Kitap Koleksiyonu

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 1990’da kurulduğu ilk gün bünyesinde 100 kitap barındırırken, bu sayı sayı 2015’te 12.176’yı, 2016’da 12.734’ü, 2017’de 13.505’i, 2018’de ise 14.048’i bularak önemli bir yol kat etmiştir. 2020’de 15.043 kitaptan oluşan Vakfın Kitap Koleksiyonu’nda; Türkiye’de kadın konusunda yapılmış araştırmalar, kadın edebiyatçıların eserleri (roman, öykü, şiir, deneme yazıları), Türkiye’de ve dünyada kadın hareketi ile ilgili çalışmalar, harf devriminden önce kadın konusunda yazılmış kitaplar, kadınların yazmış oldukları kitaplar, kadın yazarların imzalı kitapları bulunmaktadır.

Kadınlar hakkında veya kadınların yazdığı kitapların tek bir noktada toplanmış olmasından dolayı özellikle araştırmacılar ve okuyucular için bu eserlerin ulaşılabilirliği büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır. Kadınlar tarafından Harf Devrimi’nden önce eski harflerle yazılmış kitaplardan günümüze kadar birçok dilde kitabın yer aldığı Koleksiyonda, Fatma Aliye, Halide Edip Adıvar, Suat Derviş, Şükûfe Nihal, Nezihe Muhiddin gibi yazarların hem Osmanlıca hem de Latin harfleriyle basılan kitapları da yer almaktadır.

Ayrıca 1990 sonrasında gelişen ve çeşitlenen kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet araştırmaları disiplininden üretilen eserlere de erişmenin mümkün olduğu Koleksiyonda, 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar (Der. Şirin Tekeli); Devlet – Kadın – Siyaset (Şirin Tekeli, Meryem Koray); Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler (Deniz Kandiyoti, Aksu Bora); Vatan Millet Kadınlar (Der. Ayşe Gül Altınay); Yerel Yönetimler ve Cinsiyet: Kadınların Kentte Görünmez Varlığı (Ayten Alkan); Cins Cins Mekân (Der. Ayten Alkan); Tarihin Cinsiyeti (Fatmagül Berktay); Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar (Der. Serpil Sancar); Analar Yoldaşlar, Tanrıçalar (Handan Çağlayan); Yerli Bir Feminizme Doğru (Der. Aynur İlyasoğlu, Necla Akgökçe); Türk Toplumunda Kadın (Der. Nermin Abadan-Unat); Bir Adalet Feryadı: Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Ermeni Feminist Yazar (Lerna Ekmekçioğlu, Melissa Bilal); Osmanlı Kadın Hareketi (Serpil Çakır); 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek (Der. Oya Çitçi); Türk Kadını (Nezihe Muhiddin); Yeni Türkiye’de Kadın (İffet Halim Oruz); Kadınların Kurtuluşu (Beria Onger) gibi örneklerin yanı sıra pek çok kitap bulunmaktadır.

Yararlandırma Koşulları

Ödünç verme hizmetimiz bulunmamaktadır. Koleksiyonda yer alan kitaplar için katalog üzerinden arama yapabilir ve kütüphaneye gelerek kitaplardan yararlanabilirsiniz.

Katalogda arama yapmak için tıklayınız.