Diğer Yayınlar

.

Basım Yılı: 1994

Çeviri Yazım: Meral Akkent

ISBN: 975-342-060-9

Ön sözü görüntülemek için tıklayınız.

 

Alıntı

“Bu yayın, 1991’de Frauen-Anstiftung tarafından Bonn’da düzenlenen ve Avrupa’nın doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyindeki çeşitli ülkelerde kadın hareketlerinin hangi noktada olduklarını, hareketlerin içinden gelen kadınların birinci elden değerlendirmeleriyle saptamayı amaçlayan bir uluslararası toplantının tutanaklarından oluşmaktadır. Uluslararası kadın hareketi hakkında bilgilenmemizi sağlayan toplantıda Türkiye, “kurumlaşmanın olumlu ve olumsuz yanları” üzerinde düşünmek ana temasıyla ilgili olarak “çerçeve sunuş”un (keynot speech) konusu olarak seçilen ülkeydi. Bu nedenledir ki, sonuçları izlenmeye değer pek çok başka toplantı arasında, tutanaklarını Türkçeye kazandırmayı düşündüğümüz ilk toplantı bu oldu.”