Kadın Sanatçılar Koleksiyonu

 

İçerik & Kapsam

Koleksiyonun amacı içinde bulunduğumuz coğrafyada ve kültürde yaşamış ve yaşamakta olan kadın sanatçıların plastik sanat alanındaki çalışmalarını belgelemek ve bunların, günümüzde ve gelecekte plastik sanat alanında çalışan/çalışacak olan araştırmacılara doğru olarak sunmaktır. Koleksiyonda; resim, heykel, seramik, enstalasyon, fotoğraf, grafik, illüstrasyon, karikatür ve gravür,  ebru, minyatür, tezhip gibi geleneksel sanatlardaki sanatçılara ait belgelere ulaşabilirsiniz.

 

Yararlandırma Koşulları

Kütüphanede belge ödünç verme hizmeti yoktur. Fotokopi hizmeti verilmektedir. İlgili ve araştırmacılara okuma salonunda hizmet verilmektedir.

Kadın Sanatçılar Koleksiyonu için kütüphaneden detaylı bilgi alabilirsiniz.