“Türkiye’de 20.yy’da Kadın Mimarlar ve Eserleri”- Konferans / 8 Mayıs 2018

Yapılı çevrenin tasarımını ve inşasını kapsayan bir meslek olan mimarlıkta, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kadınlar sınırlı ölçüde yer alabiliyorlar. 1934 yılında mezun olan ilk kadın mimardan başlayarak bugüne değin kadınların tasarlayıp inşa ettiği yapı oldukça az. Günümüzde akademide, koruma alanında, yarışmalarda yerel yönetimlerde kadın mimar sayısı artarken, fiziksel çevrenin oluşumunda benzer oranda etkin değiller. Bu nedenle kadınlara ait mimari eserler üzerine konuşmak, aynı zamanda bu kadınların kimlikleriyle ve günün toplumsal dinamikleri içinde var olma mücadeleleriyle tanışmak anlamına geliyor.

8 Mayıs 2018 tarihinde Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda gerçekleştirilen ve Yüksek Mimar Hayriye Sözen’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, kadın mimarlar ve eserleri, 1934-1960 ve 1960-2000 olmak üzere iki dönem üzerinden ele alınarak incelendi. İlk olarak 1934-1960 dönemi kapsamında Mimar Leman Tomsu ve Münevver Belen’in eğitimi, çalışma koşulları ve eserleri; Leman Tomsu’nun Gerede Halkevi Projesi, Samsun Merkez Bankası Projesi, Şehremini Halkevi Projesi gibi mimari projeleri ve bu projelerin süreçleri anlatıldı. 1960-2000 dönemi kapsamında ise Afife Emiroğlu Batur, Şaziment Sayılgan Arolat, Ayten Çetiner, Latife Öz Gürer ve Sevinç Tüjümet Hadi gibi kadın mimarların çalışmaları ve aldıkları ödüller anlatıldı.

Konferans, kadın mimarların çalışma koşulları ve meslekte yaşadıkları toplumsal cinsiyet eşitsizliği uygulamalarının ele alındığı bir konuşma ile son buldu.