kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması / feMINAMING WRITING Sweden-Turkey Literature Meeting: “Panel ve Okuma: Şiir, Dil ve Cinsiyet” / 11 Mart 2018

Türkiye’nin ilk “kadın yazısı festivali” olan “kADIN YAZIsı İsveç-Türkiye Edebiyat Buluşması” kapsamında kütüphanemizde gerçekleştirilen “Şiir, Dil ve Cinsiyet” konulu panel ve okuma etkinliğinde Ruken Alp’in moderatörlüğünde, konuşmacılar Anita Sezgener, Asuman Susam, Elif Sofya, Gonca Özmen, Hanna Hallgren ve Nilay Özer, Türkiye şiirinde “kadın” şairlere ait bir poetikadan söz edilip edilemeyeceği ve şairlerin şiirlerinde eril söylemin hâkimiyetini sürdürüp sürmedikleri konularını tartışmaya açtılar. *

*Kaynak: http://www.kadinyazisi.com/etkinlikler/11-mart/siir-dil-cinsiyet/