Türkiye’de Kadın Thesaurusu: Pratik Kullanım Uygulamaları / 10 Mart 2018

Türkiye’de Kadın Thesaurusu: Pratik Kullanım Uygulamaları / 10 Mart 2018

“THESAURUS, bir indeksleme ve aynı zamanda bir erişim dilidir. Kadın eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından yayınlanan (Birinci basım 2009) Türkiye Kadın Thesaurusu: Kadın Konulu Kavramlar Dizini başlıklı kitap da, kadınların konumu ve kadın çalışmalarına ilişkin bilginin indekslenmesi ve erişimi için oluşturulmuş kontrollü terimler listesini içermektedir. Kitabın yayınlanmasının amacı, aynı zamanda dildeki cinsiyet ayrımcılığına ve kadın duruşuna dikkat çekmektir. Bilindiği gibi dildeki cinsiyet ayrımcılığı evrensel bir olgudur; sözcükler, deyimler, atasözleri, fıkralar gibi tüm iletişim kanallarına sinmiştir ve sürekli yeniden üretilmektedir. Buna karşı yapılması gereken dildeki cinsiyet ayrımcı kavramların yerine nesnel kavramların getirilmesinin sağlanmasıdır.

Kamu kütüphaneleri ve arşivlerinin, Türkiye Kadın Thesaurusu’nu (TKT) kullanarak belgelerini yeniden bu çerçevede tanımlamaları, dildeki cinsiyet ayrımcılığı açısından atılacak önemli bir adımdır. TKT’nin kütüphaneler dışında başka kullanım alanları da vardır. Kadın araştırmaları, kadın örgütleri, üniversiteler, kadınla ilgili devlet kuruluşları, yayın kuruluşları ve medya bunlardan bazılarıdır. TKT ayrıca, tez hazırlayan öğrencilere ‘bilgi tarama ve bilgi erişim’ aracı olarak hizmet verebilir ve internet ortamında erişim için kullanılabilir.”

 

 

Bu gönderiyi paylaş