Maxqda İle Metin Analizi – Çalıştay / 13 Nisan 2018

13 Nisan 2018 tarihinde Vakıfta, Dr. Aytu Çakıcı tarafından “Maxqda İle Metin Analizi” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. Kadın çalışmaları yapan akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve araştırmacıların ilgi gösterdiği çalıştayda, nitel, nicel ve karma metotları benimseyen araştırma projeleri için geliştirilmiş bir yazılım programı olan Maxqda ile

-proje oluşturma ve verileri içeri alma (Word, pdf, web sayfası, resim, ses ve görüntü verileri),

-analizde temel adımlar (Kodlama, memo yazma ve ilinti kurma),

-hızlı kodlama süreçleri ve içerik analizi işlevleri karşılaştırma yapma,

-veri görselleştirme (modeller ve grafikler, raporlama ve verileri dışa aktarma),

-kodlama, memo yazma ve karşılaştırma süreçleri, uygulamalı olarak tanıtıldı ve katılımcılarla örnek veriler paylaşıldı.