(K)adın Yazı(sı)(Femi)naming Literatüre Türkiye-İsveç Edebiyat Buluşmaları: “Panel ve Okuma: Şiir, Dil ve Cinsiyet” / 11 Mart 2018

(K)adın Yazı(sı)(Femi)naming Literatüre Türkiye-İsveç Edebiyat Buluşmaları: “Panel ve Okuma: Şiir, Dil ve Cinsiyet” / 11 Mart 2018

Türkiye’nin ilk Kadın Yazısı Festivali olan “Kadın Yazısı” kapsamında kütüphanemizde gerçekleştirilen “Şiir, Dil ve Cinsiyet” konulu panel ve okumada Ruken Alp’in moderatörlüğünde, konuşmacılar Anita Sezgener, Asuman Susam, Elif Sofya, Gonca Özmen, Hanna Hallgren ve Nilay Özer, Türkiye şiirinde “kadın” şairlere ait bir poetikadan söz edilip edilemeyeceğini ve şairlerin şiirlerinde eril söylemin hâkimiyetini sürdürüp sürmediklerini tartıştılar. Türkiye edebiyatında ve edebiyat eleştirisinde erkek egemen bir anlayışın hâkim olduğunun altı çizilirken, “kadın” şairlerin şiirlerine yönelik eleştirel değerlendirmeler söz konusu olduğunda bu belirlemenin net bir biçimde ortaya çıktığı vurguladılar. Şiirlerin analizinden ziyade, şairlerin öz yaşam öykülerinin, kadın olmalarına “rağmen” edebiyatta varlık göstermelerinin öne çıkarıldığını ve bu doğrultuda kadın yazınının toplumsal ve tarihsel koşullar göz ardı edilerek değerlendirildiğini belirttiler. “Kadın” şairlerin şiirlerini edebiyatın kendi araçlarıyla incelediler ve poetik açıdan değerlendirdiler. Bu sayede de, ataerkil anlayışın etkisiyle biçimlenen eril söylemin şiirlerin inşasındaki etkileri daha net olarak görülebildi.*

*Kaynak: http://www.kadinyazisi.com/etkinlikler/11-mart/siir-dil-cinsiyet/

Bu gönderiyi paylaş