Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Hatırlamanın Cinsiyeti: Bellek, Deneyim ve Anlatı” – III. Oturum / 19 Mayıs 2018

Temel amacı sözlü tarih yöntemini feminist söylemle ele almak, anlatmak, alanda çalışacak araştırmacılara yol göstermek, sözlü tarih çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak olan “Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı”nın 3. oturumu, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapıldı. “Hatırlamanın Cinsiyeti: Bellek, Deneyim ve Anlatı” başlıklı bu oturumun konuşmacısı, sözlü tarih alanında deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşmak üzere gönüllü olarak programa katılan hocamız Pınar Melis Yelsalı’ydı. Programın bir diğer gönüllü hocası Birsen Talay Keşoğlu, bu eğitim programı sonrası yazdığı makalede 3. oturumun içeriğini şu şekilde özetliyor:

Üçüncü oturumda Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, bellek üzerine bir seminer verdi. Parmaksız, yeni çıkan kitabında siyasetçi eşleri ile yaptığı mülakatları da aktardığı oturumda, ağırlıkla bellek üzerine teorik bir değerlendirme yaptı. Sözlü tarih çalışmalarında kullanılan birçok kavram, kişi ve disiplinler arası konular ele alındı.

Parmaksız, ‘Hatırlamanın Cinsiyeti’ başlığı altında meseleye feminist bilgi teorisi, tarih yazımı, sosyal teori ve bellek çalışmaları alanlarından gelerek yaklaşmayı deneyen sunumunda kadınların deneyimini merkeze koyan feminist metodolojinin özellikle de feminist duruş teorisinin deneyimi nasıl kavramsallaştırdığı üzerinde durdu. Deneyimin nasıl anlaşılması gerektiği kadar kimin deneyimi sorusu da feminist metodoloji gibi tarih için de önemli olduğu için bunun tarih yazımı açısından demokratikleştirici etkilerinden söz edildi. Böylesi bir bakış açısının izdüşümü sosyal teori içinden, özellikle de özne ile yapı arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeyi gerektiren postyapısalcı kırılma çerçevesinde ele alındı. Ayrıca, yeni gelişen interdisipliner bir alan olan Bellek Çalışmaları yaklaşımı açısından hatırlamanın cinsiyeti sorunsalı çerçevesinde özellikle hatırlamanın fenomenolojik analizi üzerinde duruldu.

İki bölüm olarak tasarlanan sunumun ikinci bölümünde anlatı ve deneyim sorunsalları üzerinde düşünmenin pratik örnekleri üzerinden gidilerek saha araştırmasında ve verilerin analiz edilmesinde karşılaşılması muhtemel durumlar tartışıldı. Son olarak da potansiyel araştırma konularının neler olabileceği örnekler verilerek konuşuldu. Parmaksız’ın siyasi lider eşleriyle yaptığı çalışması da yine farklı bir örneklem olarak bir sözlü tarih araştırmacısının karşılaşabileceği durum ve sorunlarla ilgili çeşitli detaylar içeriyordu.”*

*Kaynak:http://www.feministyaklasimlar.org/sayi-34-35-haziran-2018/kadin-sozlu-tarih-semineri-uzerine/