8 Mart Etkinliği “Türkiye’de Kadın Thesaurusu: Pratik Kullanım Uygulamaları”- Panel ve Atölye Çalışması / 10 Mart 2018

10 Mart 2018 Cumartesi günü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nda “Türkiye Kadın Thesaurusu: Pratik Kullanım Uygulamaları” başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Sönmez Taner’in moderatörlüğünde yapılan panelde Şeyda Talu “Dil ve Bilinç” başlıklı konuşmasıyla dildeki değişim ve toplumsal kodlar arasındaki ilişki üzerinde durdu, Aslı Davaz ise dildeki cinsiyetçi öğeler üzerine bir konuşma yaptı.

Panelin ardından Tülin Tankut, Sönmez Taner ve Şeyda Talu’nun katılımıyla düzenlenen atölye çalışmasında Kadın Thesaurusu’nun kullanım alanları üzerinde duruldu ve katılımcıların da katkılarıyla Thesaurusun bilinçli ve yaygın olarak kullanılması için teklif ve öneriler tartışıldı.

“THESAURUS, bir indeksleme ve aynı zamanda bir erişim dilidir. Kadın eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı tarafından yayınlanan (Birinci basım 2009) Türkiye Kadın Thesaurusu: Kadın Konulu Kavramlar Dizini başlıklı kitap, kadınların konumu ve kadın çalışmalarına ilişkin bilginin indekslenmesi ve erişimi için oluşturulmuş kontrollü terimler listesini içermektedir. Kitabın yayınlanmasının amacı, aynı zamanda dildeki cinsiyet ayrımcılığına ve kadın duruşuna dikkat çekmektir. Bilindiği gibi dildeki cinsiyet ayrımcılığı evrensel bir olgudur; sözcükler, deyimler, atasözleri, fıkralar gibi tüm iletişim kanallarına sinmiştir ve sürekli yeniden üretilmektedir. Buna karşı yapılması gereken dildeki cinsiyet ayrımcı kavramların yerine nesnel kavramların getirilmesinin sağlanmasıdır.

Kamu kütüphaneleri ve arşivlerinin, Türkiye Kadın Thesaurusu’nu (TKT) kullanarak belgelerini yeniden bu çerçevede tanımlamaları, dildeki cinsiyet ayrımcılığı açısından atılacak önemli bir adımdır. TKT’nin kütüphaneler dışında başka kullanım alanları da vardır. Kadın araştırmaları, kadın örgütleri, üniversiteler, kadınla ilgili devlet kuruluşları, yayın kuruluşları ve medya bunlardan bazılarıdır. TKT ayrıca, tez hazırlayan öğrencilere ‘bilgi tarama ve bilgi erişim’ aracı olarak hizmet verebilir ve internet ortamında erişim için kullanılabilir.”

 

 

Bu gönderiyi paylaş