquisition of Documents Women-Centered Archives
 • Konferans (Uluslararası), International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies- Kuşaklararası Deneyim Paylaşımı Oturumu, düz. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Ankara, 9-11 Ekim 2015, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin Kuruluş Anıları
 • Ders (Yüksek Lisans), Kadın Tarihi, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, (yer) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 7 Mayıs 2015, Konuşma başlığı: Arşivlerde Kadın Tarihini Aramak
 • Anma, Kütüphane Haftası Etkinliği “Prof. Dr. Jale Baysal’ın ardından”, düz. T.C. İstanbul Valiliği, (yer) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 30 Mart 2010
 • Panel, İstanbul’un Bilgi Dünyasında Kadınlar (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi Etkinliği), düz. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, (yer) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 3 Nisan 2010, Konuşma başlığı: Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Konulu Kütüphane ve Arşivi
 • Panel, Cumhuriyet Dönemi: İstanbul’da Basılan Kadın Dergileri (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi Etkinliği), düz. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, (yer) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 26 Aralık 2009, Konuşma başlığı: Kadın Süreli Yayınları: Bir Bibliyografya Denemesi 1928- 1996
 • Sempozyum (Uluslararası), Osmanlı’dan Günümüze Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 17-19 Nisan 2009, Açılış Konuşması
 • Seminer, Kütüphane, Arşiv, Kadın Araştırmaları Eğitim Dizisi, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) İstanbul Şubesi, İstanbul, 1 Nisan- 27 Mayıs 2006, Konuşma başlığı: Kadın Konulu Kütüphaneler: Karşılaşılan Sorunlar
 • Toplantı, Sergi, Kütüphane Haftası Etkinliği-Meslekte 60 yılın Serüveni Toplantısı ve Sergisi, Leman Şenalp: Mesleğinde Öncü Kadın Kütüphaneci, düz. T.C. İstanbul Valiliği, Türk Kütüphaneciler Derneği, 31 Mart – 6 Nisan 2003.
 • Sempozyum (Uluslararası), Türkiye’de Kadının Yüzyılı, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 12-14 Nisan 2000, Konuşma başlığı: Bringing Feminist Consciousness to Documents: The Case of a Women’s Library (13 Nisan 2000)
 • Kurs, Alternatif Kadın Araştırmaları Kursu Programı: Feminizmde Teorik ve Metodolojik Tartışmalar, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 8 Mayıs-26 Haziran 1999, Konuşma başlığı: Belgeler Açısından Kadın Tarihi
 • Sempozyum (Uluslararası), Know How Conference on the World of Women’s Information, Amsterdam, 22- 26 Ağustos 1998, Konuşma başlığı: Creating a Periodical Section in an Women’s Library
 • Seminer, İstanbul 1996 Güz Seminerleri, düz. BİLAR, İstanbul, 4 Kasım 1996 – 30 Ocak 1997, Konuşma başlığı: Kadın Konulu Arşivler: Toplama ve Koruma Yöntemleri
 • Panel, Örgütlenme Deneyimlerimiz, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 9 Mart 1997, Konuşma başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin Kuruluş Süreci
 • Toplantı, Türkiye’de Kadın Araştırmalarının Gelişimi II, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 1-3 Kasım 1996, Konuşma başlığı: Kadın Kütüphaneleri ve Kadın Araştırma Merkezleri Arasındaki İlişkiler
 • Seminer, düz. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi, 4 Kasım 1996, Konuşma başlığı: Dilde Cinsiyetçilik
 • Seminer, İstanbul 1996 Güz Seminerleri, düz. BİLAR, 4 Kasım 1996 – 30 Ocak 1997, Konuşma başlığı: Kadın Konulu Arşivler: Toplama ve Koruma Yöntemleri
 • Panel, Geçmişten Günümüze Kadın Dergiciliği, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı,16 Aralık 1995, Konuşma başlığı: Cumhuriyet Dönemi Kadın Dergileri
 • Sempozyum (Ulusal), Arşivcilik Sorunları Sempozyumu, düz. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 13-14 Kasım 1995, Sunum başlığı: Kadın Konulu Arşivlerin Tarihsel Gelişimi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Arşiv ve Koleksiyonları
 • Konferans (Uluslararası), Women, Information and the Future, ABD-Boston, 17-21 Haziran 1994, Konuşma başlığı: In memoriam Patricia Miller King
 • Panel ve Dia Gösterisi, “Kadınlar Tarihini Arıyor”, düz. Yaşamı Paylaşalım Kadıköy Kadın Grubu, 9 Ekim 1994, Konuşma başlığı: Kadınlarla ilgili Belgelerin Toplanması ve Korunması: Kadın Kütüphaneleri
 • Konferans, Osmanlı Kadın Dergileri: “Osmanlı Kadın Dergileri Bibliyografyası”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 18 Nisan 1992, Konuşma Başlığı: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Bibliyografya Oluşturma Komisyonu Çalışmaları
 • Sempozyum (Uluslararası), Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyumu, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 8-10 Ekim 1991, Kapanış Konuşması

 

SÖYLEŞİ- RÖPORTAJ

 • Söyleşi, “Cumhuriyet’in ilk feministleri”, düz. TRT Radyo, Baş Tacı Podcasti, 24 Mart 2023, Söyleşiyi yapan: Didem Güneri, Link: https://www.trtvod.com/aod/tsr/a0/f5/a0f5b817f08a6e920a1fc882ae8ca864x.mp3
 • Röportaj (Çoklu röportaj), “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı”, Yayın: İstanbul’da Nasıl Eğleniyorduk? (e-bülten), Nisan 2023, Röportajı yapan: Göktuğ İpek, Link: https://aposto.com/s/644790ff5d36160006758fd6
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “Arşivim Nerede? Söyleşi Dizisi – Serpil Çakır Arşivi”, düz. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 27 Kasım 2021, Konuşmacı: Serpil Çakır, Moderatör: Aslı Davaz
 • Söyleşi (Çevrimiçi), Azade Köker’in Murder of a Mannequin/Bir Katlin Provası Sergisi ve Feminizm Üzerine, düz. Zilberman Galeri, Podium Podcasti, 2 Ekim 2021, Hazırlayan ve Sunan: Zeynep Nur Ayanoğlu, Link: https://podtail.com/en/podcast/zilberman-gallery/podium-s2b3-asl-davaz-zeynep-nur-ayano-lu/
 • Röportaj, “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı”, Yayın: Marmara Üniversitesi İnforMara Bülten (e-bülten), Mayıs 2021, Röportajı yapan: Benay Özbent, Serenay Baykara
 • Röportaj, “Kadın Tarihinin Hafıza Mekânı”, Yayın: IST Dergi/ No 005, Mart – Nisan – Mayıs 2021 Röportajı Yapan: Ayhan Abayhan
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “Kadınların Geleceğe Mirası: Bellek Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 30 Yaşında”, Kadınlar Günü Söyleşisi, düz. Azelis Kimya, 10 Mart 2021, Söyleşiyi yapan: Arzu Karamani
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “Sivil İnisiyatif Alarak Harekete Geçen ve Toplumsal Değer Yaratan Kişi, Kurum ve Topluluklar”, Söyleşi adı: Sivil Diyaloglar, Yayın yeri: FKSD Felsefe Kültür Sanat Derneği youtube kanalı, düz. Felsefe Kültür Sanat Derneği, 29 Aralık 2020, Moderatör: Burcu Erbil-Çiftçi, Link: https://youtu.be/jow_96-pqk8
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin 30 Yıllık Çalışmaları: Kadın Merkezli Arşivcilik Kavramı ve Kadınların Arşivlerdeki ‘Eksik ve Yetersiz Temsili’ ”, Yayın yeri: TEDxTalks Youtube kanalı, düz. Feyziye Mektepleri Vakfı Erenköy Işık Lisesi, TEDx, 12 Aralık 2020, Link: https://www.youtube.com/watch?v=-D4bvAV613M&t=14s
 • Söyleşi, “Türkiye’de Kadın Çalışmalarında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Rolü, Kadın Merkezli Arşivcilik Ve Kadın Koleksiyonları Oluşturmanın Önemi ve Zorlukları”, Dizi başlığı: Türkiye’de Kadın, Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Nereye Gidiyor?, Yayın: K24-Kitap-Kritik Yazı Dizisi, Kasım 2020, Söyleşiyi yapan: Gülşah Torunoğlu
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 30. Yaşını kutluyor: Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu”, Yayın yeri: ANAMED Library Podcast: Burada Konuşmak Serbest, düz. Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi, 27 Ekim 2020, Söyleşiyi yapan: Defne Gier, Link: https://open.spotify.com/episode/16gJowyl65vI0Iu89o5sHw
 • Söyleşi (Çevrimiçi), “The Women’s Library: Its Foundation, Financial Aspects, Stakeholders, Cultural Events and Digital Vision”, Söyleşi adı: International Publishing Fellowship, düz. British Council, 10 Haziran 2020, Söyleşiyi yapan: Esra Aysun
 • Röportaj, “Kadın Eserleri Kütüphanesi 30. Yaşında”, Yayın yeri: Genç İfade, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi, 26 Nisan 2020, Röportajı yapan: Berna Gökkaya
 • Söyleşi, “Kadın Merkezli Arşivlerin Amacı Kadınların Özgürleşmesine Katkıda Bulunmaktır”, Yayın: Toplumsal Tarih Dergisi, Mart 2020, Söyleşiyi yapan: N. İpek Hüner Cora
 • Röportaj, “30 Yıldır Kadınların Belleği”, Yayın: BirGün Gazetesi, 14 Mart 2020, Röportajı yapan: İmran Gökçe Şahin
 • Röportaj, “Cumhuriyet, Kadın Hareketi, Edebiyat ve Holywood! Necile Tevfik!”, Yayın: Cumhuriyet Kitap Eki, 25 Mayıs 2020, Röportajı yapan: Gamze Akdemir
 • Röportaj (çoklu röportaj), “Kadınların Ayak Sesleri” (21 Ocak’ta Washington’da düzenlenen kadın yürüyüşü üzerine), Yayın: Vogue Türkiye, Mart 2017, s. 191, Yazı: Seda Yılmaz.
 • Röportaj, “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı”, Hazırlayan: Bahar Kılınç, 23 Aralık 2016. Sivil Sayfalar, Link: https://www.youtube.com/watch?v=aHymuFJqozk
 • Söyleşi, “Söyleşi Teması: Aslı Davaz ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Üzerine”, Yayın: Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2015, 2(2): 242-248, Söyleşiyi yapan: Emek Çaylı Rahte
 • Röportaj, “Şiddet kadınları birleştiriyor”, Yayın: Yeni Şafak Gazetesi, Pazar Eki, sayı 432, 25 Ocak 2015, Röportajı yapan: Büşra Sönmezışık
 • Röportaj, “Türkiye’nin önemli vakıflarından, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kurucularından biri olan Aslı Davaz’la vakfı ve kütüphaneyi konuştuk”, Yayın: Kültür Atölyesi III, İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Bülteni, Bahar 2015, Röportajı yapan: Ceyda Sır-Nurdan Koyun
 • Röportaj (çoklu röportaj), “Kadınların da bir belleği var…”, Yayın: Cumhuriyet Kitap Eki, Nisan 1996, sayı 525.
 • Röportaj (Çoklu röportaj), “Kadın Eserleri Kütüphanesi beş yaşında, orada, bir kütüphane var uzakta…”, Yayın: Milliyet Gazetesi, 14 Nisan 1995, Röportajı yapan: Nilüfer Kuyaş.

 

YÜRÜTTÜĞÜ, DESTEK VERDİĞİ VE/VEYA KATILDIĞI KADIN MERKEZLİ PROJELER/ÇALIŞMALAR

 • Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Ulusal Sempozyumu tanıtım videosu, 2021.
 • Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Ulusal Sempozyumu Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Ekim 2019- Nisan 2021.
 • Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) 30 yaşında… , Video, 2020. Link: https://youtu.be/Fxx1cegLpqc
 • 1923 Öncesi Doğmuş Kadınlarla Yapılan Sözlü Tarih Pilot Projesi (1994-1995) Deşifrelerinin Revizyonu ve Güncelleme Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Eylül-Aralık 2020.
 • Şirin Tekeli Anısına, Video, Haziran 2020. Link: https://youtu.be/bEOU2tRlq5o
 • Vakıf 2020 “Arşivim Nerede?”, Ajandası Tanıtım videosu, Link: https://youtu.be/3F_2cC0XX8k
 • Vakıf 2020 Ajandası, 30. Yıl Ajandası – “Arşivim Nerede?”.
 • Kadınların Belleği Dizisi 2-30. Yıl Projesi (Osmanlı Türkçesi ile yayımlanmış 32 kadın dergisinin çeviri yazımı), Tanıtım Videosu, Temmuz 2019. Link: https://youtu.be/Im6FSdKrwTY
 • Vakıf 2019 Ajandası – Kadınlar Vardır! 1923-2018 Kadın Kurumları ve Örgütlenmeleri.
 • Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Afiş Koleksiyonu Kataloglama Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Temmuz 2018-Şubat 2019.
 • Kurumsal Bir Bellek Koruma Denemesi, Vakıf Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları 2017-2020 Kitap Projesi.
 • Kadın Hareketinin Efemeralarını-Belgelerini Sağlama Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Nisan 2017-Eylül 2018.
 • Vakıf 2018 Ajandası – Kadın Tarihini Yazmak.
 • Kadınların Belleği Dizisi 2-30. Yıl Projesi (Osmanlı Türkçesi ile yayımlanmış 32 kadın dergisinin çeviri yazımı), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-Libra Yayıncılık, 2017-2021.
 • Vakıf 2017 Ajandası – Kadın Hayatlarını Yazmak Oto/Biyografi Yaşam Anlatıları.
 • Vakıf 2016 Ajandası – 25. Yıl Ajandası.
 • Kadın Eserleri Kütüphanesi 25. Yıl Tanıtım Videosu, Tülin Tankut, 2015, Link: https://youtu.be/KfAY6SBRd_E
 • Uluslararası Sempozyum: Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakıf-Yeditepe Üniversitesi,19 – 20 Nisan 2014.
 • The Women’s Library ile Dayanışma Kampanyası, Ağustos 2012 – Ocak 2013.
 • Kadınların Belleği Dizisi 1 (Osmanlı Türkçesi ile yayımlanmış 8 kadın dergisinin çeviri yazımı), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2008-2011.
 • Türkiye Kadın Thesaurusu: Kadın Konulu Kavramlar Dizini (Kadınların konumu ve kadın çalışmalarına ilişkinin bilginin indekslenmesi ve erişimi için oluşturulmuş kontrollü terimler listesi), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2009-2011.
 • Uluslararası Sempozyum: Osmanlı’dan Günümüze Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-Kadın Kadir Has Üniversitesi, 17 Nisan– 19 Nisan 2009.
 • Kadınların Belleği (3 aylık yayın organı), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Kasım 2004-Ocak 2006.
 • Türkiye Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi- Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası (1729-2002) Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-İletişim Yayınları, 2006.
 • Geçmişimiz, Günümüz, Geleceğimiz, Kadın Konulu Arşiv Atölyesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-The Fawcett Library, 24-26 Ekim 1998.
 • Kadın Eserleri Kütüphanesi Sözlü Tarih Pilot Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 1994-1995.
 • İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası (1869-1927) Projesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı- Metis Yayınları, 1993.
 • Uluslararası Sempozyum: Kadınların Ekonomik Bağımsızlığı İçin Geleneksel Olmayan İş Kollarının Desteklenmesi Sempozyumu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 9-10 Ekim 1992.
 • Kadınların Belleği: Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyumu Tutanakları, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı-Metis Yayınları, 1992.
 • Uluslararası Sempozyum: Uluslararası Kadın Kütüphaneleri Sempozyumu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 8-10 Ekim 1991.
 • Sözlü Tarih Nedir? – Atölye Çalışması, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı- The Schlesinger Library On The History of Women in America, Ekim 1991.
 • Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kuruluş Projesi,
 • İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği Kütüphanesi (İşçi sınıfı ve sosyalizm tarihi üzerine), [1981-1986]
 • Ekin Yayınları, 1973-1975 (Yayıncılık faaliyetleri)

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

 • Kadın Merkezli Arşivcilik Dergisi kuruluş çalışmaları.

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve yine aynı fakültenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezundur. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini İ.Ü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde tamamlayan Aynur Soydan Erdemir, aynı Enstitü’de Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. 1999-2009 arasında İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde, 2010-2013 yılları arasında ise İ.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. “Cumhuriyet Tarihi”, “Kadın Tarihi” ve “Toplumsal Cinsiyet İlişkileri”, “Eğitim Tarihi”, “Siyasal ve Toplumsal Düşünce Tarihi” konularında ders vermekte olan Aynur Soydan Erdemir, bilimsel çalışmalarını da bu alanlarda yapmayı sürdürmektedir.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Genel Kurul üyelerinden biri olan Aynur Soydan Erdemir, 2013-2015 ve 2015-2017 dönemlerinde Vakfın Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Eğitim Hayatı

 • Lisans: 1980 Yılı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü 
 • Yüksek Lisans: 1986 İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Bölümü

Çalışma Hayatı

 • 1976: Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
 • 1977-1988 ve 1992-2007: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kütüphanesi
 • 2007 yılından beri emekli ve Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde gönüllü olarak çalışmakta.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini yine Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde tamamladı. Şu anda Beykoz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde profesör olarak yer almaktadır. “The Changes in Turkish Family Structure Between the Years 1923-1935” başlıklı yüksek lisans tezinde Osmanlıca kadın dergileri ve arşiv çalışması yaptı. “Socialist Women’s Organizations in Turkey, 1975-1980” adlı doktora tezini sözlü tarih yöntemiyle ve arşiv çalışmasıyla tamamladı.

1998-2003 yılları arasında, İletişim Yayınları tarafından çıkarılan Tarih ve Toplum dergisinde yayın yönetmeni olarak çalıştı ve aynı yayınevinde tarih, politika ve anı kitaplarının editörlüğünü yaptı. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalıştığı dönemde üniversitenin yayın evinin müdürlüğü görevinde bulundu.

Geç dönem Osmanlı, Cumhuriyet dönemi, kadın çalışmaları alanında çok sayıda makalesi ve kitabı bulunan Birsen Talay Keşoğlu’nun The Problem of Sources: Women’s Memory adlı derleme çalışması 2011 yılında Cambridge Scholars Publishing tarafından yayımlandı. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, kadın tarihi üzerine çalışan ve eski harfli Türkçe bilmeyen araştırmacılar için Osmanlı Dönemi kadın dergilerinin yeni harflere çevirisi amacıyla, 2009-2011 yılları arasında sürdürdüğü Kadınların Belleği Dizisi 1 Projesi kapsamında, 1918 ile 1919 yılları arasında yayımlanmış olan Türk Kadını dergisinin transkripsiyonunu yaptı. Bu çalışma 2010 yılında Vakıf tarafından kitap olarak basıldı. 2017 yılından bu yana bir önceki projenin devamı niteliğinde olan Kadınların Belleği Dizisi 2 (Osmanlıca Kadın Dergileri) projesinin koordinatörlüğünü sürdüren Birsen Talay Keşoğlu, proje kapsamında Bilgi Yurdu Işığı dergisinin çeviri yazımını üstlendi. Dergi, 2019’da Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller ve Mücadele) Yeni Harflerle Bilgi Yurdu Işığı adıyla Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Libra yayıncılık ortak yayını olarak yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-1993 yılları arasında Nişantaşı Anadolu Lisesi Kütüphanesi’nde Okul Kütüphanecisi olarak, 1993-1995 yılları arasında İBB Atatürk Kitaplığı’nda Referans Kütüphanecisi olarak çalışmıştır. 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü’nde Uzman Kütüphaneci olarak işe başlamış, 1998 yılından itibaren Katalog Bölüm Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Kataloglama Kuralları, Sınıflama Sistemleri, AACR2, LC sınıflama, LC konu başlıkları, Otorite kayıtları, RDA standardı, Metadata, Dijitalleştirme, Açık erişim, Otomasyon Programları uzmanlık alanlarıdır. Üyesi bulunduğu TKD İstanbul Şube, ÜNAK, RDA Çalışma Grubu, Sayısallaştırma Grubu altında gönüllü olarak kataloglama, sınıflama, Otorite dizinleri eğitimleri vermektedir. 2018-2019 Öğretim yılında Medipol Üniversitesi MYO’da Tıbbi Dokümantasyon ve Tıp Kütüphaneciliği dersleri vermiştir. 2019 -2022 yılları arasında Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Bilginin Organizasyonu, Dijital ve Elektronik Kaynaklar, Sınıflama Sistemleri dersleri vermiştir. Yükseköğretim Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu üyesi olarak da görev yapmaktadır. Pandemi dönemi BBY Bölümü öğrencileri için düzenlenen ÜNAK/TKD Çevrimiçi Staj programında staj yürütücüsü olarak da görev yapmıştır. Halan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’nde Teknik Hizmetler Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Başkanlığı görevini de yürütmeye devam etmektedir.
Çalışma alanları: Bilgiye erişim sistemleri, Kataloglama, Sınıflama, Otorite kayıtları, AACR2, RDA, MARC Formatı, Metadata Standartları, Dijitalleştirme, Linked Data, Açık Veri, Kütüphane Otomasyon Sistemleri.
Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü, 1992

Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini (Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden aldı. İngiltere York Üniversitesi’nde “kadın araştırmaları” alanında Yüksek Lisans çalışması yaptı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2017 yılında emekli oldu. Berktay, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Siyasi Tarih”, “Siyasal Düşünceler Tarihi”, “Çağdaş Siyasal Teoriler”, “Siyaset Teorisi”, “Demokrasi Teorisi”, “Modern Siyasal Kuram ve Tartışmalar” derslerini verdi. Kadın Çalışmaları Bilim Dalı’nda ise “Feminist Teoriler” ve “Feminizmin Temel Sorunsalları” derslerini üstlendi. 2010-14 yıllarında İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KASAUM) Müdürlüğü’nü de yapan Fatmagül Berktay Chevening, USIA ve Swedish Research Institute burslarıyla İngiltere, ABD ve İsveç’te akademik çalışmalar yaptı ve Melbourne, Siena, Macerata, Swansea, Varşova, Goteborg, Stockholm, York (UK), Barselona Autonoma, Kassel, Münster, Essen, Hamburg, Sofya ve Tiran üniversitelerinde dersler ve konferanslar verdi.

Türkiye’deki kadın hareketinde aktif ve kitapları birçok dile çevrilmiş feminist bir yazar olan Berktay’ın Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın başlıklı doktora teziyle aynı adı taşıyan kitabı (Metis, 1996, 2016), her ülkede kadın hareketini en çok etkilemiş kitapların seçildiği Avrupa Birliği Fragen Projesi’nde ilk sıralarda yer aldı. ABD ve Avrupa’da pek çok Kadın Çalışmaları programında referans kitabı olarak kullanılan Women and Religion (Black Rose Books, 1998) başlıklı kitabı Kanada’da, Tarihin Cinsiyeti (Metis 2003, 2018) adlı çalışması ise Arapçaya çevrilerek Lübnan’da yayımlandı (El Huviyye en nisaiyye ‘abr et tarih, Dar Kreideh, 2009). Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak (Pencere yayınları, 1992, 1998) adlı kitabı yayımlanmış ilk kitabı olup, yazarın son kitapları Politikanın Çağrısı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010, 2016) ve Dünyayı Bugünde Sevmek, Hannah Arendt’in Politika Anlayışı’dır (Metis, 2012, 2016). Berktay, The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects (Türkçede: KA.DER Press, 2004) kitabının ve İÜ SBF Dergisi “Türkiye’de Siyaset Bilimi” özel sayısının (sayı 40, Mart 2009) editörlüğünü yapmış ve Hayal ve Hakikat: Türkiye’den Modern ve Çağdaş Kadın Sanatçılar sergisinin (İstanbul Modern, 2011-12) küratörleri arasında yer almıştır.

1994-95 döneminde Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı yapan; Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu vb. uluslararası forumlarda Türkiye’yi temsil eden Berktay, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul üyesi ve Tarih Vakfı’nın kurucularındandır. Türkiye Rotary Kulüpleri Dünya Kadınlar Günü Üstün Başarı Ödülü’nü (2005), TÜBA En İyi Ders Kitabı Ödülü’nü (2011) ve 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademi Onur Ödülü’nü (2012) almıştır.

Yayımlanmış kitaplar

 • Dünyayı Bugünde Sevmek, Hannah Arendt’in Politika Anlayışı, Metis Yayınları, 2012 – 2. Baskı 2016.
 • Politikanın Çağrısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010 – 4. Baskı 2016.
 • El Huviyye en Nisaiyye ‘abr et Tarih, Dar Kreideh Yayınevi, 2009, Beyrut.
 • Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, İstanbul, 2003 – 6. Baskı 2018.
 • Women  and  ReligionA Comparative Study, Black Rose Books, Montreal, New York, London, 1998.
 • Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yayınları, İstanbul, 1996 – 6. Baskı 2016.
 • Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak, Pencere Yayınları, İstanbul, 1991 – 3. Baskı 1998.

Derlenmiş Kitaplar

 • The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects, Ka.Der Press, 2004.
 • Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Kadının Durumu: Başarılar, Sorunlar, Umutlar, Ka.Der Yayınları, 2004.
 • İÜ SBF Dergisi  “Türkiye’de Siyaset Bilimi”, Özel Sayı, no. 40, Mart 2009.

Çevrilmiş kitaplar

 • Yayınlanmamış Yazılar 1956-1971, Mao Zedung, May Yayınları, 1976.
 • Kapitalizm ve Sonrası, G. Thomson, Kaynak Yayınları, 1978.
 • Kadın ve Eşitlik, J. Mitchell ve Ann Oakley, Pencere yayınları, 1984.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu, Paul Wittek, Pencere yayınları, 1992.
 • İttihatçılıktan Kemalizme, Feroz Ahmad,  Kaynak Yayınları, 1996.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Sosyal Bilimler Derneği
 • Türkiye Felsefe Kurumu
 • Tarih Vakfı
 • Mülkiyeliler Birliği
 • Siyasi İlimler Türk Derneği
 • International Political Science Association (IPSA).

Ödüller ve burslar

 • 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademi Onur Ödülü, 2012.
 • TÜBA En İyi Ders Kitabı Ödülü, 2011.
 • Swedish Research Institute Scholarship: Visiting fellow at Goteborg University, 2009.
 • Türkiye Rotary Kulübü Dünya Kadınlar Günü Üstün Başarı Ödülü, 2005.
 • Fellowship for the Summer Institute on American History and Law, 1999 (Boston College, Boston, USA).
 • Salzbourg Seminar Invited Partcipant, “Global Leadership”, 1997.
 • Chevening Fellowship for MA in the United Kingdom, 1989-90 (University of York).
 • AFS bursu, 1967 (kullanılmadı).

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisans, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora yaptı. Gümüşoğlu’nun, çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. 

Gümüşoğlu’nun kitapları:

 • Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik 1928-1995, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Türkiye’nin Pasteur’u Dr. Zekai Muammer Tunçman, Berfin Yayınları, İstanbul, Haziran 2001.
 • Cumhuriyette İz Bırakanlar: Onuncu Yıl Kuşağı, Kaynak Yayınları, İstanbul, Kasım 2001.
 • Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Birgi’de Toplumsal Yaşam ve Değişim-Bir Belde Monografisi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2008.
 • Cılavuz Köy Enstitüsü-Sözlü ve Yazılı Belgeler Işığında, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları, İzmir, Kasım 2011.
 • Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet, 4. Baskı, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, Nisan 2016.
 • Cılavuz Köy Enstitüsü-Sözlü ve Yazılı Belgeler Işığında, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Nisan 2017 (3. Basım 2019).

Hukukçu Hasan Refik Ertuğ ile Nihal Tör-Ertuğ’un kızı olarak İstanbul’da doğdu. Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Prehistorya Bölümü’nden 1977’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Film Merkezinde beş yıl süreyle araştırmacı, kameraman ve belgesel yapımcısı olarak çalıştı. Öğrenciliğinde Doğu ve Güney Doğu Anadolu’daki kazılarda fotoğraf sorumlusu ve halkbilim derlemecisi olarak görev aldı. 1975’ten itibaren Amerikalı fotoğrafçı, halkbilimci Josephine Powell ile Anadolu gezilerine çıktı, ona rehberlik etti, foto arşivi ve bilgi derleme konusunda deneyim kazandı. 1980’lerde kadın hareketine katıldı, bilinç yükseltme gruplarından, Kadın Çevresi ve Somut çalışmalarından tanıdığı Şirin Tekeli’nin önerisiyle 1989’da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kuruluşuna katıldı. 1990’da Vakıf kurucu üyesi olan beş kadından biri olarak kütüphanenin kuruluşunda yer aldı. 1991’de yurtdışından aldığı bir bursla ABD’ye St. Louis -Washington Üniversitesi’ne doktora yapmaya gitti. Orta Anadolu’nun bir köyünde geleneksel geçim ekonomisi ve etnoarkeoloji konulu tez çalışması ile doktorasını 1997’de tamamladı ve Türkiye’ye dönerek etnobotanik ve etnoarkeoloji konusunda çalışmaya başladı. Bodrum, Buldan ve Muğla’da etnobotanik ve biyolojik çeşitlilik konulu uzun süreli projeler gerçekleştirdi, uluslararası kongrelere, seminerlere katıldı ve bu alanlarda yayınlar yaptı (tümü Academia.edu sitesinde erişime açıktır).

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Kültür Envanteri Projesi kapsamında etnobotanik pilot projesi yürütücüsü oldu ve kurslar düzenledi. 2003 yılından itibaren, Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde ‘Arkeolojiye Giriş’ ve ‘Bitkiler ve Kültürler’ derslerini verdi. 2005’te Yeditepe’de IV. Uluslararası Etnobotanik Kongresi (ICEB) sekreterliğini ve 2006’da Proceedings’in editörlüğünü yaptı. Avrupa Konseyi ve Avrupa Bilim Vakfı’nın desteklediği EARTH (Early Archaeological Remnants and Technical Heritage) Projesi Grup lideri olarak 2005-2009 yıllarında çalıştı. 2008’de Marie Curie Bursu ile üç ay süre ile Sheffield Üniversitesi’nde Online bir arkeobotanik sitesi oluşturma ekibinde yer aldı. 2016 ve 2018’de Çekya’da Masaryk Üniversitesi’nde etnoarkeoloji konulu dersler verdi. Kırsal kadının bilgi birikimini, özellikle bitkilere ilişkin bilgisini açığa çıkarma yönündeki çalışmaları, 2008’den itibaren kendisinin de İstanbul dışında toprakla, ekolojik tarım ve yerel çeşitlerle ilgilenerek, doğayı gözleyerek yaşamını sürdürmesine yol açtı. 2015 Şubat’ından başlayarak Şirin Tekeli ile birlikte Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul’unda yeniden çalışmaya başladı. Denetleme Kurulunda ve Vakfın faaliyetleri için fon bulma, özel arşivlerin temini ve görsel arşivin düzenlenmesi gibi konularda çalışmayı sürdürmekte. Ali Yaraş’ın annesi, Melisa ve Can’ın babaannesidir.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde doğdum. Küçük yaşlardan itibaren resim sanatına olan ilgim beni bu alanda eğitim almaya yöneltti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Programı’nda lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. Doktora çalışmamın bir senesini Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde gerçekleştirdim. Yurt içinde ve yurt dışında birçok karma sergide sanatçı ve küratör olarak yer aldım. Resim ve araştırma çalışmalarıma halen Beyoğlu’ndaki atölyemde devam etmekteyim. Kent belleği, kadın ve göç sanatımın ve araştırmalarımın başlıca konuları arasında yer almaktadır. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde ise Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kariyerime devam etmekteyim. Ders içeriklerimi genellikle sözlü tarih, hafıza tarihi, toplumsal cinsiyet ve göç oluşturmaktadır.

 

İzmir doğumlu. Bir yıl Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda okuduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1984-1988 yılları arasında ansiklopedik yayıncılık, sendikal basın-yayın alanında çalıştı. “Kadın Bülteni” ve “Kadın Postası” dergilerinin kurucuları ve yazarları arasında yer aldı. Dört yılı aşkın bir süre Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bank-Sen Sendikası’nda avukatlık yaptı. Halen İstanbul’da serbest avukat olarak çalışıyor.

1978 yılından beri “Türkiye kadın hareketi”nin aktivistlerinden biri olarak “8 Mart Kadın Platformu”nun ve “İstanbul Bağımsız Kadın İnisiyatifi”nin kurucu üyesi. Uzun yıllar “Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı”nın gönüllü avukatlığını yaptı, kolektifinde yer aldı. “Kadın Kurultayı e-posta İletişim Grubu” ve “Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDİZ)” kurucu üyesi. “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı” Genel Kurul üyesi… “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Koruma Emri Platformu”, Medeni Yasa, Türk Ceza Yasası, Anayasa Kadın Platformlarının kurucu üyelerinden ve sözcülerinden… 2007-2010 tarihleri arasında “Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği” (KA.DER)’in genel başkanlığını yaptı.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Medeni Yasa, Türk Ceza Yasası ve kadın hakları ile ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda eğitimler veriyor, konferanslara; radyo ve TV programlarına katılıyor.

Prof. Dr. Işıl Baş, İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanıdır. Eleştiri ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı’nın kurucu direktörlüğünü yaptığı Boğaziçi Üniversitesi’nden 2018 yılında emekli olmuştur. Ayrıca Koç Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak çalışmıştır. British Council bursuyla gittiği Galler Cardiff Üniversitesi Eleştiri ve Kültürel Çalışmalar Programı’nda aldığı doktora dersleri sonrası “Problematizing Women: Past and Present” başlıklı tezi ile Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır. Işıl Baş İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Derneği’nin (IDEA) kurucu başkanıdır. European Society for the Study of English’in (ESSE) Türkiye Temsilciliği ve Genel Kurul Üyeliği, ESSE Kitap Ödülü Komisyonu Başkanlığı ve ESSE Burs Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Uluslararası Poetics and Linguistics Association’ın (PALA) eski başkanıdır. Portekiz, Madeira Üniversitesi’ndeki Núcleo de Estudos Anglísticos e Germanísticos’un (NEAG) kurucu üyesidir. University of Leeds, Cardiff University ve Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro’da misafir araştırmacı ve misafir öğretim üyeliği yapmıştır.

Araştırma alanları arasında eleştirel ve kültürel teori, drama, cinsiyet çalışmaları ve anlatı bilimi yer almaktadır. Adrian Brian’ın yönettiği ve 2003-2006 yılları arasında İstanbul Belediyesi tiyatrosu tarafından sahnelenen Hamlet prodüksiyonunun dramaturgu olarak çalışmış ve TRT için kadın konulu sanat ve kültür programları hazırlamıştır. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda 25 yıl boyunca, farklı dönemlerde başkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelikleri yapmıştır. Postmodernizm, çağdaş kadın yazarlar ve kimlik politikaları alanlarında çok sayıda çalışması ulusal ve uluslararası yayınevlerince basılmıştır.  Donald Freeman ile birlikte 2007 yılında Rodopi yayınevince basılan “Challenging the Boundaries” başlıklı bir kitabı,  S. Zyngier ve J. Viana’nın yayına hazırladığı Rio de Janeiro Üniversitesi’nce 2007 yılında basılan “Textos e Leituras: Estudos Empíricos de Língua e Literatura”da ve Metis yayınlarınca 2013 yılında Berfu Şeker editörlüğünde basılan “Başkaldıran Bedenler: Türkiye’de Transgender, Aktivizm ve Altkültürel Pratikler” başlıklı kitapta birer kitap bölümü vardır. Işıl Baş Türk Kızılayı, Florence Nightingale Hemşirelik Okulları Vakfı gibi birçok STK’nın yönetim kurulunda görev yapmış, ICAN, WASL ve AWID gibi uluslararası kadın örgütlerinin de üyesidir.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan İmren Sipahi, 24 yıldır ekonomist ve mali müşavir olarak çalışmaktadır. Bankalarda ve anonim şirketlerde mali bölüm sorumlusu ve yöneticisi olarak çalışırken, birçok Vakfın kuruluşunda mali danışmanlık yapmıştır. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın da kurucu mali müşaviri olarak görev almıştır. 22 yıl aralıksız olarak Vakfın mali danışmanlığını sürdürmenin yanı sıra sıklıkla, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur ve 2005-2007 döneminde, Vakıf Yönetim Kurulu’nda başkan olarak görev almıştır.

1958 Şavşat doğumluyum. Köy Enstitü’lü öğretmen baba ile ilkokula sadece 3. sınıfa kadar gönderilebilen annenin, sağ kalan 3. çocuğuyum. İlkokulu Şavşat’ta, Ortaöğrenim ve Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nü Samsun’da okudum. 12 Eylül’den sonra ayrılmak zorunda kalıncaya kadar, Ankara’nın Bala İlçesi Karaali Nahiyesi’nde ve Trabzon Yomra İlçesi’nde 3 yıl öğretmenlik yaptım. 12 Eylül döneminde 8 ay kadar tutuklu kaldım, neden tutuklandığımı anlayabilmek için hukuk okudum, yine anlayamadım! Yargıtay’daki duruşmaya kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş ve avukatlık stajı yapıyordum. Yargıtay’daki duruşmama stajyer avukat olarak katıldım, beraat ettim. Stajımı İzmir Barosu’nda yaptıktan ve bir yıl çalıştıktan sonra, sevgili arkadaşım ve dostum Sevda Köksoy ve İstanbul aşkı beni İstanbul’a getirdi. Hala İstanbul’da serbest avukatlık yapıyorum. Hukuk fakültesinden arkadaşım, Genel Kurul üyemiz Hülya Gülbahar beni feminizmle ve feministlerle tanıştırdı. Tanışma o tanışma, bir daha ayrılamadık. 8 Mart Kadın Platformu, İstanbul Kadın Platformu dâhil olmak üzere birçok kadın hareketi örgütlenmesinde çalıştım.

1996 tarihinde seçildiğim Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın Genel Kurul üyeliği ve gönüllü Hukuk Müşavirliği görevim devam ediyor. Çeşitli sürelerle Tüketiciyi Koruma Derneği’nde (gönüllü), Bank-Sen Sendikası’nda ve İstanbul Tabip Odası’nda avukat olarak çalıştım.

İlk ve Orta öğretimini TED Ankara Koleji’nde bitirdikten sonra 1975 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. İngiltere ve Fransa’da görsel sanatlar ve müzecilik konularında çalışmalara katıldı. 8 yıl Sağlık Bakanlığı’nda çalıştı. 1983-93 yılları arasında kendine ait Oğul Eczanesi’ni işlettikten sonra sosyal bilimlere yöneldi.

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler uzmanı oldu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda “Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Kimliğinin Oluşumu” başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı.

Kültür Bakanı Danışmanı, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürü, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı, TBMM Kadının Statüsü Araştırma Komisyonu Raportörü görevlerini yürüttü. Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarında, 4. Dünya Kadın Konferansında, Avrupa Konseyi (Strazburg) Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu toplantılarında Türkiye’yi resmi delege olarak temsil etti. Akdeniz ülkeleri kadın edebiyatçılarının bir araya gelmesi, kadın sözlü tarihi yazımı konularında projeler gerçekleştirdi. 2000 yılında ABD’de kadın tv kanalları ve kadın programları konusunda araştırmalara katıldı. 1999-2004 arasında, ek görev olarak, TRT’de “Aynanın İki Yüzü”, “Sesimi Duy” ve “Zamane” programlarında proje tasarımcısı, kolaylaştırıcı, sunucu ve danışman olarak, 2010’da Zamane programında danışman olarak görev yaptı.

Türkiye’deki ilk bağımsız kadın sığınma evinin açılması ve Kadın Dayanışma Vakfı ile İRİS Eşitlik Gözlem Grubu’nun kurulmasında etkin biçimde rol aldı. ÇYDD Ankara Şubesi, Türkiye-AB Derneği, TED Mezunlar Derneği, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul üyeliği, Doğal Yaşamı Destekleme Derneği, TED Vakfı Yönetim Kurulu, ICF üyeliği gibi, gönüllü hizmetler sunmaya devam etmektedir.

Web: https://www.ataman-coaching.com/

N. Defne Gier, McGill Üniversitesi’nde Tarih yüksek lisansını tamamladı. Oxford Üniversitesi’nde Geç Antik ve Bizans Tarihi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Ardından Londra Üniversitesi (UCL) Arşiv ve Belge Yönetimi Bölümünden “Archives and Archivists in Turkey: A Tale of Late Modernization” başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun oldu.Aynı zaman farklı birçok projede çalıştı. Oxford Üniversitesi’nin Afrodisyas kazısının arşivlerinde katalog çalışmalarına katkıda bulundu. Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün de “Ernest Mamboury Arşivleri’nin Dijitalleştirilmesi” projesinde görev aldı. SALT Galata’da sergi çalışmaları için kısa dönem araştırmacı olarak çalıştı. Şu anda Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)’nde Birim Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır.

Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nü bitirdi. Kent kültürü, İran, kadın-erkek ilişkileri, siyaset ve yolculuk gibi farklı konularda basılmış 16 kitabı bulunuyor. Kurucularından biri olduğu Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER)’nde Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu, Türk-Yunan Kadınları Barış Girişimi Winpeace Derneği’nde çalışmalar yürüttü. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda Yönetim Kurulu üyeliği yaptı ve kadın konulu birçok çalışmaya katkıda bulundu.

Kanal E, TRT2, Expo Channel, TGRT ve HALK TV’de çeşitli konularda program sunuculuğu ve yapımcılığı, birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı; değişik dergi ve gazetelerde sayısız makaleleri yayımlandı.

Üniversitelerde antropoloji ve kültürlerarası iletişim dersleri verdi. Yurt dışında ve ülkemizde, üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde sayısız konferans verdi. Kanser konusunda Türkiye’nin pek çok ilinde kanser derneği kuruculuğu, başkanlığı ve üyeliği yaptı. En son, 2010 yılında, Pembe Hanım-Kanserli Hastalar ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ni kurdu. Başkanı olduğu dernekte ulusal ve uluslararası çalışmalara devam etmektedir. Evli, bir kızı ve bir torunu var.

Web: www.nevvalsevindi.com

1967 doğumludur. 1984- 89 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesinde Lisans eğitimini tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümünde Kentsel Tasarım alanında Yüksek Lisans yaptı. MSGSÜ ve Londra South Bank Üniversitesi işbirliği ile yürütülen 1 yıl süreli Urban Regeneration sertifika programını tamamladı.
1989 –2006 yılları arasında Sakarya ve Kadıköy Belediye Başkanlığında görev yaptı. Belediye de İmar Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra,2000-2001 yıllarında, Emlak ve Kamulaştırma Müdürü, 2001-2004 yıllarında Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürü ve 2004-2005 yıllarında Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Görev süreleri boyunca Afet Yönetim Projesi, Gençlik Merkezi gibi projelerin Koordinasyonunu gerçekleştirdi. Kadıköy Tarihi Çarşı Yenileme Projesi çalışmasını yürüttü. Usta –Kalfa Eğitim Programını başlattı. Kamu çalışmaları sırasında MAG(Mahalle Afet Gönüllüleri) ve Gençlik Merkezi temellinde sosyal örgütlenme projelerinin koordinasyonunu yapmıştır.
2005-2013 yılları arasında Gap İnşaat’ın Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü.
2013-2020 yılları arasında kurucu ortağı olduğu MTM Mimarlık Firmasında çalıştı. Taksim360, Fişekhane gibi kentsel ölçekli yenileme projeleri ve Kadıköy’de çok sayıda koruma- restorasyon projesi gerçekleştirdi.
2012 yılından beri Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu bünyesinde gönüllü faaliyetlerde bulunmaktadır.
Dostluk ve Yardımlaşma Vakfı üyesi, Eşitlik İçin Kadın Platformu –EŞİK gönüllüsüdür.

Özlem Philipoom 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Erken yaşta sorumluluk almayı öğrenen bir genç kadın olarak lise eğitiminden sonra tekstil alanında kariyer yapabilmek için Almanya’ da dil eğitimi almaya karar verdi. 1999-2002 yılları arasında gündüzleri okula gidip, geceleri çalışarak kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenirken zorluklarla mücadele edebilme yeteneği de kazandı.

2002 yılında İstanbul’a döndüğünde hedeflediği gibi tekstil sektöründe bir mümessil firmada müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başladı. İyi derecede Almanca konuşan Özlem bu alanda hızla yükselerek içindeki girişimci ruhu harekete geçirebilecek deneyimi kısa sürede topladı.

2007 yılında halen sahibi olduğu tekstil mümessil firması Agentur Dora’yı kurdu.  

Philipoom, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle iş ilişkileri geliştirerek başarılı bir iş kadını olma yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Çalışma arkadaşlarıyla beraber Avrupa da bulunan müşterilerin Türkiye’den aldığı tekstil ürünlerinin sorunsuz bir şekilde kendilerine ulaşabilmesi için iletişim ve kontrol hizmeti veriyor. Ayrıca 2020 yılında Jeans üretimi ve ihracatı yapan Vasıl Tekstilin ortağı olarak üretim konusunda faliyetlerine devam ediyor. 

Sivil toplum gönüllülüğü için fon yaratabilen Philipoom bu alandaki faaliyetlerini arttırmak konusunda oldukça isteklidir.

Evli ve bir erkek çocuk annesi olan Philipoom, kız çocuklarının eğitilmesi konusunu son derece önemsemekte, bireysel ve kurumsal desteklerini özellikle bu alana yapmaktadır. Kadınların daha özgür, daha güçlü, daha eğitimli ve daha güven içinde yaşayacakları bir ülke hayali için özellikle Çağdaş Yaşamı destekleme Derneği ve Kadın Eserleri Kütüphanesi için tüm kalbiyle çalışmaktadır.

1955 Yılında Ordu’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 79 yılından itibaren İstanbul’da Avukat olarak çalıştı. 80 Öncesi ve sonrası çeşitli kadın örgütleri ve kampanyalarında görev aldı.

 

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde (arşivcilik, kütüphanecilik) tamamladı. Ephist Collection ve ardından Pazar Mezatı olmak üzere bir süre müzayede evlerinde çalıştı. Daha sonra bir kitap projesine dâhil oldu ve yazara kitabın yazım ve araştırma sürecinde asistanlık yaptı. 2013 yılında, iki ay süresince İzlanda Milli ve Üniversite Kütüphanesi’nde (Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn) gönüllü olarak staj yaptı ve kütüphanenin milli koleksiyonlar, özel koleksiyonlar ve görsel-işitsel birimlerinde görev aldı. 2014 yılından bu yana Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın çalışmalarına destek veren Selvi Başak Öztürk, Vakfın 2016 (25. Yıl Ajandası), 2017 (Kadın Hayatlarını Yazmak Oto/Biyografi Yaşam Anlatıları), 2018 (Kadın Tarihini Yazmak), 2019 (Kadınlar Vardır! 1923-2018 Kadın Kurumları ve Örgütlenmeleri) ajanda çalışmaları içinde yer aldı. Çalışmalarını arşivcilik, özel arşivler ve kadın merkezli arşivler paralelinde devam ettiren Selvi Başak Öztürk, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans yapmaktadır. Ayrıca çizim ve oyuncak modelleme (karakter tasarımı) ile ilgilenmektedir. 

Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu Lisans ve Doktora derecelerini (Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi), yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi (Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler) alanında aldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde başlayan asistanlığına, 2000 yılından itibaren Siyasal Bilgiler Fakültesinde devam etti. “Siyaset Bilimine Giriş”, “Siyasal Düşünceler Tarihi”, “Modern Siyasal Kuram ve Tartışmalar”, “Demokrasi Teorisi”, “Küreselleşme ve Siyaset Teorisi” derslerini verdi. Ayrıca, Kadın Çalışmaları Bilim Dalı’ yüksek lisans programında “Feminist Teoriler” ve “Feminist Teori Okumaları” derslerini üstlendi.

2014-2016 yıllarında İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KASAUM) Müdürlüğü yapan Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, halen Mimar Sinan Üniversitesi sosyoloji bölümü doktora programında “Kültürel Çalışmalar I ve II” derslerini vermektedir. Çok sayıda eğitim ve araştırma projelerinde yer alan Çubukçu, İstanbul Üniversitesi bünyesinde “Emniyetteyiz” konulu Avrupa Birliği projesi yürütücülerinden olup, halen Bremen Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü ile “Türkiye’de Üniversitelerde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezlerinin Kurumsallaşması” konulu bir araştırma projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. İngiltere- LSE ve SOAS’da misafir araştırmacı olarak bulunan Çubukçu, ABD, Almanya, İngiltere, Yunanistan, KKTC’de çeşitli üniversitelerde kadın, toplumsal cinsiyet, feminizm konularında uzmanlık alanlarında seminerler ve konferanslar verdi. Mor Çatı Kolektifi, Eşitiz gibi kadın sivil toplum örgütlerinde üye olan Çubukçu aynı zamanda, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul üyesidir.

Sevgi Uçan Çubukçu’nun yayınlarından bazıları şunlardır:

“Uluslararası İlişkiler, feminizm ve Türkiye”, Değişen Dünya ve Türkiye (1996); “A Short History of Turkish Feminism Before 1980”, International Relations Yearly (1997); Siyasetin Değişen İçeriğine Bir Örnek: İngiliz İşçi Partisi”, Üçüncü Yol ve Türkiye (2000); “ Different Images of European Space: From Imperialist to Social Europe” , Zeitscrift für Turkeistudien (ZfTS) Journal for Studies un Turkey (2003); “Post-1980 Women’s Movement in Turkey: A Challenge to Patriarchy” and “Contribution to Substantial Democracy: Non-Governmental Women’s Organization in Turkey”, The Position of Women in Turkey and in the European Union: Achievements, Problems, Prospects (2004); “Nurser Öztunalı”, A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms in Central, Eastern and Southeastern Europe, 19th and 20th Centuries (2005); “Melez Bir Politik Gelenek Olarak Sosyal Demokrasi”, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler (2007); “The Gender Discourse on Popular Culture: The Case of Television Series in Turkey”, Groups, Ideologies and Discourses: Glimpses of the Turkic Speaking World (2008); “Feminizm ve Sosyal Demokrasi: Britanya Deneyim”, Yeni Toplum: Küreselleşme Çağında Yeni Sosyal Demokrat Yaklaşımları (2008); “Türkiye’de Sosyal Demokratlaşa(ma)ma Vakası”, Modern Türkiye Siyasal Düşünce (2009); “Mekânın İzdüşümünde Toplumsal Cinsiyet: Sulukule Mahallesi ve Romanlar”, Siyasal Bilgiler Dergisi, (2011); “Contribution to the Europeanisation Process: Demands for Democracy of Second Wave Feminism in Turkey, Turkey and European Union- Process of Europeanisation, (2012); “A Study of Gender Roles and Experiences in Turkey through Newspapers and Magazines during World War II”, Social&Econonic Dynamics of Development: Case Studies,  (2016).

“Fatmagül Berktay: Cinsiyetlendirilmiş Bir Tarihin Peşinde”, Yaşayan Türk Tarihçileri (2017); “Bir İktidar İlişkisi Olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Feminist Hareket”, 20. Yılında Kurultay, (2017);

“Perspectives on gender studies in Turkey”, AG AboutGender, International journal of gender studies, (2018); “An Overview of Gender-Based Violence Against Women and Feeminist Struggles in Turkey”, Political Economy of Labour Income Distribution & Exclusion (2018)

1969 yılında İstanbul’da doğdum. 1987 yılında Saint Michel Lisesi’nden, 1993 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldum. 1992-1994 yılında Turgut Cansever’in bürosunda çalıştığım dönemden bu yana, mesleki faaliyetimi Cem İlhan ile birlikte TeCe Mimarlık çatısı altında sürdürüyorum. Ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında aldığım ödüller, ulusal yarışma jüri üyeliklerim bulunmakta.
2003-2006 yılları arasında CNN Türk’te yayınlanan Design360 programının yapımcı/sunuculuğunu üstlendim. 2006 yılında Genç Mimar Ödülü’ne layık görüldüm. Cem İlhan ile birlikte tasarlamış olduğumuz ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlük, BİM ve Kütüphane Binaları (2006) ve Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi (2012) yapıları ile Ulusal Mimarlık Yapı Dalı ödüllerini aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi mimarlık fakülteleri stüdyolarında proje yürütücülüğü yaptım. Halen, mesleki faaliyetinin yanı sıra İstanbul Kent Konseyi 2.dönem başkanlığı görevini sürdürmekteyim. İTÜ KAUM danışma kurulu üyesi, KADAV yönetim kurulu üyesiyim.

Tülin Tankut İstanbul’da doğdu. Kimya Y. Mühendisliği öğrenimi gördü. 1982’de emekli olduktan sonra yazmaya başladı. İlk oyunu “Kız Doğdu” 1993’te Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük Sahne’de; “Rüya” adlı oyunu 2006’da Cem Safran Sahnesi’nde Oyuncular Tiyatro Grubu tarafından sahnelendi. Aynı yıl “Kültür Bakanlığı Sinema Eleştirisi Ödülü”nü aldı.

1980 sonrası Türkiye’de sesini duyuran kadın hareketinin etkinliklerine katıldı. Bir kadın dergisinin yayın kurulunda yer aldı, dergiye makaleler yazdı. Yine bir kadın kuruluşunda yirmi yıldan beri gönüllü olarak çalışmaktadır. Yazıları gazete ve dergilerde yayımlanmaktadır.

Kitapları:

Kınalı ile Kocaçam (Çocuk oyunu, 1998 Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü), Ver Elini Avrupa (Bu Yayınevi), Gülün İçindeki Ses (Bu Yayınevi), Miyav (Esin Yayınları), Hoş Bulduk Viyana, Hoş Bulduk Prag (Bu Yayınevi-1999 Gençlik Romanı Övgüye Değer Ödülü), Gelincik Arkadaş Arıyor (Bu Yayınevi-2001 Çocuk Romanı Yarışması İkincilik Ödülü), Alt Tarafı Bir Film Mi? / Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek (2004, Papirus Yayınları, Eleştirel Düşünce Serisi), Kız Doğdu, Kız Kulesi (2005 Özel İsviçre Hastanesi 2. Sanat- Edebiyat Ödülleri Yarışması, Birincilik Ödülü, Basım: 2008 Mitos – Boyut), Yaz Kızım, Kız Doğulmaz (2009, Mitos- Boyut), Kelebek Olabilir Miyim? (Altın Kitaplar- Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2009 İlk Gençlik Romanı Seçici Kurul Özel Ödülü), Eşeğin Keyfi Yerinde (2010, Bu Yayınevi), Aydınlık Gecelere Yolculuk (Gençlik Romanı, 2012, Evrensel Basım), Kumsaldaki Kız (2014, Kaynak Yayınları), Şenlikli Fırın (2014, Bu Yayınevi), Ne Zaman Ki İçime Bir Kurt Düştü (2015, Ayizi Kitabevi); Serbest Düşüş (2018, Kadın Yazarlar Derneği)

 

Yale Üniversitesi’nden 1978 yılında Siyaset Bilimi ve Ekonomi lisans derecesini, Princeton Üniversitesi’nden 1983 yılında “Siyasal Hayatta Kadınlar” konulu tezi ile doktora derecesini almıştır. 1983 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Kadınların siyasal katılımı, Türkiye’de kadın hareketi, başörtüsü sorunu, İslam ve kadınlar, Refah Partisi hanım komisyonları, demokrasi ve vatandaşlık bağlamında kadın sorunları ve Türkiye politikası konularında çalışmaları vardır.  The Patriarchal Paradox: Women Politicians in Turkey (New Jersey, Fairleigh Dickinson, Univ. Press, 1989), Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics (Albany, State University of New York Press, 2005) ve Ayşe Gül Altınay’la birlikte hazırladığı ve 2008 PEN Duygu Asena ödülünü kazanan Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet (İstanbul, Punto, 2007) isimli kitapları vardır. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı olmuştur.

İçerik bekleniyor.

1968 yılında Ankara’da doğdu. Felsefeci, yazar Füsun Akatlı ile Şair Metin Altıok’un kızı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nü bitirdi. İletişimciliği meslek olarak seçti. 19 yıl çok uluslu reklam ajanslarında müşteri ilişkileri koordinatörlüğü, grup yöneticiliği yaptı. Kariyerini profesyonel iletişim danışmanı olarak sürdürdü.

1993 yılında bir ortaçağ karanlığında babası Metin Altıok’u yitirdikten sonra, bu acının ardından şairi ve Sivas utancını unutturmamak için yazdığı yazıları, denemeleri, yaptığı kültür ve sanat söyleşileri çeşitli gazete ve dergilerde yayımladı. Portre yazılarını ve anılarını Yıldız İzi (Doğan Kitap) adıyla bir kitapta topladı. Babası Metin Altıok için hazırladığı Gölgesi Yıldız Dolu adlı ‘Armağan kitap’ 2003’te basıldı, 2013’te de katliamın 20. yılı nedeniyle güncellenmiş biçimiyle Doğan Kitap’tan çıktı. Babasının ona yazdığı mektupları Metin Altıok’tan Zeynep’e Mektuplar (Kırmızı Kedi Ya.) adıyla kitaplaştırdı. Siyaset ve sanat içerikli denemelerin yer aldığı son kitabı Acısı Bende Kalsın (Kırmızı Kedi Ya.) Nisan 2015’te yayımlandı.

Toplumsal Bellek Platformu, Birleşik Haziran Hareketi, Barış İçin Kadın Girişimi, Barış Bloku, ÇYDD, PEN Yazarlar Derneği ve SODEV üyesi; Nazım Hikmet Vakfı ile Ülke Politikaları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul üyesidir. Öte yandan STK’lar yanı sıra, siyasal alanda da sorumluluk üstlenip 2012’de CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığına, 2014’te CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25 ve 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili olarak görev yapmakta. 2016’da yeniden Parti Meclisi’ne seçilerek İnsan ve Doğa Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

İnsan ve doğa hakları alanındaki çalışmalarının yanı sıra Ercan Karakaş ile birlikte CHP Kültür Sanat Platformu‘nun oluşumu için çalışmalar yürütmüştür. Ülkemizde kültür ve sanat dünyasına yönelik baskı ve engellemelere karşı kültür ve sanat politikalarının belirlenmesi ve sanat dünyasının sorunlarının çözümü için kültür ve sanat kurumlarıyla, sanatçılarla ve onların örgütleriyle iletişim ve dayanışma içerisinde çalışmalar yürütmektedir.

Kaybettiğimiz Genel Kurul Üyeleri

1954 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans ve yüksek lisansı sosyoloji alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi’nden aldı. 1981 yılında akademik yaşama başladığı Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde sosyoloji profesörü olarak ders verdi, çok sayıda öğrenci yetiştirdi. 2016 yılının sonunda emekli oldu.

İlk kitabı Örtülü Kimlik: İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri, 1994 yılında yayımlandı. Bu alandaki öncü yapıtlardan biri oldu. İslamcı kadın hareketi ve kimlik oluşumları; Türkiye’de sosyoloji tarihi; kadın çalışmaları; sosyal değişme, kent ve göç ve sözlü tarih konularında eserler verdi.

1994-1998 yılları arasında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyesi olarak görev üstlendi. Vakfın sözlü tarih proje ekibinde yer aldı.

Tarih Vakfı’nda sözlü tarih alanında uzunca bir süre gönüllü proje danışmanlığının yanı sıra yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi’nde “Türkiye Kültür Envanteri Projesi” kapsamında “Sözlü Tarih Belgeleme Projeleri”nde yürütücülük yaptı. “Balat’ta Topluluk Yaşantılarının Dünü-Bugünü: Değişen Sosyal Coğrafya” konulu, semt sözlü tarihi araştırmasının yanı sıra Denizli Buldan ve çevre yerleşimleri üzerine “Dokumacı Ailelerin Yaşam Tarihi Anlatıları” konulu bir çalışması da yayınlandı.

1944’te Sivas’ta doğdu. Ankara’da büyüdü. İstanbul’da yaşlandı. İlkokulda balerin, ortaokulda terzi, lisede mimar olmak istedi. Hiçbiri aile büyüklerinden destek görmedi. Babasının yönlendirmesiyle sosyal bilimci oldu. Feminist bir muhalif olmayı kendisi seçti.

1966’da Sosyal Hizmetler Akademisi’nden lisans (şimdi Hacettepe Sosyal Hizmet Bölümü), 1969’da Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü’nden yüksek lisans derecelerini aldı. 1970’te Princeton Üniversitesi’nden demografi diploması ve Michigan Üniversitesi yaz okulundan örnekleme sertifikası aldı. Sosyoloji doktorasını Cornell Üniversitesi’nde yaptı. 1975’te mezun olunca Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde akademik hayata atıldı. 2006’da Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden emekli oldu. 1982 Ocak ayından, aramızdan ayrıldığı 2015 Nisan ayına kadar Boğaziçi’nde ders vermeyi sürdürdü. Öğrencilerini çok sevdi.

İlk yayınını 1968’de yaptı. Kadın emeği, aile, sosyal tarih, nüfus dinamikleri ve politikaları, İstanbul’un değişimi konularında düşündü, okudu, araştırdı, yeniden düşündü. Bu konularda makaleler yazdı. Çeviriler yaptı. İki kitap derledi: Women, Family and Social Change in Turkey, UNESCO, Bangkok, 1990; Küresel Pazar Açısından Kadın Emeği ve İstihdamındaki Değişimler: Türkiye Örneği, Ankara: KSSGM ve İKGV Yayını, 1998. Ferhunde Özbay’ın makalelerinin ilk cildi Dünden Bugüne: Aile, Kent, Nüfus (İstanbul: İletişim Yayınları) 2015’te yayımlandı.

*Kaynak: https://www.iletisim.com.tr

Felsefeci, akademisyen, denemeci, eleştirmen, dramaturg Füsun Akatlı, 7 Mayıs 1944’te Ankara’da doğdu. 1962 yılında Ankara Kız Lisesi’nden mezun oldu. Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı bölümde Nusret Hızır, Suut Kemal Yetkin gibi önemli felsefecilerin yanında asistan olarak kabul edildi. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü ve İoanna Kuçuradi başkanlığındaki Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde akademik kariyerini sürdürdü. 1970’te yüksek lisansını 1974 yılında ise Edebiyat Felsefesi üzerine hazırladığı “Edebiyat Eserlerinin Doğru Değerlendirilme Problemi ve İki Çağdaş Düşünür: I.A. Richards ve N. Hartmann” konulu doktora tezini tamamladı. 1983’te doçentlik aşamasındayken YÖK uygulamasına karşı durarak üniversiteden ayrıldı ve İstanbul’a yerleşti. 1991 yılına kadar reklam sektöründe metin yazarı olarak çalıştıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları’nda baş dramaturg oldu. 1998 ile 2005 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kurarak bölüm başkanlığı göreviyle yeniden üniversiteye döndü. 2006’da İletişim Bölümü’nü kurmak üzere Doğuş Üniversitesi’ne geçerek yaşamının sonuna değin aynı bölümde bölüm başkanlığı görevini sürdürdü. 2002 yılında doçent, 2008’de profesör unvanını almaya hak kazandı. Ankara DTCF’de ve Hacettepe Üniversitesi’nde felsefe, dil ve edebiyat; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuarı ve Yeditepe Üniversitesi’nde sanat felsefesi ve tiyatro kuramları; Doğuş Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık ve medya, felsefe, uygarlık tarihi, sanat felsefesi ve etik dersleri verdi. 1966’dan itibaren edebiyat dergilerinde yazmaya başlayan Akatlı, edebiyat eleştirileri, deneme ve felsefe yazıları ile tanındı. Sait Faik, Sedat Simavi, Haldun Taner, Behçet Necatigil, Metin Altıok gibi öykü, şiir, roman türlerindeki saygın edebiyat ödülleri yanı sıra Afife Jale, Avni Dilligil gibi tiyatro ödül jürilerinin de üyesiydi.

Füsun Akatlı, Niçin Diyalektik, Yaz Başına Neler Gelir, Bir Pencereden, Edebiyat Defteri, Felsefe Kıyılarında, Zamansız Yazılar, Tenha Yolun Ortasında, Pusulamız Felsefe, Acıyla Sevgiyle Kahramanca, Öykülerde Dünyalar, Zamanı Yaşatan Roman/ Zamana Direnen Şiir, Düşünce Ufkunda Pupa Yelken, Sis Lambası, Felsefe Gözlüğüyle Edebiyat, Kültürsüzlüğümüzün Kışı, Rüzgara Karşı Felsefe kitaplarının ardından yazın ve edebiyat dünyasında 40. yılında kendi seçtiği 40 yazısının yer aldığı Kırmızı Gagalı Pelikan adlı son kitabını yayına hazırladı. Yakın dostu Bilge Karasu’nun yarım kalmış metinlerini kitaplaştırdı. 2004 yılında “Memet Fuat Eleştiri Ödülü”nü kazandı.

1988’de Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kuruluş çalışmalarından başlayarak kütüphanenin kültür etkinliklerine çok önemli katkılarda bulundu; önde gelen kadın edebiyatçılarımızla kütüphanede tartışma toplantıları düzenlenmesini sağladı. Şair Metin Altıok ile evliliğinden Zeynep dünyaya geldi. Kedisi Tarçın, Füsun ve Zeynep’le birlikte on yedi yıl yaşadı. Hayatı, aklı, bilgiyi dostluğu, güzellikleri seven ve hepsinin hakkını veren nadir bulunur bir entelektüeldi. Dostları yokluğunu derinden hissetmektedir.

*Bu biyografi Şirin Tekeli tarafından, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 2016 yılı ajandasında yayımlanmak üzere yazılmıştır.

1926 yılında Kayseri’de doğdu. Kayseri Lisesi’ni, ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Jale Baysal (1926-2009) öğretmenlik yerine önce Beyazıt Devlet Kütüphanesi, sonra da sırasıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü kitaplığı ile aynı fakültenin Genel Kitaplığı’nın kuruluşunda görev alıp, çalıştı. 1968 yılında “Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyet’e Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar” başlıklı çalışmasıyla, kütüphanecilik alanında doktora tezini tamamladı. 3066 kitabın yer aldığı bu çalışmayı tamamlamak için 47.000 kitabı elden ve gözden geçirdi. 1972 yılında “Resmi Daire Kütüphaneleri ve Dokümantasyon Merkezleri” adlı çalışmasıyla Doçent, 1982 yılında “Kütüphanecilik Alanında Yeni Kavramlar, Araçlar, Yöntemler” başlıklı çalışmasıyla da profesör oldu. Kütüphanecilik alanında yukarıda anılan kitaplarının yanında 1991 yılında Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş adlı kitabı yayımlandı. Onlarca makale yazdı. Ölümü ardından doktora tezi “Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyet’e Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar”a 3066 yayını içeren bibliyografya da eklenerek yeniden yayımlandı (2010).

Daha öğrencilik yıllarında öykü yazmaya başlayan Jale Baysal’ın, Radyo’da “Radyofonik Piyesler” içinde Sıkıntı başlıklı piyesi oynandı. “Cennetlik İbrahim Efendi” (İbrahim Müteferrika) başlıklı oyunu yayımlandı ve ödül aldı. Jale Baysal edebiyat ile ilişkisini kesintisiz sürdürdü.

Yazar Tarık Buğra ile evliliğinden Ayşe Buğra (Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi) dünyaya geldi. Kızıyla her zaman gurur duydu. Her zaman evinde bir kedisi oldu. Sevecen, sıcak, duyarlı, güncel sanat ve edebiyatla her zaman iç içe yaşayan Jale Baysal yüzlerce öğrenci yetiştirdi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucuları arasında yer aldı ve emekli olduktan sonra (1993) bu iki kurumda da çalışmalarını etkin olarak sürdürdü.

*Bu biyografi Hasan S. Keseroğlu tarafından, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 2016 yılı ajandasında yayımlanmak üzere yazılmıştır. (Orijinal metin üzerinde yeniden düzenleme yapılmıştır.)

Nazan Erkmen 1945’te Balıkesir’de doğdu. 1982’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Grafik Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de Yüksek Lisans, 1994’te Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamladı. 1994’te Yrd. Doç., 1996’da Doçent, 2001’de Profesör unvanı aldı. 1998-2006 yılları arasında dekan yardımcısı olarak çalıştı. 2006’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde seçimle gelen ilk kadın Dekan olarak görev yaptı. 2009’da ikinci defa seçimle dekanlık görevine atandı. 2011’den beri Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Dekanlık yapmaktaydı.

Çocuklar ve büyükler için 100’ün üstünde kitap resimledi. Resimlediği önemli kitaplar arasında Gılgamış Efsanesi, Dede Korkut Öyküleri, Ömer Hayyam Şiirleri, Bir Bennu’dur İstanbul bulunuyor. Ayrıca Kırmızı Karıncanın Anıları, Kör Kedi, Sevdalı Fare, İstanbul Efsaneleri ve Mim. Cengiz Bektaş’ın yazdığı Kuşla Kuş kitapları resimlediği kitaplar arasında. Bunların yanı sıra sayısız kitap kapağı, afiş, şiir ve öykü resimlemeleri, aktüel ve kültürel dergilerde illüstrasyonları yayımlandı. Posta Genel Müdürlüğü tarafından “Uluslararası Intercept Pullar-Masallar ve Efsaneler Serisi”, “Atatürk”, “23 Nisan” başlığı altında pulları basıldı. 1998 ve 2000’de Japonya ve Bratislava “Selected Worlds Illustrators Biennale” (Seçilmiş Dünya İllüstratörleri Bienali)’ne seçildi. 2007-2008 yılında Türkiye’den Andersen Ödülü’ne aday gösterildi.

Ülkemizde olduğu kadar yurtdışındaki başarıları ile tanınan sanatçı, Doğu Avrupa İllüstrasyon Bienali’nde aldığı ödül ile “Seçilmiş Dünya İllüstratörleri” arasında yer aldı. 2009 yılında Polonya Resim Bienali ve 2010 yılında Çek Cumhuriyeti, Pilsen IV. Resim Bienali ve 2010 yılında Üsküp Uluslararası Afiş Yarışması’nda, 2011-2012 yıllarında Polonya, Üsküp, Pilsen Çizgi Bienallerinde jüri üyesi olarak görev yaptı. Temmuz 2015’te “Accademia di Belle Arti di Torino” Uluslararası Güzel Sanatlar ve Tasarım Kurumları Torino Sanat Festivali-Fisad 2015’de Türkiye’yi temsil etti. 2015 yılında Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden “Lider Kadın Sanatçı” Ödülü, Görsel Sanatlar Vakfı’ndan “Yılın Başarılı Kadın Sanatçısı” ödülü ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından “2015 Yılının Kibele Kadınlar” ödülünü aldı. Son olarak Japon Sanat Merkezi’nin organizasyonuyla 2017’de Japonya’da düzenlenen ArtTurkey JAPAN 2017 Nittoten 7 Sergisi’nde ziyaretçiler arasında yapılan oylama ile Japon sanatseverlerin oluşturduğu halk jürisi tarafından 3 eseri ile Bungei Özel Ödülüne layık görüldü.

Eserleri Japonya Hiroko Mori ve Stasys Müzesi, Alanya Belediye Reisliği Adana Müzesi Mersin Üniversitesi ve çeşitli özel koleksiyonlarında bulunuyor. İllüstratörler Derneği, Upsd, Çocuk Edebiyatı Araştırma Derneği, GÖRSAV Görsel Sanatlar Vakfı, Kadın Eserleri Kütüphanesi genel kurulu üyesiydi.

*Kaynak: http://www.gazetekadikoy.com.tr

1984 yılından bu yana sırasıyla Hacettepe, Başkent ve Kadir Has üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Selhan Savcıgil-Endres’in, Toni Morrison, Langston Hughes ve Paul Auster gibi birçok Amerikalı ve Orhan Pamuk ve Enis Batur başta olmak üzere bazı Türk yazarlar üzerine makaleleri bulunuyor. Eşi Prof. Dr. Cliff Endres ile Türkçe edebiyat eserlerinden yaptıkları çeviriler çeşitli antolojilerde – bunlardan biri Syracuse University tarafından çıkarılan Anthology of Turkish Drama (2008)- ve Agenda, Massachusetts Rewiev, Quaterly West, Seneca Rewiev, Near East Review, Translation Review gibi dergilerde yayımlandı.

Bu çalışmalarının yanı sıra Clifford Endres, Saliha Paker ve Mel Kenne’in de içinde yer aldığı bir çeviri grubuyla şair Enis Batur’un şiirlerinin çevirilerinden oluşan bir derleme kitap hazırladı ve bu kitap Ash Divan: Selected Poems of Enis Batur adıyla 2006 yılında Talisman House yayınevi tarafından basıldı. Yine eşiyle birlikte yazar Selçuk Altun’un Senelerce Senelerce Evveldi ve Bizans Sultanı kitaplarının İngilizceye çevirisini üstlendi ve bu iki kitap, Many and Many a Year Ago (2009) ve The Sultan of Byzantium (2012) adıyla, Telegram Books tarafından Londra ve New York’ta yayımlandı.

*Kaynak: http://tecca.boun.edu.tr; http://ceviribilim.com

Şirin Tekeli, 28 Şubat 1944’te Ankara’da doğdu, 13 Haziran 2017’de Bodrum’da öldü. Felsefe öğretmenleri Hayrünissa ve Yunus Kazım Köni’nin tek çocuğuydu. 1962 yılında Ankara Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra döviz sınavını kazanarak gittiği Paris’te Fransızca öğrendi ve hukuk eğitimine başladı. Fransa’nın çatışmalı politik ortamı ve aldığı eğitimin beklentisini karşılamaması sebebiyle, hukuk eğitimini yarıda bırakarak İsviçre’ye gitti. Lozan Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi eğitimine girdi, orada hukuk öğrencisi Ahmet Tekeli ile tanıştı ve 1966’da evlendiler. Şirin Tekeli 1967’de mezun olarak Türkiye’ye döndü. 1968-1981 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1981’de Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) yasasını protesto ederek üniversitedeki görevinden istifa etti ve bir daha üniversiteye dönmedi. Kadınların siyasete katılımı üzerine karşılaştırmalı bir araştırma olan ve 1979’da kabul edilen doçentlik tezi 1982’de basıldı (Kadınlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat, Birikim, İstanbul). Yazarlar Kooperatifi-YAZKO’nun davetiyle feminist yayınları çevirmek üzere bir çeviri grubunun içinde yer aldı. Feminist bir grupla birlikte “feminist bilinç yükseltme” çalışmalarını başlattı ve feminizmin terminolojisini Türkçede oluşturmak gibi önemli bir işlev gördü. 1980’lerin başında Somut gazetesinde yazdığı ilk feminist yazılar, Fransızca ve İngilizce’den çevirdiği 20’den fazla kadın ve demokrasi odaklı kitap ve uluslararası akademik dergi ve derlemelere yazdığı makalelerle Şirin Tekeli, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının Türkiye’de ve Türkçe’de kurulmasına ve yerleşmesine öncülük etti.

1985’de Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW-Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) uygulanmasını talep eden Dilekçe Kampanyası, Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü (1987), Kâriye Şenliği (1987), 1989’da Mor İğne Kampanyası ve Medeni Kanun reform çalışmalarında aktif rol oynadı.

1988’de Kadınlar İçin adlı makaleler derlemesini (Alan, İstanbul), 1990’da Meryem Koray ile birlikte yazdığı Kadınlarla İlgili Eşitlik Politikaları kitabını (TÜSES, İstanbul) yayımladı. Türkiye’de feminist kadın çalışmalarının ilk disiplinler arası çalışma olan ve 1990’da basılan Kadın Bakış Açısından Türkiye’de Kadınlar (İletişim, İstanbul) derlemesi 1995 ve 2010 yıllarında yeniden basıldı ve Almanca (1991) ve İngilizce (1995) baskıları da yapıldı.

1975’te Tüm Üniversite Akademi ve Yüksek Okullar Asistanları Birliği’nin (TÜMAS), 1986’da İnsan Hakları Derneği’nin, 1989’da İstanbul Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın, 1990’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın, 1993’te Türkiye Helsinki Yurttaşlar Meclisi’nin, 1997’de Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nin (KA-DER), Anakültür Kooperatifi’nin, Winpeace – Türk ve Yunan Kadınları Barış Girişimi’nin ve en son olarak da Şirin ve Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı’nın (KAHUDEV, 2012) kurucuları arasında yer aldı. 1996 yılında Fransa Kültür Bakanlığı’nın Akademik Palmiye Ödülü (Ordre des Palmes Académiques) ile onurlandırıldı.

Şirin Tekeli 2005’te Bodrum’a yerleşti, kış aylarında Fransa’da Nice’de kalırdı. Hayatı boyunca kedileriyle yaşadı; Sego, Şipşirin, Picassa ve geveze son kedileriydi. Feminist duruşu, demokratik tavır alışıyla bir bilim kadını olarak yaşayan ve kendi kuşağından kadınları olduğu kadar kendisinden sonra gelen kuşakları da etkileyen Şirin Tekeli, bedenini bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere İstanbul Tıp Fakültesi’ne bağışladı. Morlu kadınlarca Bodrum’dan uğurlanan cenazesi, İstanbul’da yine feminist dostları tarafından havaalanından alınarak Tıp Fakültesine bir törenle teslim edildi. Şirin Tekeli, bütün malvarlığını da kurucularından olduğu Kadın Eserleri Kütüphanesi Vakfı, Mor Çatı Vakfı ve Ka.Der arasında paylaştırdı. Bu bağışıyla, kadın merkezli çalışmalar yapan kurumlara mirasın da öncülüğünü yaptı.

2017 yılında Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (SU Gender) Şirin Tekeli adına araştırma ödüllerini başlattı. KA.DER’in 2018’de 4 üniversite ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiği Şirin Tekeli Siyaset Okulu da her yıl sürmekte. KAHUDEV tarafından her yıl hukukçu kadınlara eğitim ve kitap bursları verilmekte. 2019 Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin Cumhuriyet dönemi Kadın Örgütlenmeleri konulu KADINLAR VARDIR! ajandası Şirin Tekeli’ye adandı. Onun mirası artarak, çoğalarak, genişleyecek ve onun anısını yaşatacak.

*Bu biyografi Ceylan Orhun ve Füsun (Yaraş) Ertuğ tarafından düzenlenmiştir.