Diğer Yayınlar

Basım Yılı: 1993

Hazırlayan: Can Kurultay

Yayın Sponsoru: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

ISBN: 975-7580-22-8

Yayını görüntülemek ve indirmek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu kitapçıkta, Cumhuriyet Dönemi sonrası Türk edebiyatının özellikle son otuz yıllık döneminde varlığını güçlü bir biçimde duyuran kadın yazarlar olgusunun bir izdüşümünü yansıtmayı amaçladık.

Edebiyatımızda yetmişli yıllarda çok dikkat çekici bir kadın yazarlar patlaması oldu. Hemen hemen çeyrek yüzyılını tamamlamak üzere olan bu patlama, Türk edebiyatına, özellikle de anlatı edebiyatına, birçok değerli yazar kazandırdı. Edebiyatımızda kadın yazarların, gerçekten kendini empoze eden bu niceliksel ve niteliksel yükseliş grafiğinden bir kesit alırken, tüketici olmak çok güç. Biz elden geldiğince, temsil edici bir tablo oluşturmayı amaçladık. Yakın dönem Türk edebiyatına damgalarını vurmuş yazarların yanı sıra, yazarlık serüvenleri umutla izlenen genç adları da tanıtmak istedik. (…) Bu kitapçıkta otuz yazarın biyografileri ve yapıtlarından kendilerinin seçtiği parçalar aracılığıyla, yakın dönem Türk edebiyatının çehresini belirleyen kimi önemli çizgilerin, kuşbakışı da olsa bir serimini sunabilmiş olmayı umuyoruz.

Kitapçıkta yer alan yazarlar: Adalet Ağaoğlu, Füsun Akatlı, Gülten Akın, İnci Aral, Erendiz Atasü, Zeynep Avcı, Selçuk Baran, Sevim Burak, Peride Celal, Nursel Duruel, Nazlı Eray, Leyla Erbil, Azra Erhat, Füruzan, Melisa Gürpınar, Feyza Hepçilingirler, Afet Ilgaz, Ülker Köksal, Ayla Kutlu, Pınar Kür, Nezihe Meriç, Lale Müldür, Zeynep Oral, Aysel Özakın, Tezer Özlü, Sennur Sezer, Sevgi Soysal, Latife Tekin, Tomris Uyar, Buket Uzuner

Basım Yılı: 2010

Yayına Hazırlayan: Celal Ülgen, Coşkun Ongun

ISBN: 975-7580-22-8

Önsözü görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu eser, Vakfın Özel Arşiv Koleksiyonu’nda bulunan Süreyya Ağaoğlu Arşivi belgelerinden hareketle İstanbul Barosu tarafından yayımlanmıştır. Kitabın ilk bölümünde Süreyya Ağaoğlu’nun farklı yerlerde yayımlanan yazıları ve yaptığı konuşmaları, ikinci bölümünde “Bir Ömür Böyle Geçti” adlı otobiyografik eserinin tamamı, üçüncü ve son bölümünde ise Ağaoğlu’nun arşivinde bulunan fotoğraflardan bir seçki yer alıyor.

Basım Yılı: 2010

Yayına Hazırlayan: Fatma Türe

Yayın Sponsoru: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı

ISBN: 975-7580-22-8

Önsözü görüntülemek için tıklayınız.

Yayın Hakkında: Bu yayın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteğiyle Vakfın 18 ay süren “İstanbul Kadın- Kadın İstanbul” projesi kapsamında “kadın ve İstanbul” teması etrafında gerçekleştirdiği panellerde yapılan konuşmalardan bir seçki sunuyor. Kitaptaki yazılardan bazıları akademik, bazıları günlük bir dille yazılmış; yazarların kendi deneyimlerinden, yıllarca emek verdikleri iş sahalarındaki uzmanlıklarından, anılarından ve İstanbul’a bakışlarından kesitler içeriyor. Edebiyattan sanata, sağlıktan mutfağa kadar çok çeşitli konulardan oluşan makaleler yer alıyor. Kitabın sonunda yazarlarla ilgili alfabetik olarak hazırlanmış kısa bilgiler de yer alıyor.  

*Projeyle ilgili detaylı bilgi için bkz. http://kadineserleri.org/projeler/