Sözlü Tarih Sertifikalı Eğitim Programı: “Kadınlardan Öğrenmek: Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımı” – V. Oturum / 27 Mayıs 2018