Kitap Koleksiyonu

İçerik & Kapsam

Konularına göre sınıflandırılan kitaplar, harf devrimi öncesinden günümüze, kadınların neler yazdığını, hangi konuları araştırdığını ve kadınlar üzerine yapılan araştırmaları örneklemektedir. Koleksiyonda Fatma Aliye, Halide Edip Adıvar, Suat Derviş, Şükûfe Nihal, Nezihe Muhittin gibi yazarların hem Osmanlıca hem de Latin harfleriyle basılan kitapları bulunmaktadır. Ayrıca 1990 sonrasında çeşitlenen kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet araştırmaları disiplininden üretilen eserlere de erişmek mümkün.

14.051 kitabın olduğu koleksiyon olabildiğince zengin bir içeriğe sahip: Türkiye’de kadın konusunda yapılmış araştırmalar; kadın edebiyatçıların eserleri (roman, öykü, şiir, deneme yazıları); Türkiye’de ve dünyada kadın hareketi ile ilgili çalışmalar; Harf devriminden önce kadın konusunda yazılmış kitaplar;  kadınların yazmış oldukları kitaplar; kadın yazarların imzalı kitapları…

Örnekler

Kadın Tarihi, Kadın Hareketi, Feminizm
Türk Kadını / Nezihe Muhiddin  Yeni Türkiye’de Kadın / İffet Halim Oruz  Kadınların Kurtuluşu / Beria Onger  Cumhuriyet’in 50. Yılında Türk Kadını / Tezer Taşkıran  / Toplumsal Değişme ve Türk Kadını  (Der.)  Nermin Abadan-Unat / Türkiye’de Kadın Olgusu  Necla Arat / Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayışının Bir Hikayesi  Aynur Demirdirek / Osmanlı Kadın Hareketi Serpil Çakır / Cumhuriyet Döneminde Kadın Örgütleri  Zerrin Ediz / Elinin Hamuruyla Özgürlük  Ayşegül Yaraman / 8 Mart’tan 8 Mart’a mı? Sibel Özbudun / Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını Şefika Kurnaz / 20. Yüzyıl Sonunda Kadınlar ve Gelecek (Der.)  Oya Çitci / 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler (Der.)  Ayşe Hacımirzaoğlu / Türkiye’de Evlatlık Kurumu: Köle mi, Evlat mı? Ferhunde Özbay / Cumhuriyete İz Bırakanlar Firdevs Gümüşoğlu / Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadının Tarihi Dönüşümü Yıldız Ramazanoğlu / Yerli Bir Feminizme Doğru (Der.)  Aynur İlyasoğlu, Necla Akgökçe / 90’larda Türkiye’de Feminizm (Der.) Aksu Bora, Asena Günal / Kadınsız İnkılap Yaprak Zihnioğlu / Kızıl Feministler Emel Akal / Tarihin Cinsiyeti Fatmagül Berktay / Kızların Sessizliği Elif Ekin Akşit / Sivil Kadın Ömer Çaha / Bir Adalet Feryadı:  Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Ermeni Feminist Yazar Lerna Ekmekçioğlu, Melissa Bilal / Eşitsiz Kız Kardeşlik: Uluslararası ve Ortadoğu Kadın Hareketleri, 1935 Kongresi ve Türk Kadın Birliği Aslı Davaz

Siyaset, Modernleşme, Hukuk
Türk Toplumunda Kadın Nermin Abadan Unat / Kadınlar  ve  Siyasal Toplumsal Hayat Şirin Tekeli / Kadın Sorunu Necla Arat /  The Patriarchal Paradox: Women Politicians in Turkey Yeşim Arat / 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (Der.) Şirin Tekeli / Devlet – Kadın -Siyaset Şirin Tekeli, Meryem Koray / Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili: Dişiliksiz Siyaset Ayşegül Yaraman / Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler Deniz Kandiyoti / Kadınlar Olmadan Asla (Der.) Zeynep Göğüş / Kadın Yurttaşın El Kitabı  Esra Güçlüer, Esra Koç / Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm Ayşe Durakbaşa / Siyasal Haberleşme ve Kadın Oya Tokgöz / Vatan Millet Kadınlar (Der.)  Ayşe Gül Altınay / Yerel Yönetimler Ve Cinsiyet: Kadınların Kentte Görünmez Varlığı Ayten Alkan / Cins Cins Mekân (Der.) Ayten Alkan / Birkaç Arpa Boyu… 21.Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar (Der.)  Serpil Sancar / Analar Yoldaşlar Tanrıçalar Handan Çağlayan / Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti Serpil Sancar / Erkek Kulübünde Siyaset: Kadın Parlamenterlerle Sözlü Tarih Serpil Çakır /

Eğitim
Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Firdevs Gümüşoğlu / Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar Fevziye Sayılan

Toplumsal Cinsiyet, Erkeklik
Kadın Olmak
Zeynep Oral / Kadın Argosu Sözlüğü Filiz Bingölçe / Kadın Yaşantıları  Ayşegül Yaraman / Değişen Erkek İmgesi Gönül Demez / Cinsiyetli Olmak: Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar (Der.) Zeynep Direk / Cinsiyet Halleri (Der.) Nil Mutluer / Sürüne Sürüne Erkek Olmak Pınar Selek / Bukalemun Erkek Ayşe Saraçgil / Erkeklik: İmkânsız İktidar Serpil Sancar / Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi (Edt.) Yıldız Ecevit ve Nadide Karkıner

Aile, Şiddet, Cinsellik
Türkiye’de Ailenin Değişimi: Sanat Açısından İncelemeler İlber Ortaylı, Füsun Akatlı, Sevda Şener vd. / Türkiye’de Ailenin Değişimi: Toplumbilimsel İncelemeler Necat Erder, Deniz Kandiyoti, Ferhunde Özbay vd. / Türkiye’de Ailenin Değişimi: Yasal Açıdan  (Der.) Hicri Fişek / Bağır! Herkes Duysun Kolektif / Sıcak Yuva Masalı Pınar İlkkaracan, Leyla Gülçür, Canan Arın / Şeyhülislam Fetvalarında Kadın ve Cinsellik Gökçen Art / Batman’da Kadınlar Ölüyor Müjgân Halis Müslüman Toplumlarda Kadın Ve Cinsellik (Der.) Pınar İlkkaracan / Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Yeşim Arat, Ayşegül Altınay / Cinsellik, Şiddet ve Hukuk Alev Özkazan

Din
Şeriat ve Kadın 
İlhan Arsel / Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme Nilüfer Göle / Örtülü Kimlik: İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri Aynur İlyasoğlu / Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın Fatmagül Berktay / İslamcı Kadının Aynadaki Sureti Hülya Demir / Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri  Hidayet Tuksal

İktisat, Emek
Feminist İktisat’ın Bakışı Postmodernist mi?
Ufuk Serdaroğlu / Beden Emek Tarihi Gülnur Acar Savran / Başkalarının Kiri Gül Özyeğin / Kadınların Sınıfı Aksu Bora / Kadının Görünmeyen Emeği Gülnur Acar Savran, Nesrin  Tura  Demiryontan / Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği (Der.)  Saniye Dedeoğlu, Melda Yaman Öztürk / Hane Devlet Piyasa: Kadın Emeği ve Sosyal Politikalar Bağlamında Cinsiyetlendirilmiş Bütçe Özgün Akduran / Kalkınmada Kadın Emeği Gülay Toksöz / Evlerimizdeki Gündelikçi Kadınlar Sibel Kalaycıoğlu, Helga Rittersberger-Tılıç

Medya
Sinemanın “Dişil” Yüzü
Semire Ruken Öztürk Kadın Odaklı Habercilik (Der.) Sevda Alankuş

Sağlık
Sağlık Alanında Türk Kadını
Nuran Yıldırım

Yöntem
Kadın Araştırmalarında Yöntem
(Der.) Serpil Çakır, Necla Akgökçe

Edebiyat, Eleştiri, Biyografi, Otobiyografi, Anı
Muhadarat
Fatma Aliye Ölmeye Yatmak Adalet Ağaoğlu / Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu Sevgi Soysal / Asılacak Kadın  Pınar Kür / Kadınlar da Vardır Erendiz Atasü / Gece Dersleri Latife Tekin / Kadının Adı Yok Duygu Asena / Kadın Destanı Ayla Kutlu / Aşk-ı Vatan Zafer Hanım / Kadınlar Dile Düşünce (Der.) Sibel Irzık, Jale Parla / Kurgulanmış Benlikler Nazan Aksoy / Zor Yokuşu  Nezihe Meriç / Latife Hanım; Halide Edip İpek Çalışlar

Yararlandırma Koşulları

Kütüphanede kitap ödünç verme hizmeti yoktur. Fotokopi hizmeti mevcuttur. İlgili ve araştırmacılara okuma salonunda hizmet verilmektedir.

Katalog için tıklayınız.