Maxqda Veri Analizi Çalıştayı I / 13 Nisan 2018

Maxqda Veri Analizi Çalıştayı I / 13 Nisan 2018

13 Nisan ve 3 Mayıs 2018 tarihlerinde, Dr. Aytu Çakıcı tarafından Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda “Maxqda Veri Analizi” başlıklı bir çalıştay serisi düzenlendi. Kadın çalışmaları yapan akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve araştırmacıların ilgi gösterdiği çalıştayda, nitel, nicel ve karma metotları benimseyen araştırma projeleri için geliştirilmiş bir yazılım programı olan Maxqda ile

-Proje oluşturma ve verileri içeri alma (Word, pdf, web sayfası, resim, ses ve görüntü verileri),

-Analizde temel adımlar (Kodlama, memo yazma ve ilinti kurma),

-Hızlı kodlama süreçleri ve içerik analizi işlevleri karşılaştırma yapma,

-Veri görselleştirme (modeller ve grafikler, raporlama ve verileri dışa aktarma),

-Kodlama, memo yazma ve karşılaştırma

süreçleri, uygulamalı olarak tanıtıldı ve katılımcılarla örnek veriler paylaşıldı.

Bu gönderiyi paylaş