“Erkek Kulübünde Siyaset” -Söyleşi ve İmza Günü / 6 Mart 2020

Kadın çalışmaları alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden kadın tarihçi ve siyaset bilimci Serpil Çakır, Sel Yayınları’ndan çıkan Erkek Kulübünde Siyaset isimli eserinin genişletilmiş ve güncellenmiş yeni baskısını, 6 Mart 2020 tarihinde saat 18.00’de Vakıf’ta düzenlenen “söyleşi ve imza günü” etkinliğiyle tanıttı.

Serpil Çakır kadın, yurttaşlık ve parlamenterlik ilişkisine siyasetin yapısı, kurumları ve kadınların deneyimleri üzerinden baktığı kitabında, feminist siyaset kuramcıların işaret ettiği saptamalar ışığında kadınların çeşitli ülkelerde yürüttükleri oy hakkı mücadelelerini örnekliyor. Dünyada ve Türkiye’de, parlamentoda kadın katılım oranlarını, dinamikleri ve katılımı artırmaya yönelik stratejileri sıralıyor, politik bir tasarım olarak Türkiye’deki cinsiyet rejiminin kurumlarını, siyasal partilerin kadınlara bakışını ve kadın hareketinin taleplerini ortaya koyuyor. Meclis’te dört dönem kadın milletvekilleriyle yaptığı sözlü tarih görüşmelerini odağa aldığı kitabında, kadın siyasetçilerin partileriyle, seçmenle ve aileleriyle ilişkilerinin niteliğini analiz ederken yaşadıkları sorunları ortaya koyarak, siyaset yaparken karşılaştıkları ayrımcılığın görünmez yüzünü ifşa ediyor. Serpil Çakır, kadınları parlamentoya taşıyan sürecin arka planındaki gerçekleri, feminist teorinin, feminist yöntemin ve özellikle de kadın sözlü tarihinin sunduğu avantajlardan yararlanarak anlatıyor.

Kitabın öyküsünü, çalışmaya başlarken sorduğu soruları, çalışma yöntemini ve bulgularını bizlerle paylaştığı bu söyleşi için kendisine teşekkür eder, çalışmalarının devamını dileriz.