Cesur Kadınlar: Türkiye Akademisinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları – Sergi / 11 Mayıs 2019

“Cesur Kadınlar: Türkiye Akademisinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” adlı sergi açılışı, dinleti ve kokteyl eşliğinde, 11 Mayıs 2019’da Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Piyanist Lale Feridunoğlu ve Çellist Bike Öner’in klasik müzik dinletisiyle başladı.
Sergi, Türkiye akademilerinde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının kurumsallaşma sürecini başlatan bilim kadınlarından temsili bir grubu konu almaktadır. Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, bilimsel bilgi üretimini ve eleştirel düşünceyi bir mücadele alanı olarak gören feminist akademisyenler sayesinde, özerk bir alan olarak kurumsallaşan kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına odaklanan araştırma projesinin bir parçası olarak düşündükleri serginin, kamusal belleğimize kayıt düşmeyi hedeflediğini vurguladı. Sergi ile ilgili en önemli amaçlarını şu şekilde ifade etti: “Türkiye’de akademik feminizme dair hafızayı ortaya koymak ve görünür kılmak; böylelikle birbirini takip eden kuşaklara bu hafızanın aktarılmasıyla, süreklilik duygusu ve bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunabilmek; zira içinden geçmekte olduğumuz dönem, ‘tarihi, herkesin kendiyle başlatmasından menkul olamayacağı’nın önemini çıplak biçimde ortaya koymuştur. Bu bağlamıyla sergimiz, feminist bilgi üretimini akademiye taşıyan, akademiyi politik bir mücadele alanı olarak gören bütün hocalarımızın emek ve çabalarına saygı niteliği taşıyor.”
Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, Bremen Üniversitesi öğretim üyesi Yasemin Karakaşoğlu, Dr. Charlotte Binder ve araştırma görevlisi Deniz Dağ’ın birlikte yürüttükleri araştırmaya dair bilgi veren Karakaşoğlu, serginin Almanya ve Türkiye üniversitelerinde gösterileceğini, ileride dijital ortamda izlenmesinin mümkün olacağını ifade etti. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı adına konuşan Prof. Dr. Fatmagül Berktay, kadın çalışmalarının politik bir alan olduğunu vurgulayan bir konuşma yaptı. Fotoğraf sanatçısı Seçkin Uçan Divan ise böyle bir sergi ile anılıyor olmaktan gurur duyduğunu belirtti.