Kadın Eserleri Kütüphanesi Sevenler Destek Sergisi / 4-23 Haziran 2018

“ ‘Kadın Eserleri Kütüphanesi Destek Sergisi’ yapının mekânsal yetersizlikler sebebiyle kesintiye uğrayan sergileme tarihine gönderme yapar. 19 sanatçı tarafından kütüphaneye bağışlanan işler ile oluşturulan sergi, yapının günlük kullanımına müdahale etmeden izleyicilerin kütüphane bünyesinde yer alan kitaplar, süreli yayınlar ve arşivler arasında rahatlıkla gezmesini sağlar.”

K.E.K.sevenler

Amaçları kütüphaneyi görünür kılmak, genç kullanıcılar ile tanıştırmak ve kütüphanenin sahip olduğu bilgi ve birikimi paylaşmak olan K.E.K.sevenler’in ilk etkinliği “Kadın Eserleri Kütüphanesi Destek Sergisi”nin açılış kokteyli, 4 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 18.00’de Kütüphane’nin amfisinde yapıldı. Açılışa, sergi küratörleri, galeri sahipleri, sanatçılar, sanat dergilerinin sorumluları, yazarları ve sergiyi gezmek üzere geniş bir kitle katıldı.

23 Haziran’a kadar süren sergi kapsamında, Nancy Atakan, Neslihan Başer, Hera Büyüktaşçıyan, CANAN, Aslı Çavuşoğlu, Elmas Deniz, İnci Furni, Sibel Horada, Gözde İlkin, Gülsün Karamustafa, Lara Ögel, Yasemin Özcan, Çete-i Nisvan ve İz Öztat, Huo Rf, Sevim Sancaktar, SENA, Hale Tenger, Güneş Terkol ve Bahar Yürükoğlu’nun çalışmaları sergilendi. Sanatçıların eserlerinden elde edilen gelir Vakfa bağışlandı.

  KEKsevenler 

  • Merve Akar Akgün
  • Farah Aksoy
  • Duygu Demir
  • Merve Elveren
  • Melek Gençer
  • Eren Su Kibele Yarman