Yazar - admin

100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023) Uluslararası Sempozyum / 27-29 Ekim 2023

*“100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/Kadınların Cumhuriyeti (1923-2023)” /Uluslararası Sempozyum – 27-29 Ekim 2023 Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Beykoz Üniversitesi’nin, Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği “100. Yılında Cumhuriyet’in Kadınları/’Kadınların Cumhuriyeti’ (1923-2023)” başlıklı uluslararası sempozyum için bildiri özeti gönderim son tarihi, 29 Ekim 2022’ye kadar uzatılmıştır. Sempozyumun web sayfasında “Kayıt” alanını doldurduktan (https://kadineserleri100yil.beykoz.edu.tr/kayit/) sonra bildiri özetlerinizi kadineserleri100yil@beykoz.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak 300-500 kelime aralığında hazırlanmalı, başvuru metnine kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri eklenmelidir. Daha detaylı bilgi için sempozyumun web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. (https://kadineserleri100yil.beykoz.edu.tr/) #KadınEserleriKütüphanesiveBilgiMerkeziVakfı #KadınEserleriKütüphanesi #BeykozÜniversitesi #Cumhuriyetin100.yılı #100.YılındaCumhuriyet’inKadınları/KadınlarınCumhuriyeti #uluslararasısempozyum ****** *The International Symposium on the Centenary of the Turkish Republic: Women of the Republic – “The Republic of Women” – 27-29 October 2023 The Women’s Library and Information Centre Foundation and Beykoz University will [...]

Daha fazla oku...

KADIN YAZISI FESTİVALİ II “ASLINDA” ÇOK YAKINDA

İkinci kADIN YAZIsı festivali, 15-24 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da beş ayrı mekânda gerçekleştirilecek. Cinsiyeti “yazı” odağında tartışmaya açmayı, cinsiyete dayalı ayrımcılık biçimlerini bu odaktan hareketle sorgulamayı, gerek tanınmış gerekse adları yeni duyulmakta olan kadın yazarları ve şairleri desteklemeyi ve yine “yazı”dan hareketle uluslararası bağlar kurmayı hedefleyen Kadın Yazısı festivalinin ilki, geçen yıl İsveç Başkonsolosluğu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın ortak çabası sonucu düzenlenmişti. Bu yıl British Council, Goethe-Institut Istanbul, Tarabya Sanat Akademisi ve Karşı Sanat’ın da desteklediği festival daha da genişliyor ve zenginleşiyor. Dördü yurt dışından 60’a yakın konuşmacının katılımıyla panel, söyleşi, performans ve şiir okumaları dâhil olmak üzere pek çok etkinlik, 15-24 Kasım tarihlerinde MSGSÜ Fındıklı ve Bomonti yerleşkeleri, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Pera Müzesi [...]

Daha fazla oku...

Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi: Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kataloğu (1924-1954) Çıktı!

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşivler Katalog Dizisi’nin üçüncü kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları ve Vakıf ortak yayını olarak çıktı. Bu açıklamalı katalogla, Necile Tevfik Arşivi gibi küçük bir arşivden hareketle nasıl bir bilgi üretiminin söz konusu olabileceğini göstermek; kadın tarihinin belgelerini, kadın hareketi mücadelesini ve bu mücadeleyi yürüten isimleri görünür kılmak; arşivin daha erişilebilir olmasını sağlamak ve içerdiği belgeleri araştırmacıya tanıtmak amaçlandı. Böylece arşive başvuran araştırmacı, kataloğun ürettiği bilginin yanı sıra bu belgelerden hareketle yeni araştırma alanları keşfedecek ve yeni bilgilerin üretilmesi sağlanacaktır. Necile Tevfik kimdir? Necile Tevfik 1911’de İstanbul’da doğdu. Annesi ressam Emine Naciye Neyyal, babası devlet adamı Mehmet Tevfik Biren, kız kardeşleri Meliha Tevfik (Meliha Zâfir Yenerden) ve Güzin Tevfik Biren’dir. Genç yaşta edebiyat ve sinemayla ilgilenmeye başlayan Tevfik, İstersen Okuma adlı bir hikâye kitabı [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Taha Toros Arşivi” / 6 Şubat 2019

Vakıfta, 17 Ekim 2018’den bu yana 15 günde bir düzenlenen Özel Arşivler Konferans Dizisi, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü, Tuğba Dağlı’nın “Taha Toros Arşivi” başlıklı konuşmasıyla son buldu. İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Akademik Arşiv Birimi’nde 4 yıl boyunca çalışmış olan ve bu zaman diliminde Taha Toros Arşivi dijitalleştirme sürecinde de yer alan Tuğba Dağlı, konuşmasında genel olarak İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Akademik Arşivi’nin yapısı, barındırdığı arşivler, gerçekleştirdikleri projeler ve asıl olarak Taha Toros Arşivi üzerinde durdu.  Tuğba Dağlı öncelikle İstanbul Şehir Üniversitesi’nin 2010-2018 yılları arasında satın alma ve bağış yoluyla bünyesine kazandırdığı arşivler hakkında bilgi verdi: Kemal Karpat Arşivi, Mehmet Fuad Köprülü Arşivi,  Orhan Köprülü Arşivi, Taha Toros Arşivi,  Cüneyd Orhon Fotoğrafhanesi Arşivi, Zeynep Orhon Targaç Fotoğraf Koleksiyonu, Şerif Mardin Arşivi, Osman Öndeş Slayt Koleksiyonu, Tekel Cevizli Sigara Fabrikası Koleksiyonu. Konuşmasını [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Şahıs Arşivleri” / 23 Ocak 2019

Her şey arşiv mi? Arşivin değerini kim belirliyor? Kimlerin arşivini topluyoruz? Belgeler üzerinden eriştiğimiz bilgiler ne kadar doğru? Ya ulaşamadığımız bilgiler… Özel Arşivler Konferans Dizisi kapsamında, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe’nin “Şahıs Arşivleri” başlıklı konuşmasını dinledik. Kütüphanecilik açısından önemli bir isim olan araştırmacı ve bibliyograf Seyfettin Özege’nin arşivini konuşmasının odağına alan Tûba Çavdar, arşivin hikâyesi, düzenlenmesi, belgelerin tanımlanması sürecinden ve arşivin diğer öznelerinden bahsederek, sorduğu sorularla kişi özel arşivlerindeki belgelerin anlattıklarına/ anlatamadıklarına, her bir belgenin aynı zamanda birden fazla ifadesinin olduğuna ve bu noktada arşivcinin rolü üzerine odaklandı. Kurum arşivi nedir? Özel arşiv malzemesi nedir, ne içerir? sorularıyla başladığı konuşmasında, arşiv belgeleri ya da bağlantılı belgeler üzerinden ulaşılan bilgilerin ne kadar gerçeği yansıttığı, bütün bir yaşamı ortaya [...]

Daha fazla oku...

Kadınların Belleği Dizisinden İlk İki Cilt Çıktı!

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2010 yılında 20. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, kadın tarihi üzerine çalışan ve eski harfli Türkçe bilmeyen araştırmacılar için Osmanlı Dönemi kadın dergilerini tanıtmak amacıyla, kişiler ve kurumların da desteğiyle “Kadınların Belleği Dizisi Çeviri Yazım Projesi”ni başlatmıştı. Bu proje kapsamında 8 dergi çeviri yazımı yapılarak yayımlandı. 2020’de 30. yaşını kutlamaya hazırlanan Vakıf, “Kadınların Belleği Dizisi 2- 30. Yıl Projesi”yle bir önceki projeden kalan 32 derginin çeviri yazımının yapılması için 2017’de çalışmaları başlattı. Gönüllü ve özverili çalışan bir ekiple ilerleyen projenin ilk yayınları Libra Kitap’tan çıktı! Bu projeye değerli zamanlarını ayıran gönüllü çeviri yazımcılara ve yayımcı Libra Kitap’a teşekkür ederiz. *Yeni Harflerle Bilgi Yurdu Işığı (1917-1918) – (Birsen Talay Keşoğlu, Mustafa Keşoğlu) / Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri: Talepler, Engeller, Mücadele – Cilt 1 *Yeni Harflerle İnsaniyet [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” / 9 Ocak 2019

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Elif Yılmaz Şentürk’ün katılımıyla, 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Vakfımızda Özel Arşivler Konferans Dizisi’nin yedinci konuşması gerçekleşti. Elif Yılmaz Şentürk “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” başlıklı konuşmasında, kurumsal kimliğin oluşturulmasında görsel arşivin önemi ile kurumun yazılı ve görsel tarihinin düzenli şekilde bir arada tutulması, kurum kültürünün oluşturulması, yaşatılması ve aktarılabilmesindeki rolü üzerinde durdu. Görsel arşiv ve kurumsal kimlik ilişkisini somut bir çerçevede ele alan Elif Yılmaz, Marmara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdikleri, 1982-2015 yılları arasında ulusal ve yerel basında Marmara Üniversitesi hakkında çıkmış fotoğraflar/görseller ve özellikle üniversite personelinin özel arşivinde bulunan kurumla ilişkili görselleri tanımlamayı amaçladıkları “Marmara Görsel Bellek” projesini ve süreci bizlerle paylaştı. Bir özel arşiv kurarken, görsel arşiv kurarken “hangi aşamalardan geçiyoruz” sorusu üzerinden veri toplama (kişilerin özel arşivleri, basın, basılı malzeme [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: Bir Yol Haritası” / 26 Aralık 2018

Özel Arşivler Konferans Dizisi’nin altıncı konuşması 26 Aralık 2018 Çarşamba günü,  Özkan Güner’in “Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: Bir Yol Haritası” başlığı altında gerçekleştirdiği sunumu, alanın ilgilileri, çalışanları ve mesleğe adım atmak üzere olan öğrenciler tarafından izlendi. Vakıf adına oturumun açılışını Vakıf kurucu üye Füsun Ertuğ yaptı.  Özkan Güner, “Özel Arşiv” kavramı ve özel arşiv çalışmalarının sorunsalı üzerine gerçekleştirdiği sunumda, özel arşivlerde; tanımlama, çalışma süreçleri, içerik, sağlama ve saklama politikalarına değindi. “Özel Arşiv” çalışmalarının tasnif ve kataloglama süreçleri, çalışmalarda karşılaşılan ve/veya karşılaşılacak sorunlar ile çözüm yolları üzerine bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca, arşiv alanının önemli sorunlarından biri olan veritabanı seçimi ve dijitalleştirme çalışmalarına dair aydınlatıcı aktarımlarda bulundu. Konferans, katılımcıların deneyim aktarımı ve soru cevaplarıyla sağladığı katkıların ardından sona erdi.   [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Efemera: Tanım Sorunu ve Uygulama Örnekleri” / 12 Aralık 2018

12 Aralık 2018 Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Seher İnceoğlu’nun “Efemera: Tanım Sorunu ve Uygulama Örnekleri” başlıklı konuşmasını dinledik.Konferansta Seher İnceoğlu somut örnekler eşliğinde efemeralara farklı yaklaşımları ve tanımlarını anlattı. Yurtdışında bulunan büyük efemera koleksiyonlarını ve Türkiye’de kütüphanelerin konuya nasıl yaklaştığını, hangi kurumlarda efemera koleksiyonları bulunduğunu bizlerle paylaştı. [...]

Daha fazla oku...