Özel Arşivler Seminer Dizisi: “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” – VII. Oturum

17 Ekim 2018 – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Özel Arşiv Seminerleri Dizisi”nin yedincisi “Kurumsal Kimlik Çalışmaları” başlıklı oturumun konuşmacısı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Elif Yılmaz Şentürk’ün 9 Ocak 2019 Çarşamba günü yapacağı konuşmanın içeriği şu şekilde olacaktır:

“Kurumsal kimlik, “bir kurumun kendisini ifade etmesine ve insanların o kurumlarla ilişki kurmalarına izin verdiği anlamlar topluluğu” olarak tanımlanır. Kurumsal kimlik, kurumun, iletişiminin tüm araçlarını, kültürünü, misyonunu, hedeflerini, stratejilerini, teşkilat yapısını, kontrol mekanizmalarının merkezileşmesini, ürün ve hizmetlerini, hizmet verdiği alanı içermektedir. Bu konuşmada kurumsal kimliğin oluşturulmasında görsel arşivin önemi ile kurumun yazılı ve görsel tarihinin düzenli şekilde bir arada tutulması, kurum kültürünün oluşturulması, yaşatılması ve aktarılabilmesindeki rolü üzerinde durulacaktır.”

 

Yer: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Tarih: 9 Ocak 2019 Çarşamba

Saat: 18.30