Süreli Yayınlar Koleksiyonu

1991 yılında kurulan Süreli Yayın Koleksiyonu, 1928 Harf Devrimi öncesi ve 1928’den günümüze olmak üzere iki ana bölüm çatısı altında bir araya getirilmiş kadın konulu süreli yayınlardan oluşmaktadır. Koleksiyonu oluşturmak için yola çıktığımızda elimizde hiç kadın dergisi yoktu. Önce var olan malzemeyi saptamamız, sonra bu eserlere nasıl ulaşabileceğimizi belirlememiz ve son olarak da bilginin kendisini kütüphanede bulundurmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bibliyografya çalışması birçok yönden gerekliydi bu amaçla bir “Bibliyografya Oluşturma Komisyonu” kuruldu. Komisyonun öncelikli hedefi eski harfli kadın dergilerini saptamak ve kadınların tarihine büyük ölçüde ışık tutan ancak eski yazı sorunu nedeniyle araştırmacıların bilgi ve ilgisinden yoksun kalan dergileri bir bibliyografyada toplamaktı. İlk adım olarak dergiler saptandı ve sağlama süreci başlatıldı; 1500 sayının fotokopileri çekildi, dergiler cilde gönderildi ve 1 yıl süren çalışmaların sonunda 40’ı aşkın ciltten oluşan eski harfli kadın dergisi dermeye kazandırıldı. Bu dergilerin bir kısmı orijinal haliyle satın alınarak, fotokopi yoluyla çoğaltılarak bazıları ise bağış yoluyla sağlandı: Süs Dergisi (1923) bir müzayededen, Hanımlara Mahsus (1895) ve Hay Gin dergileri bir sahaftan satın alındı, Kadınlar Dünyası (1913) ise Hakkı Tarık Us Kütüphanesi’nden (bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesi içinde bulunan Hakkı Tarık Us Koleksiyonu’ndan) fotokopisi çekilerek dermeye girdi.

Eski harfli kadın dergileri için sürdürülen çalışma, dergilere ulaşmakta yaşanan sıkıntılar nedeniyle İstanbul kütüphaneleriyle sınırlı tutuldu. Çalışmanın sonunda Terakki-i Muhadderat (1869), İnsaniyet (1882), Mürüvvet (1887), Alem-i Nisvan (1906), Mahasin (1908), Siyanet (1914), Seyyale (1914), Kadınlar Dünyası (1913), Bilgi Yurdu Işığı (1917), Genç Kadın (1919), Kadın Yolu (1925), Çalıkuşu (1926) ve ulaşılan diğer dergiler olmak üzere 38 eski harfli kadın konulu süreli yayını kapsayan İstanbul Kütüphanelerindeki Eski Harfli Türkçe Kadın Dergileri Bibliyografyası kitabı yayımlandı. Bibliyografyada yer alan her derginin makale, haber ve yazı başlıkları çeviri yazımı yapılarak verildi, dergilerin bibliyografik künyeleri yazıldı ve yazar dizini eklendi.

Yeni harfli kadın dergileri ise koleksiyona daha sonra dâhil oldu. Hazırlanan ikinci bibliyografya çalışması Hanımlar Âlemi’nden Roza’ya Kadın Süreli Yayınları Bibliyografyası: 1928-1996 ile saptanan 195 tane yeni harfli kadın dergisi, araştırmacılara sunuldu. Dergiler satın alma ve bağış yoluyla dermeye kazandırıldı. Bazı önemli süreli yayınlardan, özellikle piyasada bulunması zor olanlardan Kadın Gazetesi (1947-1979)’nin 1125 sayısı eski milletvekili Hasene Ilgaz tarafından, Kadınların Sesi (1975-1980) dergisinin 61 sayısı ve özel sayıları ise İKD’li kadınlar tarafından kütüphaneye bağışlandı. Yeni harfli kadın konulu dergiler için ve özellikle ticari dağıtımda olmayan kadın hareketinin dergi ve bültenlerine ulaşabilmek için yıllarca aktif bir sağlama politikası yürütüldü. 1990 ve sonrasında yayımlanan dergi ve bültenlerden Kadın Bülteni (1990), Jiyan (1991), Ankara Bülteni (1992), Dolaşan Mavi Çorap (1993), Minerva (1993), Sosyalist Kadın (1994), Dır-Dır (1995), Pazartesi (1995) ve Roza (1996)’nın bütün sayılarını dermede bulmanız mümkün.

1869’dan 1928’e ve 1928’den 2018’e kadın konulu pek çok süreli yayını bünyesinde barındıran Süreli Yayınlar Koleksiyonu’nda bugün 441 derginin yaklaşık 25.000 sayısı bulunmaktadır. Eski harfli süreli yayınlar için dijitalleştirme çalışması yürütülmektedir.

Yararlandırma Koşulları

Ödünç verme hizmetimiz bulunmamaktadır. Koleksiyonda yer alan süreli yayınlar için katalog üzerinden arama yapabilir ve kütüphaneye gelerek süreli yayınlardan yararlanabilirsiniz.

 

Katalogda arama yapmak için tıklayınız.

Osmanlı dönemi kadın süreli yayınlarından dijitalleştirilen dergilere ulaşmak için tıklayınız.

 

Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınları

 

Osmanlı Dönemi Süreli Yayınları