35. Vakıflar Haftası Etkinliği – “21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar” Şirin Tekeli’nin Anısına Panel / 13 Haziran 2018

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), İnsan Hakları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Meclisi, Anakültür, Winpeace ve son olarak da, Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı (KAHUDEV) gibi kuruluşların kurucu üyeliğinde bulunan ve feminist hareket içinde aktif olarak yer alan Şirin Tekeli’yi, ölümünün 1. yılında, 13 Haziran 2018 tarihinde düzenlediğimiz “21. Yüzyılın Eşiğinde Vakıf Kuran Kadınlar” paneliyle andık. Moderatörlüğünü Vakfımız Genel Kurul üyelerinden Sevgi Uçan Çubukçu’nun yaptığı Panel’in açılışı, Filmmor Kadın Kooperatifi’nden Aslı Ertürk, Melek Özman ve Ülkü Songül tarafından hazırlanan Şirin Tekeli ile ‘Feminist Bir Hareketlilik’ belgeseliyle başladı. Belgeselin ardından sırasıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kurucu üyesi Canan Arın, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı kurucu üyesi Şengül Akçar, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı kurucu üyeleri Füsun Ertuğ ve Aslı Davaz, bu kurumların kuruluş öncesi/sonrası süreçleri, 1980’ler kadın hareketinin bu kurumların kuruluşuna ve kurumların kadın hareketine etkileri üzerine konuşmalar yaptı.

Her konuşmacının Şirin Tekeli’yle ilgili anılarını paylaştığı Panel’de, Şirin Tekeli sevgi ve özlemle anıldı.