Yazar - admin

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Taha Toros Arşivi” / 6 Şubat 2019

Vakıfta, 17 Ekim 2018’den bu yana 15 günde bir düzenlenen Özel Arşivler Konferans Dizisi, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü, Tuğba Dağlı’nın “Taha Toros Arşivi” başlıklı konuşmasıyla son buldu. İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Akademik Arşiv Birimi’nde 4 yıl boyunca çalışmış olan ve bu zaman diliminde Taha Toros Arşivi dijitalleştirme sürecinde de yer alan Tuğba Dağlı, konuşmasında genel olarak İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Akademik Arşivi’nin yapısı, barındırdığı arşivler, gerçekleştirdikleri projeler ve asıl olarak Taha Toros Arşivi üzerinde durdu.  Tuğba Dağlı öncelikle İstanbul Şehir Üniversitesi’nin 2010-2018 yılları arasında satın alma ve bağış yoluyla bünyesine kazandırdığı arşivler hakkında bilgi verdi: Kemal Karpat Arşivi, Mehmet Fuad Köprülü Arşivi,  Orhan Köprülü Arşivi, Taha Toros Arşivi,  Cüneyd Orhon Fotoğrafhanesi Arşivi, Zeynep Orhon Targaç Fotoğraf Koleksiyonu, Şerif Mardin Arşivi, Osman Öndeş Slayt Koleksiyonu, Tekel Cevizli Sigara Fabrikası Koleksiyonu. Konuşmasını [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Şahıs Arşivleri” / 23 Ocak 2019

Her şey arşiv mi? Arşivin değerini kim belirliyor? Kimlerin arşivini topluyoruz? Belgeler üzerinden eriştiğimiz bilgiler ne kadar doğru? Ya ulaşamadığımız bilgiler… Özel Arşivler Konferans Dizisi kapsamında, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe’nin “Şahıs Arşivleri” başlıklı konuşmasını dinledik. Kütüphanecilik açısından önemli bir isim olan araştırmacı ve bibliyograf Seyfettin Özege’nin arşivini konuşmasının odağına alan Tûba Çavdar, arşivin hikâyesi, düzenlenmesi, belgelerin tanımlanması sürecinden ve arşivin diğer öznelerinden bahsederek, sorduğu sorularla kişi özel arşivlerindeki belgelerin anlattıklarına/ anlatamadıklarına, her bir belgenin aynı zamanda birden fazla ifadesinin olduğuna ve bu noktada arşivcinin rolü üzerine odaklandı. Kurum arşivi nedir? Özel arşiv malzemesi nedir, ne içerir? sorularıyla başladığı konuşmasında, arşiv belgeleri ya da bağlantılı belgeler üzerinden ulaşılan bilgilerin ne kadar gerçeği yansıttığı, bütün bir yaşamı ortaya [...]

Daha fazla oku...

Kadınların Belleği Dizisinden İlk İki Cilt Çıktı!

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2010 yılında 20. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, kadın tarihi üzerine çalışan ve eski harfli Türkçe bilmeyen araştırmacılar için Osmanlı Dönemi kadın dergilerini tanıtmak amacıyla, kişiler ve kurumların da desteğiyle “Kadınların Belleği Dizisi Çeviri Yazım Projesi”ni başlatmıştı. Bu proje kapsamında 8 dergi çeviri yazımı yapılarak yayımlandı. 2020’de 30. yaşını kutlamaya hazırlanan Vakıf, “Kadınların Belleği Dizisi 2- 30. Yıl Projesi”yle bir önceki projeden kalan 32 derginin çeviri yazımının yapılması için 2017’de çalışmaları başlattı. Gönüllü ve özverili çalışan bir ekiple ilerleyen projenin ilk yayınları Libra Kitap’tan çıktı! Bu projeye değerli zamanlarını ayıran gönüllü çeviri yazımcılara ve yayımcı Libra Kitap’a teşekkür ederiz. *Yeni Harflerle Bilgi Yurdu Işığı (1917-1918) – (Birsen Talay Keşoğlu, Mustafa Keşoğlu) / Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri: Talepler, Engeller, Mücadele – Cilt 1 *Yeni Harflerle İnsaniyet [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” / 9 Ocak 2019

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Elif Yılmaz Şentürk’ün katılımıyla, 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Vakfımızda Özel Arşivler Konferans Dizisi’nin yedinci konuşması gerçekleşti. Elif Yılmaz Şentürk “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” başlıklı konuşmasında, kurumsal kimliğin oluşturulmasında görsel arşivin önemi ile kurumun yazılı ve görsel tarihinin düzenli şekilde bir arada tutulması, kurum kültürünün oluşturulması, yaşatılması ve aktarılabilmesindeki rolü üzerinde durdu. Görsel arşiv ve kurumsal kimlik ilişkisini somut bir çerçevede ele alan Elif Yılmaz, Marmara Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdikleri, 1982-2015 yılları arasında ulusal ve yerel basında Marmara Üniversitesi hakkında çıkmış fotoğraflar/görseller ve özellikle üniversite personelinin özel arşivinde bulunan kurumla ilişkili görselleri tanımlamayı amaçladıkları “Marmara Görsel Bellek” projesini ve süreci bizlerle paylaştı. Bir özel arşiv kurarken, görsel arşiv kurarken “hangi aşamalardan geçiyoruz” sorusu üzerinden veri toplama (kişilerin özel arşivleri, basın, basılı malzeme [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: Bir Yol Haritası” / 26 Aralık 2018

Özel Arşivler Konferans Dizisi’nin altıncı konuşması 26 Aralık 2018 Çarşamba günü,  Özkan Güner’in “Özel Arşivlerin Düzenlenmesi: Bir Yol Haritası” başlığı altında gerçekleştirdiği sunumu, alanın ilgilileri, çalışanları ve mesleğe adım atmak üzere olan öğrenciler tarafından izlendi. Vakıf adına oturumun açılışını Vakıf kurucu üye Füsun Ertuğ yaptı.  Özkan Güner, “Özel Arşiv” kavramı ve özel arşiv çalışmalarının sorunsalı üzerine gerçekleştirdiği sunumda, özel arşivlerde; tanımlama, çalışma süreçleri, içerik, sağlama ve saklama politikalarına değindi. “Özel Arşiv” çalışmalarının tasnif ve kataloglama süreçleri, çalışmalarda karşılaşılan ve/veya karşılaşılacak sorunlar ile çözüm yolları üzerine bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca, arşiv alanının önemli sorunlarından biri olan veritabanı seçimi ve dijitalleştirme çalışmalarına dair aydınlatıcı aktarımlarda bulundu. Konferans, katılımcıların deneyim aktarımı ve soru cevaplarıyla sağladığı katkıların ardından sona erdi.   [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Efemera: Tanım Sorunu ve Uygulama Örnekleri” / 12 Aralık 2018

12 Aralık 2018 Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Seher İnceoğlu’nun “Efemera: Tanım Sorunu ve Uygulama Örnekleri” başlıklı konuşmasını dinledik.Konferansta Seher İnceoğlu somut örnekler eşliğinde efemeralara farklı yaklaşımları ve tanımlarını anlattı. Yurtdışında bulunan büyük efemera koleksiyonlarını ve Türkiye’de kütüphanelerin konuya nasıl yaklaştığını, hangi kurumlarda efemera koleksiyonları bulunduğunu bizlerle paylaştı. [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Kadın Özel Arşivlerinin Kurumsallaşması” / 28 Kasım 2018

28 Kasım 2018 Çarşamba günü Vakıf Kurucu üyemiz Aslı Davaz’ın “Kadın Özel Arşivlerinin Kurumsallaşması” başlıklı konuşmasını dinledik. Konuyu üç bölümde ele alan Aslı Davaz, ilk bölümde kadın merkezli arşivciliğin dünya genelinde ortaya çıkışını, kadın merkezli arşivlerde sağlama politikalarının gündeme getirdiği sorunları ve son 30-40 yıldır genel arşiv kurumlarının kendi koleksiyonlarında kadınların “eksik ve yetersiz” temsili üzerine yaşadıkları farkındalık ve bilinç değişimini dile getirdi. Ayrıca hazırladığı görsel sunumla birlikte, dünya genelinde kadın hareketinin belgelerini toplayan, bu belgelerin kaybolmasını engellemek amacıyla kadın merkezli arşiv ve kütüphaneler kuran kadın hareketinin arşivcileri ve aktivistleriyle tanıştık: Helen Lange, Gabrielle Duchêne, Maud Wood Park, Hélène Brion, Eliska Vincent, Maria Verone, Marguerite Durand, Rosika Shcwimmer, Mary Ritter Beard, Rosa Manus, Johanna Naber… 1920’lerden 2000’lere sınırlı olanaklarla ve kadınların gönüllü çabalarıyla kurulan, günümüzde varlığını sürdüren, sürdürmeye çalışan [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Özel Arşivler ve Bir Sahafın Anıları, Gözlemleri” / 14 Kasım 2018

Özel Arşivler Konferans Dizisi’nin üçüncü konuşmacısı 14 Kasım 2018 Çarşamba günü yaptığı “Özel Arşivler ve Bir Sahafın Anıları, Gözlemleri” başlıklı konuşmasıyla Emin Nedret İşli oldu. Vakfımızda daha önce de birkaç kez konuşma yapan ve hukukçu, politikacı Perihan Arıburun’un arşivinin Vakfın Özel Arşiv Koleksiyonu’na kazandırılmasında aracı olan Nedret İşli’nin konuşması boyunca, önemli belgelerin nerelerde ne şekilde muhafaza edildiği, ilgilileriyle, onlara gereken değeri verecek kurum ve kişilerle nasıl bir araya geldiğinin yolculuğunu dinledik. Liseyi bitirdikten sonra sahaflık mesleğine yönelen ve 1978’de sahaf çıraklığı yaparak mesleğe başlayan Nedret İşli, özel arşiv malzemesine duyulan ilginin 1980 sonrası süreçte oluşmaya başladığını, bu dönemden önce kâğıtların hurda fiyatına satıldığını, pek çok önemli belgenin bu şekilde göz ardı edildiğini belirtti. 1980 sonrası süreçte yaşanan gelişmeler, daha sonraki yıllarda basında ve medyada mezat ve müzayedelerde çıkan değerli belgelerle [...]

Daha fazla oku...

Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Özel Arşivleri Görünür ve Erişilebilir Hale Getirmek” / 31 Ekim 2018

Varol Saydam, “Özel Arşivleri Görünür ve Erişilebilir Hale Getirmek” başlığıyla 31 Ekim 2018 tarihinde yaptığı konuşmasında toplumsal hafızanın oluşturulması, toplumsal kültürün korunması ve tarih yazımına kaynaklık etmesi açısından özel arşivlere duyulan ilgi üzerinde durdu. Bireylerin özel arşivlere yaklaşımını, duygusal bağ, miras, gelecek kuşaklara aktarım ve prestij olmak üzere manevi boyutu ve maddi boyutu (sahaflık, bireysel girişimler) açısından değerlendirdi. Özel arşivlerle ilgili sağlama, tasnif-kataloglama (arşiv malzemesinin organik bağ ilişkisini kesmeden), sayısallaştırma (belge türüne göre çözünürlük, yeterli donanım, saklama ve kullanım kopyası oluşturma) ve fiziksel ve elektronik koruma/saklama konularında deneyimlerini ve bilgilerini aktaran Varol Saydam bu çok aşamalı sürecin bir diğer önemli parçası “erişim ve yararlandırma” ile ilgili olarak telif hakkı ve erişim izni konularının önemi üzerinde durdu. Anlatımını görsel sunumuyla da destekleyen Varol Saydam, konuşmasının sonlarına doğru Türkiye ve yurt dışındaki [...]

Daha fazla oku...