Özel Arşivler Konferans Dizisi: “Özel Arşivleri Görünür ve Erişilebilir Hale Getirmek” / 31 Ekim 2018

Varol Saydam, “Özel Arşivleri Görünür ve Erişilebilir Hale Getirmek” başlığıyla 31 Ekim 2018 tarihinde yaptığı konuşmasında toplumsal hafızanın oluşturulması, toplumsal kültürün korunması ve tarih yazımına kaynaklık etmesi açısından özel arşivlere duyulan ilgi üzerinde durdu. Bireylerin özel arşivlere yaklaşımını, duygusal bağ, miras, gelecek kuşaklara aktarım ve prestij olmak üzere manevi boyutu ve maddi boyutu (sahaflık, bireysel girişimler) açısından değerlendirdi. Özel arşivlerle ilgili sağlama, tasnif-kataloglama (arşiv malzemesinin organik bağ ilişkisini kesmeden), sayısallaştırma (belge türüne göre çözünürlük, yeterli donanım, saklama ve kullanım kopyası oluşturma) ve fiziksel ve elektronik koruma/saklama konularında deneyimlerini ve bilgilerini aktaran Varol Saydam bu çok aşamalı sürecin bir diğer önemli parçası “erişim ve yararlandırma” ile ilgili olarak telif hakkı ve erişim izni konularının önemi üzerinde durdu.

Anlatımını görsel sunumuyla da destekleyen Varol Saydam, konuşmasının sonlarına doğru Türkiye ve yurt dışındaki bireysel ve kurumsal bazda oluşturulmuş ve dijital ortama aktarılmış özel arşivlerden ve arşiv kurumlarından Uşak Şeker Fabrikası-Mehmet Şeker Özel Arşivi, Palm Beach Gardens Historical Society, Cambuslang Archives, Bob Moog Collection, Marilyn Monroe Collection, New York Public Library ve Akkasah: Center For Photography olmak üzere bir kaç örnek vererek, tanımlama alanları, erişim durumları, saklama koşulları, malzeme çeşitliliği ve içerik açısından bir değerlendirme yaptı.