(K)adın Yazı(sı)(Femi)naming Literatüre Türkiye-İsveç Edebiyat Buluşmaları: “Forum: Edebiyatta Aşk ve Cinsellik)

(K)adın Yazı(sı)(Femi)naming Literatüre Türkiye-İsveç Edebiyat Buluşmaları: “Forum: Edebiyatta Aşk ve Cinsellik)

Türkiye’nin ilk Kadın Yazısı Festivali olan “Kadın Yazısı”nın kütüphanemizde gerçekleştirilen bu oturumunda moderatör Sevgi Hilton ile söyleşi ortağı Elisabeth Hjorth, “Edebiyatta Aşk ve Cinsellik” konulu keyifli bir forum gerçekleştirdiler. Forumda, aşkla kastedilenin ille kadın ve erkeğin aşkı mı olması gerektiğini, eşcinsel aşkın toplumda yerinin olup olmadığını tartışılar. Bunun yanı sıra, kadın ve erkeğin, homoseksüel ya da heteroseksüel bireylerin aşk deneyimlerinin toplumsal olarak nasıl farklılık göstermekte olduğuna ışık tuttular ve evliliğin cinselliğin yasallaşması için bir zorunluluk olup olmadığı üzerinde durdular. Özellikle vurguladıkları bir diğer konu da yaşadığımız dünyanın sürmekte olan sorunları arasında bekâret kavramının, evliliğin ve cinselliğin yeriydi. Söyleşi, kültürel olarak da farklı coğrafyalarda bulunmasından dolayı farklı deneyimleri bünyesinde taşıyan Türkiye ve İsveç gibi iki başka ülkenin edebiyatlarından örnekler üzerinden sürdürüldü. Bu forumda amaçlanan Türkiye ve İsveç edebiyatı tarihlerinde üretilen eserlerde aşkın ve cinselliğin, cinsiyetlerin ve cinsel yönelimlerin nasıl bir çerçevede ele alındığını tartışmaya açmak ve edebiyatın toplumsal dönüştürücülüğünü mercek altına almaktı. Sevgi Hilton ve Elisabeth Hjorth, edebiyatın toplumsal cinsiyet rollerine ve heteronormativiteye eleştiren bir konumdan mı yoksa mevcut normları yeniden üreten bir yerden mi bakmakta olduğu üzerinde özellikle durdular.*

*Kaynak: http://www.kadinyazisi.com/etkinlikler/16-mart/forum-edebiyatta-ask-ve-cinsellik/

Bu gönderiyi paylaş